wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2021-07-31 17:09) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 19-07-2021 01
Uruchomiony przez HOME (administrator)  DESKTOP-71GNQ7T (Dell Inc. Inspiron 5749) (30-07-2021 14:37:20)
Uruchomiony z C:\Users\HOME\Downloads
Załadowane profile: HOME & lkClassAds & niLXIDiscovery
Platform: Windows 10 Home Wersja 21H1 19043.1110 (X64) Język: Polski (Polska)
Domyślna przeglądarka: Chrome
Tryb startu: Normal
 
==================== Procesy (filtrowane) =================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 
(Autodesk, Inc. -> Autodesk Inc.) C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AdAppMgrSvc.exe
(Autodesk, Inc. -> Autodesk) C:\ProgramData\Autodesk\Genuine Service\x64\GenuineService.exe
(Dell Inc -> ) C:\Program Files (x86)\Dell\UpdateService\ServiceShell.exe
(Dell Inc -> Dell Inc.) C:\Program Files\Dell\SupportAssistAgent\bin\SupportAssistAgent.exe
(Dell Inc -> Dell Inc.) C:\Program Files\Dell\SupportAssistAgent\bin\SupportAssistAppWire.exe
(Dell Technologies Inc. -> Dell Technologies Inc.) C:\Program Files\Dell\DellDataVault\DDVCollectorSvcApi.exe
(Dell Technologies Inc. -> Dell Technologies Inc.) C:\Program Files\Dell\DellDataVault\DDVDataCollector.exe
(Dell Technologies Inc. -> Dell Technologies Inc.) C:\Program Files\Dell\DellDataVault\DDVRulesProcessor.exe
(Flexera Software LLC -> Flexera Software LLC) C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FlexNet Publisher\FNPLicensingService64.exe
(Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe <27>
(Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.36.92\GoogleCrashHandler.exe
(Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.36.92\GoogleCrashHandler64.exe
(Huawei Technologies Co.,Ltd. -> ) C:\Program Files (x86)\MobileBrServ\mbbService.exe
(Intel(R) Embedded Subsystems and IP Blocks Group -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\dal.inf_amd64_ffc75848a6342fdf\jhi_service.exe
(Intel(R) pGFX -> ) C:\Windows\System32\igfxTray.exe
(Intel(R) pGFX -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
(Intel(R) pGFX -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
(Intel(R) pGFX -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
(McAfee, LLC -> McAfee, LLC) C:\Program Files\McAfee\WebAdvisor\servicehost.exe
(McAfee, LLC -> McAfee, LLC) C:\Program Files\McAfee\WebAdvisor\uihost.exe
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Users\HOME\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDriveStandaloneUpdater.exe
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe <2>
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\msiexec.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\pacjsworker.exe
(Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.2106.6-0\MsMpEng.exe
(Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.2106.6-0\NisSrv.exe
(National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation) C:\Program Files (x86)\National Instruments\MAX\nimxs.exe
(National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation) C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\mDNS Responder\nimdnsResponder.exe
(National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation) C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\NI Network Discovery\niDiscSvc.exe
(National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation) C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\NI WebServer\ApplicationWebServer.exe
(National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation) C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\NI WebServer\NIWebServiceContainer.exe <5>
(National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation) C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\NI WebServer\SystemWebServer.exe
(National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation) C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\niauth\niauth_daemon.exe
(National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation) C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\nisvcloc\nisvcloc.exe
(National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation) C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\NI-VISA\niLxiDiscovery.exe
(National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation) C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\Security\nidmsrv.exe
(National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation) C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\Tagger\tagsrv.exe
(National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation) C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\Update Service\NIUpdateService.exe
(National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lkads.exe
(National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lktsrv.exe
(NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
(NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(PC-Doctor, Inc. -> PC-Doctor, Inc.) C:\Program Files\Dell\SupportAssistAgent\PCD\SupportAssist\Dsapi.exe
(Realtek Semiconductor Corp -> Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe <4>
(Realtek Semiconductor Corp -> Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe
(Realtek Semiconductor Corp -> Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe
(Synaptics Incorporated -> Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
(Synaptics Incorporated -> Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
(Synaptics Incorporated -> Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
(Waves Inc -> Waves Audio Ltd.) C:\Program Files\Waves\MaxxAudio\WavesSvc64.exe
 
