wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2020-04-27 20:42) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 26-04-2020
Uruchomiony przez Pawel (administrator)  DESKTOP-JECKMR0 (Micro-Star International Co., Ltd. GF63 8RC) (27-04-2020 22:36:06)
Uruchomiony z C:\Users\Pawel\Desktop\logi
Załadowane profile: Pawel (Dostępne profile: Pawel)
Platform: Windows 10 Education Wersja 1809 17763.1158 (X64) Język: Polski (Polska)
Domyślna przeglądarka: Chrome
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 
==================== Procesy (filtrowane) =================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 
(Discord Inc. -> Discord Inc.) C:\Users\Pawel\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\Discord.exe <6>
(Electronic Arts, Inc. -> Electronic Arts) C:\Program Files (x86)\Origin\OriginWebHelperService.exe
(Flexera Software LLC -> Flexera Software LLC) C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FlexNet Publisher\FNPLicensingService64.exe
(Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe <31>
(Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.35.452\GoogleCrashHandler.exe
(Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.35.452\GoogleCrashHandler64.exe
(IDSA Production signing key -> Intel) C:\Program Files (x86)\Intel\Driver and Support Assistant\DSAUpdateService.exe
(Intel Corporation -> Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
(Intel Corporation -> Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
(Intel Corporation -> Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe
(Intel(R) pGFX -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\cui_dch_comp.inf_amd64_deecec7d232ced2b\igfxCUIService.exe
(Intel(R) pGFX -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\cui_dch_comp.inf_amd64_deecec7d232ced2b\igfxEM.exe
(Intel(R) pGFX -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\iigd_dch_base.inf_amd64_464601b8ef69395c\IntelCpHDCPSvc.exe
(Intel(R) pGFX -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\iigd_dch_base.inf_amd64_464601b8ef69395c\IntelCpHeciSvc.exe
(Intel(R) Software Development Products -> ) C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\SurSvc.exe
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.XboxGamingOverlay_5.120.4062.0_x64__8wekyb3d8bbwe\GameBar.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.XboxGamingOverlay_5.120.4062.0_x64__8wekyb3d8bbwe\GameBarFT.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.XboxGamingOverlay_5.120.4062.0_x64__8wekyb3d8bbwe\GameBarFTServer.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\ImmersiveControlPanel\SystemSettings.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\mqsvc.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.PeopleExperienceHost_cw5n1h2txyewy\PeopleExperienceHost.exe
(Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.2003.8-0\MsMpEng.exe
(Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.2003.8-0\NisSrv.exe
(Micro-Star International Co., Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Windows\SysWOW64\MSIService.exe
(NVIDIA Corporation -> Node.js) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\NVIDIA Web Helper.exe
(NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe <3>
(NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\NVIDIA Share.exe <3>
(NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
(NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\ShadowPlay\nvsphelper64.exe
(NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nvmi.inf_amd64_32ef3d5cc44d4a1d\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe <2>
(Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe
(Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
(Realtek Semiconductor Corp) C:\Program Files\WindowsApps\RealtekSemiconductorCorp.RealtekAudioControl_1.1.137.0_x64__dt26b99r8h8gj\RtkUWP.exe
(Realtek Semiconductor Corp. -> Realtek Semiconductor) C:\Windows\System32\RtkAudUService64.exe <2>
 
==================== Rejestr (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 
HKLM\...\Run: [RtkAudUService] => C:\Windows\System32\RtkAudUService64.exe [833312 2019-01-24] (Realtek Semiconductor Corp. -> Realtek Semiconductor)
HKLM-x32\...\Run: [BrMfcWnd] => C:\Program Files (x86)\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe [1163264 2012-09-25] () [Brak podpisu cyfrowego]
HKLM-x32\...\Run: [ControlCenter3] => C:\Program Files (x86)\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe [114688 2008-12-24] (Brother Industries, Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego]
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [645456 2019-04-01] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [Intel Driver & Support Assistant] => C:\Program Files (x86)\Intel\Driver and Support Assistant\DSATray.exe [237416 2020-03-03] (IDSA Production signing key -> Intel)
HKU\S-1-5-21-3036338905-3444979438-2322948216-1001\...\Run: [uTorrent] => C:\Users\Pawel\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe [2072816 2020-04-11] (BitTorrent Inc -> BitTorrent Inc.)
HKU\S-1-5-21-3036338905-3444979438-2322948216-1001\...\Run: [Discord] => C:\Users\Pawel\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\Discord.exe [90950968 2020-02-24] (Discord Inc. -> Discord Inc.)
HKU\S-1-5-21-3036338905-3444979438-2322948216-1001\...\Run: [com.squirrel.Teams.Teams] => C:\Users\Pawel\AppData\Local\Microsoft\Teams\Update.exe [2342544 2020-03-26] (Microsoft 3rd Party Application Component -> Microsoft Corporation)
HKU\S-1-5-21-3036338905-3444979438-2322948216-1001\...\MountPoints2: {443d4b6b-719c-11e9-84c4-309c239298e0} - "G:\HiSuiteDownLoader.exe" 
HKU\S-1-5-21-3036338905-3444979438-2322948216-1001\...\MountPoints2: {aa6a46ad-0346-11ea-84ed-309c239298e0} - "G:\HiSuiteDownLoader.exe" 
HKU\S-1-5-21-3036338905-3444979438-2322948216-1001\...\MountPoints2: {aa6a4724-0346-11ea-84ed-309c239298e0} - "G:\HiSuiteDownLoader.exe" 
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\81.0.4044.122\Installer\chrmstp.exe [2020-04-24] (Google LLC -> Google LLC)
GroupPolicy: Ograniczenia ? <==== UWAGA
 
