wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2020-09-03 18:38) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
Rezultaty skanu uzupełniającego Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 03-09-2020
Uruchomiony przez Lantash (03-09-2020 20:33:43)
Uruchomiony z C:\Users\Lantash\Downloads
Windows 10 Pro Wersja 1909 18363.1016 (X64) (2020-09-02 17:04:44)
Tryb startu: Normal
==========================================================
 
 
==================== Konta użytkowników: =============================
 
Administrator (S-1-5-21-4044943952-1981856816-153443582-500 - Administrator - Disabled)
Gość (S-1-5-21-4044943952-1981856816-153443582-501 - Limited - Disabled)
Konto domyślne (S-1-5-21-4044943952-1981856816-153443582-503 - Limited - Disabled)
Lantash (S-1-5-21-4044943952-1981856816-153443582-1001 - Administrator - Enabled) => C:\Users\Lantash
WDAGUtilityAccount (S-1-5-21-4044943952-1981856816-153443582-504 - Limited - Disabled)
 
==================== Centrum zabezpieczeń ========================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.)
 
AV: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AV: Malwarebytes (Enabled - Up to date) {23007AD3-69FE-687C-2629-D584AFFAF72B}
 
==================== Zainstalowane programy ======================
 
(W fixlist dozwolone tylko załączanie programów adware z flagą "Hidden" w celu ich uwidocznienia. Programy adware powinny zostać w poprawny sposób odinstalowane.)
 
µTorrent (HKU\S-1-5-21-4044943952-1981856816-153443582-1001\...\uTorrent) (Version: 3.5.5.45798 - BitTorrent Inc.)
Canon Quick Menu (HKLM-x32\...\CanonQuickMenu) (Version: 2.8.5 - Canon Inc.)
CPUID CPU-Z 1.93 (HKLM\...\CPUID CPU-Z_is1) (Version: 1.93 - CPUID, Inc.)
KeyDominator2 (HKLM-x32\...\BloodyKeyboard) (Version: 20.06.0002 - Bloody)
Malwarebytes version 4.2.0.82 (HKLM\...\{35065F43-4BB2-439A-BFF7-0F1014F2E0CD}_is1) (Version: 4.2.0.82 - Malwarebytes)
Media Player Codec Pack 4.5.6 (HKLM-x32\...\Media Player - Codec Pack) (Version: 4.5.6 - Media Player Codec Pack)
Microsoft OneDrive (HKU\S-1-5-21-4044943952-1981856816-153443582-1001\...\OneDriveSetup.exe) (Version: 20.143.0716.0003 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010  x64 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM\...\{1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) - 14.0.24215 (HKLM-x32\...\{d992c12e-cab2-426f-bde3-fb8c53950b0d}) (Version: 14.0.24215.1 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.24215 (HKLM-x32\...\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}) (Version: 14.0.24215.1 - Microsoft Corporation)
Mozilla Firefox 80.0.1 (x64 pl) (HKU\S-1-5-21-4044943952-1981856816-153443582-1001\...\Mozilla Firefox 80.0.1 (x64 pl)) (Version: 80.0.1 - Mozilla)
NVIDIA Oprogramowanie systemu PhysX 9.15.0428 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.PhysX) (Version: 9.15.0428 - NVIDIA Corporation)
NVIDIA Sterownik graficzny 353.62 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver) (Version: 353.62 - NVIDIA Corporation)
Panel sterowania NVIDIA 353.62 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.ControlPanel) (Version: 353.62 - NVIDIA Corporation) Hidden
Realtek Audio Driver (HKLM-x32\...\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}) (Version: 6.0.8907.1 - Realtek Semiconductor Corp.)
Revo Uninstaller Pro 4.3.3 (HKLM\...\{67579783-0FB7-4F7B-B881-E5BE47C9DBE0}_is1) (Version: 4.3.3 - VS Revo Group, Ltd.)
Skype (wersja 8.63) (HKLM-x32\...\Skype_is1) (Version: 8.63 - Skype Technologies S.A.)
Steam (HKLM-x32\...\Steam) (Version: 2.10.91.91 - Valve Corporation)
Vulkan Run Time Libraries 1.0.61.0 (HKLM\...\VulkanRT1.0.61.0) (Version: 1.0.61.0 - LunarG, Inc.) Hidden
WinRAR 5.50 (64-bitowy) (HKLM\...\WinRAR archiver) (Version: 5.50.0 - win.rar GmbH)
 
