wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim1 (2020-05-21 19:54) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja: 13-05-2020 01
Uruchomiony przez Maciek (21-05-2020 21:22:05)
Uruchomiony z C:\Users\Maciek\Downloads
Tryb startu: Normal
 
==================== Skróty =============================
 
(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 
 
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Texmaker\Texmaker\Documentation.lnk -> hxxp://www.xm1math.net/texmaker/doc.htm
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Texmaker\Texmaker\Texmaker website.lnk -> hxxp://www.xm1math.net/texmaker
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TAP-Windows\Utilities\Add a new TAP virtual ethernet adapter.lnk -> C:\Program Files\TAP-Windows\bin\addtap.bat ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TAP-Windows\Utilities\Delete ALL TAP virtual ethernet adapters.lnk -> C:\Program Files\TAP-Windows\bin\deltapall.bat ()
 
 
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\01 - File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\03 - Documents.lnk -> C:\Users\Maciek\Documents ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\04 - Downloads.lnk -> C:\Users\Maciek\Downloads ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\05 - Music.lnk -> C:\Users\Maciek\Music ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\06 - Pictures.lnk -> C:\Users\Maciek\Pictures ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\07 - Videos.lnk -> C:\Users\Maciek\Videos ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\08 - Homegroup.lnk -> Microsoft.Windows.Homegroup
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\09 - Network.lnk -> Microsoft.Windows.Network
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\10 - UserProfile.lnk -> C:\Users\Maciek ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AcroRd32.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Epic Games Launcher.lnk -> D:\Epic Games\Launcher\Portal\Binaries\Win32\EpicGamesLauncher.exe (Epic Games, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox.lnk -> C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Immersive Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kleopatra.lnk -> D:\Gpg4win\bin\kleopatra.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamSpeak 3 Client.lnk -> C:\Program Files\TeamSpeak 3 Client\ts3client_win64.exe (TeamSpeak Systems GmbH)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinSCP.lnk -> D:\WinSCP\WinSCP.exe (Martin Prikryl)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Wireshark.lnk -> C:\Program Files\Wireshark\Wireshark.exe (The Wireshark developer community, hxxp://www.wireshark.org/)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Console RAR manual.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\What is new in the latest version.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinRAR\WhatsNew.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR help.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VMware\Virtual Network Editor.lnk -> D:\vmnetcfg.exe (VMware, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VMware\VMware Workstation 15 Player.lnk -> D:\vmplayer.exe (VMware, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VMware\VMware Workstation Pro.lnk -> D:\vmware.exe (VMware, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Documentation.lnk -> D:\VLC\Documentation.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Release Notes.lnk -> D:\VLC\NEWS.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VideoLAN Website.lnk -> D:\VLC\VideoLAN Website.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player.lnk -> D:\VLC\vlc.exe (VideoLAN)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Utilities\HexEdit.lnk -> C:\Program Files (x86)\HexEdit\HexEdit.exe (Expert Commercial Software Pty Ltd)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TortoiseSVN\TortoiseIDiff.lnk -> C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseIDiff.exe (hxxp://tortoisesvn.net)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TortoiseSVN\TortoiseMerge.lnk -> C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseMerge.exe (hxxp://tortoisesvn.net)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TortoiseSVN\Website.lnk -> C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\Website.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Texmaker\Texmaker\Texmaker.lnk -> C:\Program Files (x86)\Texmaker\texmaker.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype\Skype.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe (Skype Technologies S.A.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\R.G. Mechanics\Sid Meier's Civilization 5\Play Sid Meier's Civilization 5.lnk -> D:\Sid Meier's Civilization 5\Language.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\R.G. Mechanics\Sid Meier's Civilization 5\Uninstall Sid Meier's Civilization 5.lnk -> C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Sid Meier's Civilization 5\Uninstall\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 2.7\Python (command line).lnk -> C:\Windows\Installer\{16CD92A4-0152-4CB7-8FD6-9788D3363617}\python_icon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 2.7\Python Manuals.lnk -> C:\Python27\Doc\python2715.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenVPN\OpenVPN GUI.lnk -> C:\Program Files\OpenVPN\bin\openvpn-gui.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenVPN\Uninstall OpenVPN.lnk -> C:\Program Files\OpenVPN\Uninstall.