==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) ============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
Task: {0AF008E9-96C3-4285-BD58-066480C84E5F} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Scheduled Scan => C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.2003.8-0\MpCmdRun.exe [480272 2020-03-26] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
Task: {0D83A52E-C6FE-4F57-A3BB-C5CBCE890759} - System32\Tasks\IntelSURQC-Upgrade-86621605-2a0b-4128-8ffc-15514c247132-Logon => C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\Updater\bin\IntelSoftwareAssetManagerService.exe [18168 2017-07-13] (Intel(R) Software Asset Manager -> Intel Corporation)
Task: {1093D173-4DC6-4F43-9FBB-A09810CA972E} - System32\Tasks\NvTmRepCR1_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvTmRep.exe [877448 2019-01-30] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
Task: {18883F2C-AE28-416E-BB0B-6A28CC4BE9EB} - System32\Tasks\MATLAB R2019a Startup Accelerator => E:\Program Files\MATLAB\R2019a\bin\win64\MATLABStartupAccelerator.exe [57344 2019-02-21] () [Brak podpisu cyfrowego]
Task: {2FC72096-2D0C-4B00-BB59-0F2E57CF9402} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office 15 Subscription Heartbeat => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Office16\OLicenseHeartbeat.exe [316632 2015-07-31] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {33161FFC-9BAC-4855-8F2A-A792D4B83C46} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [156456 2019-04-19] (Google Inc -> Google LLC)
Task: {390886FA-AF37-461C-9EF2-54B9B34CF3B7} - System32\Tasks\NVIDIA GeForce Experience SelfUpdate_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\NVIDIA GeForce Experience.exe [3724680 2019-01-30] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
Task: {3CD7A28E-2DDC-4F38-89CA-67A6C32BA85C} - System32\Tasks\NvBatteryBoostCheckOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [790920 2019-01-30] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
Task: {4B27E880-007A-451D-AC8C-DCCCAF7288B6} - System32\Tasks\NvTmRepCR2_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvTmRep.exe [877448 2019-01-30] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
Task: {4B687564-2D7A-4EBC-8E93-FFC808BDA3A9} - System32\Tasks\NvProfileUpdaterOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Update Core\NvProfileUpdater64.exe [841096 2019-01-30] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
Task: {522AA3DD-F5B9-4527-ADA5-6691E1828EA1} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore1d57d5d1b1fc363 => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [156456 2019-04-19] (Google Inc -> Google LLC)
Task: {56944951-1359-4384-A338-B4BB81653773} - System32\Tasks\MSI_Help_Desk_Agent => C:\Program Files (x86)\MSI\Help Desk\MSI Update Agent.exe [433776 2018-05-02] (Micro-Star International CO., LTD. -> Micro-Star International Co., Ltd.)
Task: {642DEE8B-86DA-468C-BEAE-CABF848B26F4} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Cleanup => C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.2003.8-0\MpCmdRun.exe [480272 2020-03-26] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
Task: {649970B1-1DB1-4272-A2D2-25DC9EE82AA3} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA1d57d5d1b23436a => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [156456 2019-04-19] (Google Inc -> Google LLC)
Task: {73673D54-EC43-43BC-B75B-78F58944352B} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentLogOn2016 => C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\msoia.exe [416432 2015-07-31] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {80CEF971-71C8-41B5-A99F-27BACE46902D} - System32\Tasks\USER_ESRV_SVC_QUEENCREEK => "C:\Windows\System32\Wscript.exe" //B //NoLogo "C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\x64\task.vbs"
Task: {816087A8-AA42-4239-8B82-58A6533243E2} - System32\Tasks\Dragon_Center_updater => C:\ProgramData\MSI\Dragon [Argument = Center\DragonCenter_Updater.exe DragonCenter]
Task: {832330D3-C215-407B-A8F4-8312F9907738} - System32\Tasks\NvProfileUpdaterDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Update Core\NvProfileUpdater64.exe [841096 2019-01-30] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
Task: {8B752050-BE1E-4B11-98F6-D689B23CD2A6} - System32\Tasks\NvTmMon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvTmMon.exe [572808 2019-01-30] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
Task: {8B7CADD3-C47C-4247-ADD4-F257E09027DC} - System32\Tasks\NvTmRepCR3_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvTmRep.exe [877448 2019-01-30] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
Task: {99DD5837-0752-4DA8-8D8C-B76D03F5190E} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentFallBack2016 => C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\msoia.exe [416432 2015-07-31] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {B4554A05-4F3F-4E6D-A583-D8933B86D299} - System32\Tasks\NvDriverUpdateCheckDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [790920 2019-01-30] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
Task: {B673BD7D-2A50-42F9-BDD1-51A54B5230B0} - System32\Tasks\NvNodeLauncher_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\nvnodejslauncher.exe [702856 2019-01-30] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
Task: {B97BFD8F-BABD-4A36-93D3-5CCE3A4F097E} - System32\Tasks\MSISCMTsk => C:\Program Files (x86)\MSI\MSI Remind Manager\MSISCMTsk.exe [331032 2018-03-08] (Micro-Star International CO., LTD. -> Application) [Brak podpisu cyfrowego]
Task: {BE36592B-84D5-4F9B-926E-7DE63B190235} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Cache Maintenance => C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.2003.8-0\MpCmdRun.exe [480272 2020-03-26] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
Task: {DD696FBB-BB6C-4803-88DE-FD90091B73F8} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Verification => C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.2003.8-0\MpCmdRun.exe [480272 2020-03-26] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
Task: {F2EF0908-2487-469E-ACDD-47B4CED906E8} - System32\Tasks\IUM-F1E24CA0-B63E-4F13-A9E3-4ADE3BFF3473 => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Update Manager\bin\iumsvc.exe
Task: {F63BFE08-173D-4729-B094-5A67826D2A4E} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [156456 2019-04-19] (Google Inc -> Google LLC)
Task: {F643C558-2DCC-4A6D-9046-0DF2114ED65A} - System32\Tasks\IntelSURQC-Upgrade-86621605-2a0b-4128-8ffc-15514c247132 => C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\Updater\bin\IntelSoftwareAssetManagerService.exe [18168 2017-07-13] (Intel(R) Software Asset Manager -> Intel Corporation)
Task: {FBF7BEE2-0BA4-43B5-B9DE-DB544749608A} - System32\Tasks\NvTmRep_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvTmRep.exe [877448 2019-01-30] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)
 
