wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2019-02-08 10:27) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
    Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja: 6.02.2019
Uruchomiony przez chiny (08-02-2019 09:27:35)
Uruchomiony z C:UserschinyDesktop
Tryb startu: Normal
 
==================== Skróty =============================
 
(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 
 
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsExcel 2016.lnk -> C:Program FilesMicrosoft OfficerootOffice16EXCEL.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsExcel.lnk -> C:Program FilesMicrosoft OfficerootOffice16EXCEL.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsfoobar2000.lnk -> C:Program Files (x86)foobar2000foobar2000.exe (Piotr Pawlowski)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsGoogle Chrome.lnk -> C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMedia Center.lnk -> C:Windowsehomeehshell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsOneNote 2016.lnk -> C:Program FilesMicrosoft OfficerootOffice16ONENOTE.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsOutlook 2016.lnk -> C:Program FilesMicrosoft OfficerootOffice16OUTLOOK.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsOutlook.lnk -> C:Program FilesMicrosoft OfficerootOffice16OUTLOOK.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsPowerPoint 2016.lnk -> C:Program FilesMicrosoft OfficerootOffice16POWERPNT.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsPowerPoint.lnk -> C:Program FilesMicrosoft OfficerootOffice16POWERPNT.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsPublisher 2016.lnk -> C:Program FilesMicrosoft OfficerootOffice16MSPUB.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsPublisher.lnk -> C:Program FilesMicrosoft OfficerootOffice16MSPUB.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSumatraPDF.lnk -> C:Program FilesSumatraPDFSumatraPDF.exe (Krzysztof Kowalczyk)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWindows Anytime Upgrade.lnk -> C:WindowsSystem32WindowsAnytimeUpgradeUI.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWindows DVD Maker.lnk -> C:Program FilesDVD MakerDVDMaker.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWindows Fax and Scan.lnk -> C:WindowsSystem32WFS.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWord 2016.lnk -> C:Program FilesMicrosoft OfficerootOffice16WINWORD.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWord.lnk -> C:Program FilesMicrosoft OfficerootOffice16WINWORD.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsXPS Viewer.lnk -> C:WindowsSystem32xpsrchvw.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWampserver64Uninstall Wampserver64.lnk -> C:wamp64unins000.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWampserver64Wampserver64.lnk -> C:wamp64wampmanager.exe (Aestan Software)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsVideoLANDocumentation.lnk -> C:Program FilesVideoLANVLCDocumentation.url ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsVideoLANRelease Notes.lnk -> C:Program FilesVideoLANVLCNEWS.txt ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsVideoLANVideoLAN Website.lnk -> C:Program FilesVideoLANVLCVideoLAN Website.url ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsVideoLANVLC media player.lnk -> C:Program FilesVideoLANVLCvlc.exe (VideoLAN)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSpeccySpeccy.lnk -> C:Program FilesSpeccySpeccy64.exe (Piriform Ltd)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSoulseekQtSoulseekQt.lnk -> C:Program Files (x86)SoulseekQtSoulseekQt.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSkypeSkype.lnk -> C:Program Files (x86)MicrosoftSkype for DesktopSkype.exe (Skype Technologies S.A.)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsRevo UninstallerDezinstalacja aplikacji Revo Uninstaller.lnk -> C:Program FilesVS Revo GroupRevo Uninstallerunins000.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsRevo UninstallerRevo Uninstaller Help.lnk -> C:Program FilesVS Revo GroupRevo UninstallerRevo Uninstaller Help.pdf ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsRevo UninstallerRevo Uninstaller.lnk -> C:Program FilesVS Revo GroupRevo UninstallerRevoUnin.exe (VS Revo Group)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsPerformanceTestPerformanceTest Documentation.lnk -> C:Program FilesPerformanceTestHTMLindex.html ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsPerformanceTestPerformanceTest.lnk -> C:Program FilesPerformanceTestPerformanceTest64.exe (PassMark Software)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsPerformanceTestUninstall PerformanceTest.lnk -> C:Program FilesPerformanceTestunins000.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNVIDIA Corporation3D VisionPrzeglądarka zdjęć 3D Vision.lnk -> C:Program Files (x86)NVIDIA Corporation3D Visionnvstview.exe (NVIDIA Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNotepad++Notepad++.lnk -> C:Program Files (x86)Notepad++notepad++.exe (Don HO don.h@free.fr)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNetBeansNetBeans IDE 8.1.lnk -> C:Program FilesNetBeans 8.1binnetbeans.exe (Oracle Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNarzędzia pakietu Microsoft Office 2016Dziennik telemetryczny dla pakietu Office 2016.lnk -> C:Program FilesMicrosoft OfficerootOffice16msoev.