wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2018-05-24 17:54) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja: 16.05.2018 01
Uruchomiony przez Piotr Tobiarz (24-05-2018 17:50:31)
Uruchomiony z C:\Users\Piotr Tobiarz\Downloads
Tryb startu: Normal
 
==================== Skróty =============================
 
(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 
 
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\{6D6B747F-193E-43D7-ADD6-F5B958014812}\SupportTasks\0\Pomoc techniczna.lnk -> hxxp://support.aspyr.com
 
 
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\01 - File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\03 - Documents.lnk -> C:\Users\Piotr Tobiarz\Documents ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\04 - Downloads.lnk -> C:\Users\Piotr Tobiarz\Downloads ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\05 - Music.lnk -> C:\Users\Piotr Tobiarz\Music ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\06 - Pictures.lnk -> C:\Users\Piotr Tobiarz\Pictures ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\07 - Videos.lnk -> C:\Users\Piotr Tobiarz\Videos ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\08 - Homegroup.lnk -> Microsoft.Windows.Homegroup
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\09 - Network.lnk -> Microsoft.Windows.Network
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\10 - UserProfile.lnk -> C:\Users\Piotr Tobiarz ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Reader XI.lnk -> C:\Windows\Installer\{AC76BA86-7AD7-1045-7B44-AB0000000001}\SC_Reader.ico ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Immersive Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee Safe Connect.lnk -> C:\Program Files (x86)\McAfee Safe Connect\McAfee Safe Connect.exe (McAfee Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Xfire\Xfire.lnk -> C:\Program Files (x86)\Xfire\Xfire.exe (Xfire Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WALKMAN Guide\NWZ-E380 WALKMAN Guide.lnk -> C:\Program Files (x86)\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E380\WALKMANGuide.exe (Sony Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Documentation.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\Documentation.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\Release Notes.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\NEWS.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VideoLAN Website.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\VideoLAN Website.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp\McAfee Security Scan Plus.lnk -> C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.500\SSScheduler.exe (McAfee, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sony\Media Go\Media Go.lnk -> C:\Program Files (x86)\Sony\Media Go\MediaGo.exe (Sony Network Entertainment International LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype\Skype.lnk -> C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe (Skype Technologies S.A.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SharePoint\Microsoft SharePoint Workspace 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\grvicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\REAPER (x64)\ReaMote Slave (x64).lnk -> C:\Program Files\REAPER (x64)\reamote.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\REAPER (x64)\REAPER (x64).lnk -> C:\Program Files\REAPER (x64)\reaper.exe (Cockos Incorporated)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\REAPER (x64)\REAPER License and User Agreement.lnk -> C:\Program Files\REAPER (x64)\license.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\REAPER (x64)\Uninstall REAPER (x64).lnk -> C:\Program Files\REAPER (x64)\Uninstall.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\REAPER (x64)\Whatsnew.txt.lnk -> C:\Program Files\REAPER (x64)\whatsnew.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Origin\Narzędzie zgłaszania błędów Origin.lnk -> C:\Program Files (x86)\Origin\OriginER.exe (Electronic Arts)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Origin\Origin.lnk -> C:\Program Files (x86)\Origin\Origin.exe (Electronic Arts)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneKey Recovery\OneKey Recovery.lnk -> C:\Program Files\Lenovo\OneKey App\OneKey Recovery\OneKey Recovery.exe (CyberLink)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight\Microsoft Silverlight.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\Silverlight.Configuration.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Access 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\accicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Excel 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\xlicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft InfoPath Filler 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\inficon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft OneNote 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\joticon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Outlook 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\outicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft PowerPoint 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\pptico.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Publisher 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\pubs.