wklejto.pl

Dodane przez: ~arrekh (2008-09-07 18:45) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
-------------------------------------------------------------------------------
 KASPERSKY ONLINE SCANNER REPORT
 7 wrzesień 2008 18:29:46
 System operacyjny: Microsoft Windows Vista Home Edition, Service Pack 1 (Build 6001)
 Kaspersky Online Scanner wersja: 5.0.98.1
 Ostatnia aktualizacja Kaspersky Anti-Virus 7/09/2008
 Liczba wpisów w bazie danych Kaspersky Anti-Virus1200460
-------------------------------------------------------------------------------
 
Ustawienia skanowania:
        Skanowanie przy użyciu następujących baz danych: rozszerzone
        Skanuj archiwa: tak
        Skanuj pocztowe bazy danych: tak
 
Obszar skanowania - Mój komputer:
        C:\\
        D:\\
        E:\\
        F:\\
        G:\\
        H:\\
 
Statystyki skanowania:
        Liczba skanowanych obiektów: 126662
        Liczba wykrytych wirusów: 0
        Liczba zainfekowanych obiektów: 0
        Liczba podejrzanych obiektów: 0
        Czas trwania skanowania: 01:35:57
 
Nazwa zainfekowanego obiektu / Nazwa wirusa / Ostatnie działanie
C:\\Program Files\\Alcohol Soft\\Alcohol 120\\StarWind\\logs\\sw_ae-20080907-103252.log Object is locked        pominięty
C:\\Program Files\\InstallShield Installation Information\\{139B0FFA-187E-4BA1-BCA6-6B56B2B6AB8C}\\setup.ilg    Object is locked        pominięty
C:\\Program Files\\InstallShield Installation Information\\{6324A1EF-CEF4-43E3-8BCD-9EF3F67317FD}\\setup.ilg    Object is locked        pominięty
C:\\Program Files\\InstallShield Installation Information\\{9D6D7811-43B3-463C-BC79-5D1755269989}\\setup.ilg    Object is locked        pominięty
C:\\Program Files\\InstallShield Installation Information\\{DB891739-2EB3-45A8-9CBD-941C255CECD4}\\setup.ilg    Object is locked        pominięty
C:\\Program Files\\InstallShield Installation Information\\{DE10AB76-4756-4913-BE25-55D1C1051F9A}\\setup.ilg    Object is locked        pominięty
C:\\Program Files\\InstallShield Installation Information\\{E657B243-9AD4-4ECC-BE81-4CCF8D667FD0}\\setup.ilg    Object is locked        pominięty
C:\\ProgramData\\Microsoft\\Crypto\\RSA\\MachineKeys\\de4043da995a9836c2bde7c5f52ba26c_270e60e7-a6b6-460f-82e3-5d2d77e8d21f     Object is locked        pominięty
C:\\ProgramData\\Microsoft\\User Account Pictures\\Guest.dat    Object is locked        pominięty
C:\\ProgramData\\Microsoft\\Windows\\DRM\\Cache\\Indiv01.tmp    Object is locked        pominięty
C:\\ProgramData\\Microsoft\\Windows\\DRM\\drmstore.hds  Object is locked        pominięty
C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\History\\History.IE5\\index.dat    Object is locked        pominięty
C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\History\\Low\\History.IE5\\index.dat       Object is locked        pominięty
C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\Temporary Internet Files\\Content.IE5\\index.dat   Object is locked        pominięty
C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\Temporary Internet Files\\Low\\AntiPhishing\\B3BB5BBA-E7D5-40AB-A041-A5B1C0B26C8F.dat      Object is locked        pominięty
C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\Temporary Internet Files\\Low\\Content.IE5\\index.dat      Object is locked        pominięty
C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat       Object is locked        pominięty
C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat.LOG1  Object is locked        pominięty
C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat.LOG2  Object is locked        pominięty
C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat{9fa5eb1a-1ef8-11dd-a4fc-001bfcbf90e2}.TM.blf  Object is locked        pominięty
C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat{9fa5eb1a-1ef8-11dd-a4fc-001bfcbf90e2}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms     Object is locked        pominięty
C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat{9fa5eb1a-1ef8-11dd-a4fc-001bfcbf90e2}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms     Object is locked        pominięty
C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Microsoft\\Feeds Cache\\index.dat      Object is locked        pominięty
C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Microsoft\\Media Player\\CurrentDatabase_360.wmdb      Object is locked        pominięty
C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Ahead\\Nero Home\\bl.db        Object is locked        pominięty
C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Ahead\\Nero Home\\is2.db       Object is locked        pominięty
C:\\Users\\Ania\\AppData\\Local\\Temp\\Low\\~DF843F.tmp Object is locked        pominięty
C:\\Users\\Ania\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Windows\\Cookies\\index.dat       Object is locked        pominięty
C:\\Users\\Ania\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Windows\\Cookies\\Low\\index.dat  Object is locked        pominięty
C:\\Users\\Ania\\NTUSER.DAT     Object is locked        pominięty
C:\\Users\\Ania\\ntuser.dat.LOG1        Object is locked        pominięty
C:\\Users\\Ania\\ntuser.dat.LOG2        Object is locked        pominięty
C:\\Users\\Ania\\NTUSER.DAT{3a539871-6a70-11db-887c-d362bd253390}.TM.blf        Object is locked        pominięty
C:\\Users\\Ania\\NTUSER.DAT{3a539871-6a70-11db-887c-d362bd253390}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms   Object is locked        pominięty
C:\\Users\\Ania\\NTUSER.DAT{3a539871-6a70-11db-887c-d362bd253390}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms   Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\bthservsdp.dat     Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\Debug\\PASSWD.LOG  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\Debug\\WIA\\wiatrace.log   Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\Internet Logs\\fwdbglog.txt        Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\Internet Logs\\fwpktlog.txt        Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\Logs\\CBS\\CBS.log Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\Logs\\CBS\\CBS.persist.log Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\Logs\\DPX\\setupact.log    Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\Logs\\DPX\\setuperr.log    Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\MEMORY.DMP Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\Microsoft.NET\\Framework\\v3.0\\Windows Communication Foundation\\SMSvcHost.exe.config     Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\Panther\\UnattendGC\\diagerr.xml   Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\Panther\\UnattendGC\\diagwrn.xml   Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\Panther\\UnattendGC\\setupact.log  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\Panther\\UnattendGC\\setuperr.log  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\Registration\\{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235}.