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNarzędzia pakietu Microsoft Office 2016Preferencje językowe pakietu Office 2016.lnk -> C:Program FilesMicrosoft OfficerootOffice16SETLANG.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNarzędzia pakietu Microsoft Office 2016Telemetryczny pulpit nawigacyjny dla pakietu Office 2016.lnk -> C:Program FilesMicrosoft OfficerootOffice16msotd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNarzędzia pakietu Microsoft OfficeDziennik telemetryczny dla pakietu Office.lnk -> C:Program FilesMicrosoft OfficerootOffice16msoev.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNarzędzia pakietu Microsoft OfficePreferencje językowe pakietu Office.lnk -> C:Program FilesMicrosoft OfficerootOffice16SETLANG.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNarzędzia pakietu Microsoft OfficeTelemetryczny pulpit nawigacyjny dla pakietu Office.lnk -> C:Program FilesMicrosoft OfficerootOffice16msotd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNapiProjektInformacje o zmianach.lnk -> C:Program Files (x86)NapiProjektchangelog.txt ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNapiProjektNapiProjekt.lnk -> C:Program Files (x86)NapiProjektnapisy.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNapiProjektStrona domowa NapiProjekt.lnk -> C:Program Files (x86)NapiProjektwww.url ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMySQLMySQL Workbench 8.0 CE.lnk -> C:Program FilesMySQLMySQL Workbench 8.0 CEMySQLWorkbench.exe (Oracle Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft SilverlightMicrosoft Silverlight.lnk -> C:Program Files (x86)Microsoft Silverlight5.1.50918.0Silverlight.Configuration.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMetaGeekinSSIDer Home.lnk -> C:WindowsInstaller{9E54E4AE-B67A-4925-8E92-0E1F9817FD73}Icon.ico ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMalwarebytes Anti-MalwareDeinstalacja programu Malwarebytes Anti-Malware.lnk -> C:Program Files (x86)Malwarebytes Anti-Malwareunins000.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMalwarebytes Anti-MalwareMalwarebytes Anti-Malware.lnk -> C:Program Files (x86)Malwarebytes Anti-Malwarembam.exe (Malwarebytes)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMalwarebytes Anti-MalwareToolsMalwarebytes Anti-Malware Chameleon.lnk -> C:Program Files (x86)Malwarebytes Anti-MalwareChameleonWindowschameleon.chm (Brak pliku)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMalwarebytesMalwarebytes.lnk -> C:Program FilesMalwarebytesAnti-Malwarembam.exe (Malwarebytes)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMaintenanceCreate Recovery Disc.lnk -> C:WindowsSystem32recdisc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMaintenanceRemote Assistance.lnk -> C:WindowsSystem32msra.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsK-Lite Codec PackCodec Tweak Tool.lnk -> C:Program Files (x86)K-Lite Codec PackToolsCodecTweakTool.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsK-Lite Codec PackMedia Player Classic.lnk -> C:Program Files (x86)K-Lite Codec PackMPC-HC64mpc-hc64.exe (MPC-HC Team)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsK-Lite Codec PackUninstallUninstall K-Lite Codec Pack.lnk -> C:Program Files (x86)K-Lite Codec Packunins000.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsK-Lite Codec PackToolsGraphStudioNext (x64).lnk -> C:Program Files (x86)K-Lite Codec PackToolsGraphStudioNext64.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsK-Lite Codec PackToolsGraphStudioNext.lnk -> C:Program Files (x86)K-Lite Codec PackToolsGraphStudioNext.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsK-Lite Codec PackToolsMediaInfo.lnk -> C:Program Files (x86)K-Lite Codec PackToolsmediainfo.exe ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsJetBrainsJetBrains PhpStorm 2018.1.4.lnk -> C:Program FilesJetBrainsPhpStorm 2018.1.4binphpstorm64.exe (JetBrains s.r.o.)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsJavaConfigure Java.lnk -> C:Program FilesJavajre1.8.0_191binjavacpl.exe (Oracle Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsIrfanViewAbout IrfanView.lnk -> C:Program Files (x86)IrfanViewi_about.txt ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsIrfanViewAvailable Languages.lnk -> C:Program Files (x86)IrfanViewi_languages.txt ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsIrfanViewAvailable PlugIns.lnk -> C:Program Files (x86)IrfanViewi_plugins.txt ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsIrfanViewCommand line Options.lnk -> C:Program Files (x86)IrfanViewi_options.txt ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsIrfanViewIrfanView 4.42.lnk -> C:Program Files (x86)IrfanViewi_view32.exe (Irfan Skiljan)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsIrfanViewIrfanView Help.lnk -> C:Program Files (x86)IrfanViewi_view32.chm ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsIrfanViewUninstall IrfanView.lnk -> C:Program Files (x86)IrfanViewiv_uninstall.exe (Irfan Skiljan, IrfanView)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsIrfanViewWhat's New.lnk -> C:Program Files (x86)IrfanViewi_changes.txt ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsHDDlifeHDDlife Pro help.lnk -> C:Program Files (x86)BinarySenseHDDlife 4HDDlifePro.chm (Brak pliku)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsHDDlifeHDDlife Pro.lnk -> C:Program Files (x86)BinarySenseHDDlife 4HDDlifePro.