wklejto.pl

Dodane przez: ~brnfz (2009-12-17 09:21) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 09:20:35, on 2009-12-17
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal
 
Running processes:
C:\\WINDOWS\\System32\\smss.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\winlogon.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\services.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\lsass.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS\\System32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\spoolsv.exe
C:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe
C:\\Program Files\\cFosSpeed\\spd.exe
C:\\Program Files\\ESET\\ESET Smart Security\\ekrn.exe
C:\\Program Files\\Java\\jre6\\bin\\jqs.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\nvsvc32.exe
C:\\WINDOWS\\Explorer.EXE
C:\\Program Files\\VDOTool\\TBPanel.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\RUNDLL32.EXE
C:\\Program Files\\cFosSpeed\\cFosSpeed.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe
D:\\programy\\steam\\steam.exe
C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe
C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe
C:\\Program Files\\Trend Micro\\HijackThis\\HijackThis.exe
 
R0 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl
R0 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\\Program Files\\Adobe\\Acrobat 7.0\\ActiveX\\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - C:\\Program Files\\Java\\jre6\\bin\\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - C:\\Program Files\\Java\\jre6\\lib\\deploy\\jqs\\ie\\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\\Program Files\\DAEMON Tools Toolbar\\DTToolbar.dll
O4 - HKLM\\..\\Run: [Gainward] C:\\Program Files\\VDOTool\\TBPanel.exe /A
O4 - HKLM\\..\\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\system32\\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\\..\\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\\..\\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\system32\\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\\..\\Run: [cFosSpeed] C:\\Program Files\\cFosSpeed\\cFosSpeed.exe
O4 - HKCU\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe
O4 - HKCU\\..\\Run: [Steam] \"d:\\programy\\steam\\steam.exe\" -silent
O4 - HKUS\\S-1-5-19\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'USŁUGA LOKALNA\')
O4 - HKUS\\S-1-5-20\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'USŁUGA SIECIOWA\')
O4 - HKUS\\S-1-5-18\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'SYSTEM\')
O4 - HKUS\\.DEFAULT\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'Default user\')
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe
O11 - Options group: [java_sun] Java (Sun)
O17 - HKLM\\System\\CCS\\Services\\Tcpip\\..\\{FA899999-6ACC-48E9-9A29-24776051FC75}: NameServer = 194.204.152.34 194.204.159.1
O23 - Service: Adobe LM Service (adobe lm service) - Adobe Systems - C:\\Program Files\\Common Files\\Adobe Systems Shared\\Service\\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) - Unknown owner - C:\\WINDOWS\\
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (bonjour service) - Apple Computer, Inc. - C:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe
O23 - Service: cFosSpeed System Service (cfosspeeds) - cFos Software GmbH - C:\\Program Files\\cFosSpeed\\spd.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (ehttpsrv) - ESET - C:\\Program Files\\ESET\\ESET Smart Security\\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\\Program Files\\ESET\\ESET Smart Security\\ekrn.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service (flexnet licensing service) - Macrovision Europe Ltd. - C:\\Program Files\\Common Files\\Macrovision Shared\\FLEXnet Publisher\\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (javaquickstarterservice) - Sun Microsystems, Inc. - C:\\Program Files\\Java\\jre6\\bin\\jqs.exe
O23 - Service: NMIndexingService (nmindexingservice) - Nero AG - C:\\Program Files\\Common Files\\Ahead\\Lib\\NMIndexingService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\\WINDOWS\\system32\\nvsvc32.exe
O23 - Service: Aktualizacje automatyczne (wuauserv) - Unknown owner - C:\\WINDOWS\\
 
--
End of file - 4345 bytes
Wygenerowano w 0.031s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!