wklejto.pl

Dodane przez: ~rajuu (2010-02-13 08:48) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
 
############################## | FindyKill V5.034 |
 
# User : Wszechmogacy (Administratorzy) # POLSKA
# Update on 08/02/2010 by El Desaparecido
# Start at: 13:13:32 | 2010-02-12
# Website : http://pagesperso-orange.fr/NosTools/index.html
# Contact : FindyKill.Contact@gmail.com
 
# AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+
# Microsoft Windows XP Professional (5.1.2600 32-bit) # Dodatek Service Pack 2
# Internet Explorer 6.0.2900.2180
# Windows Firewall Status : Disabled
# AV : avast! antivirus 4.8.1368 [VPS 100211-1] 4.8.1368 [ Enabled | Updated ]
 
# C:\ # Lokalny dysk stay # 3,91 Go (534,33 Mo free) # NTFS
# D:\ # Lokalny dysk stay # 7,81 Go (1,86 Go free) # NTFS
# E:\ # Lokalny dysk stay # 49,05 Go (386,39 Mo free) # NTFS
# F:\ # Lokalny dysk stay # 51,01 Go (199,75 Mo free) # NTFS
# G:\ # Lokalny dysk stay # 9,77 Go (698,48 Mo free) [Dysk lokalny] # NTFS
# H:\ # Lokalny dysk stay # 19,53 Go (700,17 Mo free) # NTFS
# I:\ # Lokalny dysk stay # 19,53 Go (1,15 Go free) # NTFS
# J:\ # Lokalny dysk stay # 25,69 Go (587,52 Mo free) # NTFS
# K:\ # Dysk CD-ROM
# L:\ # Dysk CD-ROM
# M:\ # Dysk CD-ROM
 
############################## | Active Processes |
 
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\logonui.exe
C:\WINDOWS\system32\userinit.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\PrevxCSI\prevxcsi.exe
C:\Program Files\PrevxCSI\prevxcsi.exe
D:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
 
################## | C: |
 
 
################## | C:\WINDOWS |
 
Deleted ! C:\WINDOWS\ban_list.txt  
Deleted ! C:\WINDOWS\mdelk.exe  
Deleted ! C:\WINDOWS\wintems.exe  
 
################## | C:\WINDOWS\Prefetch |
 
Deleted ! C:\WINDOWS\prefetch\102812.EXE-0394ADA8.pf  
Deleted ! C:\WINDOWS\prefetch\105796.EXE-0E1AE949.pf  
Deleted ! C:\WINDOWS\prefetch\67312.EXE-381A20A2.pf  
Deleted ! C:\WINDOWS\prefetch\80000.EXE-279CBD7D.pf  
Deleted ! C:\WINDOWS\prefetch\80593.EXE-075E80AB.pf  
Deleted ! C:\WINDOWS\prefetch\84703.EXE-0900142E.pf  
Deleted ! C:\WINDOWS\prefetch\90125.EXE-023F9C6D.pf  
Deleted ! C:\WINDOWS\prefetch\FLEC006.EXE-282631E6.pf  
Deleted ! C:\WINDOWS\prefetch\MDELK.EXE-087EF2B4.pf  
Deleted ! C:\WINDOWS\prefetch\WINTEMS.EXE-127B61D4.pf  
Deleted ! C:\WINDOWS\prefetch\WINUPGRO.EXE-2D513C93.pf  
 
################## | C:\WINDOWS\system32 |
 
Deleted ! C:\WINDOWS\system32\srosa2.sys  
Deleted ! C:\WINDOWS\system32\wfsintwq.sys  
 
################## | C:\WINDOWS\system32\drivers |
 
 
################## | C:\Documents and Settings\Wszechmogacy\Dane aplikacji |
 
Deleted ! C:\Documents and Settings\Wszechmogacy\Dane aplikacji\drivers\downld  
Deleted ! C:\Documents and Settings\Wszechmogacy\Dane aplikacji\drivers\winupgro.exe  
Deleted ! C:\Documents and Settings\Wszechmogacy\Dane aplikacji\drivers  
Deleted ! C:\Documents and Settings\Wszechmogacy\Dane aplikacji\m\data.oct  
Deleted ! C:\Documents and Settings\Wszechmogacy\Dane aplikacji\m\flec006.exe  
Deleted ! C:\Documents and Settings\Wszechmogacy\Dane aplikacji\m\list.oct  
Deleted ! C:\Documents and Settings\Wszechmogacy\Dane aplikacji\m\shared  
Deleted ! C:\Documents and Settings\Wszechmogacy\Dane aplikacji\m\srvlist.oct  
Deleted ! C:\Documents and Settings\Wszechmogacy\Dane aplikacji\m  
 
################## | Reference of comparaison Bagle MD5 : |
 
File : C:\Documents and Settings\Wszechmogacy\Dane aplikacji\drivers\winupgro.exe 
-> Crc32 : d1a7eaea | Md5 : 9b749e2d4019502803dfa22103ede47b  
 
 
################## | Other deleting ... |
 
 
################## | Zip File ... |
 
 
Wygenerowano w 0.027s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!