wklejto.pl

Dodane przez: ~Aravras (2008-07-02 18:29) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
C:\\Documents and Settings\\LocalService\\NTUSER.DAT    Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\LocalService\\ntuser.dat.LOG        Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\LocalService\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\LocalService\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat.LOG      Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\NetworkService\\NTUSER.DAT  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\NetworkService\\ntuser.dat.LOG      Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\NetworkService\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat        Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\NetworkService\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat.LOG    Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\User\\Cookies\\index.dat    Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\User\\Dane aplikacji\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\kb8hh1qb.default\\cert8.db        Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\User\\Dane aplikacji\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\kb8hh1qb.default\\content-prefs.sqlite    Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\User\\Dane aplikacji\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\kb8hh1qb.default\\cookies.sqlite  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\User\\Dane aplikacji\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\kb8hh1qb.default\\downloads.sqlite        Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\User\\Dane aplikacji\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\kb8hh1qb.default\\flashgot.log    Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\User\\Dane aplikacji\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\kb8hh1qb.default\\formhistory.sqlite      Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\User\\Dane aplikacji\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\kb8hh1qb.default\\key3.db         Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\User\\Dane aplikacji\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\kb8hh1qb.default\\parent.lock     Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\User\\Dane aplikacji\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\kb8hh1qb.default\\permissions.sqlite      Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\User\\Dane aplikacji\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\kb8hh1qb.default\\places.sqlite   Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\User\\Dane aplikacji\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\kb8hh1qb.default\\places.sqlite-journal   Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\User\\Dane aplikacji\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\kb8hh1qb.default\\places.sqlite-stmtjrnl  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\User\\Dane aplikacji\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\kb8hh1qb.default\\search.sqlite   Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\User\\NTUSER.DAT    Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\User\\ntuser.dat.LOG        Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\User\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\CardSpace\\CardSpace.db        Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\User\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\User\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Microsoft\\Windows\\UsrClass.dat.LOG      Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\User\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\kb8hh1qb.default\\Cache\\_CACHE_001_  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\User\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\kb8hh1qb.default\\Cache\\_CACHE_002_  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\User\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\kb8hh1qb.default\\Cache\\_CACHE_003_  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\User\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\kb8hh1qb.default\\Cache\\_CACHE_MAP_  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\User\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\kb8hh1qb.default\\urlclassifier3.sqlite       Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\User\\Ustawienia lokalne\\Historia\\History.IE5\\index.dat  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\User\\Ustawienia lokalne\\Temporary Internet Files\\AntiPhishing\\B3BB5BBA-E7D5-40AB-A041-A5B1C0B26C8F.dat  Object is locked        pominięty
C:\\Documents and Settings\\User\\Ustawienia lokalne\\Temporary Internet Files\\Content.IE5\\index.dat  Object is locked        pominięty
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\DATA\\aswResp.dat    Object is locked        pominięty
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\DATA\\Avast4.db      Object is locked        pominięty
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\DATA\\log\\AshWebSv.ws       Object is locked        pominięty
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\DATA\\log\\aswMaiSv.log      Object is locked        pominięty
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\DATA\\log\\nshield.log       Object is locked        pominięty
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\DATA\\log\\selfdef.log       Object is locked        pominięty
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\DATA\\report\\Osłona rezydentna.txt         Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\Debug\\PASSWD.LOG  Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\SoftwareDistribution\\ReportingEvents.log  Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\Sti_Trace.log      Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\CatRoot2\\edb.log        Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\CatRoot2\\tmp.edb        Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\Antivirus.Evt    Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\AppEvent.Evt     Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\default  Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\default.LOG      Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\Internet.evt     Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\SAM      Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\SAM.LOG  Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\SecEvent.Evt     Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\SECURITY         Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\SECURITY.LOG     Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\software         Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\software.LOG     Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\SysEvent.Evt     Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\system   Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\config\\system.LOG       Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\sptd.sys        Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\h323log.txt      Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\Repository\\FS\\INDEX.BTR  Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\Repository\\FS\\INDEX.MAP  Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\Repository\\FS\\MAPPING.VER        Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\Repository\\FS\\MAPPING1.MAP       Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\Repository\\FS\\MAPPING2.MAP       Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\Repository\\FS\\OBJECTS.DATA       Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\Repository\\FS\\OBJECTS.MAP        Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\Temp\\Perflib_Perfdata_3a8.dat     Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\Temp\\_avast4_\\Webshlock.txt      Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\wiadebug.log       Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\wiaservc.log       Object is locked        pominięty
C:\\WINDOWS\\WindowsUpdate.log  Object is locked        pominięty 
Wygenerowano w 0.055s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!