wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2020-08-29 18:44) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 29-08-2020
Uruchomiony przez Lantash (administrator)  DESKTOP-K0S908O (29-08-2020 20:26:34)
Uruchomiony z C:\Users\Lantash\Downloads
Załadowane profile: Lantash
Platform: Windows 10 Pro N 10240.16384 (X64) Język: Polski (Polska)
Domyślna przeglądarka: FF
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 
==================== Procesy (filtrowane) =================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 
(A FOUR TECH CO., LTD. -> ) C:\Program Files (x86)\KeyDominator2\KeyDominator2\KeyDominator2.exe
(BitTorrent Inc -> BitTorrent Inc.) C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\uTorrent\helper\helper.exe
(BitTorrent Inc -> BitTorrent Inc.) C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.5.5_45776\utorrentie.exe <2>
(BitTorrent Inc -> BitTorrent Inc.) C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Users\Lantash\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\Update\OneDriveSetup.exe <2>
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\InstallAgent.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\SrTasks.exe <2>
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.10240.16384_none_115fd2f761f7c508\TiWorker.exe
(Mozilla Corporation -> Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe <6>
(NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
(NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe <2>
 
==================== Rejestr (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Ograniczenia <==== UWAGA
HKU\S-1-5-21-3533153503-3863374662-2117210088-1001\...\Run: [BloodyKeyboard] => C:\Program Files (x86)\KeyDominator2\KeyDominator2\KeyDominator2.exe [10866928 2020-06-10] (A FOUR TECH CO., LTD. -> )
HKU\S-1-5-21-3533153503-3863374662-2117210088-1001\...\Run: [uTorrent] => C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe [1924072 2020-08-29] (BitTorrent Inc -> BitTorrent Inc.)
HKU\S-1-5-21-3533153503-3863374662-2117210088-1001\...\Run: [InstMP_Service] => C:\Users\Lantash\AppData\Local\InstallShield\InstMP.exe [10240 2019-08-21] () [Brak podpisu cyfrowego]
HKLM\Software\...\Authentication\Credential Providers: [{8AF662BF-65A0-4D0A-A540-A338A999D36F}] -> C:\Windows\system32\FaceCredentialProvider.dll [2015-07-10] (Microsoft Windows -> )
HKLM\Software\...\Authentication\Credential Providers: [{C885AA15-1764-4293-B82A-0586ADD46B35}] -> C:\Windows\system32\FaceCredentialProvider.dll [2015-07-10] (Microsoft Windows -> )
GroupPolicy: Ograniczenia ? <==== UWAGA
FF HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Ograniczenia <==== UWAGA
 
==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) ============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
Task: {8203ECE6-2286-4112-8644-AB62782BC604} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser => %windir%\system32\rundll32.exe generaltel.dll,RunTelemetryW
Task: {BEA4FEC3-1537-47FD-A0A6-BEBBA21C499F} - System32\Tasks\Mozilla\Firefox Default Browser Agent 308046B0AF4A39CB => C:\Program Files\Mozilla Firefox\default-browser-agent.exe [660688 2020-08-19] (Mozilla Corporation -> Mozilla Foundation)
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)
 
 
==================== Internet (filtrowane) ====================
 
(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{7baee8ba-afb2-4757-a44d-62258ea5c413}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
 
Internet Explorer:
==================
 
FireFox:
========
FF DefaultProfile: fsvx3kmq.default
FF ProfilePath: C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fsvx3kmq.default [2020-08-29]
FF ProfilePath: C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lsa75xof.default-release [2020-08-29]
FF NewTabOverride: Mozilla\Firefox\Profiles\lsa75xof.default-release -> Enabled: pavel.sherbakov@gmail.com
FF Extension: (New Tab Page) - C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lsa75xof.default-release\Extensions\pavel.sherbakov@gmail.com.xpi [2020-08-29]
FF Extension: (block-miners) - C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lsa75xof.default-release\Extensions\{74b0af75-8791-44e2-95a6-7f0ab94143ec}.xpi [2020-08-29]
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2015-07-23] (NVIDIA Corporation PE Sign v2014 -> NVIDIA Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2015-07-23] (NVIDIA Corporation PE Sign v2014 -> NVIDIA Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
 
==================== Usługi (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [362928 2015-07-10] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [24864 2015-07-10] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 
===================== Sterowniki (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
S3 UdeCx; C:\Windows\System32\drivers\udecx.sys [44032 2015-07-10] (Microsoft Windows -> )
S3 WdBoot; C:\Windows\system32\drivers\WdBoot.sys [44568 2015-07-10] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\Windows\system32\drivers\WdFilter.sys [291680 2015-07-10] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [119648 2015-07-10] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
S3 wfpcapture; \SystemRoot\System32\drivers\wfpcapture.sys [X]
 
