wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2018-07-19 12:20) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 15.07.2018
Uruchomiony przez Leopold (administrator)  OEM-KOMPUTER (19-07-2018 12:16:20)
Uruchomiony z C:UsersLeopoldDownloads
Załadowane profile: Leopold (Dostępne profile: Leopold)
Platform: Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
Tryb startu: Safe Mode (with Networking)
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 
==================== Procesy (filtrowane) =================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 
(Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32dllhost.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
(Disc Soft Ltd) C:Program FilesDAEMON Tools LiteDTShellHlp.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
(Google Inc.) C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
 
==================== Rejestr (filtrowane) ===========================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 
HKLM...Run: [AvastUI.exe] => C:Program FilesAVAST SoftwareAvastAvLaunch.exe [242904 2018-06-25] (AVAST Software)
HKLM...Run: [XboxStat] => C:Program FilesMicrosoft Xbox 360 AccessoriesXboxStat.exe [825184 2009-09-30] (Microsoft Corporation)
WinlogonNotifyigfxcui: C:Windowssystem32igfxdev.dll (Intel Corporation)
HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindows Defender: Ograniczenia <==== UWAGA
HKUS-1-5-21-2969205099-3508488192-1254568363-1000...Run: [Discord] => C:UsersLeopoldAppDataLocalDiscordapp-0.0.301Discord.exe [57816920 2018-04-30] (Discord Inc.)
HKUS-1-5-21-2969205099-3508488192-1254568363-1000...Run: [CCleaner Monitoring] => C:Program FilesCCleanerCCleaner64.exe [18385368 2018-06-24] (Piriform Ltd)
HKUS-1-5-21-2969205099-3508488192-1254568363-1000...MountPoints2: {e3505869-2440-11e8-a0b5-dca9717ae2c4} - F:setup.exe
AppInit_DLLs: C:Windowssystem32nvinitx.dll => Brak pliku
AppInit_DLLs-x32: C:WindowsSysWOW64nvinit.dll => Brak pliku
 
==================== Internet (filtrowane) ====================
 
(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 
TcpipParameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip..Interfaces{FA0F068D-746C-44A5-BE31-2EE59D88A0F3}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
 
Internet Explorer:
==================
HKUS-1-5-21-2969205099-3508488192-1254568363-1000SoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/pl-pl/?ocid=iehp
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:Program FilesJavajre1.8.0_161binssv.dll [2018-03-06] (Oracle Corporation)
BHO: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:Program FilesAVAST SoftwareAvastaswWebRepIE64.dll [2018-06-25] (AVAST Software)
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:Program FilesJavajre1.8.0_161binjp2ssv.dll [2018-03-06] (Oracle Corporation)
BHO-x32: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:Program FilesAVAST SoftwareAvastaswWebRepIE.dll [2018-06-25] (AVAST Software)
 
FireFox:
========
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.161.2 -> C:Program FilesJavajre1.8.0_161bindtpluginnpDeployJava1.dll [2018-03-06] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.161.2 -> C:Program FilesJavajre1.8.0_161binplugin2npjp2.dll [2018-03-06] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:Program Files (x86)GoogleUpdate1.3.33.17npGoogleUpdate3.dll [2018-05-19] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:Program Files (x86)GoogleUpdate1.3.33.17npGoogleUpdate3.dll [2018-05-19] (Google Inc.)
 
Chrome: 
=======
CHR Profile: C:UsersLeopoldAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefault [2018-07-19]
CHR Extension: (Prezentacje) - C:UsersLeopoldAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsaapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-03-05]
CHR Extension: (Dokumenty) - C:UsersLeopoldAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsaohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-03-05]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:UsersLeopoldAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsapdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-03-05]
CHR Extension: (YouTube) - C:UsersLeopoldAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsblpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-03-05]
CHR Extension: (Arkusze) - C:UsersLeopoldAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsfelcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-03-05]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:UsersLeopoldAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsnmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-03]
CHR Extension: (Gmail) - C:UsersLeopoldAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionspjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-03-05]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:UsersLeopoldAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefaultExtensionspkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-06-09]
CHR HKLM-x32...ChromeExtension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32...ChromeExtension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
 
