wklejto.pl

Dodane przez: ~tlx (2008-07-02 20:04) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
-------------------------------------------------------------------------------
 KASPERSKY ONLINE SCANNER REPORT
 2 lipiec 2008 20:09:17
 System operacyjny: Microsoft Windows XP Professional, Dodatek Service Pack 2 (Build 2600)
 Kaspersky Online Scanner wersja: 5.0.98.0
 Ostatnia aktualizacja Kaspersky Anti-Virus 2/07/2008
 Liczba wpisów w bazie danych Kaspersky Anti-Virus906431
-------------------------------------------------------------------------------
 
Ustawienia skanowania:
        Skanowanie przy użyciu następujących baz danych: rozszerzone
        Skanuj archiwa: tak
        Skanuj pocztowe bazy danych: tak
 
Obszar skanowania - Mój komputer:
        A:\\
        C:\\
        D:\\
        E:\\
        F:\\
        G:\\
 
Statystyki skanowania:
        Liczba skanowanych obiektów: 50890
        Liczba wykrytych wirusów: 2
        Liczba zainfekowanych obiektów: 5
        Liczba podejrzanych obiektów: 0
        Czas trwania skanowania: 01:33:15
 
Nazwa zainfekowanego obiektu / Nazwa wirusa / Ostatnie działanie
C:\\Documents and Settings\\All Users\\Dane aplikacji\\Grisoft\\Avg7Data\\avg7log.log   Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\All Users\\Dane aplikacji\\Grisoft\\Avg7Data\\avg7log.log.lck       Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\LocalService\\Cookies\\index.dat    Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\LocalService\\NTUSER.DAT    Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\LocalService\\ntuser.dat.LOG        Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\LocalService\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\LocalService\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat.LOG      Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\LocalService\\Ustawienia lokalne\\Historia\\History.IE5\\index.dat  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\LocalService\\Ustawienia lokalne\\Temporary Internet Files\\Content.IE5\\index.dat  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Marc(w)el\\Cookies\\index.dat       Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Marc(w)el\\NTUSER.DAT       Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Marc(w)el\\ntuser.dat.LOG   Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Marc(w)el\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat     Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Marc(w)el\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat.LOG Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Marc(w)el\\Ustawienia lokalne\\Historia\\History.IE5\\index.dat     Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\Marc(w)el\\Ustawienia lokalne\\Temporary Internet Files\\Content.IE5\\index.dat     Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\NetworkService\\NTUSER.DAT  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\NetworkService\\ntuser.dat.LOG      Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\NetworkService\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat        Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\NetworkService\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat.LOG    Object is locked        pominięty
C:\\System Volume Information\\MountPointManagerRemoteDatabase  Object is locked        pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8C074803-274A-4D46-9FD8-09E4A499AC66}\\RP61\\A0015050.sys       Object is locked        pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8C074803-274A-4D46-9FD8-09E4A499AC66}\\RP63\\A0016250.sys       Object is locked        pominięty
C:\\System Volume Information\\_restore{8C074803-274A-4D46-9FD8-09E4A499AC66}\\RP68\\change.log Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\Debug\\PASSWD.LOG  Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\Internet Logs\\fwdbglog.txt        Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\Internet Logs\\fwpktlog.txt        Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\Internet Logs\\IAMDB.RDB   Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\Internet Logs\\TELKA-5D7675BC3.ldb Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\Internet Logs\\tvDebug.log Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\SchedLgU.Txt       Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\SoftwareDistribution\\ReportingEvents.log  Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\CatRoot2\\edb.log        Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\CatRoot2\\tmp.edb        Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\AppEvent.Evt     Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\default  Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\default.LOG      Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\ODiag.evt        Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\OSession.evt     Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\SAM      Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\SAM.LOG  Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\SecEvent.Evt     Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\SECURITY Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\SECURITY.LOG     Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\software Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\software.LOG     Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\SysEvent.Evt     Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\system   Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\system.LOG       Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\fidbox.dat      Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\fidbox.idx      Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\sptd.sys        Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\h323log.txt      Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\Repository\\FS\\INDEX.BTR  Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\Repository\\FS\\INDEX.MAP  Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\Repository\\FS\\MAPPING.VER        Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\Repository\\FS\\MAPPING1.MAP       Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\Repository\\FS\\MAPPING2.MAP       Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\Repository\\FS\\OBJECTS.DATA       Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\Repository\\FS\\OBJECTS.MAP        Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\Temp\\ZLT01764.TMP Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\Temp\\ZLT01768.TMP Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\WindowsUpdate.log  Object is locked        pominięty
D:\\Downloads\\SmitfraudFix\\SmitfraudFix\\Reboot.exe   Zainfekowanych: not-a-virus:RiskTool.Win32.Reboot.f     pominięty
D:\\Program Files\\Alcohol Soft\\Alcohol 120\\StarWind\\logs\\sw_ae-20080702-172652.log Object is locked        pominięty
D:\\System Volume Information\\MountPointManagerRemoteDatabase  Object is locked        pominięty
D:\\System Volume Information\\_restore{8C074803-274A-4D46-9FD8-09E4A499AC66}\\RP57\\A0013937.exe       Zainfekowanych: not-a-virus:Monitor.Win32.PKRPoker.a    pominięty
D:\\System Volume Information\\_restore{8C074803-274A-4D46-9FD8-09E4A499AC66}\\RP57\\A0014034.exe/stream/data0007       Zainfekowanych: not-a-virus:Monitor.Win32.PKRPoker.a    pominięty
D:\\System Volume Information\\_restore{8C074803-274A-4D46-9FD8-09E4A499AC66}\\RP57\\A0014034.exe/stream        Zainfekowanych: not-a-virus:Monitor.Win32.PKRPoker.a    pominięty
D:\\System Volume Information\\_restore{8C074803-274A-4D46-9FD8-09E4A499AC66}\\RP57\\A0014034.exe       NSIS: zainfekowany - 2  pominięty
D:\\System Volume Information\\_restore{8C074803-274A-4D46-9FD8-09E4A499AC66}\\RP68\\change.log Object is locked        pominięty
D:\\System Volume Information\\_restore{CE2C6327-2DDE-4FAE-9C34-BAADB7395C24}\\RP11\\A0013925.inf       Object is locked        pominięty
D:\\System Volume Information\\_restore{CE2C6327-2DDE-4FAE-9C34-BAADB7395C24}\\RP11\\A0013926.inf       Object is locked        pominięty
D:\\System Volume Information\\_restore{CE2C6327-2DDE-4FAE-9C34-BAADB7395C24}\\RP11\\A0013927.inf       Object is locked        pominięty
D:\\System Volume Information\\_restore{CE2C6327-2DDE-4FAE-9C34-BAADB7395C24}\\RP11\\A0013928.exe       Object is locked        pominięty
D:\\System Volume Information\\_restore{CE2C6327-2DDE-4FAE-9C34-BAADB7395C24}\\RP11\\A0013929.exe       Object is locked        pominięty
D:\\System Volume Information\\_restore{CE2C6327-2DDE-4FAE-9C34-BAADB7395C24}\\RP11\\A0013930.dll       Object is locked        pominięty
D:\\System Volume Information\\_restore{CE2C6327-2DDE-4FAE-9C34-BAADB7395C24}\\RP11\\A0013931.dll       Object is locked        pominięty
D:\\System Volume Information\\_restore{CE2C6327-2DDE-4FAE-9C34-BAADB7395C24}\\RP11\\A0013932.dll       Object is locked        pominięty
D:\\System Volume Information\\_restore{CE2C6327-2DDE-4FAE-9C34-BAADB7395C24}\\RP11\\A0013933.ver       Object is locked        pominięty
D:\\System Volume Information\\_restore{CE2C6327-2DDE-4FAE-9C34-BAADB7395C24}\\RP11\\A0013934.inf       Object is locked        pominięty
D:\\System Volume Information\\_restore{CE2C6327-2DDE-4FAE-9C34-BAADB7395C24}\\RP11\\A0013935.cat       Object is locked        pominięty
D:\\System Volume Information\\_restore{CE2C6327-2DDE-4FAE-9C34-BAADB7395C24}\\RP11\\A0013936.cat       Object is locked        pominięty
D:\\System Volume Information\\_restore{CE2C6327-2DDE-4FAE-9C34-BAADB7395C24}\\RP11\\A0013937.cat       Object is locked        pominięty
D:\\System Volume Information\\_restore{CE2C6327-2DDE-4FAE-9C34-BAADB7395C24}\\RP11\\A0013938.exe       Object is locked        pominięty
D:\\System Volume Information\\_restore{CE2C6327-2DDE-4FAE-9C34-BAADB7395C24}\\RP11\\A0013939.dll       Object is locked        pominięty
D:\\System Volume Information\\_restore{CE2C6327-2DDE-4FAE-9C34-BAADB7395C24}\\RP11\\A0013940.dll       Object is locked        pominięty
D:\\System Volume Information\\_restore{CE2C6327-2DDE-4FAE-9C34-BAADB7395C24}\\RP11\\A0013941.dll       Object is locked        pominięty
D:\\System Volume Information\\_restore{CE2C6327-2DDE-4FAE-9C34-BAADB7395C24}\\RP11\\A0013942.dll       Object is locked        pominięty
D:\\System Volume Information\\_restore{CE2C6327-2DDE-4FAE-9C34-BAADB7395C24}\\RP11\\A0013943.cat       Object is locked        pominięty
 
Proces skanowania został zakończony.
 
Wygenerowano w 0.064s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!