wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2020-09-08 13:05) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja: 06-09-2020
Uruchomiony przez OEM1 (07-09-2020 14:04:28)
Uruchomiony z C:\Users\OEM1\Desktop\FRST
Tryb startu: Normal
 
==================== Skróty =============================
 
(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 
 
Shortcut: C:\Users\Administrator\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\Administrator\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\Administrator\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\Links\RecentPlaces.lnk -> [::{22877A6D-37A1-461A-91B0-DBDA5AAEBC99}]
Shortcut: C:\Users\Administrator\Desktop\Cyberlink Power2Go.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Power2Go.exe (Cyberlink)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Documents.lnk -> C:\Users\Administrator\Documents ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk -> C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pictures.lnk -> C:\Users\Administrator\Pictures ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Power2Go\Plik Readme.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Language\Plk\Readme.htm ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Power2Go\Pomoc online dla Power2Go.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Language\Plk\Power2Go.chm ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Power2Go\Power2Go Express.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Power2GoExpress.exe (Cyberlink)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Power2Go\Power2Go.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Power2Go.exe (Cyberlink)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\File Explorer.lnk -> C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Access.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSACCESS.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AcroRd32.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Excel.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\EXCEL.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox.lnk -> C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Immersive Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo Cloud Storage by SugarSync.lnk -> C:\Program Files (x86)\SugarSync\SugarSyncManager.exe (SugarSync, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Edge.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Thunderbird.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneNote 2016.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\ONENOTE.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Outlook.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\OUTLOOK.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PowerPoint.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\POWERPNT.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Publisher.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSPUB.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype dla firm.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\lync.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer 14.lnk -> C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe (TeamViewer GmbH)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Word.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\WINWORD.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ZWSOFT\ZWCAD 2018 Polski\Menadżer raportów awarii.lnk -> C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2018\CrashReportManagement.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ZWSOFT\ZWCAD 2018 Polski\Narzędzia dodatkowe\Konwerter obiektów OLE.lnk -> C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2018\ConversionOleID.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Co nowego w ostatniej wersji.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\CoNowego.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WibuKey\Network Server.lnk -> C:\Program Files (x86)\WIBUKEY\Server\WkSvMgr.exe (WIBU-SYSTEMS AG)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WibuKey\Server Monitor.lnk -> C:\Program Files (x86)\WIBUKEY\Bin\WkSvMon.exe (WIBU-SYSTEMS AG)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WibuKey\WibuKey Help (English).lnk -> C:\Program Files (x86)\WIBUKEY\Help\WKUSEUS.CHM ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WibuKey\WibuKey Help (French).lnk -> C:\Program Files (x86)\WIBUKEY\Help\WKUSEFR.CHM ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WibuKey\WibuKey Help (German).lnk -> C:\Program Files (x86)\WIBUKEY\Help\WKUSEDE.CHM ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Documentation.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\Documentation.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Release Notes.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\NEWS.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VideoLAN Website.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\VideoLAN Website.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VCDS-AKP\Deinstalacja.lnk -> C:\Ross-Tech\VCDS-AKP\UnInstall.exe (Ross-Tech, LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VCDS-AKP\LCode.lnk -> C:\Ross-Tech\VCDS-AKP\LCode.exe (NEtech ApS)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VCDS-AKP\Logi z programu.lnk -> C:\Ross-Tech\VCDS-AKP\Logs ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VCDS-AKP\VC-Scope.lnk -> C:\Ross-Tech\VCDS-AKP\VCScope.exe (Ross-Tech/Eric Maurier/Rich Herzog)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp\CodeMeter Control Center.lnk -> C:\Program Files (x86)\CodeMeter\Runtime\bin\CodeMeterCC.exe (WIBU-SYSTEMS AG)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp\Network Server.lnk -> C:\Program Files (x86)\WIBUKEY\Server\WkSvMgr.exe (WIBU-SYSTEMS AG)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sound Pilot\Sound Pilot.lnk -> C:\Program Files (x86)\Sound Pilot\SoundPilot.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SketchUp 2020\LayOut 2020.lnk -> C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2020\LayOut\LayOut.exe (Trimble, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SketchUp 2020\SketchUp 2020.lnk -> C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2020\SketchUp.exe (Trimble, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SketchUp 2020\Style Builder 2020.lnk -> C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2020\Style Builder\Style Builder.exe (Trimble, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SketchUp 2017\LayOut.lnk -> C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2017\LayOut\LayOut.exe (Trimble, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SketchUp 2017\SketchUp.lnk -> C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2017\SketchUp.exe (Trimble Navigation Limited)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SketchUp 2017\Style Builder.lnk -> C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2017\Style Builder\Style Builder.exe (Trimble, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Samsung\Kies3\Samsung Kies 3.lnk -> C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies3\Kies3.exe (Samsung)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RawTherapee\Dezinstalacja aplikacji RawTherapee 5.4.lnk -> C:\Program Files\RawTherapee\5.4\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RawTherapee\RawTherapee 5.4.lnk -> C:\Program Files\RawTherapee\5.4\rawtherapee.