==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
 
==================== Jeden miesiąc (utworzone) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 
2020-08-29 20:26 - 2020-08-29 20:32 - 000007059 _____ C:\Users\Lantash\Downloads\FRST.txt
2020-08-29 20:25 - 2020-08-29 20:31 - 000000000 ____D C:\FRST
2020-08-29 20:23 - 2020-08-29 20:25 - 002298880 _____ (Farbar) C:\Users\Lantash\Downloads\FRST64.exe
2020-08-29 20:16 - 2020-08-29 20:16 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Intel
2020-08-29 20:16 - 2020-08-29 20:16 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Intel
2020-08-29 20:15 - 2020-08-29 20:15 - 000202032 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\TeeDriverW8x64.sys
2020-08-29 20:15 - 2020-08-29 20:15 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\Intel
2020-08-29 20:13 - 2020-08-29 20:13 - 022042564 _____ C:\Users\Lantash\Downloads\mb_driver_intel_me_w10.zip
2020-08-29 20:05 - 2020-08-29 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\LocalLow\Strange Loop Games
2020-08-29 20:01 - 2020-08-29 20:03 - 000001300 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
2020-08-29 19:56 - 2020-08-29 19:56 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\VS Revo Group
2020-08-29 19:55 - 2020-08-29 19:55 - 000000000 ____D C:\ProgramData\VS Revo Group
2020-08-29 19:55 - 2020-08-29 19:55 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Revo Uninstaller Pro
2020-08-29 19:55 - 2016-12-21 14:52 - 000040240 _____ (VS Revo Group) C:\Windows\system32\Drivers\revoflt.sys
2020-08-29 19:54 - 2020-08-29 19:54 - 000000000 ____D C:\Program Files\VS Revo Group
2020-08-29 19:53 - 2020-08-29 19:53 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2020-08-29 19:53 - 2020-08-29 19:53 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2020-08-29 19:52 - 2020-08-29 19:54 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\WinRAR
2020-08-29 19:52 - 2020-08-29 19:53 - 000000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
2020-08-29 19:52 - 2020-08-29 19:52 - 007323689 _____ ( ) C:\Users\Lantash\Downloads\WinRAR 5.50 PL FULL (zarejestrowany).exe
2020-08-29 19:49 - 2020-08-29 19:49 - 000016148 _____ C:\Windows\system32\DESKTOP-K0S908O_Lantash_HistoryPrediction.bin
2020-08-29 19:21 - 2020-08-29 20:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Games
2020-08-29 19:14 - 2020-08-29 19:15 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\CrashDumps
2020-08-29 19:12 - 2020-08-29 19:12 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\PeerDistRepub
2020-08-29 19:11 - 2020-08-29 19:12 - 017698183 _____ (VS Revo Group) C:\Users\Lantash\Downloads\Revo.Uninstaller.Pro.v4.2.3.exe
2020-08-29 19:07 - 2020-08-29 19:07 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\CEF
2020-08-29 19:04 - 2020-08-29 19:07 - 130627777 _____ C:\Users\Lantash\Downloads\mb_driver_audio_via_w10.zip
2020-08-29 18:58 - 2020-08-29 18:58 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\.mono
2020-08-29 18:58 - 2020-08-29 18:58 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\Klei
2020-08-29 18:57 - 2020-08-29 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Steam
2020-08-29 18:57 - 2020-08-29 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\Documents\Klei
2020-08-29 18:57 - 2020-08-29 18:57 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\LocalLow\Klei
2020-08-29 18:57 - 2020-08-29 18:57 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Documents\Steam
2020-08-29 18:57 - 2020-08-29 18:55 - 000335968 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe
2020-08-29 18:56 - 2020-08-29 18:58 - 000323784 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswdaf1333ece915236.tmp
2020-08-29 18:56 - 2020-08-29 18:56 - 000515544 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\asw126d9bb9baedeb8c.tmp
2020-08-29 18:56 - 2020-08-29 18:56 - 000466752 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswf4686ae2d9a72f7b.tmp
2020-08-29 18:56 - 2020-08-29 18:56 - 000217336 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\asw05396e3dd947150b.tmp
2020-08-29 18:56 - 2020-08-29 18:56 - 000195656 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswef62ab1650d1b599.tmp
2020-08-29 18:56 - 2020-08-29 18:56 - 000175200 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\asw6e672d8a7afe619f.tmp
2020-08-29 18:56 - 2020-08-29 18:56 - 000109280 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\asw5cfe5440ff3834de.tmp
2020-08-29 18:56 - 2020-08-29 18:56 - 000084856 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\asw76f5776143f3c0fb.tmp
2020-08-29 18:56 - 2020-08-29 18:56 - 000060488 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswb6f9fe7529d4d2c7.tmp
2020-08-29 18:56 - 2020-08-29 18:56 - 000042776 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\asw1d930ba934bb6628.tmp
2020-08-29 18:56 - 2020-08-29 18:56 - 000016824 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswb33466b279313f53.tmp
2020-08-29 18:56 - 2020-08-29 18:56 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Avast Software
2020-08-29 18:56 - 2020-08-29 18:55 - 000851608 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswa312415fe0625402.tmp
2020-08-29 18:56 - 2020-08-29 18:55 - 000235592 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\asw5964291e02cde20b.tmp
2020-08-29 18:56 - 2020-08-29 18:55 - 000205888 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\asw47895e2dca397df0.tmp
2020-08-29 18:56 - 2020-08-29 18:55 - 000037152 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\asw2180bc9c7664428f.tmp
2020-08-29 18:53 - 2020-08-29 18:53 - 000000000 ____D C:\Program Files\Avast Software
2020-08-29 18:52 - 2020-08-29 20:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Avast Software
2020-08-29 18:52 - 2020-08-29 18:52 - 000001023 _____ C:\Users\Lantash\Desktop\Oxygen Not Included Meeps Mandatory Recreation Content Pack.lnk
2020-08-29 18:52 - 2020-08-29 18:52 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Oxygen Not Included Meeps Mandatory Recreation Content Pack
2020-08-29 18:47 - 2020-08-29 18:47 - 000000931 _____ C:\Users\Lantash\Desktop\Cheat Engine.lnk
2020-08-29 18:47 - 2020-08-29 18:47 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\Documents\My Cheat Tables
2020-08-29 18:47 - 2020-08-29 18:47 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Cheat Engine 7.1
2020-08-29 18:45 - 2020-08-29 18:47 - 000000000 ____D C:\Program Files\Cheat Engine 7.1
2020-08-29 18:44 - 2020-08-29 20:05 - 000000000 ___RD C:\Users\Lantash\Desktop\TOOLS
2020-08-29 18:43 - 2020-08-29 18:46 - 000000000 ___RD C:\Users\Lantash\Desktop\GRY