Packages:
=========
Microsoft Advertising SDK for XAML -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Advertising.Xaml_10.1808.3.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2020-09-02] (Microsoft Corporation) [MS Ad]
Microsoft Solitaire Collection -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_4.2.11280.0_x86__8wekyb3d8bbwe [2020-09-02] (Microsoft Studios) [MS Ad]
MSN Pogoda -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.BingWeather_4.25.20211.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2020-09-02] (Microsoft Corporation) [MS Ad]
Poczta i Kalendarz -> C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_16005.11029.20108.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2020-09-02] (Microsoft Corporation) [MS Ad]
Skype -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_14.35.152.0_x64__kzf8qxf38zg5c [2020-09-02] (Skype)
Spotify Music -> C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.140.508.0_x86__zpdnekdrzrea0 [2020-09-02] (Spotify AB) [Startup Task]
 
==================== Niestandardowe rejestracje CLSID (filtrowane): ==============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
ContextMenuHandlers1: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll [2017-08-16] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal) [Brak podpisu cyfrowego]
ContextMenuHandlers1-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext32.dll [2017-08-16] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal) [Brak podpisu cyfrowego]
ContextMenuHandlers3: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbshlext.dll [2020-09-02] (Malwarebytes Corporation -> Malwarebytes)
ContextMenuHandlers5: [NvCplDesktopContext] -> {3D1975AF-48C6-4f8e-A182-BE0E08FA86A9} => C:\Windows\system32\nvshext.dll [2015-07-23] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
ContextMenuHandlers6: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbshlext.dll [2020-09-02] (Malwarebytes Corporation -> Malwarebytes)
ContextMenuHandlers6: [RUShellExt] -> {2C5515DC-2A7E-4BFD-B813-CACC2B685EB7} => C:\Program Files\VS Revo Group\Revo Uninstaller Pro\RUExt.dll [2019-03-29] (VS Revo Group Ltd. -> VS Revo Group)
ContextMenuHandlers6: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll [2017-08-16] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal) [Brak podpisu cyfrowego]
ContextMenuHandlers6-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext32.dll [2017-08-16] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal) [Brak podpisu cyfrowego]
 
==================== Codecs (filtrowane) ====================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 
HKLM\...\Drivers32: [vidc.xvid] => C:\Windows\SysWOW64\xvidvfw.dll [235520 2019-12-28] () [Brak podpisu cyfrowego]
HKLM\...\Drivers32: [vidc.x264] => C:\Windows\SysWOW64\x264vfw.dll [3850240 2017-07-30] (x264vfw project) [Brak podpisu cyfrowego]
HKLM\...\Drivers32: [vidc.lags] => C:\Windows\SysWOW64\lagarith.dll [230080 2016-09-21] (Cole Williams Software Limited -> )
HKLM\...\Drivers32: [msacm.divxa32] => C:\Windows\SysWOW64\DivXa32.acm [291408 2013-12-17] (Packed With Joy !) [Brak podpisu cyfrowego]
 
==================== Skróty & WMI ========================
 
==================== Załadowane moduły (filtrowane) =============
 
2020-09-02 21:48 - 2014-01-10 11:48 - 004260352 ____N () [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files (x86)\KeyDominator2\KeyDominator2\Data\Keyboard\Forms\Internet_Advertisement\Internet_Advertisement_DLL.dll
2020-09-02 21:44 - 2020-07-30 19:15 - 001899520 _____ () [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\ffmpeg.dll
2020-09-02 21:44 - 2020-07-30 19:15 - 000115712 _____ () [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\libegl.dll
2020-09-02 21:44 - 2020-07-30 19:15 - 006668800 _____ () [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\libglesv2.dll
2020-09-02 21:27 - 2017-07-05 13:49 - 000593920 _____ (CANON INC.) [Brak podpisu cyfrowego] [Plik w użyciu] C:\Program Files (x86)\Canon\Quick Menu\CNQMMWRP.dll
2020-09-02 21:27 - 2017-07-05 13:43 - 000561152 _____ (CANON INC.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files (x86)\Canon\Quick Menu\CCL.dll
2020-09-02 19:38 - 2017-08-16 19:42 - 000439000 _____ (win.rar GmbH -> Alexander Roshal) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll
 
==================== Alternate Data Streams (filtrowane) ========
 
==================== Tryb awaryjny (filtrowane) ==================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Wartość "AlternateShell" zostanie przywrócona.)
 
