wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2019-04-13 16:39) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja: 17.03.2019
Uruchomiony przez Bartosz (13-04-2019 16:28:12)
Uruchomiony z C:UsersBartoszDesktopkomp
Tryb startu: Safe Mode (minimal)
 
==================== Skróty =============================
 
(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 
 
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart Menu Places1 - File Explorer.lnk -> C:Windowsexplorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart Menu Places3 - Documents.lnk -> C:UsersBartoszDocuments ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart Menu Places4 - Downloads.lnk -> C:UsersBartoszDownloads ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart Menu Places5 - Music.lnk -> C:UsersBartoszMusic ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart Menu Places6 - Pictures.lnk -> C:UsersBartoszPictures ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart Menu Places7 - Videos.lnk -> C:UsersBartoszVideos ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart Menu Places8 - Homegroup.lnk -> Microsoft.Windows.Homegroup
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart Menu Places9 - Network.lnk -> Microsoft.Windows.Network
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart Menu Places10 - UserProfile.lnk -> C:UsersBartosz ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsGoogle Chrome.lnk -> C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsImmersive Control Panel.lnk -> C:WindowsSystem32control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWinRARCo nowego w ostatniej wersji.lnk -> C:ProgramywinrarCoNowego.txt ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWinRARPodręcznik RARa dla konsoli.lnk -> C:ProgramywinrarRar.txt ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWinRARPomoc WinRARa.lnk -> C:ProgramywinrarWinRAR.chm ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWinRARWinRAR.lnk -> C:ProgramywinrarWinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsTP-LINKTP-LINK Wireless Configuration Utility.lnk -> C:ProgramyTp LinkTWCU.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsThunder MasterDezinstalacja aplikacji Thunder Master.lnk -> C:Program Files (x86)Thunder Masterunins000.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsThunder MasterThunder Master.lnk -> C:Program Files (x86)Thunder MasterTHPanel.exe (Palit Microsystems Ltd.)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSteamSteam.lnk -> C:GrySteamSteam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsOriginNarzędzie zgłaszania błędów Origin.lnk -> C:Program Files (x86)OriginOriginER.exe (Electronic Arts)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsOriginOrigin.lnk -> C:Program Files (x86)OriginOrigin.exe (Electronic Arts)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsOriginUsuń aplikację Origin.lnk -> C:Program Files (x86)OriginOriginUninstall.exe (Electronic Arts)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNVIDIA CorporationGeForce Experience.lnk -> C:Program FilesNVIDIA CorporationNVIDIA GeForce ExperienceNVIDIA GeForce Experience.exe (NVIDIA Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNahimic 2+ Audio DriverNahimic 2+ Audio Driver.lnk -> C:Program FilesNahimicNahimic2UserInterfaceNahimic2UILauncher.exe (Nahimic)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMSIMSI OC KitDeinstalacja programu MSI OC Kit.lnk -> C:Program Files (x86)MSIMSI OC Kitunins000.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMSIGaming APPDeinstalacja programu Gaming APP.lnk -> C:Program Files (x86)MSIGaming APPunins000.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMSIGaming APPGaming APP.lnk -> C:Program Files (x86)MSIGaming APPSGamingApp.exe (Micro-Star Int'l Co., Ltd.)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft OfficeMicrosoft Office Access 2007.lnk -> C:WindowsInstaller{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}accicons.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft OfficeMicrosoft Office Excel 2007.lnk -> C:WindowsInstaller{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}xlicons.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft OfficeMicrosoft Office Groove 2007.lnk -> C:WindowsInstaller{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}GrooveIcon.ico ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft OfficeMicrosoft Office InfoPath 2007.lnk -> C:WindowsInstaller{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}inficon.