wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2018-05-23 15:16) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
Rezultaty skanu uzupełniającego Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 16.05.2018 01
Uruchomiony przez Samsung (23-05-2018 15:07:14)
Uruchomiony z D:\
Windows 10 Home Wersja 1803 17134.48 (X64) (2018-05-21 14:43:16)
Tryb startu: Safe Mode (with Networking)
==========================================================
 
 
==================== Konta użytkowników: =============================
 
Administrator (S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-500 - Administrator - Disabled)
Gość (S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-501 - Limited - Disabled)
HomeGroupUser$ (S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-1006 - Limited - Enabled)
Konto domyślne (S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-503 - Limited - Disabled)
Samsung (S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-1002 - Administrator - Enabled) => C:\Users\Samsung
UpdatusUser (S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-1001 - Limited - Enabled) => C:\Users\UpdatusUser
WDAGUtilityAccount (S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-504 - Limited - Disabled)
 
==================== Centrum zabezpieczeń ========================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.)
 
AV: Avast Antivirus (Enabled - Up to date) {8EA8924E-BC81-DC44-8BB0-8BAE75D86EBF}
AV: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AS: Spybot - Search and Destroy (Enabled - Up to date) {4C1D9672-63FE-5C90-371E-8FDA591C5B75}
AS: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AS: Avast Antivirus (Enabled - Up to date) {35C973AA-9ABB-D3CA-B100-B0DC0E5F2402}
 
==================== Zainstalowane programy ======================
 
(W fixlist dozwolone tylko załączanie programów adware z flagą "Hidden" w celu ich uwidocznienia. Programy adware powinny zostać w poprawny sposób odinstalowane.)
 
Apple Application Support (32-bit) (HKLM-x32\...\{D4C80B0C-CF67-43A7-90C3-466853543B54}) (Version: 6.3 - Apple Inc.)
Apple Application Support (64-bit) (HKLM\...\{B2A2E8AF-BC48-4191-B2C4-3846A19835CA}) (Version: 6.3 - Apple Inc.)
Apple Mobile Device Support (HKLM\...\{AA7D90D2-2387-4FA5-A3AF-96811BE49BFD}) (Version: 11.0.5.14 - Apple Inc.)
Apple Software Update (HKLM-x32\...\{19589375-5C58-4AFA-842F-8B34744CCEAD}) (Version: 2.5.0.1 - Apple Inc.)
ASIO4ALL (HKLM-x32\...\ASIO4ALL) (Version: 2.14 - Michael Tippach)
Avast Free Antivirus (HKLM-x32\...\Avast Antivirus) (Version: 18.4.2338 - AVAST Software)
BitTorrent (HKU\S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-1002\...\BitTorrent) (Version: 7.10.3.44397 - BitTorrent Inc.)
Bonjour (HKLM\...\{56DDDFB8-7F79-4480-89D5-25E1F52AB28F}) (Version: 3.1.0.1 - Apple Inc.)
FL Studio 12 (HKLM-x32\...\FL Studio 12) (Version:  - Image-Line)
FL Studio ASIO (HKLM-x32\...\FL Studio ASIO) (Version:  - Image-Line)
Football Manager 2017 (HKLM\...\Football Manager 2017_is1) (Version: 1.0 - )
Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Version: 66.0.3359.181 - Google Inc.)
Google Update Helper (HKLM-x32\...\{60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}) (Version: 1.3.33.17 - Google Inc.) Hidden
IL Download Manager (HKLM-x32\...\IL Download Manager) (Version:  - Image-Line)
iTunes (HKLM\...\{F2A8CEEC-9DE9-4F4A-AC06-CE2A2FC629EC}) (Version: 12.7.3.46 - Apple Inc.)
League of Legends (HKLM-x32\...\League of Legends 1.0) (Version: 1.0 - Riot Games, Inc)
Microsoft OneDrive (HKU\S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-1002\...\OneDriveSetup.exe) (Version: 18.065.0329.0002 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.30501 (HKLM-x32\...\{f65db027-aff3-4070-886a-0d87064aabb1}) (Version: 12.0.30501.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) - 14.0.24215 (HKLM-x32\...\{d992c12e-cab2-426f-bde3-fb8c53950b0d}) (Version: 14.0.24215.1 - Microsoft Corporation)
Panel sterowania NVIDIA 369.09 (HKLM\...\{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.ControlPanel) (Version: 369.09 - NVIDIA Corporation) Hidden
Realtek High Definition Audio Driver (HKLM-x32\...\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}) (Version: 6.0.1.7543 - Realtek Semiconductor Corp.)
Spybot - Search & Destroy (HKLM-x32\...\{B4092C6D-E886-4CB2-BA68-FE5A99D31DE7}_is1) (Version: 2.7.64.0 - Safer-Networking Ltd.)
Synaptics Pointing Device Driver (HKLM\...\SynTPDeinstKey) (Version: 19.2.1.8 - Synaptics Incorporated)
TeamSpeak 3 Client (HKLM\...\TeamSpeak 3 Client) (Version: 3.1.8 - TeamSpeak Systems GmbH)
WinRAR 5.50 (64-bitowy) (HKLM\...\WinRAR archiver) (Version: 5.50.0 - win.rar GmbH)
 