Task: C:\Windows\Tasks\MATLAB R2019a Startup Accelerator.job => E:\Program Files\MATLAB\R2019a\bin\win64\MATLABStartupAccelerator.exe
 
==================== Internet (filtrowane) ====================
 
(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 
Tcpip\..\Interfaces\{1c7a97a0-bf34-4afd-bb06-f6d89f72400e}: [DhcpNameServer] 192.168.100.1
Tcpip\..\Interfaces\{2528f981-df86-43d5-b56b-d52380e4143e}: [DhcpNameServer] 192.168.100.1
 
Internet Explorer:
==================
BHO: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2016-07-12] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> E:\JAVA\bin\ssv.dll [2019-06-19] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
BHO: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL [2016-07-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> E:\JAVA\bin\jp2ssv.dll [2019-06-19] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
BHO-x32: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2015-07-31] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
BHO-x32: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL [2016-07-13] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler: mso-minsb.16 - {3459B272-CC19-4448-86C9-DDC3B4B2FAD3} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2016-07-12] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler-x32: mso-minsb.16 - {3459B272-CC19-4448-86C9-DDC3B4B2FAD3} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2016-07-12] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2016-07-12] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2016-07-12] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 
FireFox:
========
FF DefaultProfile: robomoqd.default
FF ProfilePath: C:\Users\Pawel\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\robomoqd.default [2020-03-06]
FF HKU\S-1-5-21-3036338905-3444979438-2322948216-1001\...\Firefox\Extensions: [acewebextension_unlisted@acestream.org] - C:\Users\Pawel\AppData\Roaming\ACEStream\extensions\awe\firefox\acewebextension_unlisted.xpi
FF Extension: (Ace Script) - C:\Users\Pawel\AppData\Roaming\ACEStream\extensions\awe\firefox\acewebextension_unlisted.xpi [2018-11-26]
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.211.2 -> E:\JAVA\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2019-06-19] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.211.2 -> E:\JAVA\bin\plugin2\npjp2.dll [2019-06-19] (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office16\NPSPWRAP.DLL [2015-07-31] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [2016-07-12] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office16\NPSPWRAP.DLL [2015-07-31] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 
Chrome: 
=======
CHR DefaultProfile: Default
CHR Profile: C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2020-04-27]
CHR HomePage: Default -> hxxps://poczta.o2.pl/d/#/mails/show?id=2982cfbb7cd832a41a8ff16c&label=1
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.gazeta.pl/0,0.html?p=180&d=20140615","hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=hp&ts=1420562478&from=cor&uid=TOSHIBAXMQ01ABD100_Y3BYC4Z0TXXY3BYC4Z0T","hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=hppp&ts=1420562575&from=cor&uid=TOSHIBAXMQ01ABD100_Y3BYC4Z0TXXY3BYC4Z0T","hxxp://www.key-find.com/?type=hp&ts=1424188216&from=cor&uid=TOSHIBAXMQ01ABD100_Y3BYC4Z0TXXY3BYC4Z0T","hxxp://www.mystartsearch.com/?type=hp&ts=1424188425&from=smt&uid=TOSHIBAXMQ01ABD100_Y3BYC4Z0TXXY3BYC4Z0T","hxxp://www.google.com/","hxxp://www.gazeta.pl/0,0.html?p=190"
CHR Extension: (Prezentacje) - C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2019-02-10]
CHR Extension: (Talend API Tester - Free Edition) - C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aejoelaoggembcahagimdiliamlcdmfm [2020-04-20]
CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2019-02-10]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2019-02-10]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2019-02-10]
CHR Extension: (Dark Theme v3) - C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\djlgdeklopcjagknhlchbdjekgpgenad [2020-04-19]
CHR Extension: (Proxy SwitchySharp) - C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dpplabbmogkhghncfbfdeeokoefdjegm [2020-04-27]
CHR Extension: (Session Buddy) - C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\edacconmaakjimmfgnblocblbcdcpbko [2020-01-03]
CHR Extension: (Dark Reader) - C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eimadpbcbfnmbkopoojfekhnkhdbieeh [2020-04-24]
CHR Extension: (Arkusze) - C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2019-02-10]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2020-04-22]
CHR Extension: (AdBlock — best ad blocker) - C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2020-04-15]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2019-10-06]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2019-04-25]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2020-04-23]
CHR Extension: (SupremeBot) - C:\Users\Pawel\Desktop\6sem\SupremeBot [2020-04-13]
CHR Extension: (ZalandoBot) - C:\Users\Pawel\Desktop\6sem\ZalandoBot [2019-03-23]
CHR Profile: C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Guest Profile [2020-04-22]
CHR Profile: C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1 [2020-04-27]
CHR Extension: (Prezentacje) - C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2019-04-11]
CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2019-04-11]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2019-04-11]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2019-04-11]
CHR Extension: (Proxy SwitchySharp) - C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\dpplabbmogkhghncfbfdeeokoefdjegm [2020-04-27]
CHR Extension: (Arkusze) - C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2019-04-11]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2020-04-27]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2020-04-13]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2019-04-11]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2020-04-27]
CHR Profile: C:\Users\Pawel\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile [2019-04-11]
CHR HKU\S-1-5-21-3036338905-3444979438-2322948216-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [mjbepbhonbojpoaenhckjocchgfiaofo]
 