==================== Usługi (filtrowane) ====================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
S3 aswbIDSAgent; C:Program FilesAVAST SoftwareAvastx64aswidsagenta.exe [7780400 2018-06-25] (AVAST Software)
S2 avast! Antivirus; C:Program FilesAVAST SoftwareAvastAvastSvc.exe [322464 2018-06-25] (AVAST Software)
S4 BrYNSvc; C:Program Files (x86)Browny02BrYNSvc.exe [282112 2012-10-26] (Brother Industries, Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego]
S4 Disc Soft Lite Bus Service; C:Program FilesDAEMON Tools LiteDiscSoftBusServiceLite.exe [3480720 2018-03-07] (Disc Soft Ltd)
S4 EasyAntiCheat; C:Program Files (x86)EasyAntiCheatEasyAntiCheat.exe [526888 2018-04-16] (EasyAntiCheat Ltd)
S4 Hamachi2Svc; C:Program Files (x86)LogMeIn Hamachix64hamachi-2.exe [3346856 2018-05-30] (LogMeIn Inc.)
S4 HiPatchService; D:Program Files (x86)Hi-Rez StudiosHiPatchService.exe [9728 2018-03-28] (Hi-Rez Studios) [Brak podpisu cyfrowego]
S4 LMIGuardianSvc; C:Program Files (x86)LogMeIn Hamachix64LMIGuardianSvc.exe [419248 2016-05-27] (LogMeIn, Inc.)
S3 npggsvc; C:WindowsSysWOW64GameMon.des [7677008 2017-10-16] (INCA Internet Co., Ltd.)
S3 WinDefend; C:Program FilesWindows Defendermpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
 
===================== Sterowniki (filtrowane) ======================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
S1 aswArPot; C:WindowsSystem32driversaswArPot.sys [197160 2018-06-25] (AVAST Software)
S1 aswbidsdriver; C:WindowsSystem32driversaswbidsdrivera.sys [229392 2018-06-25] (AVAST Software)
S0 aswbidsh; C:WindowsSystem32driversaswbidsha.sys [201328 2018-06-25] (AVAST Software)
S0 aswblog; C:WindowsSystem32driversaswbloga.sys [346664 2018-06-25] (AVAST Software)
S0 aswbuniv; C:WindowsSystem32driversaswbuniva.sys [59592 2018-06-25] (AVAST Software)
S1 aswHdsKe; C:WindowsSystem32driversaswHdsKe.sys [239680 2018-06-25] (AVAST Software)
S3 aswHwid; C:WindowsSystem32driversaswHwid.sys [46976 2018-06-25] (AVAST Software)
S2 aswMonFlt; C:WindowsSystem32driversaswMonFlt.sys [159640 2018-06-25] (AVAST Software)
R1 aswRdr; C:WindowsSystem32driversaswRdr2.sys [111872 2018-06-25] (AVAST Software)
S0 aswRvrt; C:WindowsSystem32driversaswRvrt.sys [85968 2018-06-25] (AVAST Software)
S1 aswSnx; C:WindowsSystem32driversaswSnx.sys [1027728 2018-06-25] (AVAST Software)
S1 aswSP; C:WindowsSystem32driversaswSP.sys [463080 2018-06-25] (AVAST Software)
S2 aswStm; C:WindowsSystem32driversaswStm.sys [211160 2018-06-25] (AVAST Software)
S0 aswVmm; C:WindowsSystem32driversaswVmm.sys [381584 2018-06-25] (AVAST Software)
R3 dtlitescsibus; C:WindowsSystem32DRIVERSdtlitescsibus.sys [30264 2018-03-10] (Disc Soft Ltd)
R3 dtliteusbbus; C:WindowsSystem32DRIVERSdtliteusbbus.sys [47672 2018-03-10] (Disc Soft Ltd)
S3 IntcDAud; C:WindowsSystem32DRIVERSIntcDAud.sys [342528 2012-10-02] (Intel(R) Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 VOICEMOD_Driver; C:WindowsSystem32driversvmdrv.sys [27648 2018-03-15] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
S3 FairplayKD; ??C:ProgramDataMTA San Andreas AllCommontempFairplayKD.sys [X]
S4 nvlddmkm; system32DRIVERSnvlddmkm.sys [X]
S4 nvpciflt; SystemRootsystem32DRIVERSnvpciflt.sys [X]
S4 nvvad_WaveExtensible; system32driversnvvad64v.sys [X]
S4 nvvhci; system32DRIVERSnvvhci.sys [X]
S3 xhunter1; ??C:Windowsxhunter1.sys [X]
 