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft OfficeMicrosoft Office OneNote 2007.lnk -> C:WindowsInstaller{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}joticon.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft OfficeMicrosoft Office Outlook 2007.lnk -> C:WindowsInstaller{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}outicon.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft OfficeMicrosoft Office PowerPoint 2007.lnk -> C:WindowsInstaller{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}pptico.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft OfficeMicrosoft Office Publisher 2007.lnk -> C:WindowsInstaller{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}pubs.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft OfficeMicrosoft Office Word 2007.lnk -> C:WindowsInstaller{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}wordicon.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft OfficeNarzędzia Microsoft OfficeCertyfikat cyfrowy dla projektów VBA.lnk -> C:WindowsInstaller{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}misc.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft OfficeNarzędzia Microsoft OfficeDiagnostyka pakietu Microsoft Office.lnk -> C:WindowsInstaller{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}misc.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft OfficeNarzędzia Microsoft OfficeMicrosoft Clip Organizer.lnk -> C:WindowsInstaller{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}cagicon.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft OfficeNarzędzia Microsoft OfficeMicrosoft Office 2007 Ustawienia języka.lnk -> C:WindowsInstaller{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}misc.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft OfficeNarzędzia Microsoft OfficeMicrosoft Office Picture Manager.lnk -> C:WindowsInstaller{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}oisicon.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsLeague of LegendsLeague of Legends.lnk -> C:GrylolekLeagueClient.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsLeague of LegendsUninstall League of Legends.lnk -> C:GrylolekUninstall League of Legends.exe (Riot Games, Inc)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsHD Tune ProHD Tune Pro Drive Status Manual.lnk -> C:ProgramyHD Tune Prohdtuneprodrivestatus.pdf ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsHD Tune ProHD Tune Pro Drive Status.lnk -> C:ProgramyHD Tune ProHDTuneProDriveStatus.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsHD Tune ProHD Tune Pro Manual.lnk -> C:ProgramyHD Tune Prohdtunepro.pdf ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsHD Tune ProHD Tune Pro on the Web.lnk -> C:ProgramyHD Tune ProHDTunePro.url ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsHD Tune ProHD Tune Pro.lnk -> C:ProgramyHD Tune ProHDTunePro.exe (EFD Software)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsHD Tune ProUninstall HD Tune Pro.lnk -> C:ProgramyHD Tune Prounins000.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsCPUIDCPU-ZCPU-Z.lnk -> C:ProgramyCPU-Zcpuz.exe (CPUID)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsCPUIDCPU-ZEdit CPU-Z Config File.lnk -> C:ProgramyCPU-Zcpuz.ini ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsCPUIDCPU-ZUninstall CPU-Z.lnk -> C:ProgramyCPU-Zunins000.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsCCleanerCCleaner.lnk -> C:Program FilesCCleanerCCleaner64.exe (Piriform Software Ltd)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAutodesk ReCap 360Autodesk ReCap 360.lnk -> C:ProgramyakatAutodesk ReCap 360ReCap.exe (Autodesk)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAutodeskUninstall Tool.lnk -> C:Program Files (x86)Common FilesAutodesk SharedUninstall ToolR1UninstallTool.exe (Autodesk, Inc.)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAutodeskAutodesk Desktop AppAutodesk Desktop App.lnk -> C:Program Files (x86)AutodeskAutodesk Desktop AppAutodeskDesktopApp.exe (Autodesk, Inc.)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAutodeskAplikacja na pulpit firmy AutodeskAplikacja na pulpit firmy Autodesk.lnk -> C:Program Files (x86)AutodeskAutodesk Desktop AppAutodeskDesktopApp.exe (Autodesk, Inc.)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAutoCAD 2017 — Polski (Polish)Dołącz podpisy cyfrowe.lnk -> C:ProgramyakatAutoCAD 2017AcSignApply.exe (Autodesk, Inc.)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAutoCAD 2017 — Polski (Polish)Menedżer odnośników.lnk -> C:ProgramyakatAutoCAD 2017AdRefMan.exe (Autodesk, Inc.)