==================== Usługi (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
S3 BEService; C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe [8395968 2019-10-26] (BattlEye Innovations e.K. -> )
S3 DSAService; C:\Program Files (x86)\Intel\Driver and Support Assistant\DSAService.exe [37224 2020-03-03] (IDSA Production signing key -> Intel)
R3 DSAUpdateService; C:\Program Files (x86)\Intel\Driver and Support Assistant\DSAUpdateService.exe [143720 2020-03-03] (IDSA Production signing key -> Intel)
S3 EasyAntiCheat; C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat\EasyAntiCheat.exe [802432 2020-01-09] (EasyAntiCheat Oy -> EasyAntiCheat Ltd)
S2 ESRV_SVC_QUEENCREEK; C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\x64\esrv_svc.exe [937208 2018-12-19] (Intel(R) Software Development Products -> )
S3 Intel(R) SUR QC SAM; C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\Updater\bin\IntelSoftwareAssetManagerService.exe [18168 2017-07-13] (Intel(R) Software Asset Manager -> Intel Corporation)
R2 Micro Star SCM; C:\Windows\SysWOW64\MSIService.exe [160768 2009-07-09] (Micro-Star International Co., Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 MyWiFiDHCPDNS; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe [265824 2018-04-17] (Intel Corporation -> )
R2 NvContainerLocalSystem; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [790920 2019-01-30] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
S3 NvContainerNetworkService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [790920 2019-01-30] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
S3 Origin Client Service; C:\Program Files (x86)\Origin\OriginClientService.exe [2495280 2020-04-14] (Electronic Arts, Inc. -> Electronic Arts)
R2 Origin Web Helper Service; C:\Program Files (x86)\Origin\OriginWebHelperService.exe [3446576 2020-04-14] (Electronic Arts, Inc. -> Electronic Arts)
S3 rpcapd; C:\Program Files (x86)\WinPcap\rpcapd.exe [118520 2013-03-01] (Riverbed Technology, Inc. -> Riverbed Technology, Inc.)
R2 RtkAudioUniversalService; C:\Windows\System32\RtkAudUService64.exe [833312 2019-01-24] (Realtek Semiconductor Corp. -> Realtek Semiconductor)
S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [5897960 2020-04-14] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
R2 SystemUsageReportSvc_QUEENCREEK; C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\SurSvc.exe [195832 2018-12-19] (Intel(R) Software Development Products -> )
S3 USER_ESRV_SVC_QUEENCREEK; C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\x64\esrv_svc.exe [937208 2018-12-19] (Intel(R) Software Development Products -> )
S3 VBoxSDS; E:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxSDS.exe [744968 2020-01-15] (Oracle Corporation -> Oracle Corporation)
R3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.2003.8-0\NisSrv.exe [3294680 2020-03-26] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
R2 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.2003.8-0\MsMpEng.exe [103168 2020-03-26] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
R2 ZeroConfigService; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe [3848288 2018-04-17] (Intel Corporation -> Intel® Corporation)
S3 HuaweiHiSuiteService64.exe; "C:\Program Files (x86)\HiSuite\HandSetService\HuaweiHiSuiteService64.exe" -/service [X]
R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nvmi.inf_amd64_32ef3d5cc44d4a1d\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f %ProgramData%\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log -l 3 -d C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nvmi.inf_amd64_32ef3d5cc44d4a1d\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem -r -p 30000 -cfg NVDisplay.ContainerLocalSystem\LocalSystem
R2 NvTelemetryContainer; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe" -s NvTelemetryContainer -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NvTelemetryContainer.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\plugins" -r
S2 WMI_Hook_Service; Brak ImagePath
 
===================== Sterowniki (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
S3 BrSerIf; C:\Windows\system32\DRIVERS\BrSerIf.sys [97280 2006-12-12] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Brother Industries Ltd.)
S3 BrUsbSer; C:\Windows\system32\DRIVERS\BrUsbSer.sys [19584 2006-09-03] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Brother Industries Ltd.)
S3 dg_ssudbus; C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [136040 2019-09-26] (Samsung Electronics Co., Ltd. -> Samsung Electronics Co., Ltd.)
S3 epmntdrv; C:\Windows\system32\epmntdrv.sys [34744 2019-02-18] (CHENGDU YIWO Tech Development Co., Ltd. -> )
R0 EPMVolFl; C:\Windows\System32\drivers\EPMVolFl.sys [30136 2019-04-12] (CHENGDU YIWO Tech Development Co., Ltd. -> Windows (R) Codename Longhorn DDK provider)
S3 ew_usbccgpfilter; C:\Windows\System32\drivers\ew_usbccgpfilter.sys [18944 2019-10-31] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Huawei Technologies Co., Ltd.)
U5 hw_usbdev; C:\Windows\System32\Drivers\hw_usbdev.sys [116864 2019-10-31] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Huawei Technologies Co., Ltd.)
R3 ibtusb; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ibtusb.inf_amd64_281613a8318b7cea\ibtusb.sys [16890872 2019-12-03] (Intel(R) Wireless Connectivity Solutions -> Intel Corporation)
R2 inpoutx64; C:\Windows\System32\Drivers\inpoutx64.sys [15008 2019-02-14] (Red Fox UK Limited -> Highresolution Enterprises [www.highrez.co.uk])
S3 ipadtst; C:\ProgramData\MSI\Super_Charger\ipadtst_64.sys [20464 2013-11-11] (MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD. -> Windows (R) Win 7 DDK provider)
S3 ipadtst2; C:\ProgramData\MSI\Super_Charger\ipadtst2_64.sys [16336 2016-07-29] (MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD. -> MSI)
R3 L1C; C:\Windows\System32\drivers\L1C63x64.sys [121344 2018-09-15] (Microsoft Windows -> Qualcomm Atheros Co., Ltd.)
S3 Netwtw06; C:\Windows\System32\drivers\Netwtw06.sys [8810336 2018-05-13] (Intel(R) Wireless Connectivity Solutions -> Intel Corporation)
R3 Netwtw08; C:\Windows\System32\drivers\Netwtw08.sys [9143584 2019-03-02] (Intel(R) Wireless Connectivity Solutions -> Intel Corporation)
S3 NPF; C:\Windows\System32\drivers\npf.sys [36600 2013-03-01] (Riverbed Technology, Inc. -> Riverbed Technology, Inc.)
R3 nvlddmkm; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nvmi.inf_amd64_32ef3d5cc44d4a1d\nvlddmkm.sys [22118144 2019-09-03] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
S3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [30336 2019-01-16] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys [70024 2018-10-01] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
R3 nvvhci; C:\Windows\System32\drivers\nvvhci.sys [66792 2018-10-03] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
R3 ROCKEYNT; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rockey4.sys [36904 2019-07-31] (Feitian Technologies Co., Ltd. -> Feitian Technologies Co., Ltd.)
S3 ssudmdm; C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [166760 2019-09-26] (Samsung Electronics Co., Ltd. -> Samsung Electronics Co., Ltd.)
S3 tap-tb-0901; C:\Windows\System32\drivers\tap-tb-0901.sys [38656 2019-03-20] (TunnelBear, Inc. -> The OpenVPN Project)
R3 VBoxNetAdp; C:\Windows\system32\DRIVERS\VBoxNetAdp6.sys [237304 2020-01-15] (Oracle Corporation -> Oracle Corporation)
R1 VBoxNetLwf; C:\Windows\system32\DRIVERS\VBoxNetLwf.sys [247216 2020-01-15] (Oracle Corporation -> Oracle Corporation)
S0 WdBoot; C:\Windows\System32\drivers\wd\WdBoot.sys [45960 2020-03-26] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> Microsoft Corporation)
R0 WdFilter; C:\Windows\System32\drivers\wd\WdFilter.sys [391392 2020-03-26] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
R3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [59104 2020-03-26] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
S3 EuGdiDrv; \SystemRoot\system32\EuGdiDrv.sys [X]
S3 WINIO; \??\C:\Program Files (x86)\MSI\Dragon Center\winio64.sys [X]
 