==================== Niestandardowe rejestracje CLSID (filtrowane): ==========================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-1002_Classes\CLSID\{820D63D5-8CFF-46DE-86AF-4997DEDD6DB5}\localserver32 -> C:\WINDOWS\system32\igfxEM.exe (Intel Corporation)
ShellIconOverlayIdentifiers: [00asw] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2018-05-21] (AVAST Software)
ContextMenuHandlers1: [avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2018-05-21] (AVAST Software)
ContextMenuHandlers1: [SDECon32] -> {44176360-2BBF-4EC1-93CE-384B8681A0BC} => C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDECon64.dll [2018-03-23] (Safer-Networking Ltd.)
ContextMenuHandlers1: [SDECon64] -> {44176360-2BBF-4EC1-93CE-384B8681A0BC} => C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDECon64.dll [2018-03-23] (Safer-Networking Ltd.)
ContextMenuHandlers1: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll [2017-09-13] (Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers1-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext32.dll [2017-09-13] (Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers3: [00asw] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2018-05-21] (AVAST Software)
ContextMenuHandlers5: [igfxcui] -> {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} =>  -> Brak pliku
ContextMenuHandlers5: [igfxDTCM] -> {9B5F5829-A529-4B12-814A-E81BCB8D93FC} => C:\WINDOWS\system32\igfxDTCM.dll [2015-11-11] (Intel Corporation)
ContextMenuHandlers5: [NvCplDesktopContext] -> {3D1975AF-48C6-4f8e-A182-BE0E08FA86A9} => C:\WINDOWS\system32\nvshext.dll [2016-08-01] (NVIDIA Corporation)
ContextMenuHandlers6: [avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2018-05-21] (AVAST Software)
ContextMenuHandlers6: [SDECon32] -> {44176360-2BBF-4EC1-93CE-384B8681A0BC} => C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDECon64.dll [2018-03-23] (Safer-Networking Ltd.)
ContextMenuHandlers6: [SDECon64] -> {44176360-2BBF-4EC1-93CE-384B8681A0BC} => C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDECon64.dll [2018-03-23] (Safer-Networking Ltd.)
ContextMenuHandlers6: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll [2017-09-13] (Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers6-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext32.dll [2017-09-13] (Alexander Roshal)
 