2020-08-29 18:43 - 2020-08-29 18:43 - 023855464 _____ (Cheat Engine ) C:\Users\Lantash\Downloads\CheatEngine71.exe
2020-08-29 18:40 - 2020-08-29 18:40 - 000044185 _____ C:\Users\Lantash\Downloads\OxygenNotIncluded_cake.CT
2020-08-29 18:31 - 2020-08-29 18:31 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
2020-08-29 18:29 - 2015-07-23 02:44 - 000572048 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvStreaming.exe
2020-08-29 18:28 - 2020-08-29 18:30 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2020-08-29 18:28 - 2015-07-23 03:10 - 006873928 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcpl.dll
2020-08-29 18:28 - 2015-07-23 03:10 - 003493008 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvc64.dll
2020-08-29 18:28 - 2015-07-23 03:10 - 002558608 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvcr.dll
2020-08-29 18:28 - 2015-07-23 03:10 - 000937800 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
2020-08-29 18:28 - 2015-07-23 03:10 - 000385168 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvmctray.dll
2020-08-29 18:28 - 2015-07-23 03:10 - 000062608 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvshext.dll
2020-08-29 18:28 - 2015-07-22 06:29 - 005121613 _____ C:\Windows\system32\nvcoproc.bin
2020-08-29 18:26 - 2015-07-23 06:02 - 000112784 _____ (Khronos Group) C:\Windows\system32\OpenCL.dll
2020-08-29 18:26 - 2015-07-23 06:02 - 000105288 _____ (Khronos Group) C:\Windows\SysWOW64\OpenCL.dll
2020-08-29 18:25 - 2020-08-29 18:31 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
2020-08-29 18:24 - 2020-08-29 18:31 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
2020-08-29 18:19 - 2015-07-25 02:14 - 001567576 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvhdagenco6420103.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-25 02:14 - 000040280 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvhdap64.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 042730312 _____ C:\Windows\system32\nvcompiler.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 037749064 _____ C:\Windows\SysWOW64\nvcompiler.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 030518928 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglv64.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 022973584 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglv32.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 018376584 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvwgf2umx.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 016160440 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvopencl.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 016011680 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 015754192 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvwgf2um.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 014511608 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuda.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 013274904 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvopencl.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 012973680 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvd3dum.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 011843384 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuda.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 011142984 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvlddmkm.sys
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 003351864 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvapi64.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 002963208 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvapi.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 002360976 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvid.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 002164040 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvid.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 001898128 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispco6435362.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 001557648 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispgenco6435362.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 001165192 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvumdshimx.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 001061008 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFR64.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 001053000 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvFBC64.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 000991152 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvumdshim.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 000983368 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFR.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 000976528 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvFBC.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 000176904 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvinitx.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 000155280 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 000150832 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglshim64.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 000128512 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglshim32.dll
2020-08-29 18:19 - 2015-07-23 06:02 - 000031976 _____ C:\Windows\system32\nvinfo.pb
2020-08-29 18:18 - 2020-08-29 18:19 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\BitTorrentHelper
2020-08-29 18:17 - 2020-08-29 18:18 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\LocalLow\uTorrent
2020-08-29 18:17 - 2020-08-29 18:17 - 000008192 __RSH C:\BOOTSECT.BAK
2020-08-29 18:17 - 2020-08-29 17:19 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
2020-08-29 18:16 - 2020-08-29 20:35 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\uTorrent
2020-08-29 18:08 - 2020-08-29 18:13 - 004912552 _____ (BitTorrent Inc.) C:\Users\Lantash\Downloads\uTorrent.exe
2020-08-29 18:05 - 2020-08-29 18:05 - 000000000 ____D C:\NVIDIA
2020-08-29 18:02 - 2020-08-29 18:05 - 294933088 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\Lantash\Downloads\353.62-desktop-win10-64bit-international-whql.exe
2020-08-29 17:57 - 2020-08-29 17:57 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bloody
2020-08-29 17:57 - 2020-08-29 17:57 - 000000000 ____D C:\ProgramData\KeyDominator2
2020-08-29 17:57 - 2020-08-29 17:57 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\KeyDominator2
2020-08-29 17:52 - 2020-08-29 17:52 - 000930471 _____ C:\Users\Lantash\Downloads\DigitalLicense_v3.6.zip