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsGitGit GUI.lnk -> C:Program FilesGitcmdgit-gui.exe (The Git Development Community)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsGamesGameExplorer.lnk -> C:WindowsSystem32gameux.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsCCleanerCCleaner.lnk -> C:Program FilesCCleanerCCleaner64.exe (Piriform Ltd)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsBrotherDCP-J315W LANRead Me.lnk -> C:Program Files (x86)BrotherBrmfl10bRM10aPol.rtf (Brak pliku)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsBrotherDCP-J315W LANUstawienia skaneraRead Me.lnk -> C:Program Files (x86)BrotherBrmfl10bScanRead.txt (Brak pliku)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsBrotherDCP-J315W LANUstawienia skaneraScanner Utility.lnk -> C:Program Files (x86)BrotherBrmfl10bBrScUtil.exe (Brother Industries Ltd.)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAVAST SoftwareAvast Free Antivirus.lnk -> C:Program FilesAVAST SoftwareAvastAvastUI.exe (AVAST Software)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsComponent Services.lnk -> C:WindowsSystem32comexp.msc ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsData Sources (ODBC).lnk -> C:WindowsSystem32odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsiSCSI Initiator.lnk -> C:WindowsSystem32iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsMemory Diagnostics Tool.lnk -> C:WindowsSystem32MdSched.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsPrint Management.lnk -> C:WindowsSystem32printmanagement.msc ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative Toolsservices.lnk -> C:WindowsSystem32services.msc ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsSystem Configuration.lnk -> C:WindowsSystem32msconfig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsWindows Firewall with Advanced Security.lnk -> C:WindowsSystem32WF.msc ()
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesCalculator.lnk -> C:WindowsSystem32calc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesdisplayswitch.lnk -> C:WindowsSystem32displayswitch.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesMath Input Panel.lnk -> C:Program FilesCommon FilesMicrosoft Sharedinkmip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesNetworkProjection.lnk -> C:WindowsSystem32NetProj.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesPaint.lnk -> C:WindowsSystem32mspaint.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesRemote Desktop Connection.lnk -> C:WindowsSystem32mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesSnipping Tool.lnk -> C:WindowsSystem32SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesSound Recorder.lnk -> C:WindowsSystem32SoundRecorder.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesSticky Notes.lnk -> C:WindowsSystem32StikyNot.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesSync Center.lnk -> C:WindowsSystem32mobsync.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesWordpad.lnk -> C:Program FilesWindows NTAccessorieswordpad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesWindows PowerShellWindows PowerShell (x86).lnk -> C:WindowsSysWOW64Windowspowershellv1.0powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesWindows PowerShellWindows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:WindowsSysWOW64WindowsPowerShellv1.0PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesWindows PowerShellWindows PowerShell ISE.lnk -> C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesWindows PowerShellWindows PowerShell.lnk -> C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesTablet PCShapeCollector.lnk -> C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedinkShapeCollector.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesTablet PCTabTip.lnk -> C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedinkTabTip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesTablet PCWindows Journal.lnk -> C:Program FilesWindows JournalJournal.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesSystem ToolsCharacter Map.lnk -> C:WindowsSystem32charmap.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesSystem Toolsdfrgui.lnk -> C:WindowsSystem32dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesSystem ToolsDisk Cleanup.lnk -> C:WindowsSystem32cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesSystem ToolsSystem Information.lnk -> C:WindowsSystem32msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesSystem ToolsSystem Restore.lnk -> C:WindowsSystem32rstrui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesSystem ToolsWindows Easy Transfer Reports.lnk -> C:WindowsSystem32migwizPostMig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesSystem ToolsWindows Easy Transfer.lnk -> C:WindowsSystem32migwizmigwiz.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuPrograms7-Zip7-Zip File Manager.lnk -> C:Program Files7-Zip7zFM.exe (Igor Pavlov)