==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) =============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
Task: {1F03764D-AD21-43C9-BF9F-46B7B32A3CDE} - System32\Tasks\Avast Software\Overseer => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\setup\overseer.exe [2018-05-21] (AVAST Software)
Task: {44B4A1E3-DDD6-4A72-8B33-3C96BD5B3F4F} - System32\Tasks\{E3E0AD02-78C4-1413-1E4F-491C872941A2} => "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" hxxp://pqiera.net/cl/?guid=d0m27ctfjeyqn5r2489nbfztmw9qrnsv&prid=1&pid=4_1324_0
Task: {4628BF09-70BE-4CA0-80CB-5D14090A1EB5} - System32\Tasks\Safer-Networking\Spybot - Search and Destroy\Scan the system => C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDScan.exe [2018-04-20] (Safer-Networking Ltd.)
Task: {48900AA4-1126-46A1-973A-D23C6D505DF2} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Setup\Notifier => C:\WINDOWS\system32\Notifier.exe
Task: {50017A70-A273-45A5-AA55-A65D9B00BBB1} - System32\Tasks\{1A0FD4BD-C52A-F34A-CDFC-B392491DAA70} => "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" hxxp://pqiera.net/cl/?guid=wxp2ertvlhsjep9p2ndh35pp0n1010oo&prid=1&pid=4_1140_0
Task: {65B85F6F-35B3-4459-A179-28255D5B7B25} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\HelloFace\FODCleanupTask => C:\WINDOWS\System32\WinBioPlugIns\FaceFodUninstaller.exe [2018-04-12] ()
Task: {97830A1C-3E0C-4456-82B9-9F7C8490E657} - System32\Tasks\Avast Emergency Update => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvEmUpdate.exe [2018-05-21] (AVAST Software)
Task: {BEB16012-6E62-4EB8-8BF2-8832E37234E6} - System32\Tasks\{9261ACA6-C45B-BF26-D12B-1EFD6A72254A} => C:\Users\Samsung\riUOAEBZikYDm.exe [2017-09-29] (Microsoft Corporation)
Task: {C69BCE9D-E4E9-4918-B083-9F323FBC7583} - System32\Tasks\Apple\AppleSoftwareUpdate => C:\Program Files (x86)\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2017-10-12] (Apple Inc.)
Task: {DFA7E128-0BBC-435E-814E-95BE2139D1D6} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2018-02-19] (Google Inc.)
Task: {E1C33C23-C29A-4014-8812-10E4AA2950BA} - System32\Tasks\Safer-Networking\Spybot - Search and Destroy\Check for updates => C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdate.exe [2018-04-20] (Safer-Networking Ltd.)
Task: {E60C8A9F-B378-4CD8-B422-ACF02FD77BF3} - System32\Tasks\Safer-Networking\Spybot - Search and Destroy\Refresh immunization => C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDImmunize.exe [2018-04-20] (Safer-Networking Ltd.)
Task: {E75D9762-AD70-41B9-9D17-65251EE8AC04} - System32\Tasks\{23D5E930-94F4-29AC-41B0-3765ED62DF29} => C:\WINDOWS\UUCbmfisNoco.exe [2017-09-29] (Microsoft Corporation)
Task: {E8AD5B49-FD37-404E-BE36-DC6AA6C554F0} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2018-02-19] (Google Inc.)
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)
 
Task: C:\WINDOWS\Tasks\CreateExplorerShellUnelevatedTask.job => C:\WINDOWS\explorer.exe
 
==================== Skróty & WMI ========================
 
(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 
 
==================== Załadowane moduły (filtrowane) ==============
 
2018-04-12 01:34 - 2018-04-12 01:34 - 000491744 _____ () C:\Windows\System32\InputHost.dll
2018-04-12 01:34 - 2018-04-12 01:34 - 000472064 _____ () C:\Windows\ShellExperiences\TileControl.dll
2018-04-12 01:34 - 2018-04-12 01:34 - 002759168 _____ () C:\Windows\ShellComponents\TaskFlowUI.dll
2018-04-12 01:35 - 2018-04-12 17:53 - 002184704 _____ () C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\Cortana.Core.dll
 
==================== Alternate Data Streams (filtrowane) =========
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie strumienia ADS.)
 