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft SharePoint Workspace 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\grvicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Word 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Centrum Microsoft Office 2010 Upload Center.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\msouc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Certyfikat cyfrowy dla projektów VBA.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Microsoft Clip Organizer.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\cagicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Microsoft Office Picture Manager.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\oisicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010\Preferencje językowe pakietu Microsoft Office 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Games for Windows Marketplace\Games for Windows Marketplace.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Games for Windows - LIVE\Client\GFWLive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Application Compatibility Toolkit\Application Compatibility Manager.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Compatibility Toolkit\Application Compatibility Manager\ACM.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Application Compatibility Toolkit\Compatibility Administrator (32-bit).lnk -> C:\Windows\Installer\{0F5AEBB0-43F3-4571-ACE7-A7942E8AA179}\Compatadmin.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Application Compatibility Toolkit\Compatibility Administrator (64-bit).lnk -> C:\Windows\Installer\{0F5AEBB0-43F3-4571-ACE7-A7942E8AA179}\Compatadmin64.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Application Compatibility Toolkit\Developer and Tester Tools\Internet Explorer Compatibility Test Tool.lnk -> C:\Windows\Installer\{0F5AEBB0-43F3-4571-ACE7-A7942E8AA179}\testtool.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Application Compatibility Toolkit\Developer and Tester Tools\Standard User Analyzer Wizard.lnk -> C:\Windows\Installer\{0F5AEBB0-43F3-4571-ACE7-A7942E8AA179}\SUAnalyzerIcon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Application Compatibility Toolkit\Developer and Tester Tools\Standard User Analyzer.lnk -> C:\Windows\Installer\{0F5AEBB0-43F3-4571-ACE7-A7942E8AA179}\SUAnalyzerIcon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Application Compatibility Toolkit\Demo Application\Stock Viewer.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Compatibility Toolkit\Compatibility Administrator (32-bit)\Demo Application\StockViewer\StockViewer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware\Deinstalacja programu Malwarebytes Anti-Malware.lnk -> C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware\Malwarebytes Anti-Malware Notifications.lnk -> C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe (Malwarebytes)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware\Malwarebytes Anti-Malware.lnk -> C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe (Malwarebytes)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware\Tools\Malwarebytes Anti-Malware Chameleon.lnk -> C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\Chameleon\Windows\chameleon.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Podręcznik użytkownika.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\UserGuide\UserGuide.exe (Lenovo)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\YouCam\Lenovo YouCam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\YouCam\YouCam.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\PowerDVD 10\Lenovo PowerDVD 10.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\PowerDVD10\PDVDLaunchPolicy.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\League of Legends\League of Legends.lnk -> C:\Riot Games\League of Legends\lol.launcher.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java Development Kit\Java Mission Control.lnk -> C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_20\bin\jmc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java Development Kit\Reference Documentation.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_20\bin\java.exe (Oracle Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Configure Java.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_20\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Get Help.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_20\bin\java.exe (Oracle Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Visit Java.com.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_20\bin\java.exe (Oracle Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP\Aktualizacja.lnk -> C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwucli.exe (Hewlett-Packard)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP\HP Photo Creations\HP Photo Creations.lnk -> C:\Program Files (x86)\HP Photo Creations\PhotoProduct.exe (Visan / RocketLife)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP\HP Photo Creations\Odinstaluj HP Photo Creations.lnk -> C:\Program Files (x86)\HP Photo Creations\uninst.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HitmanPro.Alert\HitmanPro.Alert.lnk -> C:\Program Files (x86)\HitmanPro.Alert\hmpalert.exe (SurfRight B.V.