wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2019-04-13 22:10) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
Rezultat naprawy Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 17.03.2019
Uruchomiony przez Bartosz (13-04-2019 22:06:53) Run:2
Uruchomiony z C:\Users\Bartosz\Desktop\komp
Załadowane profile: Bartosz (Dostępne profile: Bartosz)
Tryb startu: Normal
==============================================
 
fixlist - zawartość:
*****************
C:\WINDOWS\OAIaanmJULixO.exe
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.omniboxes.com/?type=hp&ts=1448633643&z=9bf492dc3689385f92ea3b7g0z7z5bcq3ccc3q2z4w&from=ient07021&uid=WDCXWD10EURX-63C57Y0_WD-WCC4J136571165711"
Task: {5703897C-6AB8-4D7A-8597-3D66ADAA15F7} - System32\Tasks\{249785E1-3314-B3E7-5572-0772950A968B} => "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" hxxp://tropcharles.com/cl/?guid=bbn08to9qcyyoda2jtiy8a8n1gxz4925&prid=1&pid=4_1408_0
HKU\S-1-5-21-4085928039-3582263854-4287403547-1001\...\StartupApproved\Run: => "Akamai NetSession Interface"
FirewallRules: [{D17B076E-9875-4678-859F-87064F22D5F8}] => (Allow) C:\WINDOWS\SysWOW64\nslookup.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{6F791D2C-E581-421C-A7F5-9ABFD2B2990A}] => (Allow) C:\WINDOWS\SysWOW64\nslookup.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{D51051EA-1DA0-475B-B135-D40B3363F843}] => (Allow) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallShield\setup.exe (Microsoft Windows -> InstallShield Software Corporation)
FirewallRules: [{CE3E8783-A15F-413D-9FAD-650B1E5E90FF}] => (Allow) C:\WINDOWS\SysWOW64\nslookup.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{6AE3B928-D335-4D88-985A-73673EB07838}] => (Allow) C:\WINDOWS\SysWOW64\nslookup.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{6E298DAA-7A36-4065-A796-F9FA391CBBAC}] => (Allow) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallShield\setup.exe (Microsoft Windows -> InstallShield Software Corporation)
FirewallRules: [{6AE38854-D5D7-4A05-8E68-0D37D55C55C4}] => (Allow) C:\WINDOWS\SysWOW64\nslookup.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{79A57D1F-6CAD-4FAB-9B66-77EE4A0F9688}] => (Allow) C:\WINDOWS\SysWOW64\nslookup.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{6DF74612-AD8F-4BB9-A46A-4AF99A471EEF}] => (Allow) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallShield\setup.exe (Microsoft Windows -> InstallShield Software Corporation)
FirewallRules: [{581B7A6E-C5E7-462C-9459-751B348E94A0}] => (Allow) C:\WINDOWS\SysWOW64\nslookup.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{CCECC046-C522-47DB-90DF-FDBC096DA5BE}] => (Allow) C:\WINDOWS\SysWOW64\nslookup.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{8B15C1F8-D5BC-4D80-B594-E923FA87ED4C}] => (Allow) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallShield\setup.exe (Microsoft Windows -> InstallShield Software Corporation)
FirewallRules: [{9438D305-C920-4B36-9747-F09C7E7BB017}] => (Allow) C:\WINDOWS\SysWOW64\nslookup.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{AF30C001-C7D0-4EE4-B229-729133863E50}] => (Allow) C:\WINDOWS\SysWOW64\nslookup.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{5FF1BA98-E4B7-47CB-98C7-419BBE07BD15}] => (Allow) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallShield\setup.exe (Microsoft Windows -> InstallShield Software Corporation)
FirewallRules: [{CFE43E31-CDA2-44FB-80C1-12CAB97EB60B}] => (Allow) C:\WINDOWS\SysWOW64\nslookup.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{BDDD3F27-5716-4640-809A-CD302609554B}] => (Allow) C:\WINDOWS\SysWOW64\nslookup.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{68BF1590-C166-46DE-973B-5D583411FA9D}] => (Allow) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallShield\setup.exe (Microsoft Windows -> InstallShield Software Corporation)
FirewallRules: [{C08B2FCE-9227-434F-9E32-D6AFD4650AC0}] => (Allow) C:\WINDOWS\SysWOW64\msiexec.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{7AE9A888-C206-4646-86E1-BD51CB177058}] => (Allow) C:\WINDOWS\OAIaanmJULixO.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{1974CFA0-A8C8-49A7-B3E1-B62770690E81}] => (Allow) C:\WINDOWS\SysWOW64\tracert.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{96C9FF1F-99AD-4F5C-BDA4-F5B341E3D5D4}] => (Allow) C:\WINDOWS\SysWOW64\nslookup.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{89F137DF-CBFD-41F0-AB64-FDD5713F9684}] => (Allow) C:\WINDOWS\SysWOW64\nslookup.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{BF7EDC8D-3913-4C29-A2FB-FF62E4EA5FE9}] => (Allow) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallShield\setup.exe (Microsoft Windows -> InstallShield Software Corporation)
FirewallRules: [{D33C2207-E077-4DC3-8DA3-727E2D8A0901}] => (Allow) C:\WINDOWS\SysWOW64\nslookup.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{E5F1DDD7-DACE-4140-9D76-670ADE10453C}] => (Allow) C:\WINDOWS\SysWOW64\nslookup.exe (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{F43A5A22-9EC8-46D6-92F3-71EC7745590F}] => (Allow) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallShield\setup.exe (Microsoft Windows -> InstallShield Software Corporation)
HKU\S-1-5-21-4085928039-3582263854-4287403547-1001\...\Run: [Akamai NetSession Interface] => C:\Users\Bartosz\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe [4586456 2018-04-17] (Akamai Technologies, Inc. -> Akamai Technologies, Inc.)
C:\Users\Bartosz\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe
EmptyTemp:
*****************
 