Shortcut: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuPrograms7-Zip7-Zip Help.lnk -> C:Program Files7-Zip7-zip.chm ()
Shortcut: C:UserschinyLinksDesktop.lnk -> C:UserschinyDesktop ()
Shortcut: C:UserschinyLinksDownloads.lnk -> C:UserschinyDownloads ()
Shortcut: C:UserschinyLinksOneDrive.lnk -> C:UserschinyOneDrive ()
Shortcut: C:UserschinyLinksRecentPlaces.lnk -> [::{22877A6D-37A1-461A-91B0-DBDA5AAEBC99}]
Shortcut: C:UserschinyDesktop(druk)INTERVIEW NIETECHNICZNE ENGLISH (pytania i odpowiedzi).docx — skrót — skrót (2).lnk -> G:_NIE_ITPraca Symfony php 2017 2018(2017-01-08) CV(druk)INTERVIEW NIETECHNICZNE ENGLISH (pytania i odpowiedzi).docx — skrót.docx ()
Shortcut: C:UserschinyDesktop(druk)INTERVIEW NIETECHNICZNE ENGLISH (pytania i odpowiedzi).docx — skrót — skrót.lnk -> G:_NIE_ITPraca Symfony php 2017 2018(2017-01-08) CV(druk)INTERVIEW NIETECHNICZNE ENGLISH (pytania i odpowiedzi).docx — skrót.pdf ()
Shortcut: C:UserschinyDesktop(druk)INTERVIEW NIETECHNICZNE POLISH (pytania i odpowiedzi).docx — skrót.lnk -> G:_NIE_ITPraca Symfony php 2017 2018(2017-01-08) CV(druk)INTERVIEW NIETECHNICZNE POLISH (pytania i odpowiedzi).docx.docx ()
Shortcut: C:UserschinyDesktop(druk)INTERVIEW TECHNICZNE ZAGADNIENIA (pytania i odpowiedzi) — skrót (2).lnk -> G:_NIE_ITPraca Symfony php 2017 2018(2017-01-08) CV(druk)INTERVIEW TECHNICZNE ZAGADNIENIA (pytania i odpowiedzi).docx ()
Shortcut: C:UserschinyDesktop4 Język obcy — skrót.lnk -> G:_DWSPIT4 Język obcy ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopGRUBER KURS SQL 2014 — skrót.lnk -> G:_DWSPIT4 GruberGRUBER KURS SQL 2014 ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopJavaScript_for_PHP_Geeks_ReactJS_with_Symfony[2018] — skrót.lnk -> D:KNPUniversityJavaScript_for_PHP_Geeks_ReactJS_with_Symfony[2018] (Brak pliku)
Shortcut: C:UserschinyDesktopKomputer.lnk -> System Folder
Shortcut: C:UserschinyDesktopMatthias Noback - Principles of Package Design (2018, Apress) — skrót.lnk -> G:_KURSYMatthias Noback - Principles of Package Design (2018, Apress).pdf ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopnotification — skrót.lnk -> C:wamp64wwwnotification ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopPraca Symfony 2017 — skrót.lnk -> G:_NIE_ITPraca Symfony php 2017 2018 ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopStellar_Development_with_Symfony_4 — skrót.lnk -> I:KNPUniversityStellar_Development_with_Symfony_4 ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopSymfony_4_Fundamentals_Services_Config__Environments — skrót.lnk -> I:KNPUniversitySymfony_4_Fundamentals_Services_Config__Environments ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopUpgrade_to_Symfony4_and_Flex — skrót.lnk -> I:KNPUniversityUpgrade_to_Symfony4_and_Flex ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopZadania rekrutacyjne — skrót.lnk -> G:_NIE_ITPraca Symfony php 2017 2018Zadania rekrutacyjne ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopZandstra M. - PHP Objects, Patterns, and Practice, 5th Edition - 2016 — skrót.lnk -> G:_KURSYZandstra M. - PHP Objects, Patterns, and Practice, 5th Edition - 2016.pdf ()
Shortcut: C:UserschinyDesktop[wzorce projektowe]  Rusz głową! Wzorce projektowe (2017, Helion) - Eric Freeman, Elisabeth Freeman, Bert Bates, Kathy Sierra [bitmapa] — skrót.lnk -> G:_KURSY[wzorce projektowe]  Rusz głową! Wzorce projektowe (2017, Helion) - Eric Freeman, Elisabeth Freeman, Bert Bates, Kathy Sierra [bitmapa].pdf ()
Shortcut: C:UserschinyDesktop_KURSY — skrót.lnk -> G:_KURSY ()
Shortcut: C:UserschinyDesktop___KURSY TUTORIALE ROZSIANE A KOMPUTERZEBootstrap 4 Essential Training — skrót.lnk -> E:Bootstrap 4 Essential Training ()
Shortcut: C:UserschinyDesktop___KURSY TUTORIALE ROZSIANE A KOMPUTERZEKNPUniversity — skrót.lnk -> I:KNPUniversity ()
Shortcut: C:UserschinyDesktop___KURSY TUTORIALE ROZSIANE A KOMPUTERZE[Bootstrap] [Udemy] Bootstrap 4 Rapid web development framework HTML CSS JS — skrót.lnk -> E:[Bootstrap] [Udemy] Bootstrap 4 Rapid web development framework HTML CSS JS ()
Shortcut: C:UserschinyDesktop___KURSY TUTORIALE ROZSIANE A KOMPUTERZE[Elasticsearch] [O'Reilly] - Working with Elasticsearch — skrót.lnk -> E:[Elasticsearch] [O'Reilly] - Working with Elasticsearch ()
Shortcut: C:UserschinyDesktop___KURSY TUTORIALE ROZSIANE A KOMPUTERZE[Redis] [tutsplus] [2014] Redis Essentials — skrót.lnk -> E:[Redis] [tutsplus] [2014] Redis Essentials ()
Shortcut: C:UserschinyDesktop___KURSY TUTORIALE ROZSIANE A KOMPUTERZE__Lynda - Creating Expandable Panels with jQuery (2016) — skrót.lnk -> H:__Lynda - Creating Expandable Panels with jQuery (2016) ()
Shortcut: C:UserschinyDesktop___KURSY TUTORIALE ROZSIANE A KOMPUTERZE__Lynda - jQuery Essential Training (2016) — skrót.lnk -> H:__Lynda - jQuery Essential Training (2016) ()
Shortcut: C:UserschinyDesktop___KURSY TUTORIALE ROZSIANE A KOMPUTERZE__Lynda - PHP 7 New Features — skrót.lnk -> H:__Lynda - PHP 7 New Features ()
Shortcut: C:UserschinyDesktop___KURSY TUTORIALE ROZSIANE A KOMPUTERZE__Stoyan Stefanov - JavaScript for PHP Developers - 2013 — skrót.lnk -> H:__Stoyan Stefanov - JavaScript for PHP Developers - 2013 ()