==================== Rejestr (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 
HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [8510680 2015-07-23] (Realtek Semiconductor Corp -> Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtHDVBg] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1394392 2015-07-23] (Realtek Semiconductor Corp -> Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [WavesSvc] => C:\Program Files\Waves\MaxxAudio\WavesSvc64.exe [600496 2015-07-07] (Waves Inc -> Waves Audio Ltd.)
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [601424 2018-12-16] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [Autodesk Desktop App] => C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AutodeskDesktopApp.exe [668376 2021-05-11] (Autodesk, Inc. -> Autodesk, Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [Autodesk Genuine Service ] => C:\ProgramData\Autodesk\Genuine Service\x64\GenuineService.exe [2913648 2021-05-10] (Autodesk, Inc. -> Autodesk)
HKU\S-1-5-21-2840609131-1900978198-3313032882-1001\...\Run: [com.squirrel.Teams.Teams] => C:\Users\HOME\AppData\Local\Microsoft\Teams\Update.exe [1789768 2019-09-07] (Microsoft 3rd Party Application Component -> Microsoft Corporation)
HKU\S-1-5-21-2840609131-1900978198-3313032882-1001\...\Run: [Steam] => C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe [3411232 2020-12-21] (Valve -> Valve Corporation)
HKU\S-1-5-21-2840609131-1900978198-3313032882-1001\...\Run: [NIRegistrationWizard] => C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\RegistrationWizard\Bin\RegistrationWizard.exe [819760 2019-03-05] (National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation)
HKU\S-1-5-21-2840609131-1900978198-3313032882-1001\...\Run: [utweb] => C:\Users\HOME\AppData\Roaming\uTorrent Web\utweb.exe [5649952 2021-02-04] (BitTorrent Inc -> BitTorrent Inc.)
HKU\S-1-5-21-2840609131-1900978198-3313032882-1001\...\RunOnce: [Application Restart #0] => C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe  --flag-switches-begin --flag-switches-end --enable-audio-service-sandbox --origin-trial-disabled-features=MeasureMemory --restore-last-sess (dane wartości zawierają 90 znaków więcej).
HKU\S-1-5-21-2840609131-1900978198-3313032882-1001\...\Policies\Explorer: [] 
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{28B89EEF-3007-0000-7102-CF3F3A09B77D}] -> msiexec /fus {28B89EEF-3007-0000-7102-CF3F3A09B77D}
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\92.0.4515.107\Installer\chrmstp.exe [2021-07-28] (Google LLC -> Google LLC)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\NI Error Reporting.lnk [2021-03-16]
ShortcutTarget: NI Error Reporting.lnk -> C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\NI Error Reporting\nierserver.exe (National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation)
HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Ograniczenia <==== UWAGA
HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Ograniczenia <==== UWAGA
 
==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) ============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
Task: {15938281-77F1-4179-82E1-FD323FC069E7} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [153168 2018-04-10] (Google Inc -> Google Inc.)
Task: {1E1DEF36-42F1-4567-80A4-18A841C766D5} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Serviceability Manager => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\officesvcmgr.exe [4083848 2021-07-21] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {20F4D029-D625-47D2-99CB-DD36D218CE6B} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Cache Maintenance => C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.2106.6-0\MpCmdRun.exe [644888 2021-07-29] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
Task: {2563E4F7-2DB5-4C85-9B68-801910A3151F} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Feature Updates => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\sdxhelper.exe [113992 2021-07-28] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {28123E90-E87F-48B1-A9B4-25A26228AB16} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Verification => C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.2106.6-0\MpCmdRun.exe [644888 2021-07-29] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
Task: {305A7B7C-6C5F-4DB1-8FED-FFCCF3011F38} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Scheduled Scan => C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.2106.6-0\MpCmdRun.exe [644888 2021-07-29] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
Task: {349A055D-6D73-4F91-9A22-61279D948403} - System32\Tasks\TNTClientUpdater => C:\Program Files (x86)\GameforgeLogin\updater.exe [505496 2018-10-08] (Gameforge 4D GmbH -> )
Task: {3DE888FC-877D-4603-B06D-EC258C47B809} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [153168 2018-04-10] (Google Inc -> Google Inc.)
Task: {50079426-E255-49EA-8F61-666F448932C1} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentFallBack2016 => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\msoia.exe [4282288 2021-07-28] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {5780CDF5-80FC-4315-9931-AE5E1B4EB604} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Cleanup => C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.2106.6-0\MpCmdRun.exe [644888 2021-07-29] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
Task: {66429D73-25BD-47F6-A1AE-7BF698878C17} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Subscription Maintenance => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\vfs\ProgramFilesCommonx86\Microsoft Shared\Office16\OLicenseHeartbeat.exe [1150872 2021-07-28] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {95985586-B244-42E8-8211-35A3FE48C223} - System32\Tasks\NIUpdateServiceStartupTask => C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\Update Service\NIUpdateService.exe [875400 2019-03-05] (National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation)
Task: {9767A6EB-4CA8-40F8-B2B7-491DA4C1B0B7} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentLogOn2016 => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\msoia.exe [4282288 2021-07-28] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {9AE41E43-6F49-48C2-8889-40EBD45EC248} - System32\Tasks\Intel PTT EK Recertification => C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\iclsclient.inf_amd64_75ffca5eec865b4b\lib\IntelPTTEKRecertification.exe [918288 2020-04-22] (Intel(R) Trust Services -> Intel(R) Corporation)
Task: {9F95188E-7D58-45DE-88D8-123B9589CBB1} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office ClickToRun Service Monitor => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [23253376 2021-07-23] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {C6F24F7F-7DF0-45CF-9F43-E6ECBB3B617D} - System32\Tasks\NIUpdateServiceCheckTask => C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\Update Service\NIUpdateService.exe [875400 2019-03-05] (National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation)
Task: {E9BE1D54-22A9-4121-B6DF-6FC3095A56D2} - System32\Tasks\NI SSP Expiration Reminder => C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\SSP Notifier\SSP Notifier.exe [168272 2020-11-18] (National Instruments Corporation -> National Instruments)
Task: {F3A37F08-CD61-4D43-AE08-05E7AE76EA5D} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Automatic Updates 2.0 => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [23253376 2021-07-23] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {F6FC0CD7-0BD3-46A1-908F-A0C23FD25729} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Feature Updates Logon => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\sdxhelper.exe [113992 2021-07-28] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {FB4FB834-4E60-4946-8C4A-309E4297D2D9} - System32\Tasks\RtHDVBg_PushButton => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1394392 2015-07-23] (Realtek Semiconductor Corp -> Realtek Semiconductor)
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)
 