==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
 
==================== Jeden miesiąc (utworzone) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 
2020-04-27 22:35 - 2020-04-27 22:36 - 000000000 ____D C:\FRST
2020-04-27 22:28 - 2020-04-27 22:28 - 000128641 _____ C:\Users\Pawel\Downloads\Silent Runners.zip
2020-04-27 22:22 - 2020-04-27 22:36 - 000000000 ____D C:\Users\Pawel\Desktop\logi
2020-04-27 00:02 - 2020-04-27 00:02 - 002096268 _____ C:\Users\Pawel\Downloads\video.mov
2020-04-26 18:28 - 2020-04-26 18:28 - 000573184 _____ C:\Users\Pawel\Downloads\Umowy_914144982.zip
2020-04-26 16:08 - 2020-04-26 16:08 - 000019724 _____ C:\Users\Pawel\Downloads\Generated 1000 proxies.txt
2020-04-26 12:17 - 2020-04-26 12:17 - 000000000 ____D C:\Users\Pawel\AppData\Local\Electronic Arts
2020-04-23 20:45 - 2020-04-23 20:45 - 000000726 _____ C:\Users\Pawel\Desktop\zadanie2.cpp
2020-04-23 18:21 - 2015-02-23 13:46 - 000001551 _____ C:\Users\Pawel\Desktop\liczby.txt
2020-04-23 18:09 - 2020-04-23 18:09 - 000009838 _____ C:\Users\Pawel\Downloads\klasy1FD (1).zip
2020-04-22 01:22 - 2020-04-22 01:22 - 000009780 _____ C:\Users\Pawel\Desktop\NIKE.xlsx
2020-04-15 20:38 - 2020-04-15 20:39 - 001722036 _____ C:\Users\Pawel\Downloads\play-samples-play-scala-hello-world-tutorial.zip
2020-04-14 20:27 - 2020-04-14 20:27 - 007923712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstscax.dll
2020-04-14 20:27 - 2020-04-14 20:27 - 005436696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfcore.dll
2020-04-14 20:27 - 2020-04-14 20:27 - 003632128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tellib.dll
2020-04-14 20:27 - 2020-04-14 20:27 - 003550400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfcore.dll
2020-04-14 20:27 - 2020-04-14 20:27 - 002749800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmp4srcsnk.dll
2020-04-14 20:27 - 2020-04-14 20:27 - 002469440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmpeg2vdec.dll
2020-04-14 20:27 - 2020-04-14 20:27 - 002323696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msmpeg2vdec.dll
2020-04-14 20:27 - 2020-04-14 20:27 - 002182472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\workfolderssvc.dll
2020-04-14 20:27 - 2020-04-14 20:27 - 001709560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
2020-04-14 20:27 - 2020-04-14 20:27 - 001257472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmkvsrcsnk.dll
2020-04-14 20:27 - 2020-04-14 20:27 - 001200920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
2020-04-14 20:27 - 2020-04-14 20:27 - 001024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
2020-04-14 20:27 - 2020-04-14 20:27 - 000982016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmkvsrcsnk.dll
2020-04-14 20:27 - 2020-04-14 20:27 - 000684032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2020-04-14 20:27 - 2020-04-14 20:27 - 000579072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\csc.sys
2020-04-14 20:27 - 2020-04-14 20:27 - 000465408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpshell.exe
2020-04-14 20:27 - 2020-04-14 20:27 - 000427520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSFlacDecoder.dll
2020-04-14 20:27 - 2020-04-14 20:27 - 000371712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSFlacDecoder.dll
2020-04-14 20:27 - 2020-04-14 20:27 - 000363520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpinit.exe
2020-04-14 20:27 - 2020-04-14 20:27 - 000307712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinSATAPI.dll
2020-04-14 20:27 - 2020-04-14 20:27 - 000263360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 026806784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\edgehtml.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 023463424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 022137632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 020816384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\edgehtml.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 019020800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 017487360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 015222272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 009672208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 008907264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstscax.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 007871488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakra.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 007701208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\windows.storage.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 007645392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 006543528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 006318840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\windows.storage.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 006060032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Chakra.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 005608120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 005086208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 004872704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 004695552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msi.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 004628480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 004589056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppsvc.exe
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 004442352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\explorer.exe
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 004303872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_nt.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 004050432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EdgeContent.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 003933184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msi.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 003887640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 003703808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 003656704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mispace.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 003636224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32kfull.sys
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 003582976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diagtrack.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 003493376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwmcore.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 003392000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentServer.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 003361080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 003334496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\combase.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 003097600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dwmcore.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 003005952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 002942976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mispace.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 002917688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 002871608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 002801664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSAT.exe
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 002706944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\win32kfull.sys
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 002706496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 002590736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\combase.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 002426680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Microsoft.Uev.AppAgent.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 002417664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32kbase.sys
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 002200576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 002078392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001994768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001962000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\refs.sys
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001893376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wevtsvc.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001824768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aadtb.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001796408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001727288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Microsoft.Uev.AppAgent.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001726264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001702608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001702400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GdiPlus.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001675008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user32.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001674480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001671680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InstallService.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001668968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32full.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001664696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\user32.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001647616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpncore.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001608192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001568768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dosvc.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001519488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecs.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001485312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\GdiPlus.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001476096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\aadtb.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001473296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001467392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TokenBroker.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001465344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsecedit.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001465272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32full.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001412096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WpcDesktopMonSvc.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001388032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcastdvruserservice.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001387304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinTypes.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001383680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webservices.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001346192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001333760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowManagement.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001323008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsecedit.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001320448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpnapps.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001310720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjet40.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001309696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webplatstorageserver.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001309184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TaskFlowDataEngine.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001259832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001258512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvix64.exe
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001257984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TokenBroker.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001249792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InstallService.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001217024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSWorkspace.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001205248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcss.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001183296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.exe
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001171456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comdlg32.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001133056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\windowsperformancerecordercontrol.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001054928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ApplyTrustOffline.exe
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001050640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvax64.exe
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001038848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001012224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\refsutil.exe
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001006080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 001003008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wpnapps.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000993280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comdlg32.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000988672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StorSvc.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000987520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winhttp.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000976896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSWorkspace.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000948288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webservices.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000947200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\uDWM.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000934400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\samsrv.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000927232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasmans.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000912384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EdgeManager.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000902248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinTypes.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000902144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usocore.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000889344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FlightSettings.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000886272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\windowsperformancerecordercontrol.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000871424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netlogon.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000861496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms2.sys