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Conexant\SAII\SmartAudio.lnk -> C:\Program Files\CONEXANT\SAII\SmartAudio.exe (Conexant Systems, Inc)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CDisplayEx\CDisplayEx.lnk -> C:\Program Files\CDisplayEx\CDisplayEx.exe (CDisplayEx)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CDisplayEx\Deinstalacja programu CDisplayEx.lnk -> C:\Program Files\CDisplayEx\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk -> C:\Windows\System32\comexp.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\dfrgui.lnk -> C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Disk Cleanup.lnk -> C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk -> C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk -> C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (32-bit).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (64-bit).lnk -> C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\RecoveryDrive.lnk -> C:\Windows\System32\RecoveryDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk -> C:\Windows\System32\services.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk -> C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Information.lnk -> C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Defender Firewall with Advanced Security.lnk -> C:\Windows\System32\WF.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ACDLabs Freeware 2012\3D Viewer.lnk -> C:\ACD2012FREE\SHOW3D.EXE (Advanced Chemistry Development Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ACDLabs Freeware 2012\ChemBasic.lnk -> C:\ACD2012FREE\CBEDIT.EXE (Advanced Chemistry Development, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ACDLabs Freeware 2012\ChemSketch.lnk -> C:\ACD2012FREE\CHEMSK.EXE (Advanced Chemistry Development Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ACDLabs Freeware 2012\GUIDES\3D Viewer User's Guide.lnk -> C:\ACD2012FREE\SHOW3D_HOWTO.CHM ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ACDLabs Freeware 2012\GUIDES\ChemBasic User's Guide.lnk -> C:\ACD2012FREE\DOCS\CHEMBAS.PDF ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ACDLabs Freeware 2012\GUIDES\ChemSketch Reference Manual.lnk -> C:\ACD2012FREE\CHEMSK_HOWTO.CHM ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ACDLabs Freeware 2012\GUIDES\ChemSketch Tutorial.lnk -> C:\ACD2012FREE\DOCS\CHEMSK_T.PDF ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ACDLabs Freeware 2012\GUIDES\IUPAC Recommendations for Drawing of Stereoisomers.lnk -> C:\ACD2012FREE\DOCS\IUPAC_STEREO.PDF ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ACDLabs Freeware 2012\GUIDES\Web Search Add-on User's Guide.lnk -> C:\ACD2012FREE\DOCS\CS_WSRCH.PDF ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ACDLABS 12.0\3D Viewer.lnk -> C:\ACDFREE12\SHOW3D.EXE (Advanced Chemistry Development Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ACDLABS 12.0\ChemBasic.lnk -> C:\ACDFREE12\CBEDIT.EXE (Advanced Chemistry Development, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ACDLABS 12.0\CHNMR Viewer.lnk -> C:\ACDFREE12\CHNMRVIEW.EXE (Advanced Chemistry Development Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ACDLABS 12.0\GUIDES\3D Viewer User's Guide.lnk -> C:\ACDFREE12\DOCS\3D.PDF ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ACDLABS 12.0\GUIDES\ChemBasic User's Guide.lnk -> C:\ACDFREE12\DOCS\CHEMBAS.PDF ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ACDLABS 12.0\GUIDES\ChemSketch Reference Manual.lnk -> C:\ACDFREE12\DOCS\CHEMSK_R.PDF ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ACDLABS 12.0\GUIDES\ChemSketch Tutorial.lnk -> C:\ACDFREE12\DOCS\CHEMSK_T.PDF ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ACDLABS 12.0\GUIDES\Database Forms Manager User's Guide.lnk -> C:\ACDFREE12\DOCS\FORMSMAN.PDF ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ACDLABS 12.0\GUIDES\I-Lab via ChemSketch User's Guide.lnk -> C:\ACDFREE12\DOCS\ILAB.PDF ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ACDLABS 12.0\GUIDES\IUPAC Recommendations for Drawing of Stereoisomers.lnk -> C:\ACDFREE12\DOCS\IUPAC_STEREO.PDF ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ACDLABS 12.0\GUIDES\Web Search Add-on User's Guide.lnk -> C:\ACDFREE12\DOCS\CS_WSRCH.PDF ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Quick Assist.lnk -> C:\Windows\System32\quickassist.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Steps Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\psr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Fax and Scan.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\XPS Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\xpsrchvw.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk -> C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\Gość\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\Gość\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\Gość\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\Gość\Links\RecentPlaces.lnk -> [::{22877A6D-37A1-461A-91B0-DBDA5AAEBC99}]
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Documents.lnk -> C:\Users\Gość\Documents ()
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pictures.lnk -> C:\Users\Gość\Pictures ()
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\File Explorer.lnk -> C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries ()
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Gość\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\Music\Dokumenty — skrót.lnk -> C:\Users\Piotr Tobiarz\Documents ()