C:\WINDOWS\OAIaanmJULixO.exe => pomyślnie przeniesiono
"Chrome StartupUrls" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{5703897C-6AB8-4D7A-8597-3D66ADAA15F7}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{5703897C-6AB8-4D7A-8597-3D66ADAA15F7}" => pomyślnie usunięto
C:\WINDOWS\System32\Tasks\{249785E1-3314-B3E7-5572-0772950A968B} => pomyślnie przeniesiono
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\{249785E1-3314-B3E7-5572-0772950A968B}" => pomyślnie usunięto
"HKU\S-1-5-21-4085928039-3582263854-4287403547-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\Run\\Akamai NetSession Interface" => pomyślnie usunięto
"HKU\S-1-5-21-4085928039-3582263854-4287403547-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\Akamai NetSession Interface" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{D17B076E-9875-4678-859F-87064F22D5F8}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{6F791D2C-E581-421C-A7F5-9ABFD2B2990A}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{D51051EA-1DA0-475B-B135-D40B3363F843}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{CE3E8783-A15F-413D-9FAD-650B1E5E90FF}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{6AE3B928-D335-4D88-985A-73673EB07838}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{6E298DAA-7A36-4065-A796-F9FA391CBBAC}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{6AE38854-D5D7-4A05-8E68-0D37D55C55C4}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{79A57D1F-6CAD-4FAB-9B66-77EE4A0F9688}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{6DF74612-AD8F-4BB9-A46A-4AF99A471EEF}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{581B7A6E-C5E7-462C-9459-751B348E94A0}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{CCECC046-C522-47DB-90DF-FDBC096DA5BE}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{8B15C1F8-D5BC-4D80-B594-E923FA87ED4C}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{9438D305-C920-4B36-9747-F09C7E7BB017}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{AF30C001-C7D0-4EE4-B229-729133863E50}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{5FF1BA98-E4B7-47CB-98C7-419BBE07BD15}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{CFE43E31-CDA2-44FB-80C1-12CAB97EB60B}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{BDDD3F27-5716-4640-809A-CD302609554B}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{68BF1590-C166-46DE-973B-5D583411FA9D}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{C08B2FCE-9227-434F-9E32-D6AFD4650AC0}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{7AE9A888-C206-4646-86E1-BD51CB177058}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{1974CFA0-A8C8-49A7-B3E1-B62770690E81}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{96C9FF1F-99AD-4F5C-BDA4-F5B341E3D5D4}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{89F137DF-CBFD-41F0-AB64-FDD5713F9684}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{BF7EDC8D-3913-4C29-A2FB-FF62E4EA5FE9}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{D33C2207-E077-4DC3-8DA3-727E2D8A0901}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{E5F1DDD7-DACE-4140-9D76-670ADE10453C}" => pomyślnie usunięto
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{F43A5A22-9EC8-46D6-92F3-71EC7745590F}" => pomyślnie usunięto
"HKU\S-1-5-21-4085928039-3582263854-4287403547-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\Akamai NetSession Interface" => nie znaleziono
"C:\Users\Bartosz\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe" => nie znaleziono
 
=========== EmptyTemp: ==========
 
BITS transfer queue => 9199616 B
DOMStore, IE Recovery, AppCache, Feeds Cache, Thumbcache, IconCache => 11616812 B
Java, Flash, Steam htmlcache => 0 B
Windows/system/drivers => 13744 B
Edge => 0 B
Chrome => 15383990 B
Firefox => 0 B
Opera => 353595504 B
 
Temp, IE cache, history, cookies, recent:
Default => 0 B
Users => 0 B
ProgramData => 0 B
Public => 0 B
systemprofile => 0 B
systemprofile32 => 0 B
LocalService => 0 B
LocalService => 0 B
NetworkService => 3318 B
NetworkService => 0 B
Bartosz => 2106763 B
 
RecycleBin => 0 B
EmptyTemp: => 373.8 MB danych tymczasowych Usunięto.
 
================================
 
 
System wymagał restartu.
 
==== Koniec  Fixlog 22:07:03 ====
Wygenerowano w 0.016s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!