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MBAMService => ""="Service"
 
==================== Powiązania plików (filtrowane) =================
 
==================== Internet Explorer - Witryny zaufane i z ograniczeniami ==========
 
==================== Hosts - zawartość: =========================
 
(Użycie dyrektywy Hosts: w fixlist spowoduje reset pliku Hosts.)
 
2019-03-19 06:49 - 2019-03-19 06:49 - 000000824 _____ C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts
 
==================== Inne obszary ===========================
 
(Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)
 
HKU\S-1-5-21-4044943952-1981856816-153443582-1001\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\Lantash\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\LocalState\PhotosAppBackground\wallpaperflare.com_wallpaper.jpg
DNS Servers: 192.168.1.1
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: ) (ConsentPromptBehaviorUser: ) (EnableLUA: )
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer => (SmartScreenEnabled: )
Zapora systemu Windows [funkcja włączona]
 
==================== MSCONFIG/TASK MANAGER - Wyłączone elementy ==
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.)
 
HKLM\...\StartupApproved\Run: => "SecurityHealth"
 
==================== Reguły Zapory systemu Windows (filtrowane) ================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
FirewallRules: [{4C232DAE-9714-456D-A48C-59435EF8FF7B}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.140.508.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{4DA12DD3-F4B0-40DF-B102-3F2BAA538036}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.140.508.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{D1B9AC58-F119-45FA-8D1C-5CE46F5E437E}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.140.508.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{53202E4C-2C17-422C-A878-1C7505B9FFC3}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.140.508.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{333DE54C-6418-4E89-BBEF-B3ABA59EE11D}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.140.508.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{EA48B13D-B3F8-48DF-B836-BA5DDE9EF05D}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.140.508.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{FC6C9D71-631A-48EE-BE61-0A5AEC8D43D7}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.140.508.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{1EE34582-0C09-4CA8-A64A-BC7C778FBF72}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.140.508.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{52D100B8-2310-4161-9C9E-206A7BB24036}] => (Allow) C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe (BitTorrent Inc -> BitTorrent Inc.)
FirewallRules: [{B743C7DF-B32E-4322-A32A-6305CC64280F}] => (Allow) C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe (BitTorrent Inc -> BitTorrent Inc.)
FirewallRules: [TCP Query User{24C8A0FD-A217-4EA3-8B19-783488F3497F}C:\Users\Lantash\AppData\Local\InstallShield\instsh.exe] => (Allow) C:\Users\Lantash\AppData\Local\InstallShield\instsh_x64.exe => Brak pliku
FirewallRules: [TCP Query User{24C8A0FD-A217-4EA3-8B19-783488F3497F}C:\Users\Lantash\AppData\Local\InstallShield\instsh_x86.exe] => (Allow) C:\Users\Lantash\AppData\Local\InstallShield\instsh_x86.exe => Brak pliku
FirewallRules: [UDP Query User{EFB7E5A6-6DC9-4DDD-9DE9-55C359633320}C:\users\konstantin\appdata\local\installshield\instsh_x86.exe] => (Allow) C:\Users\Lantash\AppData\Local\InstallShield\instsh_x86.exe => Brak pliku
FirewallRules: [UDP Query User{EFB7E5A6-6DC9-4DDD-9DE9-55C359633320}C:\users\konstantin\appdata\local\installshield\instsh_x64.exe] => (Allow) C:\Users\Lantash\AppData\Local\InstallShield\instsh_x64.exe => Brak pliku
FirewallRules: [{7B485DE4-BC0D-40B9-989E-871F48019FC5}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe (Skype Software Sarl -> Skype Technologies S.A.)
FirewallRules: [{0005E630-6B80-4DFA-89AE-E6E7C7E9875B}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe (Skype Software Sarl -> Skype Technologies S.A.)
FirewallRules: [{BC98576A-7E16-4518-AFD1-BD7F5943FCA8}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve -> Valve Corporation)
FirewallRules: [{22A7D41F-4EB6-4FDC-A793-29CFBE4ED380}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve -> Valve Corporation)
FirewallRules: [{FD5B837A-0E8B-45FC-A1F4-7D6F15D5929D}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe (Valve -> Valve Corporation)
FirewallRules: [{7D1B566A-6FAF-4CDB-98A6-6B324138BDFF}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe (Valve -> Valve Corporation)
FirewallRules: [{B02940A6-579D-4A4A-B76E-C8C291C4B1C9}] => (Allow) D:\SteamLibrary\steamapps\common\ASTRONEER\Astro.exe () [Brak podpisu cyfrowego]
FirewallRules: [{F1273D32-8274-4040-85AA-483BD26F3815}] => (Allow) D:\SteamLibrary\steamapps\common\ASTRONEER\Astro.exe () [Brak podpisu cyfrowego]
FirewallRules: [{C505BB08-EE87-4924-B646-CA9B03D6D0A7}] => (Allow) LPort=3001
FirewallRules: [TCP Query User{60B55815-0470-409B-963B-5B7FAF88E026}D:\steamlibrary\steamapps\common\astroneer\astro\binaries\win64\astro-win64-shipping.exe] => (Allow) D:\steamlibrary\steamapps\common\astroneer\astro\binaries\win64\astro-win64-shipping.exe (System Era Softworks) [Brak podpisu cyfrowego]
FirewallRules: [UDP Query User{3EC869E8-F309-404E-8B33-F3E8175253F4}D:\steamlibrary\steamapps\common\astroneer\astro\binaries\win64\astro-win64-shipping.exe] => (Allow) D:\steamlibrary\steamapps\common\astroneer\astro\binaries\win64\astro-win64-shipping.exe (System Era Softworks) [Brak podpisu cyfrowego]
 
