wklejto.pl

Dodane przez: ~a (2008-07-11 12:56) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
-------------------------------------------------------------------------------
 KASPERSKY ONLINE SCANNER REPORT
 11 lipiec 2008 12:37:39
 System operacyjny: Microsoft Windows XP Professional, Dodatek Service Pack 3 (Build 2600)
 Kaspersky Online Scanner wersja: 5.0.98.0
 Ostatnia aktualizacja Kaspersky Anti-Virus10/07/2008
 Liczba wpisów w bazie danych Kaspersky Anti-Virus937938
-------------------------------------------------------------------------------
 
Ustawienia skanowania:
        Skanowanie przy użyciu następujących baz danych: rozszerzone
        Skanuj archiwa: tak
        Skanuj pocztowe bazy danych: tak
 
Obszar skanowania - Mój komputer:
        C:\\
        D:\\
        E:\\
        F:\\
 
Statystyki skanowania:
        Liczba skanowanych obiektów: 51144
        Liczba wykrytych wirusów: 1
        Liczba zainfekowanych obiektów: 2
        Liczba podejrzanych obiektów: 0
        Czas trwania skanowania: 01:46:19
 
Nazwa zainfekowanego obiektu / Nazwa wirusa / Ostatnie działanie
C:\\Documents and Settings\\LocalService\\Cookies\\index.dat    Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\LocalService\\NTUSER.DAT    Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\LocalService\\ntuser.dat.LOG        Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\LocalService\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\LocalService\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat.LOG      Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\LocalService\\Ustawienia lokalne\\Historia\\History.IE5\\index.dat  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\LocalService\\Ustawienia lokalne\\Temporary Internet Files\\Content.IE5\\index.dat  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\NetworkService\\Cookies\\index.dat  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\NetworkService\\NTUSER.DAT  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\NetworkService\\ntuser.dat.LOG      Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\NetworkService\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat        Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\NetworkService\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat.LOG    Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\NetworkService\\Ustawienia lokalne\\Historia\\History.IE5\\index.dat        Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\NetworkService\\Ustawienia lokalne\\Temporary Internet Files\\Content.IE5\\index.dat        Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Cookies\\index.dat    Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Outlook\\Outlook.NK2       Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Outlook\\Outlook.srs       Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Szablony\\Normal.dotm      Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Szablony\\NormalEmail.dotm Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Dane aplikacji\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\mmoevsnd.default\\cert8.db        Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Dane aplikacji\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\mmoevsnd.default\\formhistory.dat Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Dane aplikacji\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\mmoevsnd.default\\history.dat     Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Dane aplikacji\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\mmoevsnd.default\\key3.db Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Dane aplikacji\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\mmoevsnd.default\\parent.lock     Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Dane aplikacji\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\mmoevsnd.default\\search.sqlite   Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Dane aplikacji\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\mmoevsnd.default\\urlclassifier2.sqlite   Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Dane aplikacji\\Sony Ericsson\\Teleca\\Telecalib\\Logging\\Application logs\\appLauncher_all_log.txt  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Dane aplikacji\\Sony Ericsson\\Teleca\\Telecalib\\Logging\\Application logs\\DM_log.txt       Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Dane aplikacji\\Sony Ericsson\\Teleca\\Telecalib\\Logging\\Application logs\\SpecificSCOM_log.txt     Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Dane aplikacji\\Sony Ericsson\\Teleca\\Telecalib\\Logging\\Application logs\\SpecificUSB_log.txt      Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Dane aplikacji\\Sony Ericsson\\Teleca\\Telecalib\\Logging\\Application logs\\TlibCmnDlgs_log.txt      Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\NTUSER.DAT    Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\ntuser.dat.LOG        Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Outlook\\archive.pst   Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Outlook\\Outlook.pst   Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Outlook\\~archive.pst.tmp      Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Outlook\\~Outlook.pst.tmp      Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat.LOG      Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Ustawienia lokalne\\Historia\\History.IE5\\index.dat  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Ustawienia lokalne\\Historia\\History.IE5\\MSHist012008071120080712\\index.dat        Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Ustawienia lokalne\\Temp\\~DF5C3F.tmp Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Ustawienia lokalne\\Temporary Internet Files\\Content.IE5\\index.dat  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Ustawienia lokalne\\Temporary Internet Files\\Content.Word\\~WRS{1A33157D-EF6A-4046-9F6F-5CF3B4F3283F}.tmp    Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Ustawienia lokalne\\Temporary Internet Files\\Content.Word\\~WRS{772B5317-5736-44EB-B54B-8A9FFE5F6817}.tmp    Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Ustawienia lokalne\\Temporary Internet Files\\Content.Word\\~WRS{7A091A32-0BCD-4CA1-AD39-C6991F731937}.tmp    Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Ustawienia lokalne\\Temporary Internet Files\\Content.Word\\~WRS{A1C4E01C-0EF3-4CBB-B375-30C3F8CC0CEC}.tmp    Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Ustawienia lokalne\\Temporary Internet Files\\Content.Word\\~WRS{D9E4DCB0-714C-42FE-812A-FAB69577F4E1}.tmp    Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Sylwia&Romek\\Ustawienia lokalne\\Temporary Internet Files\\Content.Word\\~WRS{FDB42207-91F9-4DB3-8577-7EBAB28C4154}.tmp    Object is locked        pominięty
C:\\Program Files\\K-Lite Codec Pack\\Tools\\CodecTweakTool.exe Zainfekowanych: Trojan-Downloader.Win32.Agent.vur       pominięty
C:\\Program Files\\Odkurzacz\\unins001.exe      Zainfekowanych: Trojan-Downloader.Win32.Agent.vur       pominięty
C:\\System Volume Information\\MountPointManagerRemoteDatabase  Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\Debug\\PASSWD.LOG  Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\SchedLgU.Txt       Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\SoftwareDistribution\\ReportingEvents.log  Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\Sti_Trace.log      Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\AppEvent.Evt     Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\default  Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\default.LOG      Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\ODiag.evt        Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\OSession.evt     Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\SAM      Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\SAM.LOG  Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\SecEvent.Evt     Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\SECURITY Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\SECURITY.LOG     Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\software Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\software.LOG     Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\SysEvent.Evt     Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\system   Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\system.LOG       Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\LogFiles\\WUDF\\WUDFTrace.etl    Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\Repository\\FS\\INDEX.BTR  Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\Repository\\FS\\INDEX.MAP  Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\Repository\\FS\\MAPPING.VER        Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\Repository\\FS\\MAPPING1.MAP       Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\Repository\\FS\\MAPPING2.MAP       Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\Repository\\FS\\OBJECTS.DATA       Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\Repository\\FS\\OBJECTS.MAP        Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\wiadebug.log       Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\wiaservc.log       Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\WindowsUpdate.log  Object is locked        pominięty
D:\\System Volume Information\\MountPointManagerRemoteDatabase  Object is locked        pominięty
E:\\System Volume Information\\MountPointManagerRemoteDatabase  Object is locked        pominięty
 
Proces skanowania został zakończony.
 
Wygenerowano w 0.081s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!