Shortcut: C:UserschinyDesktop___KURSY TUTORIALE ROZSIANE A KOMPUTERZE__[Tuts Plus] JavaScript for PHP Developers Video Tutorial-KTR — skrót.lnk -> H:__[Tuts Plus] JavaScript for PHP Developers Video Tutorial-KTR ()
Shortcut: C:UserschinyDesktop___KURSY TUTORIALE ROZSIANE A KOMPUTERZE__[Udemy] Usman Raoof - Learn to create sign up system using JQuery, Ajax and PHP (2016) — skrót.lnk -> H:__[Udemy] Usman Raoof - Learn to create sign up system using JQuery, Ajax and PHP (2016) ()
Shortcut: C:UserschinyDesktop___KURSY TUTORIALE ROZSIANE A KOMPUTERZE_____KNPUniversity (część na dycku G część na N) — skrót.lnk -> H:_____KNPUniversity (część na dycku G część na N) ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopsql ebook[sql] 100 sposobów na SQL (2007, Helion) - Andrew Cumming, Gordon Russell — skrót (2).lnk -> G:_KURSY[sql] 100 sposobów na SQL (2007, Helion) - Andrew Cumming, Gordon Russell.pdf ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopsql ebook[sql] Praktyczny kurs SQL. Wydanie III - Danuta Mendrala, Marcin Szeliga (2015) — skrót.lnk -> G:_KURSY[sql] Praktyczny kurs SQL. Wydanie III - Danuta Mendrala, Marcin Szeliga (2015).rar ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopsql ebook[sql] SQL. Rusz głową! (2010, Helion) - Lynn Beighley — skrót.lnk -> G:_KURSY[sql] SQL. Rusz głową! (2010, Helion) - Lynn Beighley.pdf ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopsql ebook[sql] SQL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II (2011, Helion) - Marcin Lis — skrót (2).lnk -> G:_KURSY[sql] SQL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II (2011, Helion) - Marcin Lis.pdf ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopsql ebook[sql] Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II  (2009, Helion) - praca zbiorowa — skrót (2).lnk -> G:_KURSY[sql] Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II  (2009, Helion) - praca zbiorowa.pdf ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopFILM132Roma.2018.REPACK.720p.NF.WEB-DL.MkvCage.ws — skrót.lnk -> D:132Roma.2018.REPACK.720p.NF.WEB-DL.MkvCage.ws.mkv (Brak pliku)
Shortcut: C:UserschinyDesktopFILMA Generation — skrót.lnk -> D:A Generation ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopFILMAnnihilation.2018.2160p.10bit.HDR.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA — skrót.lnk -> D:Annihilation.2018.2160p.10bit.HDR.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopFILMCall.Me.By.Your.Name.2017.DVDScr.XVID.AC3.HQ.Hive-CM8[EtMovies] — skrót.lnk -> I:Call.Me.By.Your.Name.2017.DVDScr.XVID.AC3.HQ.Hive-CM8[EtMovies] ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopFILMFrançois Truffaut's Jules et Jim (1962) - 1080p x265 HEVC - FRE (ENG SUBS) [BRSHNKV] — skrót.lnk -> E:François Truffaut's Jules et Jim (1962) - 1080p x265 HEVC - FRE (ENG SUBS) [BRSHNKV] ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopFILMPhantom Thread 2017 DVDSCR x264 AC3 TiTAN — skrót.lnk -> D:Phantom Thread 2017 DVDSCR x264 AC3 TiTAN ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopFILMSweet Country (2017) — skrót.lnk -> D:Sweet Country (2017) ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopFILMThe Pawnbroker (1964) — skrót.lnk -> E:The Pawnbroker (1964) ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopFILMThe.Party.2017.BDRip.XviD.AC3-EVO — skrót.lnk -> I:The.Party.2017.BDRip.XviD.AC3-EVO ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopFILM[FileTracker.pl] 120 uderzeń serca - 120 battements par minute 2017 [BRRip.XViD-MORS] [Napisy PL] — skrót.lnk -> E:[FileTracker.pl] 120 uderzeń serca - 120 battements par minute 2017 [BRRip.XViD-MORS] [Napisy PL] ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopFILMŚlepnąc od świateł — skrót.lnk -> I:Ślepnąc od świateł ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopalgorytmy ebook[algorytmy]  Algorytmy bez tajemnic (2013) - Thomas H. Cormen — skrót.lnk -> G:_KURSY[algorytmy]  Algorytmy bez tajemnic (2013) - Thomas H. Cormen.pdf ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopalgorytmy ebook[algorytmy]  Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V (2015) - Piotr Wróblewski — skrót.lnk -> G:_KURSY[algorytmy]  Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V (2015) - Piotr Wróblewski.pdf ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopalgorytmy ebook[algorytmy]  Algorytmy. Ilustrowany przewodnik (2017, Helion) - Aditya Bhargava — skrót.lnk -> G:_KURSY[algorytmy]  Algorytmy. Ilustrowany przewodnik (2017, Helion) - Aditya Bhargava.pdf ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopalgorytmy ebook[algorytmy] Algorytmy - Maciej Sysło (2016) — skrót.lnk -> G:_KURSY[algorytmy] Algorytmy - Maciej Sysło (2016).pdf ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopalgorytmy ebook[algorytmy] Algorytmy. Ćwiczenia (2008, Helion) - Bogdan Buczek — skrót.lnk -> G:_KURSY[algorytmy] Algorytmy. Ćwiczenia (2008, Helion) - Bogdan Buczek.pdf ()
Shortcut: C:UserschinyDesktopalgorytmy ebook[algorytmy] Piotr Wróblewski - Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V (2015) — skrót.lnk -> G:_KURSY[algorytmy] Piotr Wróblewski - Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V (2015).pdf ()
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuµTorrent.lnk -> C:UserschinyAppDataRoaminguTorrentuTorrent.exe (BitTorrent Inc.)