==================== Punkty Przywracania systemu =========================
 
02-09-2020 19:36:24 Windows Update
03-09-2020 08:54:31 Revo Uninstaller Pro's restore point - Euro Truck Simulator 2 v.1.38.1.3s
 
==================== Wadliwe urządzenia w Menedżerze urządzeń ============
 
 
==================== Błędy w Dzienniku zdarzeń: ========================
 
Dziennik Aplikacja:
==================
Error: (09/03/2020 08:54:31 AM) (Source: VSS) (EventID: 8194) (User: )
Description: Błąd Usługi kopiowania woluminów w tle: nieoczekiwany błąd podczas badania interfejsu IVssWriterCallback. hr = 0x80070005, Odmowa dostępu.
.
To jest często spowodowane przez niepoprawne ustawienia zabezpieczeń w procesie zapisującym lub żądającym.
 
 
Operacja:
   Zbieranie danych modułu zapisującego
 
Kontekst:
   Identyfikator klasy modułu zapisującego: {e8132975-6f93-4464-a53e-1050253ae220}
   Nazwa modułu zapisującego: System Writer
   Identyfikator wystąpienia modułu zapisującego: {0f19b475-688f-4a84-8c3d-35244d4fddcf}
 
Error: (09/02/2020 11:52:58 PM) (Source: Application Hang) (EventID: 1002) (User: )
Description: Program WinStore.App.exe w wersji 11811.1001.18.0 przestał współpracować z systemem Windows i został zamknięty. Aby zobaczyć, czy jest dostępnych więcej informacji dotyczących tego problemu, sprawdź historię problemów w oknie Zabezpieczenia i konserwacja w Panelu sterowania.
 