 
==================== Internet (filtrowane) ====================
 
(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 
AutoConfigURL: [S-1-5-21-2840609131-1900978198-3313032882-1001] => hxxp://proxy.bg.pwr.wroc.pl/proxy.pac
Winsock: Catalog5 08 C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\mDNS Responder\nimdnsNSP.dll [35448 2017-03-08] (National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation)
Winsock: Catalog5-x64 08 C:\Program Files\National Instruments\Shared\mDNS Responder\nimdnsNSP.dll [38520 2017-03-08] (National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation)
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.100.1
Tcpip\..\Interfaces\{54306842-003f-409d-a902-0648df3f7e74}: [DhcpNameServer] 192.168.100.1
Tcpip\..\Interfaces\{6f37fe0c-8731-479f-9e75-09fced763a2d}: [DhcpNameServer] 192.168.55.1
Tcpip\..\Interfaces\{892e808c-3dd9-4a65-b684-79694ae7ae6e}: [DhcpNameServer] 192.168.8.1 192.168.8.1
Tcpip\..\Interfaces\{9f75d30b-8b1a-487e-b169-966787044639}: [DhcpNameServer] 192.168.8.1 192.168.8.1
Tcpip\..\Interfaces\{ae76b6e0-47d1-4a67-9126-a71354acdf3e}: [DhcpNameServer] 192.168.42.129
ManualProxies: 0hxxp://proxy.bg.pwr.wroc.pl/proxy.pac
 
Edge: 
=======
DownloadDir: C:\Users\HOME\Downloads
Edge Extension: (Brak nazwy) -> AutoFormFill_5ED10D46BD7E47DEB1F3685D2C0FCE08 => C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\Assets\HostExtensions\AutoFormFill [nie znaleziono]
Edge Extension: (Brak nazwy) -> BookReader_B171F20233094AC88D05A8EF7B9763E8 => C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\Assets\BookViewer [nie znaleziono]
Edge Extension: (Brak nazwy) -> LearningTools_7706F933-971C-41D1-9899-8A026EB5D824 => C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\Assets\HostExtensions\LearningTools [nie znaleziono]
Edge Extension: (Brak nazwy) -> PinJSAPI_EC01B57063BE468FAB6DB7EBFC3BF368 => C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\Assets\HostExtensions\PinJSAPI [nie znaleziono]
Edge DefaultProfile: Default
Edge Profile: C:\Users\HOME\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default [2021-07-29]
 