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAutoCAD 2017 — Polski (Polish)Wsadowy kontroler standardów.lnk -> C:ProgramyakatAutoCAD 2017DwgCheckStandards.exe (Autodesk, Inc.)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsComponent Services.lnk -> C:WindowsSystem32comexp.msc ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative Toolsdfrgui.lnk -> C:WindowsSystem32dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsDisk Cleanup.lnk -> C:WindowsSystem32cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsiSCSI Initiator.lnk -> C:WindowsSystem32iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsMemory Diagnostics Tool.lnk -> C:WindowsSystem32MdSched.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsODBC Data Sources (32-bit).lnk -> C:WindowsSysWOW64odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsODBC Data Sources (64-bit).lnk -> C:WindowsSystem32odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsPrint Management.lnk -> C:WindowsSystem32printmanagement.msc ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsRecoveryDrive.lnk -> C:WindowsSystem32RecoveryDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative Toolsservices.lnk -> C:WindowsSystem32services.msc ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsSystem Configuration.lnk -> C:WindowsSystem32msconfig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsSystem Information.lnk -> C:WindowsSystem32msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsWindows Defender Firewall with Advanced Security.lnk -> C:WindowsSystem32WF.msc ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesMath Input Panel.lnk -> C:Program FilesCommon FilesMicrosoft Sharedinkmip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesPaint.lnk -> C:WindowsSystem32mspaint.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesQuick Assist.lnk -> C:WindowsSystem32quickassist.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesRemote Desktop Connection.lnk -> C:WindowsSystem32mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesSnipping Tool.lnk -> C:WindowsSystem32SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesSteps Recorder.lnk -> C:WindowsSystem32psr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesWindows Fax and Scan.lnk -> C:WindowsSystem32WFS.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesWordpad.lnk -> C:Program FilesWindows NTAccessorieswordpad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesXPS Viewer.lnk -> C:WindowsSystem32xpsrchvw.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesSystem ToolsCharacter Map.lnk -> C:WindowsSystem32charmap.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersBartoszLinksA360 Drive.lnk -> System Folder
Shortcut: C:UsersBartoszLinksDesktop.lnk -> C:UsersBartoszDesktop ()
Shortcut: C:UsersBartoszLinksDownloads.lnk -> C:UsersBartoszDownloads ()
Shortcut: C:UsersBartoszDesktopFar Cry 5.lnk -> C:Gryfar kri 5sFar Cry 5binFarCry5.exe (Ubisoft Entertainment)
Shortcut: C:UsersBartoszDesktopMetro Exodus.lnk -> C:Grymetro graMetro ExodusMetroExodus.exe (4A Games)
Shortcut: C:UsersBartoszDesktopPlay Tropico 5.lnk -> C:GryTropico 5Tropico 5Tropico5Steam.exe (Haemimont Games)
Shortcut: C:UsersBartoszDesktopSpintires MudRunner American Wilds.lnk -> C:GrySpintires MudRunner American WildsMudRunner.exe (Focus Home Interactive)
Shortcut: C:UsersBartoszDesktopSpotify.lnk -> C:UsersBartoszAppDataRoamingSpotifySpotify.exe (Spotify Ltd)
Shortcut: C:UsersBartoszDesktopTropico 6.lnk -> C:GryTropico 6Tropico6BinariesWin64Tropico6-Win64-Shipping.exe (Kalypso Media GmbH)
Shortcut: C:UsersBartoszDesktopprogramyAutodesk Desktop App.lnk -> C:Program Files (x86)AutodeskAutodesk Desktop AppAutodeskDesktopApp.exe (Autodesk, Inc.)
Shortcut: C:UsersBartoszDesktopprogramyAutodesk ReCap 360.lnk -> C:ProgramyakatAutodesk ReCap 360ReCap.exe (Autodesk)
Shortcut: C:UsersBartoszDesktopprogramyBitTorrent.lnk -> C:UsersBartoszAppDataRoamingBitTorrentBitTorrent.exe (BitTorrent Inc.)
Shortcut: C:UsersBartoszDesktopprogramyCPUID CPU-Z.lnk -> C:ProgramyCPU-Zcpuz.exe (CPUID)
Shortcut: C:UsersBartoszDesktopprogramyGeForce Experience.lnk -> C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationNVIDIA GeForce ExperienceNVIDIA GeForce Experience.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:UsersBartoszDesktopprogramyGoogle Chrome.lnk -> C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:UsersBartoszDesktopprogramyHD Tune Pro.lnk -> C:ProgramyHD Tune ProHDTunePro.exe (EFD Software)
Shortcut: C:UsersBartoszDesktopprogramyMSI Gaming APP.lnk -> C:Program Files (x86)MSIGaming APPSGamingApp.exe (Micro-Star Int'l Co., Ltd.)