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenVPN\Shortcuts\OpenVPN configuration file directory.lnk -> C:\Program Files\OpenVPN\config ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenVPN\Shortcuts\OpenVPN log file directory.lnk -> C:\Program Files\OpenVPN\log ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenVPN\Shortcuts\OpenVPN Sample Configuration Files.lnk -> C:\Program Files\OpenVPN\sample-config ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenVPN\Documentation\OpenVPN Manual Page.lnk -> C:\Program Files\OpenVPN\doc\openvpn.8.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenVPN\Documentation\OpenVPN Windows Notes.lnk -> C:\Program Files\OpenVPN\doc\INSTALL-win32.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Notepad++\Notepad++.lnk -> C:\Program Files\Notepad++\notepad++.exe (Don HO don.h@free.fr)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft SQL Server 2017\SQL Server 2017 Import and Export Data (64-bit).lnk -> C:\Program Files\Microsoft SQL Server\140\DTS\Binn\DTSWizard.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft SQL Server 2017\Configuration Tools\SQL Server 2017 Error and Usage Reporting.lnk -> C:\Program Files\Microsoft SQL Server\140\Shared\SqlWtsn.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft SQL Server 2017\Configuration Tools\SQL Server 2017 Installation Center (64-bit).lnk -> C:\Program Files\Microsoft SQL Server\140\Setup Bootstrap\SQL2017\x64\LandingPage.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Access 2013.lnk -> C:\Windows\Installer\{90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\accicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Excel 2013.lnk -> C:\Windows\Installer\{90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\xlicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\InfoPath Filler 2013.lnk -> C:\Windows\Installer\{90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\inficon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Lync 2013.lnk -> C:\Windows\Installer\{90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\lyncicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\OneDrive dla firm 2013.lnk -> C:\Windows\Installer\{90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\grv_icons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\OneNote 2013.lnk -> C:\Windows\Installer\{90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\joticon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Outlook 2013.lnk -> C:\Windows\Installer\{90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\outicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\PowerPoint 2013.lnk -> C:\Windows\Installer\{90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\pptico.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Publisher 2013.lnk -> C:\Windows\Installer\{90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\pubs.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Word 2013.lnk -> C:\Windows\Installer\{90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Wyślij do programu OneNote 2013.lnk -> C:\Windows\Installer\{90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\joticon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Narzędzia pakietu Office 2013\Database Compare 2013.lnk -> C:\Windows\Installer\{90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\dbcicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Narzędzia pakietu Office 2013\Dziennik telemetryczny dla pakietu Office 2013.lnk -> C:\Windows\Installer\{90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\osmclienticon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Narzędzia pakietu Office 2013\Menedżer nagrywania programu Lync.lnk -> C:\Windows\Installer\{90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\lyncicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Narzędzia pakietu Office 2013\Office 2013 Upload Center.lnk -> C:\Windows\Installer\{90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\msouc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Narzędzia pakietu Office 2013\Preferencje językowe pakietu Office 2013.lnk -> C:\Windows\Installer\{90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Narzędzia pakietu Office 2013\Spreadsheet Compare 2013.lnk -> C:\Windows\Installer\{90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\sscicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\Narzędzia pakietu Office 2013\Telemetryczny pulpit nawigacyjny dla pakietu Office 2013.lnk -> C:\Windows\Installer\{90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\osmadminicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes\Malwarebytes.lnk -> C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbam.exe (Malwarebytes)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LogMeIn Hamachi\LogMeIn Hamachi.lnk -> C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe (LogMeIn Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\League of Legends\League of Legends.lnk -> D:\Riot Games\League of Legends\LeagueClient.exe (Riot Games, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\League of Legends\Uninstall League of Legends.lnk -> D:\Riot Games\League of Legends\Uninstall League of Legends.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KMSpico\Log KMSpico.lnk -> C:\Program Files\KMSpico\scripts\Log.cmd ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2016.2.5.lnk -> C:\Program Files (x86)\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2016.2.5\bin\idea.exe (JetBrains s.r.o.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\JetBrains\JetBrains PyCharm Community Edition 2019.3.lnk -> C:\Program Files\JetBrains\PyCharm Community Edition 2019.3\bin\pycharm64.exe (JetBrains s.r.o.