FireFox:
========
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.201.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_201\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2019-02-17] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.201.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_201\bin\plugin2\npjp2.dll [2019-02-17] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50918.0\npctrl.dll [2018-10-23] (Microsoft Corporation ->  Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.201.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_201\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2019-02-17] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.201.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_201\bin\plugin2\npjp2.dll [2019-02-17] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [2021-05-28] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50918.0\npctrl.dll [2018-10-23] (Microsoft Corporation ->  Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\NPSPWRAP.DLL [2021-05-28] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 
Chrome: 
=======
CHR DefaultProfile: Default
CHR Profile: C:\Users\HOME\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2021-07-30]
CHR Notifications: Default -> hxxps://mail.google.com; hxxps://naekranie.pl
CHR Extension: (Prezentacje) - C:\Users\HOME\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-04-10]
CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\HOME\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-04-10]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\HOME\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2020-10-20]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\HOME\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-04-10]
CHR Extension: (Adblock Plus - darmowy adblocker) - C:\Users\HOME\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2021-07-28]
CHR Extension: (Mendeley Web Importer) - C:\Users\HOME\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dagcmkpagjlhakfdhnbomgmjdpkdklff [2021-07-06]
CHR Extension: (Arkusze) - C:\Users\HOME\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-04-10]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\HOME\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2021-06-29]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\HOME\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2021-01-29]
CHR Extension: (diagrams.net Desktop) - C:\Users\HOME\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pebppomjfocnoigkeepgbmcifnnlndla [2021-07-22]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\HOME\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2020-10-23]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\HOME\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2021-07-28]
CHR Profile: C:\Users\HOME\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Guest Profile [2021-03-15]
CHR Profile: C:\Users\HOME\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1 [2021-06-29]
CHR Extension: (Prezentacje) - C:\Users\HOME\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2021-03-15]
CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\HOME\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2021-03-15]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\HOME\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2021-03-15]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\HOME\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2021-03-15]
CHR Extension: (Arkusze) - C:\Users\HOME\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2021-03-15]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\HOME\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2021-06-29]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\HOME\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2021-03-15]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\HOME\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2021-03-15]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\HOME\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2021-06-11]
CHR Profile: C:\Users\HOME\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile [2021-03-15]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho]
 
==================== Usługi (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
R2 AdAppMgrSvc; C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Desktop App\AdAppMgrSvc.exe [1050920 2021-05-11] (Autodesk, Inc. -> Autodesk Inc.)
S3 BEService; C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe [5708808 2018-04-10] (BattlEye Innovations e.K. -> )
R2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [9141648 2021-07-21] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
R2 DDVCollectorSvcApi; C:\Program Files\Dell\DellDataVault\DDVCollectorSvcApi.exe [422432 2021-05-23] (Dell Technologies Inc. -> Dell Technologies Inc.)
R2 DDVDataCollector; C:\Program Files\Dell\DellDataVault\DDVDataCollector.exe [3981856 2021-05-23] (Dell Technologies Inc. -> Dell Technologies Inc.)
R2 DDVRulesProcessor; C:\Program Files\Dell\DellDataVault\DDVRulesProcessor.exe [623136 2021-05-23] (Dell Technologies Inc. -> Dell Technologies Inc.)
R2 Dell Hardware Support; C:\Program Files\Dell\SupportAssistAgent\PCD\SupportAssist\Dsapi.exe [1020584 2021-06-21] (PC-Doctor, Inc. -> PC-Doctor, Inc.)
R2 DellClientManagementService; C:\Program Files (x86)\Dell\UpdateService\ServiceShell.exe [38600 2021-05-27] (Dell Inc -> )
S3 EasyAntiCheat; C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat\EasyAntiCheat.exe [775296 2018-04-10] (EasyAntiCheat Oy -> EasyAntiCheat Ltd)
R2 lkClassAds; C:\WINDOWS\SysWOW64\lkads.exe [61376 2020-04-07] (National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation)
R2 lkTimeSync; C:\WINDOWS\SysWOW64\lktsrv.exe [73160 2020-04-07] (National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation)
S2 MATLAB License Server; F:\Matlab\etc\win64\lmgrd.exe [1797096 2018-02-06] (Flexera Software LLC -> Flexera Software LLC)
R2 McAfee WebAdvisor; C:\Program Files\McAfee\WebAdvisor\ServiceHost.exe [977824 2021-07-30] (McAfee, LLC -> McAfee, LLC)
R2 Mobile Broadband HL Service; C:\Program Files (x86)\MobileBrServ\mbbservice.exe [242264 2016-03-24] (Huawei Technologies Co.,Ltd. -> )
R2 mxssvr; C:\Program Files (x86)\National Instruments\MAX\nimxs.exe [96688 2020-03-12] (National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation)
R2 NIApplicationWebServer; C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\NI WebServer\ApplicationWebServer.exe [73736 2020-11-17] (National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation)
S4 NIApplicationWebServer64; C:\Program Files\National Instruments\Shared\NI WebServer\ApplicationWebServer.exe [92680 2020-11-17] (National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation)
R2 niauth; C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\niauth\niauth_daemon.exe [601544 2020-11-17] (National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation)
R2 NIDomainService; C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\Security\nidmsrv.exe [424376 2020-04-07] (National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation)
R2 niLXIDiscovery; C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\NI-VISA\niLxiDiscovery.exe [537144 2020-04-07] (National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation)
R2 nimDNSResponder; C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\mDNS Responder\nimdnsResponder.exe [343080 2017-03-08] (National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation)
R2 NINetworkDiscovery; C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\NI Network Discovery\niDiscSvc.exe [189512 2019-03-14] (National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation)
R2 NiSvcLoc; C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\niSvcLoc\nisvcloc.exe [102248 2020-03-16] (National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation)
R2 NISystemWebServer; C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\NI WebServer\SystemWebServer.exe [73712 2020-11-17] (National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation)
R2 NITaggerService; C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\Tagger\tagsrv.exe [752056 2020-04-08] (National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation)
S4 NIWebServer; C:\Program Files\National Instruments\Shared\Web Server\httpd.exe [33656 2020-11-24] (National Instruments Corporation -> )
S3 OfficeSvcManagerAddons; C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe /Processid:{2CA2E202-932F-4BA2-8771-195BB86398F5} [21312 2020-10-15] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
R2 SupportAssistAgent; C:\Program Files\Dell\SupportAssistAgent\bin\SupportAssistAgent.exe [39968 2021-07-01] (Dell Inc -> Dell Inc.)
R3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.2106.6-0\NisSrv.exe [2665432 2021-07-29] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
R2 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.2106.6-0\MsMpEng.exe [136640 2021-07-29] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
 