Shortcut: C:UsersBartoszDesktopprogramyNahimic 2+ Audio Driver.lnk -> C:Program FilesNahimicNahimic2UserInterfaceNahimic2UILauncher.exe (Nahimic)
Shortcut: C:UsersBartoszDesktopprogramyOrigin.lnk -> C:Program Files (x86)OriginOrigin.exe (Electronic Arts)
Shortcut: C:UsersBartoszDesktopprogramyPrzeglądarka Opera.lnk -> C:UsersBartoszAppDataLocalProgramsOperalauncher.exe (Opera Software)
Shortcut: C:UsersBartoszDesktopprogramySteam.lnk -> C:GrySteamSteam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:UsersBartoszDesktopprogramyTP-LINK Wireless Configuration Utility.lnk -> C:ProgramyTp LinkTWCU.exe ()
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsOneDrive.lnk -> C:UsersBartoszAppDataLocalMicrosoftOneDriveOneDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsPrzeglądarka Opera.lnk -> C:UsersBartoszAppDataLocalProgramsOperalauncher.exe (Opera Software)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSpotify.lnk -> C:UsersBartoszAppDataRoamingSpotifySpotify.exe (Spotify Ltd)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWinRARCo nowego w ostatniej wersji.lnk -> C:ProgramywinrarCoNowego.txt ()
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWinRARPodręcznik RARa dla konsoli.lnk -> C:ProgramywinrarRar.txt ()
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWinRARPomoc WinRARa.lnk -> C:ProgramywinrarWinRAR.chm ()
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWinRARWinRAR.lnk -> C:ProgramywinrarWinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWindows PowerShellWindows PowerShell (x86).lnk -> C:WindowsSysWOW64WindowsPowerShellv1.0powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWindows PowerShellWindows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:WindowsSysWOW64WindowsPowerShellv1.0PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWindows PowerShellWindows PowerShell ISE.lnk -> C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWindows PowerShellWindows PowerShell.lnk -> C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSystem ToolsCommand Prompt.lnk -> C:WindowsSystem32cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSystem Toolscomputer.lnk -> C:Windowsexplorer.exe,-30
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSystem ToolsControl Panel.lnk -> C:WindowsSystem32imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSystem ToolsFile Explorer.lnk -> C:Windowsexplorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSystem ToolsRun.lnk -> C:WindowsSystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesInternet Explorer.lnk -> C:Program Filesinternet exploreriexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesNotepad.lnk -> C:WindowsSystem32notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessibilityMagnify.lnk -> C:WindowsSystem32Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessibilityNarrator.lnk -> C:WindowsSystem32Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessibilityOn-Screen Keyboard.lnk -> C:WindowsSystem32osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftWindowsSendToTransfer plików Bluetooth.LNK -> C:WindowsSystem32fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchGoogle Chrome.lnk -> C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchPrzeglądarka Opera.lnk -> C:UsersBartoszAppDataLocalProgramsOperalauncher.exe (Opera Software)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchShows Desktop.lnk -> C:WindowsSystem32imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchWindow Switcher.lnk -> C:Windowsexplorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchUser PinnedTaskBarBitTorrent.lnk -> C:UsersBartoszAppDataRoamingBitTorrentBitTorrent.exe (BitTorrent Inc.)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchUser PinnedTaskBarFile Explorer.lnk -> C:Windowsexplorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchUser PinnedTaskBarGoogle Chrome.lnk -> C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchUser PinnedTaskBarPrzeglądarka Opera.lnk -> C:UsersBartoszAppDataLocalProgramsOperalauncher.exe (Opera Software)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchUser PinnedTaskBarSteam Client Bootstrapper.lnk -> C:GrySteamSteam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataRoamingAutodeskAutoCAD 2017R21.0plkPlottersPlot StylesDodaj tabelę stylów wydruku.lnk -> C:ProgramyakatAutoCAD 2017styshwiz.exe (Autodesk, Inc.)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup31 - Command Prompt.lnk -> C:WindowsSystem32cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup31a - Windows PowerShell.lnk -> C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup32 - Command Prompt.lnk -> C:WindowsSystem32cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup32a - Windows PowerShell.lnk -> C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup33 - Computer Management.lnk -> C:WindowsSystem32compmgmt.msc ()
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup34 - Disk Management.lnk -> C:WindowsSystem32diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup37 - Event Viewer.lnk -> C:WindowsSystem32eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup39 - Mobility Center.lnk -> C:WindowsSystem32mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersBartoszAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup24 - Control Panel.lnk -> C:WindowsImmersiveControlPanelsystemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsOneDrive.lnk -> C:UsersBartoszAppDataLocalMicrosoftOneDriveOneDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWindows PowerShellWindows PowerShell (x86).lnk -> C:WindowsSysWOW64WindowsPowerShellv1.0powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWindows PowerShellWindows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:WindowsSysWOW64WindowsPowerShellv1.0PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWindows PowerShellWindows PowerShell ISE.lnk -> C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWindows PowerShellWindows PowerShell.lnk -> C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSystem ToolsCommand Prompt.lnk -> C:WindowsSystem32cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSystem Toolscomputer.lnk -> C:Windowsexplorer.exe,-30