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Print2CAD 2015 6th Generation\Converter Print2CAD 6th Generation.lnk -> C:\Program Files (x86)\Print2CAD 2015 6th Generation\KAZMprint2cad-2015.exe (BackToCAD Technologies LLC, Atlanta GA)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Print2CAD 2015 6th Generation\DWG DXF Postprocessor.lnk -> C:\Program Files (x86)\Print2CAD 2015 6th Generation\DeepView-2015-engl.exe (BackToCAD Technologies, LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Print2CAD 2015 6th Generation\Manual.lnk -> C:\Program Files (x86)\Print2CAD 2015 6th Generation\Print2CAD-2015-English.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Print2CAD 2015 6th Generation\Scheduler.lnk -> C:\Program Files (x86)\Print2CAD 2015 6th Generation\Planer-2015-english.exe (BackToCAD Technologies, LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Print2CAD 2015 6th Generation\Support.lnk -> C:\Program Files (x86)\Print2CAD 2015 6th Generation\DeepView-2015-german.exe (BackToCAD Technologies, LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pic\Pic.lnk -> C:\Program Files (x86)\Pic\DreamTrip.exe (Ashampoo)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pic\Uninstall Pic.lnk -> C:\Program Files (x86)\Pic\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PDFill\Help for PDFill PDF Tools.lnk -> C:\Program Files (x86)\PlotSoft\PDFill\PDFill_PDF_Tools.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PDFill\Help for PDFill PDF&Image Writer.lnk -> C:\Program Files (x86)\PlotSoft\PDFill\WriterSave.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PDFill\PDFill PDF Tools (FREE).lnk -> C:\Program Files (x86)\PlotSoft\PDFill\PDFill_PDF_Tools.exe (PlotSoft L.L.C.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PDFill\PDFill PDF&Image Writer (Free).lnk -> C:\Program Files (x86)\PlotSoft\PDFill\WriterSave.exe (PlotSoft LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneKey Recovery\OneKey Recovery.lnk -> C:\Program Files\Lenovo\OneKey App\OneKey Recovery\OneKey Recovery.exe (CyberLink)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\GeForce Experience.lnk -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\NVIDIA GeForce Experience.exe (NVIDIA Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Nuance PaperPort 12\PDF Viewer Plus.lnk -> C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Viewer Plus\bin\PDFPlus.exe (Nuance Communications, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Narzędzia pakietu Microsoft Office\Dziennik telemetryczny dla pakietu Office.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\msoev.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Narzędzia pakietu Microsoft Office\Menedżer nagrywania programu Skype dla firm.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\OcPubMgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Narzędzia pakietu Microsoft Office\Preferencje językowe pakietu Office.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\SETLANG.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Narzędzia pakietu Microsoft Office\Telemetryczny pulpit nawigacyjny dla pakietu Office.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\msotd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Podręcznik użytkownika.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\UserGuide\UserGuide.exe (Lenovo)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\YouCam\Lenovo YouCam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\YouCam\YouCam.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\PowerDVD 10\Lenovo PowerDVD 10.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\PowerDVD10\PDVDLaunchPolicy.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Energy Manager\Energy Manager.Lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Manager\Open Energy Manager.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Codec Tweak Tool.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Tools\CodecTweakTool.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\MPC-HC64\mpc-hc64_nvo.exe (MPC-HC Team)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Uninstall\Uninstall K-Lite Codec Pack.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Tools\GraphStudioNext (x64).lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Tools\GraphStudioNext64.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Tools\GraphStudioNext.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Tools\GraphStudioNext.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Tools\MediaInfo.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Tools\mediainfo.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology.lnk -> C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorUI.exe (Intel Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GRAPHISOFT\ARCHICAD 21 RC1.lnk -> C:\Program Files\GRAPHISOFT\ARCHICAD 21\ARCHICAD Starter.exe (GRAPHISOFT SE)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GRAPHISOFT\BIMx Desktop Viewer.lnk -> C:\Program Files\GRAPHISOFT\BIMx Desktop Viewer\BIMx.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GRAPHISOFT\GS License Manager Tool.lnk -> C:\Program Files\GRAPHISOFT\License Manager Tool\GRAPHISOFT License Manager Tool.exe (GRAPHISOFT SE)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ESET\ESET Security\ESET Security.lnk -> C:\Program Files\ESET\ESET Security\egui.exe (ESET)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dolby\Dolby Demo.lnk -> C:\Program Files (x86)\Dolby Home Theater v4\pcee4d.exe (Dolby Laboratories Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dolby\Dolby Profile.lnk -> C:\Program Files (x86)\Dolby Home Theater v4\pcee4e.exe (Dolby Laboratories Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID\HWMonitor\HWMonitor.lnk -> C:\Program Files\CPUID\HWMonitor\HWMonitor.exe (CPUID)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID\HWMonitor\Uninstall HWMonitor.lnk -> C:\Program Files\CPUID\HWMonitor\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CodeMeter\Backup.lnk -> C:\ProgramData\CodeMeter\Backup ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CodeMeter\CmAct.lnk -> C:\ProgramData\CodeMeter\CmAct ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CodeMeter\Logs.lnk -> C:\ProgramData\CodeMeter\Logs ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CodeMeter\Documentation\CodeMeter User Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\CodeMeter\Runtime\help\6.40b\CmUserHelp\index.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chaos Group\V-Ray for SketchUp\Change V-Ray license settings.lnk -> C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for SketchUp\extension\tools\setvrlservice.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chaos Group\V-Ray for SketchUp\GPU Device Selection.lnk -> C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for SketchUp\extension\tools\vray_gpu_device_select.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chaos Group\V-Ray for SketchUp\Documentation\V-Ray for SketchUp Release Notes.lnk -> C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for SketchUp\extension\VRayForSketchUpReleaseNotes.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chaos Group\Swarm 1.4\Change V-Ray license settings.lnk -> C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\Swarm 1.4\setvrlservice.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chaos Group\Swarm 1.4\V-Ray Swarm (ad-hoc).lnk -> C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\Swarm 1.4\swrm.exe (Chaos Software Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BuildDesk Polska\BDEC PRO\BDEC Professional.lnk -> C:\Program Files (x86)\BuildDesk Polska\BDEC PRO\bdec_pro.exe (BuildDesk                           )