 
==================== Tryb awaryjny (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Wartość "AlternateShell" zostanie przywrócona.)
 
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Option => "OptionValue"="2"
 
==================== Powiązania plików (filtrowane) ===============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 
 
==================== Internet Explorer - Witryny zaufane i z ograniczeniami ===============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru.)
 
IE restricted site: HKU\.DEFAULT\...\007guard.com -> install.007guard.com
IE restricted site: HKU\.DEFAULT\...\008i.com -> 008i.com
IE restricted site: HKU\.DEFAULT\...\008k.com -> www.008k.com
IE restricted site: HKU\.DEFAULT\...\00hq.com -> www.00hq.com
IE restricted site: HKU\.DEFAULT\...\010402.com -> 010402.com
IE restricted site: HKU\.DEFAULT\...\032439.com -> 80gw6ry3i3x3qbrkwhxhw.032439.com
IE restricted site: HKU\.DEFAULT\...\0scan.com -> www.0scan.com
IE restricted site: HKU\.DEFAULT\...\1-2005-search.com -> www.1-2005-search.com
IE restricted site: HKU\.DEFAULT\...\1-domains-registrations.com -> www.1-domains-registrations.com
IE restricted site: HKU\.DEFAULT\...\1000gratisproben.com -> www.1000gratisproben.com
IE restricted site: HKU\.DEFAULT\...\1001namen.com -> www.1001namen.com
IE restricted site: HKU\.DEFAULT\...\100888290cs.com -> mir.100888290cs.com
IE restricted site: HKU\.DEFAULT\...\100sexlinks.com -> www.100sexlinks.com
IE restricted site: HKU\.DEFAULT\...\10sek.com -> www.10sek.com
IE restricted site: HKU\.DEFAULT\...\12-26.net -> user1.12-26.net
IE restricted site: HKU\.DEFAULT\...\12-27.net -> user1.12-27.net
IE restricted site: HKU\.DEFAULT\...\123fporn.info -> www.123fporn.info
IE restricted site: HKU\.DEFAULT\...\123haustiereundmehr.com -> www.123haustiereundmehr.com
IE restricted site: HKU\.DEFAULT\...\123moviedownload.com -> www.123moviedownload.com
IE restricted site: HKU\.DEFAULT\...\123simsen.com -> www.123simsen.com
 
Wykryto więcej niż wyliczono: 7865 witryn.
 
IE restricted site: HKU\S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-1002\...\007guard.com -> install.007guard.com
IE restricted site: HKU\S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-1002\...\008i.com -> 008i.com
IE restricted site: HKU\S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-1002\...\008k.com -> www.008k.com
IE restricted site: HKU\S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-1002\...\00hq.com -> www.00hq.com
IE restricted site: HKU\S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-1002\...\010402.com -> 010402.com
IE restricted site: HKU\S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-1002\...\032439.com -> 80gw6ry3i3x3qbrkwhxhw.032439.com
IE restricted site: HKU\S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-1002\...\0scan.com -> www.0scan.com
IE restricted site: HKU\S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-1002\...\1-2005-search.com -> www.1-2005-search.com
IE restricted site: HKU\S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-1002\...\1-domains-registrations.com -> www.1-domains-registrations.com
IE restricted site: HKU\S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-1002\...\1000gratisproben.com -> www.1000gratisproben.com
IE restricted site: HKU\S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-1002\...\1001namen.com -> www.1001namen.com
IE restricted site: HKU\S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-1002\...\100888290cs.com -> mir.100888290cs.com
IE restricted site: HKU\S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-1002\...\100sexlinks.com -> www.100sexlinks.com
IE restricted site: HKU\S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-1002\...\10sek.com -> www.10sek.com
IE restricted site: HKU\S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-1002\...\12-26.net -> user1.12-26.net
IE restricted site: HKU\S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-1002\...\12-27.net -> user1.12-27.net
IE restricted site: HKU\S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-1002\...\123fporn.info -> www.123fporn.info
IE restricted site: HKU\S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-1002\...\123haustiereundmehr.com -> www.123haustiereundmehr.com
IE restricted site: HKU\S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-1002\...\123moviedownload.com -> www.123moviedownload.com
IE restricted site: HKU\S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-1002\...\123simsen.com -> www.123simsen.com
 
Wykryto więcej niż wyliczono: 7865 witryn.
 