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\Piotr Tobiarz\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\Piotr Tobiarz\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\Links\GG dysk.lnk -> C:\Users\Piotr Tobiarz\GG dysk ()
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\Links\RecentPlaces.lnk -> [::{22877A6D-37A1-461A-91B0-DBDA5AAEBC99}]
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\Favorites\GG dysk.lnk -> C:\Users\Piotr Tobiarz\GG dysk ()
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\Downloads\Obrazy — skrót.lnk -> C:\Users\Piotr Tobiarz\Pictures ()
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\Documents\Pobrane — skrót.lnk -> C:\Users\Piotr Tobiarz\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\Desktop\CDisplayEx.lnk -> C:\Program Files\CDisplayEx\CDisplayEx.exe (CDisplayEx)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\Desktop\ChemSketch.lnk -> C:\ACDFREE12\CHEMSK.EXE (Advanced Chemistry Development Inc.)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\Desktop\Gimp 2.8.lnk -> C:\Program Files\GIMP 2\bin\gimp-2.8.exe (Spencer Kimball, Peter Mattis and the GIMP Development Team)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\Desktop\Pokémon Trading Card Game Online.lnk -> C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Pokémon Trading Card Game Online\PokemonTradingCardGameOnline\Pokemon Trading Card Game Online.exe ()
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk -> C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Wszystkie elementy Panelu sterowania.lnk -> [LF"ph&DqdɆ!91SPSU(Ly9K-L{35BBE7B4-3026-4A13-98C3-BBA09EA2E182}\Wszystkie elementy Panelu sterowania]
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Podręcznik RARa dla konsoli.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WarThunder\WarThunder.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pokémon Trading Card Game Online\Pokémon Trading Card Game Online.lnk -> C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Pokémon Trading Card Game Online\PokemonTradingCardGameOnline\Pokemon Trading Card Game Online.exe ()
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Transfer plików Bluetooth.LNK -> C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\CDisplayEx.lnk -> C:\Program Files\CDisplayEx\CDisplayEx.exe (CDisplayEx)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Inkscape.lnk -> C:\Program Files\Inkscape\inkscape.exe (inkscape.org)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\WarThunder.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome (2).lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Microsoft Word.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\WINWORD.EXE (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\{6D6B747F-193E-43D7-ADD6-F5B958014812}\PlayTasks\0\Zagraj.lnk -> C:\Program Files (x86)\JoWooD Productions Software AG\Gothic III\Gothic3.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Windows.PurchaseDialog_cw5n1h2txyewy\Microsoft.Windows.PurchaseDialog.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Windows.ContactSupport_cw5n1h2txyewy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.ZuneVideo_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.ZuneVideo.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.ZuneMusic_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.ZuneMusic.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.XboxIdentityProvider_cw5n1h2txyewy\Microsoft.XboxIdentityProvider.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.XboxGameCallableUI_cw5n1h2txyewy\Microsoft.XboxGameCallableUI.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.XboxApp_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.XboxApp.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsSoundRecorder_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsScan_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsReadingList_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.WindowsReadingList.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsPhone_8wekyb3d8bbwe\CompanionApp.App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsMaps_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsFeedback_cw5n1h2txyewy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\microsoft.windowslive.calendar.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\microsoft.windowslive.mail.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsCamera_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsCalculator_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsAlarms_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Windows.ShellExperienceHost_cw5n1h2txyewy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Windows.ParentalControls_cw5n1h2txyewy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\CortanaUI.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Windows.CloudExperienceHost_cw5n1h2txyewy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Reader_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Reader.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.People_8wekyb3d8bbwe\x4c7a3b7dy2188y46d4ya362y19ac5a5805e5x.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Office.OneNote_8wekyb3d8bbwe\microsoft.onenoteim.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.MicrosoftOfficeHub_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.MicrosoftOfficeHub.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdge.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.LockApp_cw5n1h2txyewy\WindowsDefaultLockScreen.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Getstarted_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BioEnrollment_cw5n1h2txyewy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingWeather_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingTravel_8wekyb3d8bbwe\AppexTravel.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingSports_8wekyb3d8bbwe\AppexSports.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingNews_8wekyb3d8bbwe\AppexNews.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingHealthAndFitness_8wekyb3d8bbwe\AppexHealthAndFitness.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingFoodAndDrink_8wekyb3d8bbwe\AppexFoodAndDrink.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingFinance_8wekyb3d8bbwe\AppexFinance.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Appconnector_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.AccountsControl_cw5n1h2txyewy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.AAD.BrokerPlugin_cw5n1h2txyewy\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.3DBuilder_8wekyb3d8bbwe\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\McAfeeInc.06.McAfeeSecurityAdvisorforLenovo_bq6yxensn79aw\McAfeeCentral.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\king.com.CandyCrushSaga_kgqvnymyfvs32\App.lnk -> CandyCrushSodaSaga
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Evernote.Evernote_q4d96b2w5wcc2\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\E046963F.LenovoSupport_k1h2ywk1493x8\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\E046963F.LenovoCompanion_k1h2ywk1493x8\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\CyberLinkCorp.id.PowerDVDforLenovoIdea_hgg5mn3xps74a\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\AccuWeather.AccuWeatherforWindows8_8zz2pj9h1h1d8\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\9E2F88E3.Twitter_wgeqdkkx372wm\App.lnk -> Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\GFWLive\Logs\InstallLog.lnk -> C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\GFWLive\Install\Logs ()
Shortcut: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\GFWLive\Install\Logs\ClientLog.lnk -> C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\GFWLive\Logs ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Adobe Reader XI.lnk -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AcroRd32.exe (Adobe Systems Incorporated)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\HP Photo Creations.lnk -> C:\Program Files (x86)\HP Photo Creations\PhotoProduct.exe (Visan / RocketLife)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Inkscape.lnk -> C:\Program Files\Inkscape\inkscape.exe (inkscape.org)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\League of Legends.lnk -> C:\Riot Games\League of Legends\lol.launcher.exe ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk -> C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe (Malwarebytes)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\McAfee Safe Connect.lnk -> C:\Program Files (x86)\McAfee Safe Connect\McAfee Safe Connect.exe (McAfee Inc.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Media Go.lnk -> C:\Program Files (x86)\Sony\Media Go\MediaGo.exe (Sony Network Entertainment International LLC)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk -> C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\NWZ-E380 WALKMAN Guide.lnk -> C:\Program Files (x86)\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E380\WALKMANGuide.exe (Sony Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Origin.lnk -> C:\Program Files (x86)\Origin\Origin.exe (Electronic Arts)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\REAPER (x64).lnk -> C:\Program Files\REAPER (x64)\reaper.exe (Cockos Incorporated)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Skype.lnk -> C:\Windows\Installer\{FC965A47-4839-40CA-B618-18F486F042C6}\SkypeIcon.exe ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Steam.lnk -> C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\VLC media player.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Xfire.lnk -> C:\Program Files (x86)\Xfire\Xfire.exe (Xfire Inc.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Zakup materiałów eksploatacyjnych - HP Deskjet 2510 series.lnk -> C:\Program Files\HP\HP Deskjet 2510 series\Bin\hpqDTSS.exe (Hewlett-Packard Co.)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Documents.lnk -> C:\Users\UpdatusUser\Documents ()
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pictures.lnk -> C:\Users\UpdatusUser\Pictures ()
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk -> C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk -> C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -> C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk -> C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
 
 
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player - reset preferences and cache files.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN) -> --reset-config --reset-plugins-cache vlc://quit
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN\VLC media player skinned.lnk -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe (VideoLAN) -> -Iskins
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /7