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BuildDesk Polska\BDEC PRO\Deinstalacja programu BDEC Professional.lnk -> C:\Program Files (x86)\BuildDesk Polska\BDEC PRO\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BuildDesk Polska\BDEC PRO\Strona WWW programu BDEC Professional.lnk -> C:\Program Files (x86)\BuildDesk Polska\BDEC PRO\bdec.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Brother\Brother Utilities.lnk -> C:\Program Files (x86)\Brother\BrLauncher\BrLauncher.exe (Brother Industories, Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Autodesk\Uninstall Tool.lnk -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Uninstall Tool\R1\UninstallTool.exe (Autodesk, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ArCADia-TERMOCAD 7.1\ArCADia-TERMOCAD 7.1.lnk -> C:\Windows\Installer\{AFDBF7A0-BA6A-4690-A36B-42798433764B}\NewShortcut21_568EC9C1E64F432198C1D6C5EF9991ED.exe (Flexera)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ArCADia-TERMOCAD 7.1\Dokumentacja.lnk -> C:\Program Files (x86)\INTERsoft\ArCADia-TERMOCAD 7.1\Dokumentacja ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ArCADia-TERMOCAD 7.1\Pomoc.lnk -> C:\Program Files (x86)\INTERsoft\ArCADia-TERMOCAD 7.1\TERMOCAD.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ArCADia-TERMOCAD 7.1\Rozporządzenia.lnk -> C:\Program Files (x86)\INTERsoft\ArCADia-TERMOCAD 7.1\Rozporzadzenia ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ArCADia 11 (64-bit)\ArCADia 11 (64-bit).lnk -> C:\Program Files\INTERsoft\ArCADia 11.1 PL\Icad.exe (ArCADiasoft Chudzik sp. j.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ArCADia 11 (64-bit)\Dokumentacja.lnk -> C:\Program Files\INTERsoft\ArCADia 11.1 PL\ArCADia\Documents ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ArCADia 11 (64-bit)\Pomoc.lnk -> C:\Program Files\INTERsoft\ArCADia 11.1 PL\Help\ICAD.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ArCADia 11 (64-bit)\Przywróć ustawienia domyślne.lnk -> C:\Program Files\INTERsoft\ArCADia 11.1 PL\ResetSettings.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk -> C:\Windows\System32\comexp.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\dfrgui.lnk -> C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Disk Cleanup.lnk -> C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk -> C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk -> C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (32-bit).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (64-bit).lnk -> C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\RecoveryDrive.lnk -> C:\Windows\System32\RecoveryDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Registry Editor.lnk -> C:\Windows\regedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk -> C:\Windows\System32\services.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk -> C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Information.lnk -> C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Defender Firewall with Advanced Security.lnk -> C:\Windows\System32\WF.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Quick Assist.lnk -> C:\Windows\System32\quickassist.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Steps Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\psr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Fax and Scan.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\XPS Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\xpsrchvw.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk -> C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip\7-Zip File Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\7-Zip\7zFM.exe (Igor Pavlov)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip\7-Zip Help.lnk -> C:\Program Files (x86)\7-Zip\7-zip.chm ()
Shortcut: C:\Users\Default\Desktop\Cyberlink Power2Go.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Power2Go.exe (Cyberlink)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk -> C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Power2Go\Plik Readme.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Language\Plk\Readme.htm ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Power2Go\Pomoc online dla Power2Go.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Language\Plk\Power2Go.chm ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Power2Go\Power2Go Express.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Power2GoExpress.exe (Cyberlink)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Power2Go\Power2Go.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Power2Go.exe (Cyberlink)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\Desktop\Cyberlink Power2Go.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Power2Go.exe (Cyberlink)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk -> C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Power2Go\Plik Readme.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Language\Plk\Readme.htm ()
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Power2Go\Pomoc online dla Power2Go.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Language\Plk\Power2Go.chm ()
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Power2Go\Power2Go Express.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Power2GoExpress.exe (Cyberlink)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Power2Go\Power2Go.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Power2Go.exe (Cyberlink)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\OEM1\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\OEM1\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\Links\RecentPlaces.lnk -> [::{22877A6D-37A1-461A-91B0-DBDA5AAEBC99}]
Shortcut: C:\Users\OEM1\Documents\Print Styles\Create a Print Style Table.lnk -> C:\Program Files\AB Studio\CadkonPlus 2016\2016\PStyleApp.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Documents\Print Styles\Utwórz tabelę stylu wydruku.lnk -> C:\Program Files\AB Studio\CadkonPlus 2017\2017\PStyleApp.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Documents\Print Styles\Vytvořit tabulku stylu tisku.lnk -> C:\Program Files\AB Studio\CadkonPlus 2016\2016\PStyleApp.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Documents\INTERsoft\INTELLICAD\8.0\Style wydruku\Utwórz Tabelę Stylu Wydruku.lnk -> C:\Program Files (x86)\INTERsoft\INTELLICAD 8 PL\PStyleApp.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Documents\INTERsoft\ArCADia\6.0 PL\Print Styles\Create a Print Style Table.lnk -> C:\Program Files (x86)\INTERsoft\ArCADia-START 6.0 PL\PStyleApp.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Documents\INTERsoft\ArCADia\11.1\Print Styles\Utwórz Tabelę Stylu Wydruku.lnk -> C:\Program Files\INTERsoft\ArCADia 11.1 PL\PStyleApp.exe (ArCADiasoft Chudzik sp. j.)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\BDEC Professional.lnk -> C:\Program Files (x86)\BuildDesk Polska\BDEC PRO\bdec_pro.exe (BuildDesk                           )