==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
 
==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 
2018-07-19 12:16 - 2018-07-19 12:17 - 000010394 _____ C:UsersLeopoldDownloadsFRST.txt
2018-07-19 12:15 - 2018-07-19 12:16 - 000000000 ____D C:FRST
2018-07-19 12:14 - 2018-07-19 12:14 - 002412544 _____ (Farbar) C:UsersLeopoldDownloadsFRST64.exe
2018-07-19 12:13 - 2018-07-19 12:13 - 000096998 _____ C:Windowsntbtlog.txt
2018-07-19 01:07 - 2018-07-19 01:07 - 000001310 _____ C:UsersPublicDesktopSkype.lnk
2018-07-19 01:07 - 2018-07-19 01:07 - 000000000 ____D C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSkype
2018-07-19 00:58 - 2018-07-19 01:07 - 578881536 _____ C:UsersLeopoldDownloadskrd.iso
2018-07-18 16:25 - 2018-07-18 22:13 - 000000000 ____D C:UsersLeopoldAppDataRoamingStardewValley
2018-07-18 16:25 - 2018-07-18 16:35 - 000000000 ____D C:Stardew Valley
2018-07-18 16:25 - 2018-07-18 16:25 - 000000000 ____D C:UsersLeopoldAppDataLocalStardewValley
2018-07-18 15:10 - 2018-07-18 15:10 - 000000000 _____ C:WindowsSysWOW64last.dump
2018-07-18 00:12 - 2018-07-18 00:12 - 000000000 ____D C:UsersLeopoldAppDataLocalLow11BitStudios
2018-07-18 00:10 - 2018-07-18 00:10 - 000000000 ____D C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMoonlighter
2018-07-17 23:50 - 2018-07-19 00:03 - 000003762 _____ C:WindowsSystem32Tasks{AD5390BA-BEF7-6112-5B03-F6E6BC583EF2}
2018-07-17 23:50 - 2018-07-19 00:03 - 000003632 _____ C:WindowsSystem32Tasks{C26A3D15-31E1-0649-4CCA-3269452ABCB7}
2018-07-17 23:50 - 2018-07-19 00:03 - 000003414 _____ C:WindowsSystem32Tasks{95FBBF0C-0B4D-307F-BDA6-53A4F1B6230D}
2018-07-17 23:50 - 2018-07-17 23:50 - 000000002 _____ C:UsersLeopoldAppDataLocalimw.ini
2018-07-17 17:02 - 2018-07-17 17:02 - 000004096 _____ C:Windowsd3dx.dat
2018-07-17 13:05 - 2018-07-17 13:05 - 000000000 ____D C:Windowspss
2018-07-17 03:00 - 2018-07-17 03:06 - 000000000 ____D C:UsersLeopoldAppDataRoamingMEGA Link Downloader
2018-07-16 23:34 - 2018-07-17 13:30 - 000000000 ___RD C:UsersLeopoldDocumentsMEGAsync
2018-07-16 23:30 - 2018-07-17 13:30 - 000000000 ____D C:WindowsSystem32TasksMEGA
2018-07-16 23:30 - 2018-07-16 23:30 - 000000000 ____D C:UsersLeopoldAppDataLocalMega Limited
2018-07-14 13:39 - 2018-07-14 13:39 - 000000000 ____D C:UsersLeopoldAppDataLocalNVIDIA Corporation
2018-07-14 13:23 - 2018-07-14 13:23 - 000000000 ____D C:UsersLeopoldAppDataLocalGaijin
2018-07-14 13:23 - 2018-07-14 13:23 - 000000000 ____D C:ProgramDataGaijin
2018-07-13 12:13 - 2018-07-13 12:13 - 000000000 ____D C:UsersLeopoldAppDataRoaming.mono
2018-07-05 12:47 - 2018-07-05 12:47 - 000001020 _____ C:UsersLeopoldAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsGameRanger.lnk
2018-06-28 01:35 - 2018-06-28 01:54 - 000000000 ____D C:UsersLeopoldDocumentsGTA San Andreas User Files
2018-06-28 01:35 - 2018-06-28 01:35 - 000000851 _____ C:UsersPublicDesktopMTA San Andreas 1.5.lnk
2018-06-28 01:35 - 2018-06-28 01:35 - 000000000 ____D C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMTA San Andreas 1.5
2018-06-28 01:33 - 2018-06-28 01:36 - 000000000 ____D C:ProgramDataMTA San Andreas All
2018-06-26 14:13 - 2018-06-25 21:45 - 000378072 _____ (AVAST Software) C:Windowssystem32aswBoot.exe
2018-06-26 14:00 - 2018-06-26 14:00 - 000000000 ____D C:UsersLeopoldAppDataLocalAVAST Software
2018-06-25 13:11 - 2018-06-25 13:11 - 000086796 _____ C:UsersLeopoldDocumentscc_20180625_131134.reg
2018-06-25 13:06 - 2018-07-19 01:05 - 000003870 _____ C:WindowsSystem32TasksCCleaner Update
2018-06-25 13:06 - 2018-07-19 01:05 - 000000822 _____ C:UsersPublicDesktopCCleaner.lnk
2018-06-25 13:06 - 2018-07-19 00:03 - 000002802 _____ C:WindowsSystem32TasksCCleanerSkipUAC
2018-06-25 13:06 - 2018-07-17 13:32 - 000000000 ____D C:Program FilesCCleaner
2018-06-25 13:06 - 2018-06-25 13:06 - 000000000 ____D C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsCCleaner
2018-06-24 13:44 - 2018-06-25 17:35 - 000000000 ____D C:UsersLeopoldAppDataRoamingThe Creative Assembly
2018-06-20 15:48 - 2018-06-20 15:48 - 000000000 ____D C:UsersLeopoldAppDataLocalProjectFap
2018-06-19 19:27 - 2018-06-19 19:27 - 000000000 ____D C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsMicrosoft Xbox 360 Accessories
2018-06-19 19:27 - 2018-06-19 19:27 - 000000000 ____D C:Program FilesMicrosoft Xbox 360 Accessories
 