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSystem ToolsControl Panel.lnk -> C:WindowsSystem32imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSystem ToolsFile Explorer.lnk -> C:Windowsexplorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSystem ToolsRun.lnk -> C:WindowsSystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesNotepad.lnk -> C:WindowsSystem32notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessibilityMagnify.lnk -> C:WindowsSystem32Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessibilityNarrator.lnk -> C:WindowsSystem32Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessibilityOn-Screen Keyboard.lnk -> C:WindowsSystem32osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchShows Desktop.lnk -> C:WindowsSystem32imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchWindow Switcher.lnk -> C:Windowsexplorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup31 - Command Prompt.lnk -> C:WindowsSystem32cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup31a - Windows PowerShell.lnk -> C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup32 - Command Prompt.lnk -> C:WindowsSystem32cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup32a - Windows PowerShell.lnk -> C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup33 - Computer Management.lnk -> C:WindowsSystem32compmgmt.msc ()
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup34 - Disk Management.lnk -> C:WindowsSystem32diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup37 - Event Viewer.lnk -> C:WindowsSystem32eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup39 - Mobility Center.lnk -> C:WindowsSystem32mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup24 - Control Panel.lnk -> C:WindowsImmersiveControlPanelsystemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersPublicDesktopAurera Global.lnk -> C:GryNowy folderAureraAurera GlobalTibia.exe (CipSoft GmbH)
Shortcut: C:UsersPublicDesktopBattlefield 3.lnk -> C:GryBF3Battlefield 3bf3.exe (EA Digital Illusions CE AB)
Shortcut: C:UsersPublicDesktopCCleaner.lnk -> C:Program FilesCCleanerCCleaner64.exe (Piriform Software Ltd)
Shortcut: C:UsersPublicDesktopLeague of Legends.lnk -> C:GrylolekLeagueClient.exe ()
 
 
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWindows Media Player.lnk -> C:Program Files (x86)Windows Media Playerwmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsTP-LINKUninstall - TP-LINK TL-WN822N Driver.lnk -> C:Program Files (x86)InstallShield Installation Information{54D158A1-EAC0-478E-99A9-2545E8035398}setup.exe (Macrovision Corporation) -> -runfromtemp -removeonly DriverOnly
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsTP-LINKUninstall - TP-LINK Wireless Configuration Utility.lnk -> C:Program Files (x86)InstallShield Installation Information{319D91C6-3D44-436C-9F79-36C0D22372DC}setup.exe (Macrovision Corporation) -> -runfromtemp -removeonly
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSystem ToolsTask Manager.lnk -> C:WindowsSystem32Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /7
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsStartUpTP-LINK Wireless Configuration Utility.lnk -> C:ProgramyTp LinkTWCU.exe () -> -nogui
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAutodeskA360 Desktop.lnk -> C:Program FilesAutodeskAutodesk SyncAdSync.exe (Autodesk, Inc.) -> /browseLocal
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAutoCAD 2017 — Polski (Polish)AutoCAD 2017 — Polski (Polish).lnk -> C:ProgramyakatAutoCAD 2017acad.exe (Autodesk, Inc.) ->  /product ACAD /language "pl-PL"
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAutoCAD 2017 — Polski (Polish)Narzędzie transferu licencji — AutoCAD 2017.lnk -> C:Program FilesCommon FilesAutodesk SharedAdLMR12LTU.exe (Autodesk, Inc.) -> 001I1 2017.0.0.F -d SA -l pl-PL
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAutoCAD 2017 — Polski (Polish)Przywróć ustawienia domyślne.lnk -> C:ProgramyakatAutoCAD 2017AdMigrator.exe (Autodesk, Inc.) -> /reset /product ACAD /language "pl-PL"
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAutoCAD 2017 — Polski (Polish)Migracja ustawień niestandardowychEksportuj ustawienia programu AutoCAD 2017.lnk -> C:ProgramyakatAutoCAD 2017AdMigrator.exe (Autodesk, Inc.) -> /e /product ACAD /language "pl-PL"
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAutoCAD 2017 — Polski (Polish)Migracja ustawień niestandardowychImportuj ustawienia programu AutoCAD 2017.lnk -> C:ProgramyakatAutoCAD 2017AdMigrator.exe (Autodesk, Inc.) -> /i /product ACAD /language "pl-PL"
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAutoCAD 2017 — Polski (Polish)Migracja ustawień niestandardowychMigracja z poprzedniej wersji.lnk -> C:ProgramyakatAutoCAD 2017AdMigrator.exe (Autodesk, Inc.) -> /product ACAD /language "pl-PL"