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\dreamboxEDIT (x64).lnk -> C:\Program Files (x86)\dreamboxEDIT\dreamboxEDIT_x64.exe ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\dreamboxEDIT.lnk -> C:\Program Files (x86)\dreamboxEDIT\dreamboxEDIT.exe ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\Excel.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\EXCEL.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\IrfanView 64.lnk -> C:\Program Files\IrfanView\i_view64.exe (Irfan Skiljan)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\ScrSnap.lnk -> C:\Users\OEM1\AppData\Local\ScrSnap\ScrSnap.exe ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\SketchUp.exe.lnk -> C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2017\SketchUp.exe (Trimble Navigation Limited)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\Word.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\WINWORD.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\VCDS\LCode.lnk -> C:\Ross-Tech\VCDS-AKP\LCode.exe (NEtech ApS)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\VCDS\VCDS.lnk -> C:\Ross-Tech\VCDS-AKP\VCDSLoader.exe ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\Nowy folder (5)\SketchUp 2017.lnk -> C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2017\SketchUp.exe (Trimble Navigation Limited)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\ikony\Cyberlink Power2Go.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Power2Go.exe (Cyberlink)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\ikony\GeForce Experience.lnk -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\GFExperience.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\ikony\Intel(R) WiDi.lnk -> C:\Program Files\Intel Corporation\Intel WiDi\WiDiApp.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\ikony\Lenovo PowerDVD 10.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\PowerDVD10\PDVDLaunchPolicy.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\ikony\Lenovo VeriFace.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Lenovo VeriFace\VfConfig.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\ikony\Lenovo YouCam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\YouCam\YouCam.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\ikony\Microsoft Office 2013 Activation.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\FIRSTRUN.EXE (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\ikony\OneKey Recovery.lnk -> C:\Program Files\Lenovo\OneKey App\OneKey Recovery\OneKey Recovery.exe (CyberLink)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\Brother Creative Center.lnk -> C:\Program Files (x86)\Brother\CreativeCenter\Brother Creative Center.url ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\G DATA INTERNET SECURITY.lnk -> C:\Program Files (x86)\G DATA\InternetSecurity\GUI\GDSC.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\IrfanView.lnk -> C:\Program Files (x86)\IrfanView\i_view32.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\Microsoft Excel 2010.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{90140000-003D-0000-1000-0000000FF1CE}\xlicons.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\Microsoft Word 2010.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{90140000-003D-0000-1000-0000000FF1CE}\wordicon.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\MozBackup.lnk -> C:\Program Files (x86)\MozBackup\MozBackup.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\PhotoFiltre 7.lnk -> C:\Program Files (x86)\PhotoFiltre 7\PhotoFiltre7.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\PlayMemories Home.lnk -> C:\Program Files (x86)\Sony\PlayMemories Home\PMBBrowser.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\Podręcznik użytkownika.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\UserGuide\UserGuide.exe (Lenovo)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\Scan.lnk -> C:\Users\OEM1\Pictures\ControlCenter4\Scan ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\ZWCAD 2017 Polski.lnk -> C:\Program Files\ZWCAD 2017\ZWCAD.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\Skanowanie\HP Deskjet F4100 series — skrót.lnk -> [LFph&DqdɆ!9qXf}:$D$i\zgE1SPSOxJJRMRnW]ZPrintFax.PrinterImaging.ScannerM8)9c:\programdata\microsoft\windows\devicemetadatacache\dmrccache\pl\2b25ce20-a7b7-471b-ba27-51802cc513b5\DeviceInformation\deviceImageMFP.icoZ1SPS;jeCwJ@J% Drukarka HP]1SPS0%G`AHP Deskjet F4100 series1SPSp`G9ѣùTProvider\Microsoft.Base.DevQueryObjects//DDO:{98890F04-3E41-55DB-8664-674DBCB8B705}1SPSjc(=OZProvider%5CMicrosoft.Base.DevQueryObjects//DDO:%7B98890F04-3E41-55DB-8664-674DBCB8B705%7D91SPS~?'HlHA>UdgMA1SPSԍО:.F{ck%v%Drukarki]1SPS0%G`AHP Deskjet F4100 series1SPSjc(=Om::{26EE0668-A00A-44D7-9371-BEB064C98683}\2\::{A8A91A66-3A7D-4424-8D24-04E180695C7A}\Provider%5CMicrosoft.Base.DevQueryObjects//DDO:%7B98890F04-3E41-55DB-8664-674DBCB8B705%7D] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\Skanowanie\Xerox WorkCentre 5016 — skrót.lnk -> [LF!ph&DqdɆ!9qXf}:$D$i\zgE1SPSOxJJRMRnW]ZPrintFax.PrinterImaging.Scanner8]9%C:\Windows\System32\DDORes.dll,-2414Y1SPS;jeCwJ@J= Xerox WorkCentre 5016Y1SPS0%G`=Xerox WorkCentre 50161SPSp`G9ѣùTProvider\Microsoft.Base.DevQueryObjects//DDO:{647F738E-26E7-5BF3-B5BF-6D970DD2EA59}1SPSjc(=OZProvider%5CMicrosoft.Base.DevQueryObjects//DDO:%7B647F738E-26E7-5BF3-B5BF-6D970DD2EA59%7D91SPS~?'HlHsd&[mYA1SPSԍО:.F{ck%v%Drukarki] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\różne\Avast SafeZone.lnk -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\różne\CCleaner.lnk -> C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\Ikony+programy\Cyberlink Power2Go.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Power2Go.exe (Cyberlink)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\Ikony+programy\GeForce Experience.lnk -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\GFExperience.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\Ikony+programy\Grupa domowa — skrót.lnk -> System Folder
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\Ikony+programy\Intel(R) WiDi.lnk -> C:\Program Files\Intel Corporation\Intel WiDi\WiDiApp.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\Ikony+programy\Lenovo PowerDVD 10.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\PowerDVD10\PDVDLaunchPolicy.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\Ikony+programy\Lenovo VeriFace.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Lenovo VeriFace\VfConfig.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\Ikony+programy\Lenovo YouCam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\YouCam\YouCam.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\Ikony+programy\McAfee Internet Security.lnk -> C:\Program Files\mcafee.com\agent\mcagent.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\Ikony+programy\Microsoft Office 2013 Activation.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\FIRSTRUN.EXE (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\Ikony+programy\OneKey Recovery.lnk -> C:\Program Files\Lenovo\OneKey App\OneKey Recovery\OneKey Recovery.exe (CyberLink)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\Ikony+programy\Podręcznik użytkownika.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\UserGuide\UserGuide.exe (Lenovo)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\Ikony+programy\Samsung Kies 3.lnk -> C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies3\Kies3.exe (Samsung)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\Ikony+programy\Smart Switch.lnk -> C:\Program Files (x86)\Samsung\Smart Switch PC\SmartSwitchPC.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\Ikony+programy\WinUHA.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinUHA\WinUha.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\ZWSOFT\ZWCAD\2018\pl-PL\Printstyle\Kreator dodawania stylu wydruku.lnk -> C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2018\ZwPStyleApp.exe ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\ZWSOFT\ZWCAD\2018\pl-PL\Plotters\Kreator dodawania plotera.lnk -> C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2018\ZwPlotAddExe.exe ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Komputer.lnk -> [LFPO :i+001SPSU(Ly9K-q0{F3534F5C-4885-4F0D-80AD-80AEA03FD153}\Komputer]