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java Development Kit\Java Mission Control.lnk -> C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_102\bin\jmc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Configure Java.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_102\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HsVRWebPlugin\HsVRWebPlugin.lnk -> C:\Program Files (x86)\HsVRWebPlugin ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HsVRWebPlugin\Uninstall HsVRWebPlugin.lnk -> C:\Program Files (x86)\HsVRWebPlugin\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP Help and Support\HP Support Assistant.lnk -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\HPSF.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP\HP LaserJet Professional P1100 Series\Dezinstalacja.lnk -> C:\Program Files\HP\HP LaserJet P1100 Series\Uninstall.exe (HP)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP\HP LaserJet Professional P1100 Series\HP ePrint.lnk -> C:\Program Files\HP\HP LaserJet P1100 Series\HP ePrint.exe (HP - TEST)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP\HP LaserJet Professional P1100 Series\Konfiguracja bezprzewodowa.lnk -> C:\Program Files\HP\HP LaserJet P1100 Series\wificonfig.exe (Hewlett Packard)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Hearthstone\Hearthstone.lnk -> D:\Hearthstone\Hearthstone Beta Launcher.exe (Blizzard Entertainment)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dell Audio\Dell Audio.lnk -> C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe (Realtek Semiconductor)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dell\Dell Audio.lnk -> C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe (Realtek Semiconductor)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DAEMON Tools Lite\DAEMON Tools Lite.lnk -> D:\DAEMON Tools Lite\DTLauncher.exe (Disc Soft Ltd)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Counter-Strike Global Offensive\Counter-Strike Global Offensive.lnk -> D:\Counter-Strike Global Offensive\Run_CSGO.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Counter-Strike Global Offensive\Uninstall Counter-Strike Global Offensive.lnk -> D:\Counter-Strike Global Offensive\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Codemasters\Colin McRae Rally 2\Colin McRae Rally 2  [ Network Only ].lnk -> D:\CMR2Network.exe (Codemasters Software Ltd)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Codemasters\Colin McRae Rally 2\Colin McRae Rally 2 Help.lnk -> D:\CMR2.0 help.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Codemasters\Colin McRae Rally 2\Colin McRae Rally 2.lnk -> D:\CMR2.exe (Codemasters Software Ltd)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Codemasters\Colin McRae Rally 2\Uninstall Colin McRae Rally 2.lnk -> C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{19B72AA9-985A-11D4-9C8A-00D0B75D1498}\Setup.exe (InstallShield Software Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CodeBlocks\CodeBlocks.lnk -> C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\codeblocks.exe (Code::Blocks Team)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bloodshed Dev-C++\Dev-C++.lnk -> C:\Program Files (x86)\Dev-Cpp\devcpp.exe (Bloodshed Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bloodshed Dev-C++\License.lnk -> C:\Program Files (x86)\Dev-Cpp\COPYING.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bloodshed Dev-C++\Uninstall Dev-C++.lnk -> C:\Program Files (x86)\Dev-Cpp\uninstall.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Battle.net\Battle.net.lnk -> C:\Program Files (x86)\Battle.net\Battle.net Launcher.exe (Blizzard Entertainment)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avira\Antivirus\Avira Antivirus Help.lnk -> D:\Avira\AntiVir Desktop\57\avwin.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avira\Antivirus\Avira on the Internet.lnk -> D:\Avira\AntiVir Desktop\weblink.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avira\Antivirus\Start Avira Antivirus.lnk -> D:\Avira\AntiVir Desktop\StartUi.exe (Avira Operations GmbH & Co. KG)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Android Studio\Android Studio.lnk -> C:\Program Files\Android\Android Studio\bin\studio64.exe (JetBrains s.r.o.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Algorithmix\TT-Dynamic-Range 1.4\TT DR Offline Meter 1.4.lnk -> C:\Program Files (x86)\Algorithmix\TT-Dynamic-Range 1.4\DR-Offline.exe (Algorithmix GmbH)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk -> C:\Windows\System32\comexp.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\dfrgui.lnk -> C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Disk Cleanup.lnk -> C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk -> C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk -> C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (32-bit).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (64-bit).lnk -> C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Print Management.lnk -> C:\Windows\System32\printmanagement.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\RecoveryDrive.lnk -> C:\Windows\System32\RecoveryDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk -> C:\Windows\System32\services.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk -> C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Information.lnk -> C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Defender Firewall with Advanced Security.lnk -> C:\Windows\System32\WF.