wklejto.pl

Dodane przez: ~gruchacz (2008-06-29 19:05) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 17:49:52, on 2008-06-29
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal
 
Running processes:
C:\\WINDOWS\\System32\\smss.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\winlogon.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\services.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\lsass.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS\\System32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\spoolsv.exe
C:\\WINDOWS\\Explorer.EXE
C:\\WINDOWS\\RTHDCPL.EXE
C:\\WINDOWS\\system32\\igfxtray.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\hkcmd.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\igfxpers.exe
C:\\Program Files\\ESET\\ESET Smart Security\\egui.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\igfxsrvc.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\agrsmsvc.exe
C:\\Program Files\\ESET\\ESET Smart Security\\ekrn.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS\\System32\\svchost.exe
C:\\Program Files\\Trend Micro\\HijackThis\\HijackThis.exe
 
R1 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Search Bar = http://www.orange.co.uk/iesearch/
R0 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Start Page = http://www.daemon-search.com/startpage
R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Default_Page_URL = http://www.orange.co.uk
R1 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer provided by Orange
R0 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\\Program Files\\Adobe\\Acrobat 7.0\\ActiveX\\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0_06\\bin\\ssv.dll
O4 - HKLM\\..\\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\\..\\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\\..\\Run: [IgfxTray] C:\\WINDOWS\\system32\\igfxtray.exe
O4 - HKLM\\..\\Run: [HotKeysCmds] C:\\WINDOWS\\system32\\hkcmd.exe
O4 - HKLM\\..\\Run: [Persistence] C:\\WINDOWS\\system32\\igfxpers.exe
O4 - HKLM\\..\\Run: [egui] \"C:\\Program Files\\ESET\\ESET Smart Security\\egui.exe\" /hide /waitservice
O4 - HKCU\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe
O4 - HKCU\\..\\Run: [Gadu-Gadu] \"C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe\" /tray
O4 - HKUS\\S-1-5-19\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'USŁUGA LOKALNA\')
O4 - HKUS\\S-1-5-20\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'USŁUGA SIECIOWA\')
O4 - HKUS\\S-1-5-18\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'SYSTEM\')
O4 - HKUS\\.DEFAULT\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'Default user\')
O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0_06\\bin\\ssv.dll
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0_06\\bin\\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.orange.co.uk
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\\PROGRA~1\\COMMON~1\\Skype\\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\\WINDOWS\\system32\\agrsmsvc.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\\Program Files\\ESET\\ESET Smart Security\\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\\Program Files\\ESET\\ESET Smart Security\\ekrn.exe
 
--
End of file - 3811 bytes
 
Wygenerowano w 0.026s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!