2020-08-29 17:47 - 2020-08-29 20:11 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\LocalLow\Mozilla
2020-08-29 17:47 - 2020-08-29 17:47 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\Mozilla
2020-08-29 17:47 - 2020-08-29 17:47 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\Mozilla
2020-08-29 17:46 - 2020-08-29 17:47 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Mozilla
2020-08-29 17:46 - 2020-08-29 17:47 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
2020-08-29 17:46 - 2020-08-29 17:46 - 000001005 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox.lnk
2020-08-29 17:46 - 2020-08-29 17:46 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Tasks\Mozilla
2020-08-29 17:46 - 2020-08-29 17:46 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2020-08-29 17:41 - 2020-08-29 17:44 - 000334168 _____ (Mozilla) C:\Users\Lantash\Downloads\Firefox Installer.exe
2020-08-29 17:41 - 2020-08-29 17:41 - 000334168 _____ (Mozilla) C:\Users\Lantash\Downloads\Firefox Installer (1).exe
2020-08-29 17:33 - 2020-08-29 20:20 - 001746354 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2020-08-29 17:32 - 2020-08-29 18:27 - 000000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
2020-08-29 17:32 - 2020-08-29 17:32 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\MicrosoftEdge
2020-08-29 17:31 - 2020-08-29 17:31 - 000223296 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\SETC61A.tmp
2020-08-29 17:31 - 2020-08-29 17:31 - 000002388 _____ C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
2020-08-29 17:31 - 2020-08-29 17:31 - 000000000 ___RD C:\Users\Lantash\OneDrive
2020-08-29 17:31 - 2015-07-25 02:14 - 000204648 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvhda64v.sys
2020-08-29 17:30 - 2020-08-29 17:30 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
2020-08-29 17:28 - 2020-08-29 17:28 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\Publishers
2020-08-29 17:27 - 2020-08-29 20:15 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash
2020-08-29 17:27 - 2020-08-29 17:49 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\Packages
2020-08-29 17:27 - 2020-08-29 17:27 - 000016148 _____ C:\Windows\system32\DESKTOP-K0S908O_defaultuser0_HistoryPrediction.bin
2020-08-29 17:27 - 2020-08-29 17:27 - 000000020 ___SH C:\Users\Lantash\ntuser.ini
2020-08-29 17:27 - 2020-08-29 17:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Lantash\Ustawienia lokalne
2020-08-29 17:27 - 2020-08-29 17:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Lantash\Szablony
2020-08-29 17:27 - 2020-08-29 17:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Lantash\Moje dokumenty
2020-08-29 17:27 - 2020-08-29 17:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Lantash\Menu Start
2020-08-29 17:27 - 2020-08-29 17:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Lantash\Documents\Moje wideo
2020-08-29 17:27 - 2020-08-29 17:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Lantash\Documents\Moje obrazy
2020-08-29 17:27 - 2020-08-29 17:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Lantash\Documents\Moja muzyka
2020-08-29 17:27 - 2020-08-29 17:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Lantash\Dane aplikacji
2020-08-29 17:27 - 2020-08-29 17:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2020-08-29 17:27 - 2020-08-29 17:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Lantash\AppData\Local\Historia
2020-08-29 17:27 - 2020-08-29 17:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Lantash\AppData\Local\Dane aplikacji
2020-08-29 17:27 - 2020-08-29 17:27 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
2020-08-29 17:27 - 2020-08-29 17:27 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Roaming\Adobe
2020-08-29 17:27 - 2020-08-29 17:27 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\VirtualStore
2020-08-29 17:27 - 2020-08-29 17:27 - 000000000 ____D C:\Users\Lantash\AppData\Local\TileDataLayer
2020-08-29 17:24 - 2015-12-01 09:01 - 002115936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
2020-08-29 17:24 - 2015-11-18 08:36 - 004532304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\explorer.exe
2020-08-29 17:24 - 2015-11-18 07:56 - 004047280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
2020-08-29 17:24 - 2015-08-19 06:50 - 000609592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ci.dll
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moje wideo
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moje obrazy
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moja muzyka
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Ustawienia lokalne
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Szablony
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Moje dokumenty
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Menu Start
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moje wideo
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moje obrazy
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moja muzyka
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Dane aplikacji
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Historia
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Dane aplikacji
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Ustawienia lokalne
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Szablony
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Moje dokumenty
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Menu Start
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moje wideo
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moje obrazy
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moja muzyka
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Dane aplikacji
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Local\Historia
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Local\Dane aplikacji
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Szablony
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Pulpit
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Menu Start
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Dokumenty
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Documents\Moje wideo
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Documents\Moje obrazy
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Documents\Moja muzyka
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Dane aplikacji
2020-08-29 17:21 - 2020-08-29 17:21 - 000000000 ____D C:\Windows\CSC
2020-08-29 17:20 - 2015-07-10 12:58 - 002718208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PrintConfig.dll
 