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk -> C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Co nowego w ostatniej wersji.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\CoNowego.txt ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TIDAL\TIDAL.lnk -> C:\Users\OEM1\AppData\Local\TIDAL\TIDAL.exe (TIDAL)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MyHeritage.com\MyHeritage Family Tree Builder.lnk -> C:\Program Files (x86)\MyHeritage\Bin\MyHeritage.exe (MyHeritage)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Power2Go\Plik Readme.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Language\Plk\Readme.htm ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Power2Go\Pomoc online dla Power2Go.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Language\Plk\Power2Go.chm ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Power2Go\Power2Go Express.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Power2GoExpress.exe (Cyberlink)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Power2Go\Power2Go.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Power2Go.exe (Cyberlink)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IrfanView\About IrfanView.lnk -> C:\Program Files\IrfanView\i_about.txt ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IrfanView\Available Languages.lnk -> C:\Program Files\IrfanView\i_languages.txt ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IrfanView\Available PlugIns.lnk -> C:\Program Files\IrfanView\i_plugins.txt ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IrfanView\Command line Options.lnk -> C:\Program Files\IrfanView\i_options.txt ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IrfanView\IrfanView 64 4.50.lnk -> C:\Program Files\IrfanView\i_view64.exe (Irfan Skiljan)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IrfanView\IrfanView Help.lnk -> C:\Program Files\IrfanView\i_view32.chm ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IrfanView\What's New.lnk -> C:\Program Files\IrfanView\i_changes.txt ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\dreamboxEDIT\Changelog.lnk -> C:\Program Files (x86)\dreamboxEDIT\Changelog.txt ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\dreamboxEDIT\dreamboxEDIT (x64).lnk -> C:\Program Files (x86)\dreamboxEDIT\dreamboxEDIT_x64.exe ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\dreamboxEDIT\dreamboxEDIT.lnk -> C:\Program Files (x86)\dreamboxEDIT\dreamboxEDIT.exe ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\dreamboxEDIT\Uninstall.lnk -> C:\Program Files (x86)\dreamboxEDIT\Uninstall.exe ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\dreamboxEDIT\Version notes.lnk -> C:\Program Files (x86)\dreamboxEDIT\Version notes.txt ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chaos Group\Cloud\Client\Chaos Cloud Client.lnk -> C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Chaos Group\Cloud\Client\ccloud.exe ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Internet Explorer.lnk -> 
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Transfer plików Bluetooth.LNK -> C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\BDEC Professional.lnk -> C:\Program Files (x86)\BuildDesk Polska\BDEC PRO\bdec_pro.exe (BuildDesk                           )
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Microsoft Edge.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Samsung Kies 3.lnk -> C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies3\Kies3.exe (Samsung)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Firefox.lnk -> C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Mozilla Thunderbird.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\ZinioLLC.Zinio_0q6dqzpp40p2e\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.ZuneVideo_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.ZuneVideo.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.ZuneMusic_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.ZuneMusic.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.XboxLIVEGames_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.XboxLIVEGames.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsSoundRecorder_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsScan_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsReadingList_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.WindowsReadingList.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.WindowsLive.Calendar.lnk -> [LFz1SPSU(Ly9K-u2microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbweGmicrosoft.windowscommunicationsapps_17.5.9600.22013_x64__8wekyb3d8bbweQmicrosoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.WindowsLive.CalendardC:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_17.5.9600.22013_x64__8wekyb3d8bbwe1SPSMԆi<D*TQ ModernCalendar\CalendarLogo.pngU!ModernCalendar\CalendarBadge.png]%ModernCalendar\CalendarSmallLogo.pngY$ModernCalendar\CalendarWideLogo.pngQ3]%ModernCalendar\CalendarLargeLogo.pngMms-resource:calendarAppTitleY$ModernCalendar\CalendarTinyLogo.pngi1SPS0%G`Mms-resource:calendarAppTitle-1SPSwlE[([8װY1SPSOYMGm=Microsoft Corporation] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.WindowsLive.Mail.lnk -> [LF1SPSU(Ly9K-u2microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbweGmicrosoft.windowscommunicationsapps_17.5.9600.22013_x64__8wekyb3d8bbweMmicrosoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.WindowsLive.MaildC:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_17.5.9600.22013_x64__8wekyb3d8bbwev1SPSMԆi<D*TIModernMail\Res\MailLogo.pngMModernMail\Res\MailBadge.pngU!ModernMail\Res\MailSmallLogo.pngQ ModernMail\Res\MailWideLogo.pngrU!ModernMail\Res\MailLargeLogo.pngEms-resource:mailAppTitleQ ModernMail\Res\MailTinyLogo.pnga1SPS0%G`Ems-resource:mailAppTitleq1SPS}@H1U!ms-resource:mailShareDescription-1SPSwlE[([8װY1SPSOYMGm=Microsoft Corporation] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.WindowsLive.People.lnk -> [LFr1SPSU(Ly9K-u2microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbweGmicrosoft.windowscommunicationsapps_17.5.9600.22013_x64__8wekyb3d8bbweOmicrosoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.WindowsLive.PeopledC:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_17.5.9600.22013_x64__8wekyb3d8bbwe1SPSMԆi<D*TAModernPeople\People.pngMModernPeople\PeopleSmall.pngIModernPeople\PeopleWide.pngG&MModernPeople\PeopleLarge.png]%ms-resource:///strings/peopleAppNameIModernPeople\PeopleTiny.pngy1SPS0%G`]%ms-resource:///strings/peopleAppName1SPS}@H1e*ms-resource:///strings/raShareDescription-1SPSwlE[([8װY1SPSOYMGm=Microsoft Corporation] (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsCalculator_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsAlarms_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Reader_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Reader.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Office.OneNote_8wekyb3d8bbwe\microsoft.onenoteim.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.HelpAndTips_8wekyb3d8bbwe\HelpAndTips.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingWeather_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingTravel_8wekyb3d8bbwe\AppexTravel.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingSports_8wekyb3d8bbwe\AppexSports.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingNews_8wekyb3d8bbwe\AppexNews.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingMaps_8wekyb3d8bbwe\AppexMaps.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingHealthAndFitness_8wekyb3d8bbwe\AppexHealthAndFitness.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingFoodAndDrink_8wekyb3d8bbwe\AppexFoodAndDrink.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingFinance_8wekyb3d8bbwe\AppexFinance.