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsComputer Management.lnk -> C:WindowsSystem32compmgmt.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsEvent Viewer.lnk -> C:WindowsSystem32eventvwr.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsPerformance Monitor.lnk -> C:WindowsSystem32perfmon.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsResource Monitor.lnk -> C:WindowsSystem32perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsSecurity Configuration Management.lnk -> C:WindowsSystem32secpol.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsTask Scheduler.lnk -> C:WindowsSystem32taskschd.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesWindows Media Player.lnk -> C:Program Files (x86)Windows Media Playerwmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessibilitySpeech Recognition.lnk -> C:WindowsSpeechCommonsapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
ShortcutWithArgument: C:UsersBartoszDesktopprogramyA360 Desktop.lnk -> C:Program FilesAutodeskAutodesk SyncAdSync.exe (Autodesk, Inc.) -> /browseLocal
ShortcutWithArgument: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftWindowsSendToFax Recipient.lnk -> C:WindowsSystem32WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:UsersBartoszAppDataRoamingMicrosoftWindowsSendToOdbiorca faksu.lnk -> C:WindowsSystem32WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:UsersBartoszAppDataRoamingAutodeskAutoCAD 2017R21.0plkPlottersDodaj ploter.lnk -> C:ProgramyakatAutoCAD 2017addplwiz.exe (Autodesk, Inc.) -> /LANGUAGE pl-PL
ShortcutWithArgument: C:UsersBartoszAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup34-1 - NetworkStatus.lnk -> C:WindowsImmersiveControlPanelsystemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:UsersBartoszAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup35 - Device Manager.lnk -> C:WindowsSystem32control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:UsersBartoszAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup36 - SystemAbout.lnk -> C:WindowsImmersiveControlPanelsystemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:UsersBartoszAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup38 - PowerAndSleep.lnk -> C:WindowsImmersiveControlPanelsystemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:UsersBartoszAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup310 - AppsAndFeatures.lnk -> C:WindowsImmersiveControlPanelsystemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:UsersBartoszAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup21 - Run.lnk -> C:Windowsexplorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:UsersBartoszAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup22 - Search.lnk -> C:Windowsexplorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:UsersBartoszAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup23 - Windows Explorer.lnk -> C:Windowsexplorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:UsersBartoszAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup25 - Task Manager.lnk -> C:WindowsSystem32Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:UsersBartoszAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup11 - Desktop.lnk -> C:Windowsexplorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsSendToFax Recipient.lnk -> C:WindowsSystem32WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup34-1 - NetworkStatus.lnk -> C:WindowsImmersiveControlPanelsystemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup35 - Device Manager.lnk -> C:WindowsSystem32control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup36 - SystemAbout.lnk -> C:WindowsImmersiveControlPanelsystemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup38 - PowerAndSleep.lnk -> C:WindowsImmersiveControlPanelsystemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup310 - AppsAndFeatures.lnk -> C:WindowsImmersiveControlPanelsystemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup21 - Run.lnk -> C:Windowsexplorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup22 - Search.lnk -> C:Windowsexplorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup23 - Windows Explorer.lnk -> C:Windowsexplorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup25 - Task Manager.lnk -> C:WindowsSystem32Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:UsersDefaultAppDataLocalMicrosoftWindowsWinXGroup11 - Desktop.lnk -> C:Windowsexplorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:UsersPublicDesktopAutoCAD 2017 — Polski (Polish).lnk -> C:ProgramyakatAutoCAD 2017acad.exe (Autodesk, Inc.) ->  /product ACAD /language "pl-PL"
 
 
InternetURL: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsThunder MasterStrona internetowa aplikacji Thunder Master.url -> URL: hxxp://www.palit.biz/
InternetURL: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSteamSteam Support Center.url -> URL: hxxp://support.steampowered.com/
InternetURL: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMSIGaming APPMSI Website.url -> URL: hxxp://www.msi.com
InternetURL: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsCCleanerCCleaner Homepage.url -> URL: hxxp://www.ccleaner.com/ccleaner
InternetURL: C:UsersBartoszFavoritesBing.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255142
InternetURL: C:UsersBartoszDesktopCities Skylines.url -> URL: steam://rungameid/255710
InternetURL: C:UsersBartoszDesktopGrand Theft Auto V.url -> URL: steam://rungameid/271590
 
==================== Koniec  Shortcut.txt =============================
 
Wygenerowano w 0.053s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!