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\REAPER (x64)\Install REAPER (x64) to USB key or removable media.lnk -> C:\Program Files\REAPER (x64)\reaper-to-usb.bat () -> "C:\Program Files\REAPER (x64)"
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\REAPER (x64)\REAPER (x64) (create new project).lnk -> C:\Program Files\REAPER (x64)\reaper.exe (Cockos Incorporated) -> -new
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\REAPER (x64)\REAPER (x64) (reset configuration to factory defaults).lnk -> C:\Program Files\REAPER (x64)\reaper.exe (Cockos Incorporated) -> -resetconfig
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\REAPER (x64)\REAPER (x64) (ReWire slave mode).lnk -> C:\Program Files\REAPER (x64)\reaper.exe (Cockos Incorporated) -> -rewire
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\REAPER (x64)\REAPER (x64) (show audio configuration on startup).lnk -> C:\Program Files\REAPER (x64)\reaper.exe (Cockos Incorporated) -> -audiocfg
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft InfoPath Designer 2010.lnk -> C:\Windows\Installer\{90140000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}\inficon.exe () ->  /design 
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee Security Scan Plus\McAfee Security Scan Plus.lnk -> C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.500\McUICnt.exe (McAfee, Inc.) -> SecurityScanner.dll
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee Security Scan Plus\Odinstaluj.lnk -> C:\Program Files\McAfee Security Scan\uninstall.exe (McAfee, Inc.) -> C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.500\McAfee.ico
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\YouCam\Lenovo YouCam Mirror.lnk -> C:\Program Files (x86)\Lenovo\YouCam\YouCam.exe (CyberLink Corp.) -> /m
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\About Java.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_20\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab about
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Check For Updates.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_20\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab update
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP\HP Deskjet 2510 series\HP Deskjet 2510 series.lnk -> C:\Program Files\HP\HP Deskjet 2510 series\Bin\HP Deskjet 2510 series.exe (Hewlett-Packard Co.) -> -Start UDCDevicePage
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Resource Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ACDLabs Freeware 2012\Uninstall\Uninstall ACD Labs Software.lnk -> C:\ACD2012FREE\setup\setup.exe (Advanced Chemistry Development Inc.) -> -uninstall
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ACDLabs Freeware 2012\INSTALL\Install ChemBasic Goodies.lnk -> C:\ACD2012FREE\CBINSTAL.EXE (Advanced Chemistry Development Inc.) -> EXAMPLES\CHEMBAS\GOODIES\CBINSTAL.INF
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ACDLABS 12.0\Uninstall\Uninstall ACD Labs Software.lnk -> C:\ACDFREE12\setup\SETUP.EXE (Advanced Chemistry Development Inc.) -> -uninstall
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ACDLABS 12.0\INSTALL\Install ChemBasic Goodies.lnk -> C:\ACDFREE12\CBINSTAL.EXE (Advanced Chemistry Development Inc.) -> EXAMPLES\CHEMBAS\GOODIES\CBINSTAL.INF
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Speech Recognition.lnk -> C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Gość\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Odbiorca faksu.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Gość\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - Network Connections.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> ::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Gość\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\Gość\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Gość\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - System.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.System
ShortcutWithArgument: C:\Users\Gość\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Gość\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - Power Options.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.PowerOptions
ShortcutWithArgument: C:\Users\Gość\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\Gość\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\Gość\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - Programs and Features.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.ProgramsAndFeatures
ShortcutWithArgument: C:\Users\Gość\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Gość\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Gość\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> /e,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Gość\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Gość\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotr Tobiarz\GG dysk\QTrax.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\sllauncher.exe (Microsoft Corporation) -> 3765926062.portal.qtrax.com
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\AutorunsDisabled\Powiadomienia monitorowania tuszu - .lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files\HP\HP Deskjet 2510 series\bin\HPStatusBL.dll",RunDLLEntry SERIALNUMBER=CN31E3HHY605TX;CONNECTION=USB;MONITOR=1;