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\FilmOnLiveTVFree.FilmOnLiveTVFree_zx03kxexxb716\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Evernote.Evernote_q4d96b2w5wcc2\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\E046963F.LenovoSupport_k1h2ywk1493x8\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\E046963F.LenovoCompanion_k1h2ywk1493x8\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\CyberLinkCorp.id.PowerDVDforLenovoIdea_hgg5mn3xps74a\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\C59AD0AF.LenovoCloudStorageBySugarSync_m3tnjedffpfhj\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\AccuWeather.AccuWeatherforWindows8_8zz2pj9h1h1d8\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Acrobat Reader DC.lnk -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AcroRd32.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\ArCADia 11 (64-bit).lnk -> C:\Program Files\INTERsoft\ArCADia 11.1 PL\Icad.exe (ArCADiasoft Chudzik sp. j.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\ArCADia-TERMOCAD 7.1.lnk -> C:\Windows\Installer\{AFDBF7A0-BA6A-4690-A36B-42798433764B}\NewShortcut2_E348EA1BB35D498690670DFA682B0BA6.exe (Flexera)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Brother Creative Center.lnk -> C:\Program Files (x86)\Brother\CreativeCenter\Brother Creative Center.url ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Brother Utilities.lnk -> C:\Program Files (x86)\Brother\BrLauncher\BrLauncher.exe (Brother Industories, Ltd.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\CPUID HWMonitor.lnk -> C:\Program Files\CPUID\HWMonitor\HWMonitor.exe (CPUID)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\LayOut 2017.lnk -> C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2017\LayOut\LayOut.exe (Trimble, Inc.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\LayOut 2020.lnk -> C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2020\LayOut\LayOut.exe (Trimble, Inc.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Microsoft Edge.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Thunderbird.lnk -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\PDFill PDF Tools (Free).lnk -> C:\Program Files (x86)\PlotSoft\PDFill\PDFill_PDF_Tools.exe (PlotSoft L.L.C.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\PDFill PDF Writer (Free).lnk -> C:\Program Files (x86)\PlotSoft\PDFill\WriterSave.exe (PlotSoft LLC)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\SketchUp 2020.lnk -> C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2020\SketchUp.exe (Trimble, Inc.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Style Builder 2017.lnk -> C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2017\Style Builder\Style Builder.exe (Trimble, Inc.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Style Builder 2020.lnk -> C:\Program Files\SketchUp\SketchUp 2020\Style Builder\Style Builder.exe (Trimble, Inc.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\TeamViewer 14.lnk -> C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe (TeamViewer GmbH)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\VLC media player.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\Desktop\Cyberlink Power2Go.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Power2Go.exe (Cyberlink)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries ()
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Help.lnk -> C:\Windows\HelpPane.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Windows.Defender.lnk -> C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Power2Go\Plik Readme.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Language\Plk\Readme.htm ()
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Power2Go\Pomoc online dla Power2Go.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Language\Plk\Power2Go.chm ()
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Power2Go\Power2Go Express.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Power2GoExpress.exe (Cyberlink)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Power2Go\Power2Go.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Power2Go.exe (Cyberlink)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
 
 
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chaos Group\Swarm 1.4\V-Ray Swarm UI.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation) -> /C start hxxp://localhost:24267
 
 
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Administrative Tools.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.AdministrativeTools
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Onekey Theater\OneKey Theater.Lnk -> C:\Program Files\Lenovo\Onekey Theater\OnekeyStudio.exe (Lenovo) -> -start
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Odbiorca faksu.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - Network Connections.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> ::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - System.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.System
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - Power Options.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.PowerOptions
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - Programs and Features.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.ProgramsAndFeatures
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> /e,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ZWSOFT\ZWCAD 2018 Polski\Menadżer licencji.lnk -> C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2018\ZwAuthHost.exe () -> /product ZWCAD /language "pl-PL"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ZWSOFT\ZWCAD 2018 Polski\Online update.lnk -> C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2018\ZwUpdHost.exe () -> /product ZWCAD /language pl-PL /mode hand
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ZWSOFT\ZWCAD 2018 Polski\Podgląd logu licencji.lnk -> C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2018\zwco.exe () -> /product ZWCAD /language "pl-PL"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ZWSOFT\ZWCAD 2018 Polski\ZWCAD 2018 Polski.lnk -> C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2018\ZWCAD.exe () -> /company ZWSOFT /product ZWCAD /language "pl-PL"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ZWSOFT\ZWCAD 2018 Polski\Narzędzia dodatkowe\Procesor plików tymczasowych obrazów.lnk -> C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2018\ZwRasterImageProc.exe () -> /product ZWCAD /language "pl-PL"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player - reset preferences and cache files.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN) -> --reset-config --reset-plugins-cache vlc://quit
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player skinned.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN) -> -Iskins
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /7
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Samsung\Kies3\Uninstall Kies 3.lnk -> C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{88547073-C566-4895-9005-EBE98EA3F7C7}\setup.exe (Samsung Electronics Co., Ltd.) -> /removeonly
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PDFill\Uninstall PDFill Package.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /x {D1399216-81B2-457C-A0F7-73B9A2EF6902}