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Quick Assist.lnk -> C:\Windows\System32\quickassist.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Steps Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\psr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Fax and Scan.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\XPS Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\xpsrchvw.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\ShapeCollector.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\ShapeCollector.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\TabTip.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\TabTip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk -> C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Hextech Repair Tool\Hextech Repair Tool.lnk -> D:\Riot Games\Hextech Repair Tool\Hextech Repair Tool.exe ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk -> C:\Users\Maciek\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk -> C:\Users\Maciek\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\Links\Catch!.lnk -> C:\Users\Public\Documents\Catch! ()
Shortcut: C:\Users\Maciek\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\Maciek\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\Maciek\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\Maciek\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\Maciek\Links\RecentPlaces.lnk -> [::{22877A6D-37A1-461A-91B0-DBDA5AAEBC99}]
Shortcut: C:\Users\Maciek\Desktop\CivilizationV_DX11 — skrót.lnk -> D:\Sid Meier's Civilization 5\CivilizationV_DX11.exe (Firaxis Games)
Shortcut: C:\Users\Maciek\Desktop\Sid Meier's Civilization 5.lnk -> D:\Sid Meier's Civilization 5\Language.exe ()
Shortcut: C:\Users\Maciek\Desktop\Spotify.lnk -> C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe (Spotify Ltd)
Shortcut: C:\Users\Maciek\Desktop\Studia.lnk -> D:\Studia ()
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Funkcje opcjonalne.lnk -> C:\Windows\System32\fodhelper.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk -> C:\Users\Maciek\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spotify.lnk -> C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe (Spotify Ltd)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Console RAR manual.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\What is new in the latest version.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinRAR\WhatsNew.txt ()
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR help.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files (x86)\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Vplayer\Vplayer.lnk -> C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{A05BE20E-6510-44BC-95ED-6E6D730407D3}\_CA18F2C35CF8_400D_9D49_6D74AFB2D0CC.exe ()
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 3.8\Python 3.8 (32-bit).lnk -> C:\Users\Maciek\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\python.exe (Python Software Foundation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 3.6\Python 3.6 (32-bit).lnk -> C:\Users\Maciek\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\python.exe (Python Software Foundation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MiKTeX 2.9\MiKTeX Console.lnk -> C:\Users\Maciek\AppData\Local\Programs\MiKTeX 2.9\miktex\bin\x64\miktex-console.exe (MiKTeX.org)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MiKTeX 2.9\TeXworks.lnk -> C:\Users\Maciek\AppData\Local\Programs\MiKTeX 2.9\miktex\bin\x64\miktex-texworks.exe (TeX Users Group)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games\Colin McRae Rally 2™.lnk -> [LF6"pH,R GFSIJh @ѡ1Colin McRae Rally 2"!(1SPSXFL8C&m]
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CodeBlocks\CodeBlocks (Launcher).lnk -> C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\CbLauncher.exe ()
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CodeBlocks\CodeBlocks CBP2Make.lnk -> C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\cbp2make.exe ()
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CodeBlocks\CodeBlocks Share Config.lnk -> C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\cb_share_config.exe ()
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CodeBlocks\CodeBlocks.lnk -> C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\codeblocks.exe (Code::Blocks Team)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CodeBlocks\Uninstall CodeBlocks.lnk -> C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\uninstall.exe (The Code::Blocks Team)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Transfer plików Bluetooth.LNK -> C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\CodeBlocks.lnk -> C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\codeblocks.exe (Code::Blocks Team)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk -> C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Wireshark.lnk -> C:\Program Files\Wireshark\Wireshark.exe (The Wireshark developer community, hxxp://www.wireshark.org/)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Acrobat Reader DC.lnk -> C:\Windows\Installer\{AC76BA86-7AD7-1045-7B44-AC0F074E4100}\SC_Reader.ico (Flexera Software LLC)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Tombstones\Driver Booster (3).lnk -> C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\7.4.0\DriverBooster.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\c91a077ab8af5f8\MATLAB R2017b.lnk -> D:\MATLAB\R2017b\bin\matlab.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\b15f30ab853b7d31\Diablo III.lnk -> D:\Diablo (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\9d91276b0be3e46b\pinned.lnk -> HelpPane.exe