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\AutorunsDisabled\Powiadomienia monitorowania tuszu - HP Deskjet 2510 series.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> "C:\Program Files\HP\HP Deskjet 2510 series\bin\HPStatusBL.dll",RunDLLEntry SERIALNUMBER=CN31E3HHY605TX;CONNECTION=USB;MONITOR=1;
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pokémon Trading Card Game Online\Uninstall.lnk -> C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /x {8084D0F6-58B6-49D7-BAB0-11002EC87BBA}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Odbiorca faksu.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Skype.lnk -> C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe (Skype Technologies S.A.) -> /sendto:
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\PowerPoint\Poster2306668043032890917\Poster2.pptx.lnk -> C:\Users\Piotr Tobiarz\Desktop\Konferencje\Poster2.pptx () -> 27
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\PowerPoint\Poster%20%5bSynteza%20Cyklicznych%20Pochodnych%20S306668113064512686\Poster%20%5bSynteza%20Cyklicznych%20Pochodnych%20Stilbenu%5d.pptx.lnk -> C:\Users\Piotr Tobiarz\Desktop\Konferencje\Poster [Synteza Cyklicznych Pochodnych Stilbenu].pptx () -> 27
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\5d696d521de238c3\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> --profile-directory=Default
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - Network Connections.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> ::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - System.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.System
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - Power Options.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.PowerOptions
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - Programs and Features.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.ProgramsAndFeatures
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> /e,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\HP Deskjet 2510 series.lnk -> C:\Program Files\HP\HP Deskjet 2510 series\Bin\HP Deskjet 2510 series.exe (Hewlett-Packard Co.) -> -Start UDCDevicePage
ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\McAfee Security Scan Plus.lnk -> C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.500\McUICnt.exe (McAfee, Inc.) -> SecurityScanner.dll
ShortcutWithArgument: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Odbiorca faksu.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - Network Connections.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> ::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}
ShortcutWithArgument: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - System.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.System
ShortcutWithArgument: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPagePCSystemInfo
ShortcutWithArgument: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - Power Options.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.PowerOptions
ShortcutWithArgument: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk -> C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) -> page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - Programs and Features.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.ProgramsAndFeatures
ShortcutWithArgument: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> /e,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
ShortcutWithArgument: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk -> C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) -> /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) -> shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
 
 
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam Support Center.url -> URL: hxxp://support.steampowered.com/
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Poketalk with Lenovo.url -> URL: hxxp://www.poketalk.com/lenovo.html
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Lenovo\Lenovo Support.url -> URL: hxxp://support.lenovo.com/
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Lenovo\Lenovo.url -> URL: hxxp://www.lenovo.com/
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Amazon\Amazon.ca.url -> URL: hxxp://www.amazon.ca/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-ca-ie-20
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Amazon\Amazon.cn.url -> URL: hxxp://www.amazon.cn/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-cn-ie-23
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Amazon\Amazon.co.jp.url -> URL: hxxp://www.amazon.co.jp/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-jp-ie-22
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Amazon\Amazon.co.uk.url -> URL: hxxp://www.amazon.co.uk/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-uk-ie-21
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Amazon\Amazon.com.url -> URL: hxxp://www.amazon.com/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-us-ie-20
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Amazon\Amazon.de.url -> URL: hxxp://www.amazon.de/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-de-ie-21
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Amazon\Amazon.es.url -> URL: hxxp://www.amazon.es/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-es-ie-21
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Amazon\Amazon.fr.url -> URL: hxxp://www.amazon.fr/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-fr-ie-21