==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 
2018-07-19 12:12 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:WindowsTasksSA.DAT
2018-07-19 01:58 - 2009-07-14 06:45 - 000016976 ____H C:Windowssystem327B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2018-07-19 01:58 - 2009-07-14 06:45 - 000016976 ____H C:Windowssystem327B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2018-07-19 01:55 - 2018-03-05 20:11 - 000000000 ____D C:UsersLeopoldAppDataLocalCrashDumps
2018-07-19 01:55 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:Windowsinf
2018-07-19 00:03 - 2018-04-14 13:12 - 000003160 _____ C:WindowsSystem32Tasks{B8704DF5-5E7C-4718-AE67-3D8165C84998}
2018-07-19 00:03 - 2018-04-14 13:11 - 000003158 _____ C:WindowsSystem32Tasks{41FE1150-D1DF-460F-B1B8-89179B578B0C}
2018-07-19 00:03 - 2018-03-05 18:36 - 000000000 ____D C:WindowsSystem32TasksAvast Software
2018-07-19 00:03 - 2018-03-05 17:35 - 000003482 _____ C:WindowsSystem32TasksGoogleUpdateTaskMachineUA
2018-07-19 00:03 - 2018-03-05 17:35 - 000003354 _____ C:WindowsSystem32TasksGoogleUpdateTaskMachineCore
2018-07-18 22:11 - 2018-03-10 21:30 - 000000000 ____D C:UsersLeopoldAppDataRoamingDAEMON Tools Lite
2018-07-18 22:11 - 2018-03-05 18:25 - 000000000 ____D C:UsersLeopoldAppDataRoaminguTorrent
2018-07-18 16:35 - 2009-07-14 07:32 - 000000000 ___RD C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsGames
2018-07-18 16:28 - 2018-04-28 21:50 - 000000000 ____D C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsGOG.com
2018-07-17 23:50 - 2018-03-04 22:22 - 000000000 ____D C:UsersLeopold
2018-07-17 13:33 - 2018-04-28 21:56 - 000000000 ____D C:UsersLeopoldAppDataLocalLogMeIn Hamachi
2018-07-14 17:24 - 2018-05-27 22:19 - 000000000 ____D C:UsersLeopoldDocumentsBattlefield Heroes
2018-07-14 13:40 - 2018-03-14 22:26 - 000000000 ____D C:UsersLeopoldDocumentsMy Games
2018-07-13 18:15 - 2018-03-05 18:34 - 000004168 _____ C:WindowsSystem32TasksAvast Emergency Update
2018-07-08 23:27 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:Windowssystem32NDF
2018-07-06 11:24 - 2018-04-05 15:27 - 000000000 ____D C:UsersLeopoldDocumentsEuro Truck Simulator 2
2018-07-05 12:47 - 2018-04-08 12:27 - 000000000 ____D C:UsersLeopoldAppDataRoamingGameRanger
2018-07-03 11:13 - 2018-03-05 19:15 - 000000000 ____D C:UsersLeopoldAppDataRoamingdiscord
2018-06-29 22:34 - 2018-03-07 16:40 - 000007887 _____ C:WindowsBRRBCOM.INI
2018-06-28 01:35 - 2018-04-08 12:28 - 000000000 ____D C:UsersLeopoldAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsGames
2018-06-28 01:34 - 2018-03-05 20:16 - 000000000 ____D C:WindowsSysWOW64directx