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Narzędzia pakietu Microsoft Office\Database Compare.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Client\AppVLP.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\DCF\DATABASECOMPARE.EXE"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Narzędzia pakietu Microsoft Office\Office Upload Center.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Client\AppVLP.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files\Microsoft Office\Root\Office16\MSOUC.EXE"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Narzędzia pakietu Microsoft Office\Spreadsheet Compare.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Client\AppVLP.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\DCF\SPREADSHEETCOMPARE.EXE"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\YouCam\Lenovo YouCam Mirror.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\YouCam\YouCam.exe (CyberLink Corp.) -> /m
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\DirectVobSub.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\DirectVobSub64\vsfilter.dll",DirectVobSub
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\LAV Audio.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\LAV64\lavaudio.ax",OpenConfiguration
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\LAV Splitter.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\LAV64\lavsplitter.ax",OpenConfiguration
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\LAV Video.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\LAV64\lavvideo.ax",OpenConfiguration
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\madVR.lnk -> C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Filters\madVR\madHcCtrl.exe (madshi.net) -> editLocalSettingsDontWait
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel AppUp(SM) center\Intel AppUp(SM) center.lnk -> C:\Program Files (x86)\Intel\IntelAppStore\bin\AppUp.exe (Intel Corporation) -> --domain F0399437-FD0C-4A48-B101-F0314A6172E4
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel\Intel(R) HD Graphics Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\GfxUIEx.exe (Intel Corporation) -> Metro
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Huawei E3372\Huawei E3372.lnk -> C:\ProgramData\MobileBrServ\mbbService.exe () -> -shortcut
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Huawei E3372\Uninstall.lnk -> C:\ProgramData\MobileBrServ\Uninstall.exe () -> -shortcut
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ESET\ESET Security\ESET Ochrona bankowości internetowej.lnk -> C:\Program Files\ESET\ESET Security\ecmd.exe (ESET) -> /startprotectedbrowser
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ESET\ESET Security\ESET SysInspector.lnk -> C:\Program Files\ESET\ESET Security\SysInspector.exe (ESET) -> /blank
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CodeMeter\CodeMeter Control Center.lnk -> C:\Program Files (x86)\CodeMeter\Runtime\bin\CodeMeterCC.exe (WIBU-SYSTEMS AG) -> -m
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CodeMeter\Tools\CmDust.lnk -> C:\Program Files (x86)\CodeMeter\Runtime\bin\cmu32.exe (WIBU-SYSTEMS AG) -> --cmdust --gui -f"%userprofile%\CmDust-Result.log"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CodeMeter\Tools\CodeMeter Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation) -> /k "set Path=%Path%;C:\Program Files (x86)\CodeMeter\Runtime\bin\&&cd /D %USERPROFILE%&&cmu32.exe -v"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chaos Group\V-Ray for SketchUp\Uninstall V-Ray for SketchUp.lnk -> C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for SketchUp\uninstall\installer.exe () -> -uninstall="C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\V-Ray for SketchUp/uninstall/install.log" -uninstallApp="V-Ray for SketchUp"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chaos Group\V-Ray for SketchUp\V-Ray Standalone.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation) -> /k vray.exe
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chaos Group\Swarm 1.4\Uninstall V-Ray Swarm 1.4.4.lnk -> C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\Swarm 1.4\uninstall\installer.exe () -> -uninstall="C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\Swarm 1.4/uninstall/install.log" -uninstallApp="V-Ray Swarm"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chaos Group\Swarm 1.4\V-Ray Swarm (start service).lnk -> C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\Swarm 1.4\vrswrm-svc-ctl.exe () -> "V-Ray Swarm" start
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chaos Group\Swarm 1.4\V-Ray Swarm (stop service).lnk -> C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\Swarm 1.4\vrswrm-svc-ctl.exe () -> "V-Ray Swarm" stop
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chaos Group\Chaos License Server\Manage Chaos License Server.lnk -> C:\Program Files\Chaos Group\VRLService\OLS\vrlctl.exe () -> browser
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chaos Group\Chaos License Server\Start Chaos License Server.lnk -> C:\Windows\System32\sc.exe (Microsoft Corporation) -> start VRLService
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chaos Group\Chaos License Server\Stop Chaos License Server.lnk -> C:\Windows\System32\sc.exe (Microsoft Corporation) -> stop VRLService
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chaos Group\Chaos License Server\Uninstall Chaos License Server.lnk -> C:\Program Files\Chaos Group\VRLService\OLS\uninstall\installer.exe () -> -uninstall="C:\Program Files\Chaos Group\VRLService\OLS/uninstall/install.log" -uninstallApp="Chaos License Server"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Resource Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Speech Recognition.lnk -> C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Administrative Tools.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.AdministrativeTools
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\TeamViewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe (TeamViewer GmbH) -> --sendto
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Administrative Tools.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.AdministrativeTools
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\TeamViewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe (TeamViewer GmbH) -> --sendto
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\OEM1\Desktop\ikony\Intel AppUp(SM) center.lnk -> C:\Program Files (x86)\Intel\IntelAppStore\bin\AppUp.exe (Intel Corporation) -> --domain F0399437-FD0C-4A48-B101-F0314A6172E4
ShortcutWithArgument: C:\Users\OEM1\Desktop\ikony\Intel(R) HD Graphics Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\GfxUIEx.exe (Intel Corporation) -> Desktop
ShortcutWithArgument: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\różne\Huawei E3372.lnk -> C:\ProgramData\MobileBrServ\mbbService.exe () -> -shortcut
ShortcutWithArgument: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\Ikony+programy\Intel AppUp(SM) center.lnk -> C:\Program Files (x86)\Intel\IntelAppStore\bin\AppUp.exe (Intel Corporation) -> --domain F0399437-FD0C-4A48-B101-F0314A6172E4
ShortcutWithArgument: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\Ikony+programy\Intel(R) HD Graphics Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\GfxUIEx.exe (Intel Corporation) -> Desktop
ShortcutWithArgument: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Word\prtSc308349953915396328\prtSc.doc.lnk -> D:\A-NOVI\PULPIT1\AA NASZ DOM\prtSc.doc () -> 12
ShortcutWithArgument: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Administrative Tools.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.AdministrativeTools
ShortcutWithArgument: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IrfanView\IrfanView - Thumbnails.lnk -> C:\Program Files\IrfanView\i_view64.exe (Irfan Skiljan) -> /thumbs