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Amazon\Amazon.it.url -> URL: hxxp://www.amazon.it/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-it-ie-21
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Amazon\AmazonBrowserBar.url -> URL: hxxp://www.amazon.com/gp/bit/amazonbrowserbar/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-us-ie-20
InternetURL: C:\Users\Default\Desktop\Lenovo Telephony Start Now.url -> URL: hxxp://www.poketalk.com/lenovo.html
InternetURL: C:\Users\Gość\Favorites\Bing.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255142
InternetURL: C:\Users\Gość\Favorites\Poketalk with Lenovo.url -> URL: hxxp://www.poketalk.com/lenovo.html
InternetURL: C:\Users\Gość\Favorites\Lenovo\Lenovo Support.url -> URL: hxxp://support.lenovo.com/
InternetURL: C:\Users\Gość\Favorites\Lenovo\Lenovo.url -> URL: hxxp://www.lenovo.com/
InternetURL: C:\Users\Gość\Favorites\Amazon\Amazon.ca.url -> URL: hxxp://www.amazon.ca/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-ca-ie-20
InternetURL: C:\Users\Gość\Favorites\Amazon\Amazon.cn.url -> URL: hxxp://www.amazon.cn/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-cn-ie-23
InternetURL: C:\Users\Gość\Favorites\Amazon\Amazon.co.jp.url -> URL: hxxp://www.amazon.co.jp/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-jp-ie-22
InternetURL: C:\Users\Gość\Favorites\Amazon\Amazon.co.uk.url -> URL: hxxp://www.amazon.co.uk/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-uk-ie-21
InternetURL: C:\Users\Gość\Favorites\Amazon\Amazon.com.url -> URL: hxxp://www.amazon.com/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-us-ie-20
InternetURL: C:\Users\Gość\Favorites\Amazon\Amazon.de.url -> URL: hxxp://www.amazon.de/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-de-ie-21
InternetURL: C:\Users\Gość\Favorites\Amazon\Amazon.es.url -> URL: hxxp://www.amazon.es/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-es-ie-21
InternetURL: C:\Users\Gość\Favorites\Amazon\Amazon.fr.url -> URL: hxxp://www.amazon.fr/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-fr-ie-21
InternetURL: C:\Users\Gość\Favorites\Amazon\Amazon.it.url -> URL: hxxp://www.amazon.it/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-it-ie-21
InternetURL: C:\Users\Gość\Favorites\Amazon\AmazonBrowserBar.url -> URL: hxxp://www.amazon.com/gp/bit/amazonbrowserbar/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-us-ie-20
InternetURL: C:\Users\Gość\Desktop\Lenovo Telephony Start Now.url -> URL: hxxp://www.poketalk.com/lenovo.html
InternetURL: C:\Users\Piotr Tobiarz\Favorites\Bing.url -> URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255142
InternetURL: C:\Users\Piotr Tobiarz\Favorites\Poketalk with Lenovo.url -> URL: hxxp://www.poketalk.com/lenovo.html
InternetURL: C:\Users\Piotr Tobiarz\Favorites\Lenovo\Lenovo Support.url -> URL: hxxp://support.lenovo.com/
InternetURL: C:\Users\Piotr Tobiarz\Favorites\Lenovo\Lenovo.url -> URL: hxxp://www.lenovo.com/
InternetURL: C:\Users\Piotr Tobiarz\Favorites\Amazon\Amazon.ca.url -> URL: hxxp://www.amazon.ca/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-ca-ie-20
InternetURL: C:\Users\Piotr Tobiarz\Favorites\Amazon\Amazon.cn.url -> URL: hxxp://www.amazon.cn/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-cn-ie-23
InternetURL: C:\Users\Piotr Tobiarz\Favorites\Amazon\Amazon.co.jp.url -> URL: hxxp://www.amazon.co.jp/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-jp-ie-22
InternetURL: C:\Users\Piotr Tobiarz\Favorites\Amazon\Amazon.co.uk.url -> URL: hxxp://www.amazon.co.uk/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-uk-ie-21
InternetURL: C:\Users\Piotr Tobiarz\Favorites\Amazon\Amazon.com.url -> URL: hxxp://www.amazon.com/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-us-ie-20
InternetURL: C:\Users\Piotr Tobiarz\Favorites\Amazon\Amazon.de.url -> URL: hxxp://www.amazon.de/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-de-ie-21
InternetURL: C:\Users\Piotr Tobiarz\Favorites\Amazon\Amazon.es.url -> URL: hxxp://www.amazon.es/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-es-ie-21
InternetURL: C:\Users\Piotr Tobiarz\Favorites\Amazon\Amazon.fr.url -> URL: hxxp://www.amazon.fr/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-fr-ie-21
InternetURL: C:\Users\Piotr Tobiarz\Favorites\Amazon\Amazon.it.url -> URL: hxxp://www.amazon.it/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-it-ie-21
InternetURL: C:\Users\Piotr Tobiarz\Favorites\Amazon\AmazonBrowserBar.url -> URL: hxxp://www.amazon.com/gp/bit/amazonbrowserbar/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-us-ie-20
InternetURL: C:\Users\Piotr Tobiarz\Desktop\H1Z1.url -> URL: steam://rungameid/433850
InternetURL: C:\Users\Piotr Tobiarz\Desktop\Studia\Praca inżynierska\MestRe-C\MestReC.url -> URL: hxxp://www.mestrec.com
InternetURL: C:\Users\Piotr Tobiarz\Desktop\Pendrive\mestrec\MestRe-C\MestReC.url -> URL: hxxp://www.mestrec.com
InternetURL: C:\Users\Piotr Tobiarz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\H1Z1.url -> URL: steam://rungameid/433850
InternetURL: C:\Users\UpdatusUser\Favorites\Lenovo\Lenovo Support.url -> URL: hxxp://support.lenovo.com/
InternetURL: C:\Users\UpdatusUser\Favorites\Lenovo\Lenovo.url -> URL: hxxp://www.lenovo.com/
 
==================== Koniec  Shortcut.txt =============================
 
Wygenerowano w 0.112s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!