==================== Jeden miesiąc (zmodyfikowane) ==================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 
2020-08-29 20:31 - 2015-07-10 13:02 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2020-08-29 20:24 - 2015-07-10 13:02 - 000000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
2020-08-29 20:20 - 2015-07-10 18:28 - 000775890 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2020-08-29 20:20 - 2015-07-10 18:28 - 000148274 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2020-08-29 20:20 - 2015-07-10 13:01 - 000000000 ____D C:\Windows\INF
2020-08-29 20:14 - 2015-07-10 12:55 - 000000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
2020-08-29 20:00 - 2015-07-10 13:02 - 000000000 ___HD C:\Windows\system32\GroupPolicy
2020-08-29 18:57 - 2015-07-10 13:02 - 000000000 ___HD C:\Windows\ELAMBKUP
2020-08-29 18:27 - 2015-07-10 13:02 - 000000000 ____D C:\Windows\Help
2020-08-29 18:17 - 2015-07-10 13:02 - 000028672 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template
2020-08-29 17:45 - 2015-07-10 13:02 - 000000000 ___RD C:\Windows\DevicesFlow
2020-08-29 17:28 - 2015-07-10 13:02 - 000000000 ___RD C:\Windows\PurchaseDialog
2020-08-29 17:28 - 2015-07-10 13:02 - 000000000 ___RD C:\Windows\PrintDialog
2020-08-29 17:28 - 2015-07-10 13:02 - 000000000 ___RD C:\Windows\MiracastView
2020-08-29 17:28 - 2015-07-10 13:02 - 000000000 ___RD C:\Windows\ImmersiveControlPanel
2020-08-29 17:26 - 2015-07-10 14:25 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2020-08-29 17:25 - 2015-07-10 13:02 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\oobe
2020-08-29 17:24 - 2015-07-10 13:02 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
2020-08-29 17:21 - 2015-07-10 13:02 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows NT
2020-08-29 17:20 - 2015-07-10 11:05 - 000131072 ___SH C:\Windows\system32\config\BBI
2020-08-29 17:19 - 2015-07-10 11:05 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Sysprep
2020-08-29 17:17 - 2015-07-10 14:23 - 000193504 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
 
==================== SigCheck ============================
 
(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 
==================== Koniec  FRST.txt ========================
Wygenerowano w 0.005s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!