Identyfikator procesu: 2320
 
Godzina rozpoczęcia: 01d68173269edf41
 
Godzina zakończenia: 4294967295
 
Ścieżka aplikacji: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsStore_11811.1001.18.0_x64__8wekyb3d8bbwe\WinStore.App.exe
 
Identyfikator raportu: c1994860-f730-4ca5-9a27-9cce69ea0aa9
 
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd: Microsoft.WindowsStore_11811.1001.18.0_x64__8wekyb3d8bbwe
 
Identyfikator aplikacji powiązanej z pakietem powodującym błąd: App
 
Typ zawieszenia: Activation
 
Error: (09/02/2020 10:19:58 PM) (Source: Steam Client Service) (EventID: 1) (User: )
Description: Error: Failed to add firewall exception for C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
 
Error: (09/02/2020 09:53:52 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: mbamtray.exe, wersja: 4.0.0.782, sygnatura czasowa: 0x5f3ebde3
Nazwa modułu powodującego błąd: Qt5Core.dll, wersja: 5.14.1.0, sygnatura czasowa: 0x5e8272e4
Kod wyjątku: 0xc0000005
Przesunięcie błędu: 0x0000000000219d05
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x1318
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d68162b8c7ea2e
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\Qt5Core.dll
Identyfikator raportu: e1c19a61-49a8-4179-850f-9ba2d2d5c84d
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd: 
Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd:
 
Error: (09/02/2020 07:46:48 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Nazwa aplikacji powodującej błąd: MBAMService.exe, wersja: 3.2.0.912, sygnatura czasowa: 0x5f334ad4
Nazwa modułu powodującego błąd: UpdateControllerImpl.dll, wersja: 3.2.0.535, sygnatura czasowa: 0x5f3c2f6f
Kod wyjątku: 0xc0000005
Przesunięcie błędu: 0x000000000005a8e3
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x18d8
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d68151023172fb
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\PROGRAM FILES\MALWAREBYTES\ANTI-MALWARE\UpdateControllerImpl.dll
Identyfikator raportu: 57e5ca3a-b800-461b-889c-0f80120b697a
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd: 
Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd:
 
Error: (09/02/2020 07:32:37 PM) (Source: Software Protection Platform Service) (EventID: 8198) (User: )
Description: Aktywacja licencji (slui.exe) nie powiodła się, kod błędu:
hr=0x8007007B
Argumenty wiersza polecenia:
RuleId=eeba1977-569e-4571-b639-7623d8bfecc0;Action=AutoActivate;AppId=55c92734-d682-4d71-983e-d6ec3f16059f;SkuId=2de67392-b7a7-462a-b1ca-108dd189f588;NotificationInterval=1440;Trigger=UserLogon;SessionId=2
 
Error: (09/02/2020 07:31:24 PM) (Source: ESENT) (EventID: 455) (User: )
Description: StartMenuExperienceHost (2272,R,98) TILEREPOSITORYS-1-5-21-4044943952-1981856816-153443582-1001: Wystąpił błąd -1023 (0xfffffc01) podczas otwierania pliku dziennika C:\Users\Lantash\AppData\Local\TileDataLayer\Database\EDB.log.
 
Error: (09/02/2020 07:31:24 PM) (Source: ESENT) (EventID: 522) (User: )
Description: StartMenuExperienceHost (2272,P,98) TILEREPOSITORYS-1-5-21-4044943952-1981856816-153443582-1001: Próba otwarcia urządzenia o nazwie „\\.\C:” zawierającego „C:\” nie powiodła się z powodu błędu systemu 5 (0x00000005): „Odmowa dostępu. ”. Operacja nie powiedzie się z powodu błędu -1032 (0xfffffbf8).
 
 
Dziennik System:
=============
Error: (09/03/2020 02:14:18 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10010) (User: DESKTOP-0RR434K)
Description: Serwer {AB8902B4-09CA-4BB6-B78D-A8F59079A8D5} nie zarejestrował się w modelu DCOM w wymaganym czasie.
 
Error: (09/03/2020 02:14:17 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10010) (User: DESKTOP-0RR434K)
Description: Serwer {AB8902B4-09CA-4BB6-B78D-A8F59079A8D5} nie zarejestrował się w modelu DCOM w wymaganym czasie.
 
Error: (09/03/2020 02:14:17 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10010) (User: DESKTOP-0RR434K)
Description: Serwer {AB8902B4-09CA-4BB6-B78D-A8F59079A8D5} nie zarejestrował się w modelu DCOM w wymaganym czasie.
 