{3EBF74EA-021F-4906-9203-00A88C2D552A}.crmlog Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\security\\database\\secedit.sdb    Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\SoftwareDistribution\\EventCache\\{8EB2C6CB-F7A1-4939-B4E0-CA03AC491C67}.bin       Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\SoftwareDistribution\\ReportingEvents.log  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-2P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0   Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-2P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0   Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\catroot2\\edb.log        Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\catroot2\\{127D0A1D-4EF2-11D1-8608-00C04FC295EE}\\catdb  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\catroot2\\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\\catdb  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\drivers\\sptd.sys        Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\LogFiles\\Scm\\SCM.EVM   Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\LogFiles\\WUDF\\WUDFTrace.etl    Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\restore\\MachineGuid.txt Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\SMI\\Store\\Machine\\SCHEMA.DAT  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\SMI\\Store\\Machine\\schema.dat.LOG1     Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\SMI\\Store\\Machine\\schema.dat.LOG2     Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\SMI\\Store\\Machine\\SCHEMA.DAT{3a53986d-6a70-11db-887c-d362bd253390}.TM.blf     Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\SMI\\Store\\Machine\\SCHEMA.DAT{3a53986d-6a70-11db-887c-d362bd253390}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms        Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\SMI\\Store\\Machine\\SCHEMA.DAT{3a53986d-6a70-11db-887c-d362bd253390}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms        Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\spool\\SpoolerETW.etl    Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\sysprep\\Panther\\diagerr.xml    Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\sysprep\\Panther\\diagwrn.xml    Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\sysprep\\Panther\\setupact.log   Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\sysprep\\Panther\\setuperr.log   Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\0296C47314AB746EC35476488248FCD9.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\040270F850D5C3C91057DDDA2DA294D8.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\0A9DBC92D554324656F61F9862679F27.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\0DF617D6737A7561E732F853792261C3.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\1E2E58C73053C7775EB226DB5E739137.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\26C097A9392F8C541AD42E89B7909073.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\2A811E5CCC22CC9D7AE2B04EF0402688.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\2AA23BB86A5EBD8BC2D820944E55B233.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\2B8B1A8B0ACD3EE28B421D3918DC1F29.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\2CE523184A801AA7361A7039E2D6B41D.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\2D57A7682ACD19214C258D31A06D008F.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\3460B7617E0429A960E481B197F238A3.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\376786241A5443E41378D25CF812FCC1.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\3DC0BABDCA20E5E319117C21BD4BD795.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\494C62FAA08CD5217399BAA555FF491B.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\4A01E0F376B5833EBA98F0D1D5F60CD1.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\4B471F64BAF831EC7945C820FD5A16E5.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\4CB32C0A77CD4D9B0C9618F73F786C32.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\5774C77265BE4C55B5C6C9718979E015.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\5966D45C7B25EACA46E87DD8E5703964.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\5B5D21CF62E70BACF9D085E6AA6CE143.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\69554D930FCA40B0304B9A43A8036F2D.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\72F867EF62976CE9F70993FF3E68A4EB.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\75054C3771DF289038069A9BB1C1FB6E.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\7851AF96EA828F912853F32DB0D96138.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\7BDE76979585395D59B5DA1D62E63C50.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\7F417E1A6D819A9B2FEB55DA6858EA0A.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\87AA2A001CE3E89926688B93E4DC2992.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\8C718B5AFD373885B68D2836088CAF9A.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\903E49C444C46FEF5F2C3A189C9CEF71.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\96ABB1671705F680578FE240427CBD4F.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\9A72EE7775E8021F75961342B8AFD1B4.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\9AD3182A2F39A3E091E15109132EC6CC.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\9CD33F0956942860B50AA1B9330DEFAF.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\9E06E4FE97F0CBB8D659894823F805D7.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\A80FF2DC09487ECD60AFB147B262BDD7.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\AA6E0E396C238977CA909EFD82299737.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\AA742824DCADA846BA4B665D686DD5D6.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\BBF206490BAA431B592F9A13534F43F6.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\BE81B2C0741907C1FC1C42B6223E59AD.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\D1A1B12A7DA3F9675C01397A26DBF4B3.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\D4C4BA54B6A8FA6211E60E2ADFF7426A.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\DE391013DA56ABA39FFF40A9ABDF052F.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\DF80FD3849FFF74B4BF43E2EA8ADEC8A.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\DFB9AD54AC2D3B8122567AAD3BF3EB7F.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\E04DE4CDFEC284A342159BB920976701.