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000856432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ci.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000837120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000833024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000811320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000808272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontdrvhost.exe
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000803400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsapi.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000801792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\uReFS.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000791040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000779264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000777728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntshrui.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000773200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskschd.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000770096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winhttp.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000758688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tcblaunch.exe
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000747320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000744448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Microsoft.Uev.Office2013CustomActions.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000730112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FlightSettings.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000725904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000721920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_Language.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000703488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000681472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\uReFS.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000672256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntshrui.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netlogon.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000663040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\EdgeManager.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000661056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontdrvhost.exe
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000659520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000652600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\securekernel.exe
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000649272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000638264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000629760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ipnathlp.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000628736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000596480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000591160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000583096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000553784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcasvc.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000536112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\taskschd.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000535056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000534016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000528384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Microsoft.Uev.Office2013CustomActions.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000525824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nltest.exe
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000519168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppcext.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000515384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dcntel.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000513336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000507400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000505640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000492544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cloudAP.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000485376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sppcext.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000475136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuuhext.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000465208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000452920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdbss.sys
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000439096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms1.sys
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000431616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpclip.exe
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000415544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\aepic.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000392704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\domgmt.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000375296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSATAPI.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000357888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WaaSMedicSvc.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000353792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrd3x40.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000353280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsrslvr.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000351744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Storage.ApplicationData.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000324408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000323072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppcommdlg.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000321024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wbadmin.exe
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000298808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\sdbus.sys
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000294512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\skci.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000280136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Storage.ApplicationData.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000278416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LsaIso.exe
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000261944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000253048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\logoncli.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000252728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\offlinesam.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IndexedDbLegacy.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000241152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msltus40.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000241152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\winnat.sys
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000229888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TabSvc.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000222008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\offlinesam.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InstallServiceTasks.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000214528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srumsvc.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000203064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tcbloader.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000198656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\policymanagerprecheck.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000197632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\updatepolicy.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000193336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dumpsd.sys
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000193024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LanguageComponentsInstaller.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000192512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\IndexedDbLegacy.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000189496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\logoncli.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000180736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srumsvc.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000180224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000167424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InstallServiceTasks.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000164152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\updatepolicy.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000160768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\umpo.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakradiag.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000152408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KerbClientShared.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000146888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\slc.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000138752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\t2embed.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000134968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\scmbus.sys
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000133120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iscsiwmiv2.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000131112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\stornvme.sys
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000125440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000124504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KerbClientShared.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000122368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\slc.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000117248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Chakradiag.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000115120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\phoneactivate.exe
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000103936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\utcutil.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iscsiwmiv2.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000089928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\volmgr.sys
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iasacct.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000080896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dtdump.exe
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000071480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32appinventorycsp.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000066048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iasacct.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tbauth.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf3216.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000057856 _____ C:\Windows\system32\runexehelper.exe
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000046080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf3216.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000036152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceCensus.exe
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sxssrv.dll
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000033080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hwpolicy.sys
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000018432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\sfloppy.sys
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth8.bin
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth7.bin
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth6.bin
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth5.bin
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth4.bin
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth3.bin
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth2.bin
2020-04-14 20:26 - 2020-04-14 20:26 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth1.bin
2020-04-10 02:49 - 2020-04-12 02:12 - 000009454 _____ C:\ProgramData\DisplaySessionContainer19.log_backup1
2020-04-07 01:47 - 2020-04-07 01:47 - 006033013 _____ C:\Users\Pawel\Downloads\zadanka.pdf
2020-04-04 16:41 - 2020-04-04 17:12 - 000000000 ____D C:\Users\Pawel\Desktop\max
2020-04-04 16:28 - 2020-04-04 17:19 - 000000000 ____D C:\Magiczne Bloczki
2020-04-04 16:28 - 2020-04-04 16:28 - 002690424 _____ (ERI Software ) C:\Users\Pawel\Downloads\mbinst.exe
2020-04-04 16:28 - 2020-04-04 16:28 - 000000739 _____ C:\Users\Public\Desktop\Magiczne Bloczki.lnk
2020-04-04 16:28 - 2020-04-04 16:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Magiczne Bloczki
2020-04-02 02:17 - 2020-04-10 02:48 - 000005656 _____ C:\ProgramData\DisplaySessionContainer18.log_backup1
2020-03-31 13:55 - 2020-04-01 01:54 - 000009753 _____ C:\ProgramData\DisplaySessionContainer16.log_backup1
2020-03-31 02:25 - 2020-03-31 13:55 - 000006041 _____ C:\ProgramData\DisplaySessionContainer15.log_backup1
2020-03-30 00:57 - 2020-03-30 00:57 - 000001551 _____ C:\Users\Pawel\Downloads\f1e56f12b49562c6521ff705f609d64d.txt
2020-03-29 22:35 - 2020-03-29 22:35 - 000001152 _____ C:\Users\Pawel\Downloads\dzielniki1pdpkt (1).cpp
2020-03-29 22:23 - 2020-03-29 22:23 - 000001152 _____ C:\Users\Pawel\Downloads\dzielniki1pdpkt.cpp
2020-03-29 22:22 - 2020-04-23 18:28 - 000000000 ____D C:\Users\Pawel\AppData\Roaming\Dev-Cpp
2020-03-29 22:21 - 2020-04-23 18:27 - 000000000 ____D C:\Users\Pawel\Desktop\paulina
2020-03-29 22:21 - 2020-03-29 22:21 - 000009838 _____ C:\Users\Pawel\Downloads\klasy1FD.zip
2020-03-29 22:21 - 2020-03-29 22:21 - 000000758 _____ C:\Users\Pawel\Desktop\Dev-C++.lnk
2020-03-29 22:21 - 2020-03-29 22:21 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bloodshed Dev-C++
2020-03-29 22:18 - 2020-03-29 22:19 - 050433966 _____ C:\Users\Pawel\Downloads\Dev-Cpp 5.11 TDM-GCC 4.9.2 Setup.exe
2020-03-29 17:57 - 2020-03-29 17:58 - 001713075 _____ C:\Users\Pawel\Downloads\90850132_593380901520536_7464465685125529600_n.mp4
 