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\7e4dca80246863e3\pinned.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\7111c0ce965b7246\Battle.net.lnk -> C:\Program Files (x86)\Battle.net\Battle.net.exe (Blizzard Entertainment)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Maciek\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk -> C:\Users\Maciek\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Battle.net.lnk -> C:\Program Files (x86)\Battle.net\Battle.net Launcher.exe (Blizzard Entertainment)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Epic Games Launcher.lnk -> D:\Epic Games\Launcher\Portal\Binaries\Win32\EpicGamesLauncher.exe (Epic Games, Inc.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Hearthstone.lnk -> D:\Hearthstone\Hearthstone Beta Launcher.exe (Blizzard Entertainment)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\JetBrains PyCharm Community Edition 2019.3 x64.lnk -> C:\Program Files\JetBrains\PyCharm Community Edition 2019.3\bin\pycharm64.exe (JetBrains s.r.o.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk -> C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbam.exe (Malwarebytes)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\VLC media player.lnk -> D:\VLC\vlc.exe (VideoLAN)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\VMware Workstation Pro.lnk -> D:\vmware.exe (VMware, Inc.)
Shortcut: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk -> C:\Users\Maciek\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
 
 
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player - reset preferences and cache files.lnk -> D:\VLC\vlc.exe (VideoLAN) -> --reset-config --reset-plugins-cache vlc://quit
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player skinned.lnk -> D:\VLC\vlc.exe (VideoLAN) -> -Iskins
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TortoiseSVN\Help.lnk -> C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseProc.exe (hxxp://tortoisesvn.net) -> /command:help
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TortoiseSVN\Settings.lnk -> C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseProc.exe (hxxp://tortoisesvn.net) -> /command:settings
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TortoiseSVN\TortoiseSVN Project Monitor.lnk -> C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseProc.exe (hxxp://tortoisesvn.net) -> /command:monitor
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TortoiseSVN\TortoiseSVN Repository Browser.lnk -> C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseProc.exe (hxxp://tortoisesvn.net) -> /command:repobrowser
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TortoiseSVN\TortoiseSVN.lnk -> C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoiseProc.exe (hxxp://tortoisesvn.net) -> /command:rtfm
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /7
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Riot Games\League of Legends.lnk -> D:\Riot Games\Riot Client\RiotClientServices.exe (Riot Games, Inc.) -> --launch-product=league_of_legends --launch-patchline=live
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 2.7\IDLE (Python GUI).lnk -> C:\Windows\Installer\{16CD92A4-0152-4CB7-8FD6-9788D3363617}\python_icon.exe () -> "C:\Python27\Lib\idlelib\idle.pyw"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 2.7\Module Docs.lnk -> C:\Windows\Installer\{16CD92A4-0152-4CB7-8FD6-9788D3363617}\python_icon.exe () -> "C:\Python27\Tools\scripts\pydocgui.pyw"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 2.7\Uninstall Python.lnk -> C:\Windows\System32\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /x{16CD92A4-0152-4CB7-8FD6-9788D3363617}
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenVPN\Utilities\Generate a static OpenVPN key.lnk -> C:\Program Files\OpenVPN\bin\openvpn.exe (The OpenVPN Project) -> --pause-exit --verb 3 --genkey --secret "C:\Program Files\OpenVPN\config\key.txt"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft SQL Server 2017\Configuration Tools\SQL Server 2017 Configuration Manager.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\mmc.exe (Microsoft Corporation) -> /32 C:\WINDOWS\SysWOW64\SQLServerManager14.msc
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013\InfoPath Designer 2013.lnk -> C:\Windows\Installer\{90150000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\inficon.exe () ->  /design 
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes\Uninstall Malwarebytes.lnk -> C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbuns.exe (Malwarebytes) -> /uninstall /uselocalisvc MB
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LogMeIn Hamachi\Uninstall.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /i {ECC0FA07-863E-44BC-8B1D-DA22F96E5FB7} REMOVE=ALL
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KMSpico\Uninstall KMSpico.lnk -> C:\Program Files\KMSpico\UninsHs.exe (Han-soft) -> /u0=KMSpico
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\About Java.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_102\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab about
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Check For Updates.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_102\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab update
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avira\Avira.lnk -> C:\Program Files (x86)\Avira\Launcher\Avira.Systray.exe (Avira Operations GmbH & Co. KG) -> /showMiniGui