 
==================== Hosts - zawartość: ==========================
 
(Użycie dyrektywy Hosts: w fixlist spowoduje reset pliku Hosts.)
 
2018-01-20 14:50 - 2018-05-21 21:53 - 000450575 ____R C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\hosts
 
127.0.0.1       www.007guard.com
127.0.0.1       007guard.com
127.0.0.1       008i.com
127.0.0.1       www.008k.com
127.0.0.1       008k.com
127.0.0.1       www.00hq.com
127.0.0.1       00hq.com
127.0.0.1       010402.com
127.0.0.1       www.032439.com
127.0.0.1       032439.com
127.0.0.1       www.0scan.com
127.0.0.1       0scan.com
127.0.0.1       1000gratisproben.com
127.0.0.1       www.1000gratisproben.com
127.0.0.1       1001namen.com
127.0.0.1       www.1001namen.com
127.0.0.1       100888290cs.com
127.0.0.1       www.100888290cs.com
127.0.0.1       www.100sexlinks.com
127.0.0.1       100sexlinks.com
127.0.0.1       10sek.com
127.0.0.1       www.10sek.com
127.0.0.1       www.1-2005-search.com
127.0.0.1       1-2005-search.com
127.0.0.1       123fporn.info
127.0.0.1       www.123fporn.info
127.0.0.1       123haustiereundmehr.com
127.0.0.1       www.123haustiereundmehr.com
127.0.0.1       123moviedownload.com
127.0.0.1       www.123moviedownload.com
 
Wykryto więcej niż wyliczono: 15459 linii.
 
 
==================== Inne obszary ============================
 
(Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)
 
HKU\S-1-5-21-4281609945-2294138942-2452147308-1002\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\Samsung\Desktop\26696872_1537981479653765_531738918_n.jpg
DNS Servers: Urządzenie nie jest podłączone do internetu.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer => (SmartScreenEnabled: RequireAdmin)
Zapora systemu Windows [funkcja włączona]
 