===================== Sterowniki (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
S3 a016bus; C:\WINDOWS\System32\drivers\a016bus.sys [109096 2008-01-18] (Sony Ericsson Mobile Communications AB -> MCCI Corporation)
S3 a016mgmt; C:\WINDOWS\System32\drivers\a016mgmt.sys [130600 2008-01-18] (Sony Ericsson Mobile Communications AB -> MCCI Corporation)
S3 a016obex; C:\WINDOWS\System32\drivers\a016obex.sys [125480 2008-01-18] (Sony Ericsson Mobile Communications AB -> MCCI Corporation)
S3 AppleLowerFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\AppleLowerFilter.sys [35976 2020-10-09] (WDKTestCert build,132303256403278908 -> Apple Inc.)
R3 DBUtilDrv2; C:\WINDOWS\System32\drivers\DBUtilDrv2.sys [24968 2021-07-23] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Dell)
R3 DDDriver; C:\WINDOWS\system32\drivers\DDDriver64Dcsa.sys [42376 2020-10-26] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Dell Inc.)
S3 DellProf; C:\WINDOWS\system32\drivers\DellProf.sys [24240 2015-05-22] (Techporch Incorporated -> Dell Computer Corporation)
R3 DellRbtn; C:\WINDOWS\System32\drivers\DellRbtn.sys [10752 2013-01-25] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> OSR Open Systems Resources, Inc.)
S3 ggsomc; C:\WINDOWS\System32\drivers\ggsomc.sys [30424 2015-10-07] (Sony Mobile Communications AB -> Sony Mobile Communications)
S2 hardlock; C:\WINDOWS\system32\drivers\hardlock.sys [331208 2013-01-14] (SafeNet, Inc. -> SafeNet Inc.)
R3 iaLPSS_UART2; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaLPSS_UART2.sys [143864 2014-06-11] (Intel Corporation - Software and Firmware Products -> Intel Corporation)
S3 nipalfwedl; C:\WINDOWS\System32\drivers\nipalfwedl.sys [23808 2020-03-13] (National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation)
R0 NIPALK; C:\WINDOWS\System32\drivers\nipalk.sys [790232 2020-03-13] (National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation)
S3 nipalusbedl; C:\WINDOWS\System32\drivers\nipalusbedl.sys [23824 2020-03-13] (National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation)
R0 nipbcfk; C:\WINDOWS\System32\drivers\nipbcfk.sys [19288 2020-03-13] (National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation)
R3 NiViPciK; C:\WINDOWS\System32\drivers\NiViPciKl.sys [23568 2020-04-07] (National Instruments Corporation -> National Instruments Corporation)
R0 pwdrvio; C:\WINDOWS\System32\pwdrvio.sys [19152 2019-05-29] (MiniTool Solution Ltd -> )
S3 pwdspio; C:\WINDOWS\system32\pwdspio.sys [12504 2019-05-29] (MiniTool Solution Ltd -> )
S3 s0016bus; C:\WINDOWS\System32\drivers\s0016bus.sys [115240 2008-05-16] (Sony Ericsson Mobile Communications AB -> MCCI Corporation)
S3 s0016mgmt; C:\WINDOWS\System32\drivers\s0016mgmt.sys [137256 2008-05-16] (Sony Ericsson Mobile Communications AB -> MCCI Corporation)
S3 s0016obex; C:\WINDOWS\System32\drivers\s0016obex.sys [136744 2008-05-16] (Sony Ericsson Mobile Communications AB -> MCCI Corporation)
S3 s0016unic; C:\WINDOWS\System32\drivers\s0016unic.sys [151592 2008-05-16] (Sony Ericsson Mobile Communications AB -> MCCI Corporation)
S3 s0017bus; C:\WINDOWS\System32\drivers\s0017bus.sys [113704 2008-10-21] (Sony Ericsson Mobile Communications AB -> MCCI Corporation)
S3 s0017mgmt; C:\WINDOWS\System32\drivers\s0017mgmt.sys [133160 2008-10-21] (Sony Ericsson Mobile Communications AB -> MCCI Corporation)