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsInternet Explorer.lnk -> C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft OneDrive.lnk -> C:UserschinyAppDataLocalMicrosoftOneDriveOneDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWhatsAppWhatsApp.lnk -> C:UserschinyAppDataLocalWhatsAppWhatsApp.exe (WhatsApp)
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsTechPowerUp GPU-ZTechPowerUp GPU-Z.lnk -> C:Program Files (x86)GPU-ZGPU-Z.exe (techPowerUp (www.techpowerup.com))
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsTechPowerUp GPU-ZUninstall.lnk -> C:Program Files (x86)GPU-Zuninstall.exe ()
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsStartupHDDlife.lnk -> C:Program Files (x86)BinarySenseHDDlife 4HDDlifePro.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSlack TechnologiesSlack.lnk -> C:UserschinyAppDataLocalslackslack.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMaintenanceHelp.lnk -> C:WindowsSystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesCommand Prompt.lnk -> C:WindowsSystem32cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesNotepad.lnk -> C:WindowsSystem32notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesRun.lnk -> C:WindowsSystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesWindows Explorer.lnk -> C:Windowsexplorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesSystem Toolscomputer.lnk -> C:WindowsSystem32imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesSystem ToolsControl Panel.lnk -> C:WindowsSystem32imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesSystem ToolsPrivate Character Editor.lnk -> C:WindowsSystem32eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesAccessibilityMagnify.lnk -> C:WindowsSystem32Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesAccessibilityNarrator.lnk -> C:WindowsSystem32Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesAccessibilityOn-Screen Keyboard.lnk -> C:WindowsSystem32osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick Launchfoobar2000.lnk -> C:Program Files (x86)foobar2000foobar2000.exe (Piotr Pawlowski)
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchGoogle Chrome.lnk -> C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchIrfanView.lnk -> C:Program Files (x86)IrfanViewi_view32.exe (Irfan Skiljan)
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchNapiProjekt.lnk -> C:Program Files (x86)NapiProjektnapisy.exe ()
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchOn-Screen Keyboard.lnk -> C:WindowsSystem32osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchRevo Uninstaller.lnk -> C:Program FilesVS Revo GroupRevo UninstallerRevoUnin.exe (VS Revo Group)
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchShows Desktop.lnk -> C:WindowsSystem32imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchSoulseekQt.lnk -> C:Program Files (x86)SoulseekQtSoulseekQt.exe ()
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchSpeccy.lnk -> C:Program FilesSpeccySpeccy64.exe (Piriform Ltd)
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchVLC media player.lnk -> C:Program FilesVideoLANVLCvlc.exe (VideoLAN)
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchWampserver64.lnk -> C:wamp64wampmanager.exe (Aestan Software)
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchWord 2016.lnk -> C:Program FilesMicrosoft OfficerootOffice16WINWORD.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchUser PinnedStartMenufoobar2000.lnk -> C:Program Files (x86)foobar2000foobar2000.exe (Piotr Pawlowski)
Shortcut: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchUser PinnedStartMenuJetBrains PhpStorm 2018.1.4.lnk -> C:Program FilesJetBrainsPhpStorm 2018.1.4binphpstorm64.exe (JetBrains s.r.o.)
Shortcut: C:UsersDefaultLinksOneDrive.lnk -> C:Program Files (x86)Microsoft OneDriveOneDriveSetup.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft OneDrive.lnk -> C:Program Files (x86)Microsoft OneDriveOneDriveSetup.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMaintenanceHelp.lnk -> C:WindowsSystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesCommand Prompt.lnk -> C:WindowsSystem32cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesNotepad.lnk -> C:WindowsSystem32notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesRun.lnk -> C:WindowsSystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesWindows Explorer.lnk -> C:Windowsexplorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesSystem Toolscomputer.lnk -> C:WindowsSystem32imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesSystem ToolsControl Panel.lnk -> C:WindowsSystem32imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesSystem ToolsPrivate Character Editor.lnk -> C:WindowsSystem32eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesAccessibilityMagnify.lnk -> C:WindowsSystem32Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesAccessibilityNarrator.lnk -> C:WindowsSystem32Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesAccessibilityOn-Screen Keyboard.lnk -> C:WindowsSystem32osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchShows Desktop.lnk -> C:WindowsSystem32imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchWindow Switcher.lnk -> C:Windowsexplorer.exe (Microsoft Corporation)
 
 
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWindows KitsWindows ADKDeployment and Imaging Tools Environment.lnk -> C:WindowsSystem32cmd.exe (Microsoft Corporation) -> /k "C:Program Files (x86)Windows Kits8.0Assessment and Deployment KitDeployment ToolsDandISetEnv.bat "
 
 
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuDefault Programs.lnk -> C:WindowsSystem32control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DefaultPrograms
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuWindows Update.lnk -> C:WindowsSystem32wuapp.exe (Microsoft Corporation) -> startmenu
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSidebar.lnk -> C:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exe (Microsoft Corporation) -> /showgadgets
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWindows Media Player.lnk -> C:Program Files (x86)Windows Media Playerwmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsVideoLANVLC media player - reset preferences and cache files.lnk -> C:Program FilesVideoLANVLCvlc.exe (VideoLAN) -> --reset-config --reset-plugins-cache vlc://quit
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsVideoLANVLC media player skinned.lnk -> C:Program FilesVideoLANVLCvlc.exe (VideoLAN) -> -Iskins