==================== MSCONFIG/TASK MANAGER - Wyłączone elementy ==
 
 
==================== Reguły Zapory systemu Windows (filtrowane) ===============
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
FirewallRules: [UDP Query User{9D9CE301-C3DF-4BB5-8FD9-E884E5E75E41}C:\riot games\league of legends\rads\projects\league_client\releases\0.0.0.144\deploy\leagueclient.exe] => (Allow) C:\riot games\league of legends\rads\projects\league_client\releases\0.0.0.144\deploy\leagueclient.exe
FirewallRules: [TCP Query User{4840F768-F125-47EB-A2BD-08914E790A23}C:\riot games\league of legends\rads\projects\league_client\releases\0.0.0.144\deploy\leagueclient.exe] => (Allow) C:\riot games\league of legends\rads\projects\league_client\releases\0.0.0.144\deploy\leagueclient.exe
FirewallRules: [{CBBE1D41-E2E9-4696-BB21-B99BF6AEE0FC}] => (Allow) C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe
FirewallRules: [{1B905D1C-2D2C-4A10-BF20-5DD13BCCED61}] => (Allow) C:\Users\Samsung\riUOAEBZikYDm.exe
FirewallRules: [{66A6DA03-F158-4494-A730-1E0100E182D9}] => (Allow) C:\WINDOWS\UUCbmfisNoco.exe
FirewallRules: [{CBF04295-6619-413E-B7BD-576ACA15FC83}] => (Allow) C:\WINDOWS\SysWOW64\msiexec.exe
FirewallRules: [{4AA82E93-90CB-4F18-A119-195FCCCD9B37}] => (Allow) C:\Users\Samsung\AppData\Roaming\BitTorrent\BitTorrent.exe
FirewallRules: [{7794401F-3B77-4A87-A36E-832052524BFB}] => (Allow) C:\Users\Samsung\AppData\Roaming\BitTorrent\BitTorrent.exe
FirewallRules: [{D45689D8-CA28-4769-9F5B-44B4380FE573}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
FirewallRules: [UDP Query User{8046A217-D01E-4ECD-9C44-ED038ED25E8D}C:\riot games\league of legends\rads\projects\league_client\releases\0.0.0.143\deploy\leagueclient.exe] => (Allow) C:\riot games\league of legends\rads\projects\league_client\releases\0.0.0.143\deploy\leagueclient.exe
FirewallRules: [TCP Query User{9DE78A13-166C-46AF-A5BF-3FB213E26A92}C:\riot games\league of legends\rads\projects\league_client\releases\0.0.0.143\deploy\leagueclient.exe] => (Allow) C:\riot games\league of legends\rads\projects\league_client\releases\0.0.0.143\deploy\leagueclient.exe
FirewallRules: [{85B86ED5-FC2D-4046-8CE8-A442DD18478F}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.80.474.0_x86__zpdnekdrzrea0\SpotifyWebHelper.exe
FirewallRules: [{C84E8799-CCAC-4432-9BC6-DCFAEE27DD12}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.80.474.0_x86__zpdnekdrzrea0\SpotifyWebHelper.exe
FirewallRules: [{B6390327-4BC3-4886-BA75-81A51BBEE625}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.80.474.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe
FirewallRules: [{27282EF7-BE97-47C1-871E-CEA7715C9416}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.80.474.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe
FirewallRules: [{D484B551-4176-4EB0-8FE2-0F28573F469A}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.80.474.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe
FirewallRules: [{23FB7114-42B5-44D1-81F3-520E32BCB6C8}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.80.474.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe
FirewallRules: [{D2D103AB-7E09-40DC-AC6A-3E98F4491099}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.80.474.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe
FirewallRules: [{3FF5C6C5-51D0-484D-AF40-2F10AEAF9979}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.80.474.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe
FirewallRules: [{306E97A5-149C-428D-BC79-C8C4C1C68F47}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.80.474.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe
FirewallRules: [{EF7FFD3D-ED36-4F44-BA9E-85BA7EB39466}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.80.474.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe
FirewallRules: [{07F0CBE7-2CDB-4569-9C01-EE2C0007A83E}] => (Allow) C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe
FirewallRules: [{6DA258A7-CA72-474B-8CC6-457F4B834F6A}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe
FirewallRules: [{50432902-70F9-4006-A8D4-0218435F78B2}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe
FirewallRules: [{5F00ECD8-4E4E-4274-9C83-32A52B2EB378}] => (Allow) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
FirewallRules: [{0F6C715B-6EA5-497A-9A1E-50E0EC19849E}] => (Allow) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
FirewallRules: [{47BB7E15-C94C-4953-8E88-14CE56B1C088}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe
FirewallRules: [TCP Query User{9A26CA86-5CCD-4BD3-BC66-851610CA0DF0}C:\riot games\league of legends\rads\projects\league_client\releases\0.0.0.144\deploy\leagueclient.exe] => (Allow) C:\riot games\league of legends\rads\projects\league_client\releases\0.0.0.144\deploy\leagueclient.exe
FirewallRules: [UDP Query User{075DD7C3-B85B-460B-AFA5-511F36117E04}C:\riot games\league of legends\rads\projects\league_client\releases\0.0.0.144\deploy\leagueclient.exe] => (Allow) C:\riot games\league of legends\rads\projects\league_client\releases\0.0.0.144\deploy\leagueclient.exe
StandardProfile\AuthorizedApplications: [C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe] => Enabled:Spybot - Search & Destroy tray access
StandardProfile\AuthorizedApplications: [C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe] => Enabled:Spybot-S&D 2 Scanner Service
StandardProfile\AuthorizedApplications: [C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdate.exe] => Enabled:Spybot-S&D 2 Updater
StandardProfile\AuthorizedApplications: [C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe] => Enabled:Spybot-S&D 2 Background update service
 