==================== Jeden miesiąc (zmodyfikowane) ==================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 
2020-04-27 22:37 - 2018-09-15 09:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2020-04-27 22:34 - 2019-04-20 20:56 - 000000000 ____D C:\Users\Pawel\AppData\Roaming\Discord
2020-04-27 22:06 - 2019-03-09 14:18 - 000000000 ____D C:\Users\Pawel\AppData\Roaming\Origin
2020-04-27 22:06 - 2019-03-09 14:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Origin
2020-04-27 21:46 - 2019-02-10 02:08 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\SleepStudy
2020-04-27 21:23 - 2018-09-15 09:33 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2020-04-27 21:23 - 2018-09-15 09:33 - 000000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
2020-04-27 12:59 - 2019-02-14 03:09 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2020-04-26 12:17 - 2019-03-09 15:09 - 000000676 _____ C:\Users\Public\Desktop\FIFA 19.lnk
2020-04-26 12:11 - 2019-03-09 14:22 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Origin Games
2020-04-26 12:09 - 2019-05-19 00:00 - 000000000 ____D C:\Users\Pawel\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
2020-04-26 12:08 - 2019-03-09 14:21 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Origin
2020-04-26 12:08 - 2019-03-09 14:18 - 000000000 ____D C:\Users\Pawel\AppData\Local\Origin
2020-04-25 13:42 - 2020-03-17 15:38 - 000000000 ____D C:\Users\Pawel\AppData\LocalLow\uTorrent
2020-04-25 13:42 - 2019-02-16 01:40 - 000000000 ____D C:\Users\Pawel\AppData\Roaming\uTorrent
2020-04-25 13:41 - 2019-03-23 13:19 - 000000000 ____D C:\Users\Pawel\AppData\Local\BitTorrentHelper
2020-04-25 13:41 - 2019-02-10 02:19 - 000000000 __SHD C:\Users\Pawel\IntelGraphicsProfiles
2020-04-24 16:42 - 2020-03-18 02:22 - 000006040 _____ C:\ProgramData\DisplaySessionContainer5.log_backup1
2020-04-24 08:01 - 2019-04-19 22:25 - 000002307 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2020-04-24 08:01 - 2019-04-19 22:25 - 000002266 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2020-04-23 20:47 - 2019-02-10 02:15 - 000000000 ____D C:\Users\Pawel\AppData\Local\Packages
2020-04-17 17:30 - 2019-02-10 02:16 - 000000000 ___RD C:\Users\Pawel\OneDrive
2020-04-17 17:30 - 2019-02-10 02:14 - 000002411 _____ C:\Users\Pawel\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
2020-04-16 12:16 - 2019-12-01 04:21 - 000006050 _____ C:\ProgramData\DisplaySessionContainer2.log_backup1
2020-04-15 20:36 - 2019-06-19 21:43 - 000000000 ____D C:\Users\Pawel\Desktop\IntellijProjects
2020-04-15 19:25 - 2019-02-10 02:17 - 001769328 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2020-04-15 19:25 - 2018-09-15 18:43 - 000785954 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2020-04-15 19:25 - 2018-09-15 18:43 - 000152716 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2020-04-15 19:25 - 2018-09-15 09:31 - 000000000 ____D C:\Windows\INF
2020-04-15 19:20 - 2019-02-10 02:15 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
2020-04-15 19:20 - 2019-02-10 02:15 - 000000000 ___RD C:\Users\Pawel\3D Objects
2020-04-15 19:20 - 2019-02-10 02:08 - 000440072 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2020-04-15 19:20 - 2019-02-10 02:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2020-04-15 02:39 - 2019-11-24 14:34 - 000646277 _____ C:\ProgramData\NVDisplayContainerWatchdog.log_backup1
2020-04-15 02:39 - 2019-11-24 14:34 - 000125722 _____ C:\ProgramData\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log_backup1
2020-04-15 02:39 - 2018-09-15 08:09 - 000524288 _____ C:\Windows\system32\config\BBI
2020-04-15 02:38 - 2018-09-15 18:45 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection
2020-04-15 02:38 - 2018-09-15 09:33 - 000000000 ____D C:\Windows\ShellExperiences
2020-04-15 02:38 - 2018-09-15 09:33 - 000000000 ____D C:\Windows\Provisioning
2020-04-15 02:38 - 2018-09-15 09:33 - 000000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
2020-04-15 02:38 - 2018-09-15 09:33 - 000000000 ____D C:\Windows\bcastdvr
2020-04-14 20:28 - 2018-09-15 09:23 - 000000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
2020-04-14 20:25 - 2019-08-13 20:08 - 000138240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppc.dll
2020-04-14 20:25 - 2018-09-15 09:29 - 000102912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sppc.dll
2020-04-13 15:21 - 2019-07-26 16:05 - 000000000 ____D C:\Users\Pawel\Desktop\6sem
2020-04-04 16:42 - 2019-03-29 14:23 - 000000000 ____D C:\Users\Pawel\AppData\Local\CrashDumps
2020-04-02 18:44 - 2019-02-10 12:46 - 000744808 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
2020-03-31 21:20 - 2019-11-29 02:30 - 000003181 _____ C:\Users\Pawel\.scala_history
2020-03-28 18:05 - 2020-03-27 20:56 - 000006061 _____ C:\ProgramData\DisplaySessionContainer12.log_backup1
 