S3 s0017obex; C:\WINDOWS\System32\drivers\s0017obex.sys [128552 2008-10-21] (Sony Ericsson Mobile Communications AB -> MCCI Corporation)
S3 s0017unic; C:\WINDOWS\System32\drivers\s0017unic.sys [145960 2008-10-21] (Sony Ericsson Mobile Communications AB -> MCCI Corporation)
S3 s1018bus; C:\WINDOWS\System32\drivers\s1018bus.sys [113704 2009-03-25] (Sony Ericsson Mobile Communications AB -> MCCI Corporation)
S3 s1018mgmt; C:\WINDOWS\System32\drivers\s1018mgmt.sys [133160 2009-03-25] (Sony Ericsson Mobile Communications AB -> MCCI Corporation)
S3 s1018obex; C:\WINDOWS\System32\drivers\s1018obex.sys [128552 2009-03-25] (Sony Ericsson Mobile Communications AB -> MCCI Corporation)
S3 s1018unic; C:\WINDOWS\System32\drivers\s1018unic.sys [146472 2009-03-25] (Sony Ericsson Mobile Communications AB -> MCCI Corporation)
S3 s1029bus; C:\WINDOWS\System32\drivers\s1029bus.sys [116264 2009-05-25] (Sony Ericsson Mobile Communications AB -> MCCI Corporation)
S3 s1029mgmt; C:\WINDOWS\System32\drivers\s1029mgmt.sys [139304 2009-05-25] (Sony Ericsson Mobile Communications AB -> MCCI Corporation)
S3 s1029obex; C:\WINDOWS\System32\drivers\s1029obex.sys [135208 2009-05-25] (Sony Ericsson Mobile Communications AB -> MCCI Corporation)
S3 s1029unic; C:\WINDOWS\System32\drivers\s1029unic.sys [151592 2009-05-25] (Sony Ericsson Mobile Communications AB -> MCCI Corporation)
S3 s1039bus; C:\WINDOWS\System32\drivers\s1039bus.sys [127600 2010-03-15] (Sony Ericsson Mobile Communications AB -> MCCI Corporation)
S3 s1039mgmt; C:\WINDOWS\System32\drivers\s1039mgmt.sys [141424 2010-03-15] (Sony Ericsson Mobile Communications AB -> MCCI Corporation)
S3 s1039obex; C:\WINDOWS\System32\drivers\s1039obex.sys [137328 2010-03-15] (Sony Ericsson Mobile Communications AB -> MCCI Corporation)
S3 s1039unic; C:\WINDOWS\System32\drivers\s1039unic.sys [158320 2010-03-15] (Sony Ericsson Mobile Communications AB -> MCCI Corporation)
S3 s916bus; C:\WINDOWS\System32\drivers\s916bus.sys [108072 2007-11-02] (Sony Ericsson Mobile Communications AB -> MCCI Corporation)
S3 s916mgmt; C:\WINDOWS\System32\drivers\s916mgmt.sys [130088 2007-11-02] (Sony Ericsson Mobile Communications AB -> MCCI Corporation)
S3 s916obex; C:\WINDOWS\System32\drivers\s916obex.sys [124968 2007-11-02] (Sony Ericsson Mobile Communications AB -> MCCI Corporation)
S3 se3ebus; C:\WINDOWS\System32\drivers\se3ebus.sys [107784 2007-04-10] (MCCI Corporation -> MCCI Corporation)
S3 se3emgmt; C:\WINDOWS\System32\drivers\se3emgmt.sys [126216 2007-04-10] (MCCI Corporation -> MCCI Corporation)
S3 se3eobex; C:\WINDOWS\System32\drivers\se3eobex.sys [123144 2007-04-10] (MCCI Corporation -> MCCI Corporation)
R3 SensorsSimulatorDriver; C:\WINDOWS\System32\drivers\WUDFRd.sys [315392 2019-12-07] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
S0 WdBoot; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdBoot.sys [49560 2021-07-29] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> Microsoft Corporation)
R0 WdFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdFilter.sys [425192 2021-07-29] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
R3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [76008 2021-07-29] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 
==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
 