==================== Punkty Przywracania systemu =========================
 
 
==================== Wadliwe urządzenia w Menedżerze urządzeń =============
 
Name: Realtek High Definition Audio
Description: Realtek High Definition Audio
Class Guid: {4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Manufacturer: Realtek
Service: IntcAzAudAddService
Problem: : This device is not working properly because Windows cannot load the drivers required for this device. (Code 31)
Resolution: Update the driver
 
Name: Audio dla wyświetlaczy Intel(R)
Description: Audio dla wyświetlaczy Intel(R)
Class Guid: {4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Manufacturer: Intel(R) Corporation
Service: IntcDAud
Problem: : This device is not working properly because Windows cannot load the drivers required for this device. (Code 31)
Resolution: Update the driver
 
 
==================== Błędy w Dzienniku zdarzeń: =========================
 
Dziennik Aplikacja:
==================
Error: (05/23/2018 02:45:21 PM) (Source: Microsoft-Windows-SpellChecker) (EventID: 33) (User: KOMPUTER)
Description: httphttp-2147467263
 
Error: (05/23/2018 02:45:18 PM) (Source: Microsoft-Windows-SpellChecker) (EventID: 33) (User: KOMPUTER)
Description: httphttp-2147467263
 
Error: (05/23/2018 02:34:24 PM) (Source: Bonjour Service) (EventID: 100) (User: )
Description: Task Scheduling Error: m->NextScheduledSPRetry 567484
 
Error: (05/23/2018 02:34:24 PM) (Source: Bonjour Service) (EventID: 100) (User: )
Description: Task Scheduling Error: m->NextScheduledEvent 567484
 
Error: (05/23/2018 02:34:24 PM) (Source: Bonjour Service) (EventID: 100) (User: )
Description: Task Scheduling Error: Continuously busy for more than a second
 
Error: (05/23/2018 02:34:22 PM) (Source: Bonjour Service) (EventID: 100) (User: )
Description: Task Scheduling Error: m->NextScheduledSPRetry 565953
 
Error: (05/23/2018 02:34:22 PM) (Source: Bonjour Service) (EventID: 100) (User: )
Description: Task Scheduling Error: m->NextScheduledEvent 565953
 
Error: (05/23/2018 02:34:22 PM) (Source: Bonjour Service) (EventID: 100) (User: )
Description: Task Scheduling Error: Continuously busy for more than a second
 
 
Dziennik System:
=============
Error: (05/23/2018 03:09:19 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10005) (User: ZARZĄDZANIE NT)
Description: Model DCOM odebrał błąd 1084 podczas próby uruchomienia usługi EventSystem z argumentami Niedostępny w celu uruchomienia serwera:
{1BE1F766-5536-11D1-B726-00C04FB926AF}
 
Error: (05/23/2018 03:08:38 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10005) (User: KOMPUTER)
Description: Model DCOM odebrał błąd 1084 podczas próby uruchomienia usługi ShellHWDetection z argumentami Niedostępny w celu uruchomienia serwera:
{DD522ACC-F821-461A-A407-50B198B896DC}
 
Error: (05/23/2018 03:08:28 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10005) (User: KOMPUTER)
Description: Model DCOM odebrał błąd 1084 podczas próby uruchomienia usługi ShellHWDetection z argumentami Niedostępny w celu uruchomienia serwera:
{DD522ACC-F821-461A-A407-50B198B896DC}
 