==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów ========
 
2019-07-19 13:08 - 2019-07-19 13:08 - 000006609 _____ () C:\Users\Pawel\mvnw.cmd
 
==================== SigCheckExt =========================
 
2019-04-04 11:17 - 2008-10-17 20:04 - 000179712 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\system32\BrfxDA5b.dll
2019-04-04 11:17 - 2012-07-05 20:32 - 000084480 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\system32\BrNetSti.dll
2019-04-04 11:17 - 2009-02-24 12:52 - 000047616 _____ (Brother Industries,Ltd) C:\Windows\system32\Brnsplg.dll
2019-04-04 11:17 - 2005-04-22 13:36 - 000143360 _____ C:\Windows\system32\BrSNMP64.dll
2019-04-04 11:17 - 2009-02-24 12:52 - 000058368 _____ (Brother Industries,Ltd.) C:\Windows\system32\BrWiaNCp.dll
2019-04-04 11:17 - 2008-06-17 15:35 - 000207872 _____ (brother) C:\Windows\system32\NSSRH64.dll
2019-04-04 11:17 - 2006-07-07 12:40 - 000073728 _____ (Brother Industories Ltd. P&S Company) C:\Windows\SysWOW64\BRCrypt.dll
2019-04-04 11:17 - 2007-12-13 22:16 - 000073728 _____ (Brother Industries Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BrDctF2.dll
2019-04-04 11:17 - 2007-12-13 22:16 - 000004608 _____ (Brother Industries Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BrDctF2L.dll
2019-04-04 11:17 - 2007-12-13 22:16 - 000003072 _____ (Brother Industries Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BrDctF2S.dll
2019-04-04 11:17 - 2008-08-23 19:17 - 000118784 _____ (Brother Industries,LTD.) C:\Windows\SysWOW64\BrMfNt.dll
2019-04-04 11:17 - 2002-11-26 13:43 - 000106496 _____ C:\Windows\SysWOW64\BrMuSNMP.dll
2019-04-04 11:17 - 2006-12-28 13:39 - 000176128 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BroSNMP.dll
2009-12-18 12:54 - 2009-12-18 12:54 - 000003584 _____ (Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\Windows\SysWOW64\msiapcfg.dll
2009-07-09 16:54 - 2009-07-09 16:54 - 000160768 _____ (Micro-Star International Co., Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\MSIService.exe
2011-04-15 18:26 - 2011-04-15 18:26 - 001598464 _____ (Micro-Star International Co., Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\MSIWmiAcpi.dll
2019-04-04 11:17 - 2008-06-17 15:33 - 000167936 _____ (brother) C:\Windows\SysWOW64\NSSearch.dll
2013-03-01 03:47 - 2013-03-01 03:47 - 000053299 _____ C:\Windows\SysWOW64\pthreadVC.dll
2020-03-29 22:18 - 2020-03-29 22:19 - 050433966 _____ C:\Users\Pawel\Downloads\Dev-Cpp 5.11 TDM-GCC 4.9.2 Setup.exe
2019-02-11 13:23 - 2019-02-11 13:24 - 001524842 _____ C:\Users\Pawel\Downloads\Java1All.exe
2019-06-08 10:28 - 2019-06-08 10:49 - 1341107212 _____ (Oracle, Inc.) C:\Users\Pawel\Downloads\jdevstudio11117install.exe
2019-02-10 12:21 - 2019-02-10 12:33 - 088206224 _____ (Riot Games, Inc) C:\Users\Pawel\Downloads\League of Legends installer EUW.exe
2020-01-05 01:15 - 2020-01-05 01:15 - 003282126 _____ C:\Users\Pawel\Downloads\Snort_2_9_15_Installer.exe
2019-10-28 23:17 - 2019-10-28 23:17 - 000154801 _____ (TibiaMaps.io) C:\Users\Pawel\Downloads\Tibia 11 maps installer.exe
2019-10-19 10:16 - 2019-10-19 10:16 - 002512808 _____ ( ) C:\Users\Pawel\Downloads\TinyTask-72771-AsystentPobierania_2430382382.exe
2019-08-28 20:39 - 2019-08-28 20:39 - 004832256 _____ (Geza Kovacs) C:\Users\Pawel\Downloads\unetbootin-windows-661.exe
2019-05-01 13:30 - 2019-05-01 13:31 - 006927832 _____ C:\Users\Pawel\Downloads\Vistumbler_v10-6-4.exe
 
==================== SigCheck ============================
 
(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 
==================== Koniec  FRST.txt ========================
Wygenerowano w 0.014s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!