wklejto.pl

Dodane przez: ~Ciatuuś (2018-03-20 17:41) -> php
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
<?php
 
// <!-- Baza danych - konfiguracja danych --> \\
 
$bazaNazwaUzytkownika = "xxx";
$bazaHasloUzytkownika = "xxx";
$bazaDanychNazwa = "xxx";
$bazaNazwaHosta = "xxx";
 
$Login = $_GET[ 'Login' ];
 
// <!-- Łączenie z bazą danych --> \\
 
mysql_connect($bazaNazwaHosta, $bazaNazwaUzytkownika, $bazaHasloUzytkownika);
 
// <!-- Gdy nie mamy połączenia z bazą to wyskakuje komunikat --> \\
 
@mysql_select_db($bazaDanychNazwa) or die("Brak połączenia z bazą danych"); 
 
// <!-- Zabezpieczenie --> \\
 
$Login = stripslashes($Login);
$Login = mysql_real_escape_string($Login);
 
// <!-- Pobieranie loginu gracza --> \\
 
$bazaPolaczenie = sprintf("SELECT * FROM `cG_uzytkownicy` WHERE `Login` = '%s'", $Login);
$bazaRezultat = mysql_query( $bazaPolaczenie );
$bazaKolumna = mysql_num_rows( $bazaRezultat ); 
 
if ($bazaKolumna == 1) 
{
 
    // <!-- Tworzenie obrazka w formie tła --> \\
    
    header('Content-Type: image/png;');
    $tloSygnatura = @imagecreatefrompng('Grafika/tloSygnatura.png') or die("Nie znaleziono obrazka");
   
    // <!-- Tworzenie koloru tekstu --> \\
    
    $kolorTekst = imagecolorallocate($tloSygnatura, 255, 255, 255);
    
    // <!-- Tworzenie czcionki --> \\
        
        putenv('GDFONTPATH=' . realpath('.'));
    
    $czcionkaTekst = 'Czcionka/czcionka'; 
 
    // <!-- Pobieranie nazw kolumn --> \\
    
    $loginSygnatura = mysql_result($bazaRezultat, 0, "Login");
    $pieniadzeSygnatura = mysql_result($bazaRezultat, 0, "Pieniadze");
    $skinSygnatura = mysql_result($bazaRezultat, 0, "Skin");
 
    // <!-- Pobieranie nazw kolumn i zamiana na formę tekstu --> \\
    
    $loginTekst = "Login: $loginSygnatura"; 
    $pieniadzeTekst = "Pieniądze: $pieniadzeSygnatura";
    $skinTekst = "Skin: $skinSygnatura";
    
    // <!-- Generowanie tekstu --> \\
 
    imagettftext($tloSygnatura, 16, 0, 20, 30, $kolorTekst, $czcionkaTekst, $loginTekst);
    imagettftext($tloSygnatura, 16, 0, 20, 60, $kolorTekst, $czcionkaTekst, $pieniadzeTekst);
    imagettftext($tloSygnatura, 16, 0, 20, 90, $kolorTekst, $czcionkaTekst, $skinTekst);
    imagepng($tloSygnatura);
        imagedestroy($tloSygnatura);
} 
 
    // <!-- Sprawdzanie czy podany gracz istnieje w bazie danych --> \\
 
    else{
                
        // <!-- Tworzenie obrazka w formie tła --> \\
                
        header('Content-Type: image/png;');
        $tloSygnatura = @imagecreatefrompng('Grafika/tloSygnatura.png') or die("Nie znaleziono obrazka");
                   
        // <!-- Tworzenie koloru tekstu --> \\
                        
        $kolorTekst = imagecolorallocate($tloSygnatura, 255, 255, 255);
                        
        // <!-- Tworzenie czcionki --> \\
                        
        putenv('GDFONTPATH=' . realpath('.'));
                        
        $czcionkaTekst = 'Czcionka/czcionka'; 
 
        // <!-- Pobieranie nazw kolumn i zamiana na formę tekstu --> \\
                        
        $loginTekst = "Login: brak danych"; 
        $pieniadzeTekst = "Pieniądze: brak danych";
        $skinTekst = "Skin: brak danych";
                        
        // <!-- Generowanie tekstu --> \\
 
        imagettftext($tloSygnatura, 16, 0, 20, 30, $kolorTekst, $czcionkaTekst, $loginTekst);
        imagettftext($tloSygnatura, 16, 0, 20, 60, $kolorTekst, $czcionkaTekst, $pieniadzeTekst);
        imagettftext($tloSygnatura, 16, 0, 20, 90, $kolorTekst, $czcionkaTekst, $skinTekst);
        imagepng($tloSygnatura);
        imagedestroy($tloSygnatura);
        
        }
 
    mysql_close();
 
?>
Wygenerowano w 0.032s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!