ShortcutWithArgument: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chaos Group\Cloud\Client\Uninstall Chaos Cloud Client.lnk -> C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Chaos Group\Cloud\Client\uninstall\installer.exe () -> -uninstall="C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Chaos Group\Cloud\Client/uninstall/install.log" -uninstallApp="Chaos Cloud Client"
ShortcutWithArgument: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Odbiorca faksu.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\TeamViewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe (TeamViewer GmbH) -> --sendto
ShortcutWithArgument: C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Chaos Group\Cloud\Client\uninstall\Uninstall Chaos Cloud Client.lnk -> C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Chaos Group\Cloud\Client\uninstall\installer.exe () -> -uninstall="C:\Users\OEM1\AppData\Roaming\Chaos Group\Cloud\Client/uninstall/install.log" -uninstallApp="Chaos Cloud Client"
ShortcutWithArgument: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - Network Connections.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> ::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}
ShortcutWithArgument: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - System.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.System
ShortcutWithArgument: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - Power Options.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.PowerOptions
ShortcutWithArgument: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - Programs and Features.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.ProgramsAndFeatures
ShortcutWithArgument: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> /e,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
ShortcutWithArgument: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\OEM1\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default\Microsoft Edge.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe (Microsoft Corporation) -> --profile-directory=Default
ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\ESET Ochrona bankowości internetowej.lnk -> C:\Program Files\ESET\ESET Security\ecmd.exe (ESET) -> /startprotectedbrowser
ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\Huawei E3372.lnk -> C:\ProgramData\MobileBrServ\mbbService.exe () -> -shortcut
ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\ZWCAD 2018 Polski.lnk -> C:\Program Files\ZWSOFT\ZWCAD 2018\ZWCAD.exe () -> /company ZWSoft /product ZWCAD /language "pl-PL"
ShortcutWithArgument: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - System.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.System
ShortcutWithArgument: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - Power Options.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.PowerOptions
ShortcutWithArgument: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - Programs and Features.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.ProgramsAndFeatures
ShortcutWithArgument: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> /e,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
ShortcutWithArgument: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
 
 
InternetURL: C:\Users\Administrator\Favorites\Bing.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255142
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VCDS-AKP\Linki\ADAKO.url -> URL: hxxp://www.VCDS.pl
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VCDS-AKP\Linki\Wiki Ross-Tech.url -> URL: hxxp://wiki.Ross-Tech.com
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RawTherapee\Strona internetowa aplikacji RawTherapee.url -> URL: hxxp://www.rawtherapee.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PDFill\Visit PDFill Home Page.url -> URL: hxxp://www.PDFill.com
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lavasoft\WebCompanion\Frequently Asked Questions.url -> URL: hxxp://webcompanion.com/faq
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Help\Online Codec Help.url -> URL: hxxp://www.codecguide.com/help.htm
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chaos Group\V-Ray for SketchUp\Documentation\V-Ray for Sketchup Help.url -> URL: hxxps://docs.chaosgroup.com/display/VNFS
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\AmazonBrowserBar.url -> URL: hxxp://www.amazon.com/gp/BIT/AmazonBrowserBar/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-us-ie-20
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Poketalk with Lenovo.url -> URL: hxxp://www.poketalk.com/lenovo.html
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Lenovo\Lenovo Support.url -> URL: hxxp://support.lenovo.com/
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Lenovo\Lenovo.url -> URL: hxxp://www.lenovo.com/
InternetURL: C:\Users\Default\Desktop\Lenovo Telephony Start Now.url -> URL: hxxp://www.poketalk.com/lenovo.html
InternetURL: C:\Users\Default User\Favorites\AmazonBrowserBar.url -> URL: hxxp://www.amazon.com/gp/BIT/AmazonBrowserBar/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-us-ie-20
InternetURL: C:\Users\Default User\Favorites\Poketalk with Lenovo.url -> URL: hxxp://www.poketalk.com/lenovo.html
InternetURL: C:\Users\Default User\Favorites\Lenovo\Lenovo Support.url -> URL: hxxp://support.lenovo.com/
InternetURL: C:\Users\Default User\Favorites\Lenovo\Lenovo.url -> URL: hxxp://www.lenovo.com/
InternetURL: C:\Users\Default User\Desktop\Lenovo Telephony Start Now.url -> URL: hxxp://www.poketalk.com/lenovo.html
InternetURL: C:\Users\OEM1\Favorites\AmazonBrowserBar.url -> URL: hxxp://www.amazon.com/gp/BIT/AmazonBrowserBar/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-us-ie-20
InternetURL: C:\Users\OEM1\Favorites\Bing.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255142
InternetURL: C:\Users\OEM1\Favorites\Poketalk with Lenovo.url -> URL: hxxp://www.poketalk.com/lenovo.html
InternetURL: C:\Users\OEM1\Favorites\Lenovo\Lenovo Support.url -> URL: hxxp://support.lenovo.com/
InternetURL: C:\Users\OEM1\Favorites\Lenovo\Lenovo.url -> URL: hxxp://www.lenovo.com/
InternetURL: C:\Users\OEM1\Desktop\VCDS\VCDS_WINOLS_DIAGNOSTYKA_BLOKI_ADAPTACJE\lokalizacja gniazda obd2 wyszukiwarka dodatki\instrukcja vag-com 4091.url -> URL: hxxp://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=13
InternetURL: C:\Users\OEM1\Desktop\VCDS\VCDS_WINOLS_DIAGNOSTYKA_BLOKI_ADAPTACJE\lokalizacja gniazda obd2 wyszukiwarka dodatki\Lokalizacja Gniazda.URL -> URL: hxxp://www.obdclearinghouse.com/index.php?body=oemdb
InternetURL: C:\Users\OEM1\Desktop\VCDS\VCDS_WINOLS_DIAGNOSTYKA_BLOKI_ADAPTACJE\lokalizacja gniazda obd2 wyszukiwarka dodatki\obslugiwane pojazdy wyszukiwanie OBD-2.url -> URL: hxxp://www.obd-2.de/tech_kom.php
InternetURL: C:\Users\OEM1\Desktop\ikony\Lenovo Telephony Start Now.url -> URL: hxxp://www.poketalk.com/lenovo.html
InternetURL: C:\Users\OEM1\Desktop\A-NOVI\Ikony+programy\Lenovo Telephony Start Now.url -> URL: hxxp://www.poketalk.com/lenovo.html
InternetURL: C:\Users\UpdatusUser\Favorites\AmazonBrowserBar.url -> URL: hxxp://www.amazon.com/gp/BIT/AmazonBrowserBar/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-us-ie-20
InternetURL: C:\Users\UpdatusUser\Favorites\Poketalk with Lenovo.url -> URL: hxxp://www.poketalk.com/lenovo.html
InternetURL: C:\Users\UpdatusUser\Favorites\Lenovo\Lenovo Support.url -> URL: hxxp://support.lenovo.com/
InternetURL: C:\Users\UpdatusUser\Favorites\Lenovo\Lenovo.url -> URL: hxxp://www.lenovo.com/
InternetURL: C:\Users\UpdatusUser\Desktop\Lenovo Telephony Start Now.url -> URL: hxxp://www.poketalk.com/lenovo.html
 
==================== Koniec  Shortcut.txt =============================
 
Wygenerowano w 0.018s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!