2018-06-26 14:14 - 2018-03-05 18:36 - 000001922 _____ C:UsersPublicDesktopAvast Free Antivirus.lnk
2018-06-26 02:32 - 2018-04-14 19:14 - 000001135 _____ C:UsersLeopoldDesktopRoblox Studio.lnk
2018-06-26 02:32 - 2018-03-23 17:54 - 000000000 ____D C:UsersLeopoldAppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsRoblox
2018-06-26 02:22 - 2018-03-06 18:21 - 000000000 ____D C:UsersLeopoldAppDataRoaming.minecraft
2018-06-25 23:09 - 2018-03-05 17:36 - 000002230 _____ C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsGoogle Chrome.lnk
2018-06-25 23:09 - 2018-03-05 17:36 - 000002189 _____ C:UsersPublicDesktopGoogle Chrome.lnk
2018-06-25 21:45 - 2018-03-05 18:34 - 001027728 _____ (AVAST Software) C:Windowssystem32DriversaswSnx.sys
2018-06-25 21:45 - 2018-03-05 18:34 - 000463080 _____ (AVAST Software) C:Windowssystem32DriversaswSP.sys
2018-06-25 21:45 - 2018-03-05 18:34 - 000381584 _____ (AVAST Software) C:Windowssystem32DriversaswVmm.sys
2018-06-25 21:45 - 2018-03-05 18:34 - 000211160 _____ (AVAST Software) C:Windowssystem32DriversaswStm.sys
2018-06-25 21:45 - 2018-03-05 18:34 - 000197160 _____ (AVAST Software) C:Windowssystem32DriversaswArPot.sys
2018-06-25 21:45 - 2018-03-05 18:34 - 000159640 _____ (AVAST Software) C:Windowssystem32DriversaswMonFlt.sys
2018-06-25 21:45 - 2018-03-05 18:34 - 000111872 _____ (AVAST Software) C:Windowssystem32DriversaswRdr2.sys
2018-06-25 21:45 - 2018-03-05 18:34 - 000085968 _____ (AVAST Software) C:Windowssystem32DriversaswRvrt.sys
2018-06-25 21:45 - 2018-03-05 18:34 - 000046976 _____ (AVAST Software) C:Windowssystem32DriversaswHwid.sys
2018-06-25 21:44 - 2018-03-05 18:34 - 000346664 _____ (AVAST Software) C:Windowssystem32Driversaswbloga.sys
2018-06-25 21:44 - 2018-03-05 18:34 - 000239680 _____ (AVAST Software) C:Windowssystem32DriversaswHdsKe.sys
2018-06-25 21:44 - 2018-03-05 18:34 - 000229392 _____ (AVAST Software) C:Windowssystem32Driversaswbidsdrivera.sys
2018-06-25 21:44 - 2018-03-05 18:34 - 000201328 _____ (AVAST Software) C:Windowssystem32Driversaswbidsha.sys
2018-06-25 21:44 - 2018-03-05 18:34 - 000059592 _____ (AVAST Software) C:Windowssystem32Driversaswbuniva.sys
2018-06-25 13:14 - 2018-04-28 21:40 - 000000000 ____D C:GOG Games
2018-06-25 13:10 - 2018-03-05 06:05 - 000000000 ____D C:WindowsPanther
2018-06-25 12:02 - 2018-05-29 14:49 - 000000000 _____ C:Windowssystem32last.dump
2018-06-24 18:48 - 2011-03-21 21:49 - 000740346 _____ C:Windowssystem32perfh015.dat
2018-06-24 18:48 - 2011-03-21 21:49 - 000155888 _____ C:Windowssystem32perfc015.dat
2018-06-24 18:48 - 2009-07-14 07:13 - 001669178 _____ C:Windowssystem32PerfStringBackup.INI
 