Error: (05/23/2018 03:07:14 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10005) (User: KOMPUTER)
Description: Model DCOM odebrał błąd 1084 podczas próby uruchomienia usługi ShellHWDetection z argumentami Niedostępny w celu uruchomienia serwera:
{DD522ACC-F821-461A-A407-50B198B896DC}
 
Error: (05/23/2018 03:06:20 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10005) (User: KOMPUTER)
Description: Model DCOM odebrał błąd 1084 podczas próby uruchomienia usługi ShellHWDetection z argumentami Niedostępny w celu uruchomienia serwera:
{DD522ACC-F821-461A-A407-50B198B896DC}
 
Error: (05/23/2018 03:05:29 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10005) (User: KOMPUTER)
Description: Model DCOM odebrał błąd 1084 podczas próby uruchomienia usługi ShellHWDetection z argumentami Niedostępny w celu uruchomienia serwera:
{DD522ACC-F821-461A-A407-50B198B896DC}
 
Error: (05/23/2018 03:05:18 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10005) (User: KOMPUTER)
Description: Model DCOM odebrał błąd 1084 podczas próby uruchomienia usługi ShellHWDetection z argumentami Niedostępny w celu uruchomienia serwera:
{DD522ACC-F821-461A-A407-50B198B896DC}
 
Error: (05/23/2018 03:04:47 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10005) (User: KOMPUTER)
Description: Model DCOM odebrał błąd 1084 podczas próby uruchomienia usługi ShellHWDetection z argumentami Niedostępny w celu uruchomienia serwera:
{DD522ACC-F821-461A-A407-50B198B896DC}
 
 
==================== Statystyki pamięci =========================== 
 
Procesor: Intel(R) Core(TM) i3-3120M CPU @ 2.50GHz
Procent pamięci w użyciu: 12%
Całkowita pamięć fizyczna: 8077.48 MB
Dostępna pamięć fizyczna: 7027.66 MB
Całkowita pamięć wirtualna: 9997.48 MB
Dostępna pamięć wirtualna: 9198.79 MB
 
==================== Dyski ================================
 
Drive c: () (Fixed) (Total:440.86 GB) (Free:287.31 GB) NTFS
Drive d: (USB DISK) (Removable) (Total:3.73 GB) (Free:3.72 GB) FAT32
 
\\?\Volume{58b09bed-4786-43a6-b8c2-7fb41e54483c}\ (Windows RE tools) (Fixed) (Total:0.49 GB) (Free:0.14 GB) NTFS
\\?\Volume{144bf5d6-f156-46fb-8bf4-d70adcb85be9}\ () (Fixed) (Total:0.95 GB) (Free:0.44 GB) NTFS
\\?\Volume{38fc5660-3d9b-4a0e-8dc0-45cdb64b185e}\ () (Fixed) (Total:0.44 GB) (Free:0.41 GB) NTFS
\\?\Volume{e9b8a723-8e1f-4c18-b66a-63f57ac0f59a}\ (SAMSUNG_REC2) (Fixed) (Total:21.61 GB) (Free:0.91 GB) NTFS
\\?\Volume{c8e07061-0073-4141-4173-636c65706975}\ (SAMSUNG_REC) (Fixed) (Total:1 GB) (Free:0.4 GB) FAT32
\\?\Volume{c6509691-da86-4366-8b52-abf40157ef80}\ (SYSTEM) (Fixed) (Total:0.29 GB) (Free:0.25 GB) FAT32
 
==================== MBR & Tablica partycji ==================
 
========================================================
Disk: 0 (Size: 465.8 GB) (Disk ID: C6C38831)
 
Partition: GPT.
 
========================================================
Disk: 1 (Protective MBR) (Size: 3.7 GB) (Disk ID: 00000000)
 
Partition: GPT.
 
==================== Koniec  Addition.txt ============================
Wygenerowano w 0.040s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!