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNVIDIA Corporation3D VisionPakiet poglądu 3D Vision 1.lnk -> C:Program Files (x86)NVIDIA Corporation3D Visionnvstlink.exe (NVIDIA Corporation) -> /show
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNVIDIA Corporation3D VisionWyłącz system 3D Vision.lnk -> C:Program Files (x86)NVIDIA Corporation3D Visionnvstlink.exe (NVIDIA Corporation) -> /disable
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNVIDIA Corporation3D VisionWłącz system 3D Vision.lnk -> C:Program Files (x86)NVIDIA Corporation3D Visionnvstlink.exe (NVIDIA Corporation) -> /enable
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNarzędzia pakietu Microsoft Office 2016Database Compare 2016.lnk -> C:Program FilesMicrosoft OfficerootclientAppVLP.exe (Microsoft Corporation) -> "C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice16DCFDATABASECOMPARE.EXE"
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNarzędzia pakietu Microsoft Office 2016Office 2016 Upload Center.lnk -> C:Program FilesMicrosoft OfficerootclientAppVLP.exe (Microsoft Corporation) -> "C:Program FilesMicrosoft OfficeRootOffice16MSOUC.EXE"
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNarzędzia pakietu Microsoft Office 2016Spreadsheet Compare 2016.lnk -> C:Program FilesMicrosoft OfficerootclientAppVLP.exe (Microsoft Corporation) -> "C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice16DCFSPREADSHEETCOMPARE.EXE"
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNarzędzia pakietu Microsoft OfficeDatabase Compare.lnk -> C:Program FilesMicrosoft OfficerootclientAppVLP.exe (Microsoft Corporation) -> "C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice16DCFDATABASECOMPARE.EXE"
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNarzędzia pakietu Microsoft OfficeOffice Upload Center.lnk -> C:Program FilesMicrosoft OfficerootclientAppVLP.exe (Microsoft Corporation) -> "C:Program FilesMicrosoft OfficeRootOffice16MSOUC.EXE"
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNarzędzia pakietu Microsoft OfficeSpreadsheet Compare.lnk -> C:Program FilesMicrosoft OfficerootclientAppVLP.exe (Microsoft Corporation) -> "C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice16DCFSPREADSHEETCOMPARE.EXE"
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNapiProjektNapisy oczekujące na pobranie.lnk -> C:Program Files (x86)NapiProjektnapisy.exe () -> -kolejka
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMalwarebytesUninstall Malwarebytes.lnk -> C:Program FilesMalwarebytesAnti-Malwareunins000.exe () ->  /LOG
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMaintenanceBackup and Restore Center.lnk -> C:WindowsSystem32control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.BackupAndRestore
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsK-Lite Codec PackConfigurationDirectVobSub.lnk -> C:WindowsSystem32rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:Program Files (x86)K-Lite Codec PackFiltersDirectVobSub64vsfilter.dll",DirectVobSub
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsK-Lite Codec PackConfigurationffdshow audio decoder (x64).lnk -> C:WindowsSystem32rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:Program Files (x86)K-Lite Codec PackFiltersffdshow64ffdshow.ax",configureAudio
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsK-Lite Codec PackConfigurationffdshow audio decoder.lnk -> C:WindowsSysWOW64rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:Program Files (x86)K-Lite Codec PackFiltersffdshowffdshow.ax",configureAudio
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsK-Lite Codec PackConfigurationffdshow video decoder (x64).lnk -> C:WindowsSystem32rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:Program Files (x86)K-Lite Codec PackFiltersffdshow64ffdshow.ax",configure
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsK-Lite Codec PackConfigurationffdshow video decoder.lnk -> C:WindowsSysWOW64rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:Program Files (x86)K-Lite Codec PackFiltersffdshowffdshow.ax",configure
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsK-Lite Codec PackConfigurationLAV Audio.lnk -> C:WindowsSystem32rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:Program Files (x86)K-Lite Codec PackFiltersLAV64lavaudio.ax",OpenConfiguration
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsK-Lite Codec PackConfigurationLAV Splitter.lnk -> C:WindowsSystem32rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:Program Files (x86)K-Lite Codec PackFiltersLAV64lavsplitter.ax",OpenConfiguration
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsK-Lite Codec PackConfigurationLAV Video.lnk -> C:WindowsSystem32rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:Program Files (x86)K-Lite Codec PackFiltersLAV64lavvideo.ax",OpenConfiguration
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsK-Lite Codec PackConfigurationmadVR.lnk -> C:Program Files (x86)K-Lite Codec PackFiltersmadVRmadHcCtrl.exe (madshi.net) -> editLocalSettingsDontWait
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsJavaAbout Java.lnk -> C:Program FilesJavajre1.8.0_191binjavacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab about
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsJavaCheck For Updates.lnk -> C:Program FilesJavajre1.8.0_191binjavacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab update
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsIrfanViewIrfanView - Thumbnails.lnk -> C:Program Files (x86)IrfanViewi_view32.exe (Irfan Skiljan) -> /thumbs
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsGitGit Bash.lnk -> C:Program FilesGitgit-bash.exe (The Git Development Community) -> --cd-to-home
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsGitGit CMD.lnk -> C:Program FilesGitgit-cmd.exe (The Git Development Community) -> --cd-to-home
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsBrotherDCP-J315W LANControlCenter3.lnk -> C:Program Files (x86)BrotherControlCenter3BrCtrCen.exe (Brother Industries, Ltd.) -> /Model=DCP-J315W LAN
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsBrotherDCP-J315W LANInstalowanie diagnostyki.lnk -> C:Program Files (x86)BrotherBrmfl10bBrinstck.exe (Brother Industries, Ltd.) -> DCP-J315W LAN
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsBrotherDCP-J315W LANOdinstaluj.lnk -> C:Program Files (x86)InstallShield Installation Information{FB83EAC4-E3F6-4666-B45B-44522F2344B6}setup.exe (Macrovision Corporation) -> -runfromtemp -l0x0015 UNINSTALL Reg=BH9e2_C1,Brother DCP-J315W,LAN