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Algorithmix\TT-Dynamic-Range 1.4\Uninstall.lnk -> C:\Windows\Algouinstall.exe () ->  DR-Offline14.exe alsetup.exe
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Resource Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Security Configuration Management.lnk -> C:\Windows\System32\secpol.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation) -> /open
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Speech Recognition.lnk -> C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Maciek\Nox_share\Other\Avira Launcher.lnk -> C:\Program Files (x86)\Avira\Launcher\Avira.Systray.exe (Avira Operations GmbH & Co. KG) -> /showMiniGui
ShortcutWithArgument: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 3.8\IDLE (Python 3.8 32-bit).lnk -> C:\Users\Maciek\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\pythonw.exe (Python Software Foundation) -> "C:\Users\Maciek\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\Lib\idlelib\idle.pyw"
ShortcutWithArgument: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 3.8\Python 3.8 Manuals (32-bit).lnk -> C:\Windows\hh.exe (Microsoft Corporation) -> C:\Users\Maciek\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\Doc\python380.chm
ShortcutWithArgument: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 3.8\Python 3.8 Module Docs (32-bit).lnk -> C:\Users\Maciek\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\python.exe (Python Software Foundation) -> -m pydoc -b
ShortcutWithArgument: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 3.6\IDLE (Python 3.6 32-bit).lnk -> C:\Users\Maciek\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\pythonw.exe (Python Software Foundation) -> "C:\Users\Maciek\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\Lib\idlelib\idle.pyw"
ShortcutWithArgument: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 3.6\Python 3.6 Module Docs (32-bit).lnk -> C:\Users\Maciek\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\python.exe (Python Software Foundation) -> -m pydoc -b
ShortcutWithArgument: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Innkeeper\Innkeeper.lnk -> C:\Users\Maciek\AppData\Local\Innkeeper\Update.exe (Innkeeper) -> --processStart Innkeeper.exe
ShortcutWithArgument: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP\HP ePrint\Odinstalowanie produktu.lnk -> C:\Program Files (x86)\HP\csiInstaller\2794875B-6CCF-48B8-84A5-5B10DB98BEE6\Setup.exe (Hewlett-Packard) -> /Uninstall
ShortcutWithArgument: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Discord Inc\Discord.lnk -> C:\Users\Maciek\AppData\Local\Discord\Update.exe (GitHub) -> --processStart Discord.exe
ShortcutWithArgument: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Odbiorca faksu.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\WinSCP (dla wysyłania).lnk -> D:\WinSCP\WinSCP.exe (Martin Prikryl) -> /upload
ShortcutWithArgument: C:\Users\Maciek\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\Maciek\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Maciek\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Maciek\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\Maciek\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\Maciek\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Maciek\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Maciek\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Maciek\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Maciek\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\MSSQLSERVER\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\League of Legends.lnk -> D:\Riot Games\Riot Client\RiotClientServices.exe (Riot Games, Inc.) -> --launch-product=league_of_legends --launch-patchline=live
ShortcutWithArgument: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\SQLTELEMETRY\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
 
 
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows 7 - Codec Pack\Package Homepage.url -> URL: hxxp://www.windows7codecs.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows 7 - Codec Pack\Helpful Resources\Clone Copy Protected CD's.url -> URL: hxxp://www.slysoft.com/en/clonecd.html?aid=52057
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows 7 - Codec Pack\Helpful Resources\Clone Copy Protected DVD's.url -> URL: hxxp://www.slysoft.com/en/clonedvd.html?aid=52057
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows 7 - Codec Pack\Helpful Resources\Play any Copy Protected Disc.url -> URL: hxxp://www.slysoft.com/en/anydvd.html?aid=52057
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam Support Center.url -> URL: hxxp://support.steampowered.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenVPN\Documentation\OpenVPN HOWTO.url -> URL: hxxps://openvpn.net/howto.html
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenVPN\Documentation\OpenVPN Support.url -> URL: hxxps://community.openvpn.net/openvpn/wiki/GettingHelp
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenVPN\Documentation\OpenVPN Web Site.url -> URL: hxxps://openvpn.net/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenVPN\Documentation\OpenVPN Wiki.url -> URL: hxxps://community.openvpn.net/openvpn/wiki/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java Development Kit\Reference Documentation.url -> URL: hxxp://docs.oracle.com/javase/8/docs
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Get Help.url -> URL: hxxp://java.com/help
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Visit Java.com.url -> URL: hxxp://java.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Codemasters\Colin McRae Rally 2\Codemasters Website.url -> URL: hxxp://www.codemasters.com
