wklejto.pl

Dodane przez: ~bizzon995 (2010-08-24 17:44) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 17:43:19, on 2010-08-24
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal
 
Running processes:
C:\\WINDOWS.0\\System32\\smss.exe
C:\\WINDOWS.0\\system32\\winlogon.exe
C:\\WINDOWS.0\\system32\\services.exe
C:\\WINDOWS.0\\system32\\lsass.exe
C:\\WINDOWS.0\\system32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS.0\\System32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS.0\\system32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS.0\\system32\\spoolsv.exe
C:\\WINDOWS.0\\system32\\agrsmsvc.exe
C:\\Program Files\\Diskeeper Corporation\\Diskeeper\\DkService.exe
C:\\WINDOWS.0\\system32\\svchost.exe
c:\\usr\\MYSQL\\bin\\mysqld.exe
C:\\WINDOWS.0\\System32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS.0\\system32\\nvsvc32.exe
C:\\WINDOWS.0\\System32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS.0\\system32\\svchost.exe
C:\\Program Files\\Toshiba\\Bluetooth Toshiba Stack\\TosBtSrv.exe
C:\\WINDOWS.0\\Explorer.EXE
C:\\Program Files\\Synaptics\\SynTP\\SynTPEnh.exe
C:\\Program Files\\HP\\HP Software Update\\HPWuSchd2.exe
C:\\WINDOWS.0\\RTHDCPL.EXE
C:\\WINDOWS.0\\system32\\ctfmon.exe
C:\\Program Files\\Synaptics\\SynTP\\SynToshiba.exe
C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe
C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Smart Web Printing\\hpswp_clipbook.exe
D:\\programy\\Inne\\Trend Micro\\HiJackThis\\HiJackThis.exe
 
R1 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=488
R0 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Smart Web Printing\\hpswp_printenhancer.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\Acrobat\\ActiveX\\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\\Program Files\\Kaspersky Lab\\Kaspersky Internet Security 2010\\ievkbd.dll
O2 - BHO: link filter bho - {E33CF602-D945-461A-83F0-819F76A199F8} - C:\\Program Files\\Kaspersky Lab\\Kaspersky Internet Security 2010\\klwtbbho.dll
O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Smart Web Printing\\hpswp_BHO.dll
O4 - HKLM\\..\\Run: [SynTPEnh] C:\\Program Files\\Synaptics\\SynTP\\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\\..\\Run: [AVP] \"C:\\Program Files\\Kaspersky Lab\\Kaspersky Internet Security 2010\\avp.exe\"
O4 - HKLM\\..\\Run: [CFSServ.exe] CFSServ.exe -NoClient
O4 - HKLM\\..\\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS.0\\system32\\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\\..\\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\\..\\Run: [HP Software Update] C:\\Program Files\\HP\\HP Software Update\\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\\..\\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKCU\\..\\Run: [ctfmon.exe] C:\\WINDOWS.0\\system32\\ctfmon.exe
O8 - Extra context menu item: Dodaj do blokowanych banerów - C:\\Program Files\\Kaspersky Lab\\Kaspersky Internet Security 2010\\ie_banner_deny.htm
O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\ONBttnIE.dll
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: &Wirtualna klawiatura - {4248FE82-7FCB-46AC-B270-339F08212110} - C:\\Program Files\\Kaspersky Lab\\Kaspersky Internet Security 2010\\klwtbbho.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: &Sprawdzanie adresów - {CCF151D8-D089-449F-A5A4-D9909053F20F} - C:\\Program Files\\Kaspersky Lab\\Kaspersky Internet Security 2010\\klwtbbho.dll
O9 - Extra button: Pokaż lub ukryj HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Smart Web Printing\\hpswp_BHO.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe
O20 - AppInit_DLLs: C:\\PROGRA~1\\KASPER~1\\KASPER~1\\kloehk.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\\WINDOWS.0\\system32\\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\\WINDOWS.0\\system32\\browseui.dll
O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\\WINDOWS.0\\system32\\agrsmsvc.exe
O23 - Service: Kaspersky Internet Security (AVP) - Kaspersky Lab - C:\\Program Files\\Kaspersky Lab\\Kaspersky Internet Security 2010\\avp.exe
O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\\Program Files\\TOSHIBA\\ConfigFree\\CFSvcs.exe
O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\\Program Files\\Diskeeper Corporation\\Diskeeper\\DkService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\\Program Files\\Common Files\\InstallShield\\Driver\\1050\\Intel 32\\IDriverT.exe
O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe
O23 - Service: NMSAccess - Unknown owner - C:\\Program Files\\CDBurnerXP\\NMSAccessU.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\\WINDOWS.0\\system32\\nvsvc32.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\\Program Files\\PC Connectivity Solution\\ServiceLayer.exe
O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\\Program Files\\Toshiba\\Bluetooth Toshiba Stack\\TosBtSrv.exe
 
--
End of file - 5682 bytes
 
Wygenerowano w 0.038s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!