==================== Jeden miesiąc (utworzone) (filtrowane) =========
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 
2021-07-30 14:37 - 2021-07-30 14:40 - 000034925 _____ C:\Users\HOME\Downloads\FRST.txt
2021-07-30 14:37 - 2021-07-30 14:37 - 000000000 ____D C:\Users\HOME\Downloads\FRST-OlderVersion
2021-07-30 14:35 - 2021-07-30 14:39 - 000000000 ____D C:\FRST
2021-07-30 14:34 - 2021-07-30 14:37 - 002300416 _____ (Farbar) C:\Users\HOME\Downloads\FRST64.exe
2021-07-30 14:07 - 2021-07-30 14:11 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
2021-07-30 14:06 - 2021-07-30 14:06 - 008553680 _____ (Malwarebytes) C:\Users\HOME\Downloads\adwcleaner_8.3.0.exe
2021-07-23 20:27 - 2021-07-23 20:27 - 000024968 _____ (Dell) C:\WINDOWS\system32\Drivers\DBUtilDrv2.sys
2021-07-23 16:56 - 2021-07-23 16:56 - 000763188 _____ C:\Users\HOME\Desktop\Dziadek Filip - McKinsey & Company - offer letter.pdf
2021-07-22 15:41 - 2021-07-22 15:41 - 000121666 _____ C:\Users\HOME\Downloads\Dziadek Filip - McKinsey & Company - offer letter.pdf
2021-07-19 09:56 - 2021-07-19 09:56 - 000011357 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuthTxt.wim
2021-07-19 09:56 - 2021-07-19 09:56 - 000007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MsraLegacy.tlb
2021-07-19 09:56 - 2021-07-19 09:56 - 000007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MsraLegacy.tlb
2021-07-19 09:56 - 2021-07-19 09:56 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rendezvousSession.tlb
2021-07-19 09:56 - 2021-07-19 09:56 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rendezvousSession.tlb
2021-07-19 09:55 - 2021-07-19 09:55 - 001823280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
2021-07-07 15:35 - 2021-07-07 15:35 - 002371072 _____ C:\WINDOWS\system32\rdpnano.dll
2021-07-07 15:35 - 2021-07-07 15:35 - 001314128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecConfig.efi
2021-07-07 15:35 - 2021-07-07 15:35 - 000570880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetcpl.cpl
2021-07-07 15:35 - 2021-07-07 15:35 - 000452608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\inetcpl.cpl
2021-07-07 15:35 - 2021-07-07 15:35 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wscui.cpl
2021-07-07 15:35 - 2021-07-07 15:35 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wscui.cpl
2021-07-07 15:34 - 2021-07-07 15:34 - 001393504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
2021-07-07 15:34 - 2021-07-07 15:34 - 000097792 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\cimfs.sys
2021-07-07 15:34 - 2021-07-07 15:34 - 000060928 _____ C:\WINDOWS\system32\runexehelper.exe
2021-07-07 15:33 - 2021-07-07 15:33 - 002260992 _____ C:\WINDOWS\system32\TextInputMethodFormatter.dll
2021-06-30 10:55 - 2021-06-30 10:55 - 006552774 _____ C:\Users\HOME\Downloads\Mikro-CAŁOŚĆ-1.pdf
2021-06-30 10:55 - 2021-06-30 10:55 - 005959775 _____ C:\Users\HOME\Downloads\Technika-mikroprocesorowa-całość-1.pdf
2021-06-30 10:55 - 2021-06-30 10:55 - 000714281 _____ C:\Users\HOME\Downloads\Pytania-z-kolosa-Dokumenty-Google.pdf
 