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\Bing.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255142
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\Windows Live\Galeria gadżetów Windows Live.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=70742
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\Windows Live\Poczta usługi Windows Live.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72681
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\Windows Live\Programy usługi Windows Live.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72700
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\Windows Live\Windows Live Spaces.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72682
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Gospodarka.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68923
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Rozrywka.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68924
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Sport.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68921
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Technologie.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55143
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Wideo.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68922
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\MSN — witryny sieci Web\Portal MSN.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Centrum bezpieczeństwa Microsoft.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72887
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Dodatki programu Internet Explorer.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50893
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Office Online.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72885
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Store.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=140813
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Technet.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72886
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft w Polsce.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72520
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Oryginalne oprogramowanie firmy Microsoft.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72900
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Strona główna programu Internet Explorer.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72186
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Strona główna systemu Windows.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72629
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Technologia RSS.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72889
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\W domu.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72406
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\W pracy.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72407
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\Links for Polska\Bezpieczeństwo w trybie online.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142211
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\Links for Polska\Bezpieczny Internet.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129626
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\Links for Polska\Kultura.pl.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129625
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\Links for Polska\Pogodynka.pl — oficjalny serwis pogodowy IMGW.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129624
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\Links for Polska\Polska.pl.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129622
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\Links\Galeria obiektów Web Slice.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121315
InternetURL: C:\Users\Maciek\Favorites\Links\Sugerowane witryny.url -> URL: hxxps://ieonline.microsoft.com/#ieslice
InternetURL: C:\Users\Maciek\Desktop\Counter-Strike Global Offensive.url -> URL: steam://rungameid/730
InternetURL: C:\Users\Maciek\Desktop\Counter-Strike.url -> URL: steam://rungameid/10
InternetURL: C:\Users\Maciek\Desktop\Moonlighter.url -> URL: com.epicgames.launcher://apps/Eagle?action=launch&silent=true
InternetURL: C:\Users\Maciek\Desktop\This War of Mine.url -> URL: com.epicgames.launcher://apps/Cardinal?action=launch&silent=true
InternetURL: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Brawlhalla.url -> URL: steam://rungameid/291550
InternetURL: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Cities Skylines.url -> URL: steam://rungameid/255710
InternetURL: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Counter-Strike Global Offensive.url -> URL: steam://rungameid/730
InternetURL: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Counter-Strike.url -> URL: steam://rungameid/10
InternetURL: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Headsnatchers.url -> URL: steam://rungameid/797410
InternetURL: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\The Elder Scrolls V Skyrim.url -> URL: steam://rungameid/72850
InternetURL: C:\Users\Maciek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Total War SHOGUN 2.url -> URL: steam://rungameid/34330
 
==================== Koniec  Shortcut.txt =============================
 
Wygenerowano w 0.014s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!