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsBrotherDCP-J315W LANRejestracja On-Line.lnk -> C:Program Files (x86)BrotherBrmfl10bBrolinkBrolink0.exe (Brother Industories, Ltd.) -> OLR_URL /mDCP-J315W
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsBrotherDCP-J315W LANSieciowe Centrum PhotoCapture.lnk -> C:Windowsexplorer.exe (Microsoft Corporation) -> "ftp://192.168.1.2"
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsBrotherDCP-J315W LANStatus Monitor.lnk -> C:Program Files (x86)Browny02BrotherBrStMonW.exe (Brother Industries, Ltd.) -> Brother DCP-J315W Printer on IP_192.168.1.2 /SHOW
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsBrotherDCP-J315W LANUstawienia skaneraSkanery i aparaty fotograficzne.lnk -> C:WindowsSystem32control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.ScannersAndCameras
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsComputer Management.lnk -> C:WindowsSystem32compmgmt.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsEvent Viewer.lnk -> C:WindowsSystem32eventvwr.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsPerformance Monitor.lnk -> C:WindowsSystem32perfmon.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsSecurity Configuration Management.lnk -> C:WindowsSystem32secpol.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsTask Scheduler.lnk -> C:WindowsSystem32taskschd.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative ToolsWindows PowerShell Modules.lnk -> C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe (Microsoft Corporation) -> -NoExit -ImportSystemModules
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesMobility Center.lnk -> C:WindowsSystem32mblctr.exe (Microsoft Corporation) -> /open
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesWelcome Center.lnk -> C:WindowsSystem32rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> %SystemRoot%system32OobeFldr.dll,ShowWelcomeCenter LaunchedBy_StartMenuShortcut
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesSystem ToolsResource Monitor.lnk -> C:WindowsSystem32perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesSystem ToolsTask Scheduler.lnk -> C:WindowsSystem32taskschd.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesAccessibilitySpeech Recognition.lnk -> C:WindowsSpeechCommonsapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
ShortcutWithArgument: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftWordfooł%20foolewicz%20CV%20-%20PL307185120735512700fooł%20foolewicz%20CV%20-%20PL.doc.lnk -> C:UserschinyDesktopfooł foolewicz CV - PL.doc () -> 12
ShortcutWithArgument: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesSystem ToolsInternet Explorer (No Add-ons).lnk -> C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe (Microsoft Corporation) ->  -extoff
ShortcutWithArgument: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesAccessibilityEase of Access.lnk -> C:WindowsSystem32control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
ShortcutWithArgument: C:UserschinyAppDataRoamingMicrosoftWindowsSendToFax Recipient.lnk -> C:WindowsSystem32WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesAccessibilityEase of Access.lnk -> C:WindowsSystem32control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
ShortcutWithArgument: C:UsersDefaultAppDataRoamingMicrosoftWindowsSendToFax Recipient.lnk -> C:WindowsSystem32WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
 
 
InternetURL: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsWampserver64Wampserver64 on the Web.url -> URL: hxxp://forum.wampserver.com/index.php
InternetURL: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSpeccySpeccy Homepage.url -> URL: hxxp://www.piriform.com/speccy
InternetURL: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSony EricssonSony Ericsson PC Suitewww.sonyericsson.com.url -> URL: hxxp://www.sonyericsson.com
InternetURL: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsRevo UninstallerStrona internetowa aplikacji Revo Uninstaller.url -> URL: hxxp://www.revouninstaller.com/
InternetURL: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNode.jsNode.js documentation.url -> URL: hxxps://nodejs.org/download/release/v4.5.0/docs/api/
InternetURL: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsNode.jsNode.js website.url -> URL: hxxp://nodejs.org/
InternetURL: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsJavaGet Help.url -> URL: hxxp://java.com/help
InternetURL: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsJavaVisit Java.com.url -> URL: hxxp://java.com/
InternetURL: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsGOMHomepage.url -> URL: hxxp://www.gomlab.com/
InternetURL: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsCCleanerCCleaner Homepage.url -> URL: hxxp://www.piriform.com/ccleaner
InternetURL: C:UserschinyFavoritesLinks for PolskaBezpieczeństwo w trybie online.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142211
InternetURL: C:UserschinyFavoritesLinks for PolskaBezpieczny Internet.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129626
InternetURL: C:UserschinyFavoritesLinks for PolskaKultura.pl.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129625
InternetURL: C:UserschinyFavoritesLinks for PolskaPogodynka.pl — oficjalny serwis pogodowy IMGW.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129624
InternetURL: C:UserschinyFavoritesLinks for PolskaPolska.pl.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129622
InternetURL: C:UserschinyFavoritesLinksGaleria obiektów Web Slice.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121315
InternetURL: C:UserschinyFavoritesLinksSugerowane witryny.url -> URL: hxxps://ieonline.microsoft.com/#ieslice
InternetURL: C:UserswampFavoritesLinks for PolskaBezpieczeństwo w trybie online.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142211
InternetURL: C:UserswampFavoritesLinks for PolskaBezpieczny Internet.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129626
InternetURL: C:UserswampFavoritesLinks for PolskaKultura.pl.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129625
InternetURL: C:UserswampFavoritesLinks for PolskaPogodynka.pl — oficjalny serwis pogodowy IMGW.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129624
InternetURL: C:UserswampFavoritesLinks for PolskaPolska.pl.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129622
InternetURL: C:UserswampFavoritesLinksGaleria obiektów Web Slice.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121315
 
==================== Koniec  Shortcut.txt =============================
 
Wygenerowano w 0.069s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!