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\E478A5DB75C9721E744C05D78DBACFD3.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\E737DE61441445E1FDFCA45EF5E7D987.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\E9D8A460B2C986DD5FF19F299F4A27EC.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\EC45C70F2A3D9DED718E71631C38E2FE.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\F01326692CC5736EBAC31B9FC2381CF2.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\AutoRecover\\F81E6BEBC3067C406E6C491608474198.mof  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\Logs\\WMITracing.log       Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\Repository\\INDEX.BTR      Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\Repository\\MAPPING1.MAP   Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\Repository\\MAPPING2.MAP   Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\wbem\\Repository\\OBJECTS.DATA   Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\ACEEventLog.evtx   Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Antivirus.evtx     Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Application.evtx   Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\DFS Replication.evtx       Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\HardwareEvents.evtx        Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Internet Explorer.evtx     Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Key Management Service.evtx        Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Media Center.evtx  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-Bits-Client%4Operational.evtx    Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-CodeIntegrity%4Operational.evtx  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-CorruptedFileRecovery-Client%4Operational.evtx   Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-CorruptedFileRecovery-Server%4Operational.evtx   Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-DateTimeControlPanel%4Operational.evtx   Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-Diagnosis-DPS%4Operational.evtx  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-Diagnosis-MSDT%4Operational.evtx Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-Diagnosis-PLA%4Operational.evtx  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-Diagnostics-Networking%4Operational.evtx Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance%4Operational.evtx        Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-DiskDiagnostic%4Operational.evtx Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-DiskDiagnosticDataCollector%4Operational.evtx    Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-DiskDiagnosticResolver%4Operational.evtx Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-DriverFrameworks-UserMode%4Operational.evtx      Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-Forwarding%4Operational.evtx     Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-GroupPolicy%4Operational.evtx    Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-Help%4Operational.evtx   Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-International%4Operational.evtx  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-Kernel-WDI%4Operational.evtx     Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-Kernel-WHEA.evtx Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-LanguagePackSetup%4Operational.evtx      Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-MeetingSpace%4Operational.evtx   Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-MemoryDiagnostics-Results%4Debug.evtx    Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-MUI%4Operational.evtx    Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-NetworkAccessProtection%4Operational.evtx        Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-ParentalControls%4Operational.evtx       Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-Program-Compatibility-Assistant%4Operational.evtx        Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-ReadyBoost%4Operational.evtx     Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-ReliabilityAnalysisComponent%4Metrics.evtx       Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-ReliabilityAnalysisComponent%4Operational.evtx   Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-RemoteAssistance%4Admin.evtx     Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-RemoteAssistance%4Operational.evtx       Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-Resource-Exhaustion-Detector%4Operational.evtx   Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-Resource-Exhaustion-Resolver%4Operational.evtx   Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-Resource-Leak-Diagnostic%4Operational.evtx       Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-RestartManager%4Operational.evtx Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-TaskScheduler%4Operational.evtx  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-TerminalServices-RDPClient%4Operational.evtx     Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-UAC%4Operational.evtx    Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-UAC-FileVirtualization%4Operational.evtx Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient%4Operational.evtx    Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-Winlogon%4Operational.evtx       Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-Winsock-WS2HELP%4Operational.evtx        Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-Wired-AutoConfig%4Operational.evtx       Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig%4Operational.evtx        Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\ODiag.evtx Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\OSession.evtx      Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Security.evtx      Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\Setup.evtx Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\System32\\winevt\\Logs\\System.evtx        Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\Tasks\\SCHEDLGU.TXT        Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\WindowsUpdate.log  Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\winsxs\\x86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16386_none_cef7ceb03914a67f\\dnary.xsd      Object is locked        pominięty
C:\\Windows\\winsxs\\x86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_d12e90ac35ffb753\\dnary.xsd      Object is locked        pominięty
 
Proces skanowania został zakończony.
 
Wygenerowano w 0.142s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!