Error: (09/03/2020 02:14:17 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10010) (User: DESKTOP-0RR434K)
Description: Serwer {AB8902B4-09CA-4BB6-B78D-A8F59079A8D5} nie zarejestrował się w modelu DCOM w wymaganym czasie.
 
Error: (09/03/2020 02:14:15 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10005) (User: DESKTOP-0RR434K)
Description: Model DCOM odebrał błąd 1053 podczas próby uruchomienia usługi BcastDVRUserService_1c13b z argumentami Niedostępny w celu uruchomienia serwera:
Windows.Media.Capture.Internal.AppCaptureShell
 
Error: (09/03/2020 02:14:15 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: Nie można uruchomić usługi BcastDVRUserService_1c13b z powodu następującego błędu: 
Usługa nie odpowiada na sygnał uruchomienia lub sygnał sterujący w oczekiwanym czasie.
 
Error: (09/03/2020 02:14:15 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7009) (User: )
Description: Upłynął limit czasu (30000 ms) podczas oczekiwania na połączenie się z usługą BcastDVRUserService_1c13b.
 
Error: (09/02/2020 10:23:48 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: Nie można uruchomić usługi Steam Client Service z powodu następującego błędu: 
Usługa nie odpowiada na sygnał uruchomienia lub sygnał sterujący w oczekiwanym czasie.
 
 
CodeIntegrity:
===================================
 
Date: 2020-09-02 19:46:51.063
Description: 
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\FlightSettings.dll because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
 
Date: 2020-09-02 19:46:51.043
Description: 
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\FlightSettings.dll because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
 
Date: 2020-09-02 19:46:50.754
Description: 
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\FlightSettings.dll because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
 
Date: 2020-09-02 19:46:50.728
Description: 
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\FlightSettings.dll because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
 
Date: 2020-09-02 19:46:50.693
Description: 
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\dsreg.dll because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
 
Date: 2020-09-02 19:46:50.661
Description: 
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\dsreg.dll because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
 
Date: 2020-09-02 19:46:48.999
Description: 
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\aepic.dll because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
 
Date: 2020-09-02 19:46:48.917
Description: 
Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\aepic.dll because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
 
==================== Statystyki pamięci =========================== 
 
BIOS: American Megatrends Inc. F5 03/23/2012
Płyta główna: Gigabyte Technology Co., Ltd. H77-D3H
Procesor: Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU @ 3.00GHz
Procent pamięci w użyciu: 53%
Całkowita pamięć fizyczna: 8153.95 MB
Dostępna pamięć fizyczna: 3763.01 MB
Całkowita pamięć wirtualna: 10073.95 MB
Dostępna pamięć wirtualna: 4625.7 MB
 
==================== Dyski ================================
 
Drive c: () (Fixed) (Total:223.57 GB) (Free:189.04 GB) NTFS ==>[dysk z komponentami startowymi (pozyskano odczytując BCD)]
Drive d: () (Fixed) (Total:443.23 GB) (Free:431.53 GB) NTFS
Drive e: (Nowy) (Fixed) (Total:488.28 GB) (Free:372.42 GB) NTFS
Drive j: (Nowy) (Fixed) (Total:698.63 GB) (Free:670.54 GB) NTFS
Drive l: (ADATA64) (Removable) (Total:57.81 GB) (Free:1.48 GB) exFAT
 
 
==================== MBR & Tablica partycji ====================
 
==========================================================
Disk: 0 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 223.6 GB) (Disk ID: E673E673)
Partition 1: (Active) - (Size=223.6 GB) - (Type=07 NTFS)
 
==========================================================
Disk: 1 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 698.6 GB) (Disk ID: 26054A13)
Partition 1: (Not Active) - (Size=698.6 GB) - (Type=07 NTFS)
 
==========================================================
Disk: 2 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 931.5 GB) (Disk ID: CC5C590B)
Partition 1: (Active) - (Size=443.2 GB) - (Type=07 NTFS)
Partition 2: (Not Active) - (Size=488.3 GB) - (Type=07 NTFS)
 
==========================================================
Disk: 8 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 57.8 GB) (Disk ID: 0EECEDD8)
Partition 1: (Not Active) - (Size=57.8 GB) - (Type=07 NTFS)
 
==================== Koniec  Addition.txt =======================
Wygenerowano w 0.005s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!