==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======
 
2009-07-14 03:14 - 2009-07-14 03:14 - 000186368 ____N (Microsoft Corporation) C:UsersLeopoldEfOmOMKBuN.exe
2009-07-14 03:14 - 2009-07-14 03:14 - 000073216 ____N (Microsoft Corporation) C:UsersLeopoldhhDU.exe
2009-07-14 03:14 - 2009-07-14 03:14 - 000073216 ____N (Microsoft Corporation) C:Program Files (x86)aiAwibW.exe
2018-03-06 18:21 - 2015-07-16 16:21 - 000000000 _____ () C:UsersLeopoldAppDataRoaming571C.tmp
2018-03-06 18:21 - 2015-08-26 13:59 - 000000120 _____ () C:UsersLeopoldAppDataRoaming73368f7c.dat
2018-03-06 18:21 - 2013-03-11 20:35 - 000000172 _____ () C:UsersLeopoldAppDataRoaming9DA5.exe
2018-03-06 18:21 - 2015-07-06 22:26 - 000000024 _____ () C:UsersLeopoldAppDataRoamingappdataFr25.bin
2018-03-06 18:21 - 2017-02-22 19:50 - 000000205 _____ () C:UsersLeopoldAppDataRoamingclient.log
2018-03-06 18:21 - 2016-11-25 16:00 - 127719395 _____ () C:UsersLeopoldAppDataRoamingSPORE.rar
2018-03-06 18:21 - 2016-01-03 20:54 - 000047104 ___SH () C:UsersLeopoldAppDataRoamingThumbs.db
2018-03-06 18:21 - 2016-04-16 13:16 - 000000001 _____ () C:UsersLeopoldAppDataRoamingupdate.dat
2018-03-06 18:21 - 2015-06-26 11:50 - 000000221 _____ () C:UsersLeopoldAppDataRoamingWB.CFG
2018-07-17 23:50 - 2018-07-17 23:50 - 000000002 _____ () C:UsersLeopoldAppDataLocalimw.ini
2018-04-28 19:59 - 2018-04-28 19:59 - 000004108 _____ () C:UsersLeopoldAppDataLocalrecently-used.xbel
2018-03-05 19:44 - 2018-03-05 19:44 - 000007610 _____ () C:UsersLeopoldAppDataLocalResmon.ResmonCfg
 
==================== Bamital & volsnap ======================
 
(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 
C:Windowssystem32winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:Windowssystem32wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:WindowsSysWOW64wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:Windowsexplorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:WindowsSysWOW64explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:Windowssystem32svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:WindowsSysWOW64svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:Windowssystem32services.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:Windowssystem32User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:WindowsSysWOW64User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:Windowssystem32userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:WindowsSysWOW64userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:Windowssystem32rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:Windowssystem32dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:WindowsSysWOW64dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:Windowssystem32Driversvolsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 
LastRegBack: 2018-07-17 04:22
 
==================== Koniec  FRST.txt ============================
Wygenerowano w 0.030s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!