==================== Jeden miesiąc (zmodyfikowane) ==================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 
2021-07-30 14:34 - 2018-04-10 20:43 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
2021-07-30 14:29 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2021-07-30 14:28 - 2018-04-10 20:40 - 000000000 __SHD C:\Users\HOME\IntelGraphicsProfiles
2021-07-30 14:28 - 2018-04-10 20:26 - 000000180 _____ C:\WINDOWS\system32\{A6D608F0-0BDE-491A-97AE-5C4B05D86E01}.bat
2021-07-30 14:26 - 2020-09-09 11:00 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2021-07-30 14:25 - 2020-09-09 10:21 - 000008192 ___SH C:\DumpStack.log.tmp
2021-07-30 14:24 - 2019-12-07 11:03 - 000786432 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
2021-07-30 14:06 - 2020-09-09 10:21 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
2021-07-30 13:18 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
2021-07-30 08:30 - 2020-03-13 15:11 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Autodesk
2021-07-30 08:20 - 2021-06-02 18:15 - 000000000 ____D C:\Program Files\McAfee
2021-07-30 08:20 - 2021-06-02 18:12 - 000000000 ____D C:\ProgramData\McAfee
2021-07-29 21:16 - 2018-04-11 15:16 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\wd
2021-07-29 21:10 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\ELAMBKUP
2021-07-29 21:10 - 2019-12-07 11:03 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
2021-07-29 19:01 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2021-07-28 18:18 - 2018-10-08 16:25 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
2021-07-28 14:21 - 2018-04-10 20:49 - 000000000 ____D C:\Users\HOME\Desktop\Filip
2021-07-28 10:29 - 2018-04-10 20:44 - 000002309 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2021-07-28 10:29 - 2018-04-10 20:44 - 000002268 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2021-07-27 13:52 - 2021-02-28 10:30 - 000002426 _____ C:\Users\HOME\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
2021-07-27 13:52 - 2020-09-09 11:00 - 000003378 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-2840609131-1900978198-3313032882-1001
2021-07-27 13:52 - 2018-04-10 20:43 - 000000000 ___RD C:\Users\HOME\OneDrive
2021-07-25 17:01 - 2020-09-02 10:02 - 000002450 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Edge.lnk
2021-07-25 17:01 - 2020-09-02 10:02 - 000002288 _____ C:\Users\Public\Desktop\Microsoft Edge.lnk
2021-07-23 20:27 - 2019-12-07 11:13 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
2021-07-22 18:12 - 2020-09-09 10:46 - 001767984 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2021-07-22 18:12 - 2019-12-07 17:08 - 000785594 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
2021-07-22 18:12 - 2019-12-07 17:08 - 000152454 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
2021-07-22 18:06 - 2020-09-09 10:21 - 000590408 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
2021-07-22 18:01 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemResources
2021-07-22 18:01 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugIns
2021-07-22 18:01 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
2021-07-22 18:01 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\System
2021-07-21 19:28 - 2020-04-03 13:27 - 000000000 ____D C:\Users\HOME\Desktop\materiały praca inżynierska
2021-07-19 13:38 - 2019-12-07 11:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
2021-07-19 09:02 - 2020-09-09 11:00 - 000003568 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2021-07-19 09:02 - 2020-09-09 11:00 - 000003444 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2021-07-14 12:25 - 2018-04-11 15:17 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
2021-07-14 12:13 - 2018-04-11 15:16 - 133422552 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
2021-07-12 09:35 - 2020-10-06 16:58 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dell
2021-07-11 10:17 - 2020-10-06 16:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\PCDr
2021-07-09 12:56 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\setup
2021-07-09 12:56 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\oobe
2021-07-09 12:56 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
2021-07-09 12:55 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
2021-07-09 12:55 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\setup
2021-07-09 12:55 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
2021-07-09 12:55 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
2021-07-09 12:55 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Provisioning
2021-07-09 12:53 - 2021-03-22 12:06 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Minidump
2021-07-09 12:50 - 2015-03-24 10:08 - 000865110 ____N C:\WINDOWS\Minidump\070921-83140-01.dmp
2021-07-09 09:19 - 2019-12-07 11:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
2021-07-02 08:35 - 2020-09-09 11:00 - 000003510 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineUA
2021-07-02 08:35 - 2020-09-09 11:00 - 000003386 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineCore
 
==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów ========
 
2019-10-06 13:56 - 2019-10-06 13:56 - 000049478 _____ () C:\ProgramData\Mar.exe
2019-10-06 20:07 - 2019-10-06 20:08 - 000049484 _____ () C:\ProgramData\Mar1.exe
2021-01-08 20:58 - 2021-01-08 20:58 - 000004808 _____ () C:\Users\HOME\AppData\Local\recently-used.xbel
2018-10-11 22:34 - 2018-10-11 22:34 - 000000000 _____ () C:\Users\HOME\AppData\Local\{D1C0303A-B267-48A6-98AC-0964B88226D9}
 
==================== SigCheck ============================
 
(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 
==================== Koniec  FRST.txt ========================
Wygenerowano w 0.008s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!