wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2017-06-26 14:04) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
RogueKiller V12.11.3.0 (x64) [Jun 19 2017] (wersja darmowa) od Adlice Software
Kontakt : http://www.adlice.com/contact/
Forum : https://forum.adlice.com
Strona internetowa : http://www.adlice.com/download/roguekiller/
Blog : http://www.adlice.com
 
System operacyjny : Windows 10 (10.0.14393) 64 bits version
Tryb rozruchu : Tryb normalny
Użytkownik : Beata [Administrator]
Lokalizacja programu : C:\Users\Beata\Downloads\RogueKiller_portable64.exe
Tryb : Skanowanie -- Data : 06/25/2017 21:27:03 (Czas trwania : 00:21:11)
 
¤¤¤ Procesy : 0 ¤¤¤
 
¤¤¤ Rejestr : 14 ¤¤¤
[Adw.Elex] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\InterSect Alliance -> Wykryto
[PUP.Gen1] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Elex-tech -> Wykryto
[PUP.Ghokswa] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Firefox -> Wykryto
[PUP.PCCleaner] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\PRO PC Cleaner -> Wykryto
[PUP.Gen1] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-4154965311-55385270-3539469186-1001\Software\dobreprogramy -> Wykryto
[PUP.Ghokswa] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-4154965311-55385270-3539469186-1001\Software\Firefox -> Wykryto
[PUP.Gen1] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-4154965311-55385270-3539469186-1001\Software\dobreprogramy -> Wykryto
[PUP.Ghokswa] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-4154965311-55385270-3539469186-1001\Software\Firefox -> Wykryto
[Adw.Tencent|Suspicious.Path] (X64) HKEY_USERS\S-1-5-21-4154965311-55385270-3539469186-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run | background_fault : "C:\Users\Beata\AppData\Local\background_fault\aswRD.exe" "C:\Users\Beata\AppData\Local\background_fault\bf.dll",background_fault_collector [x] -> Wykryto
[Adw.Tencent|Suspicious.Path] (X86) HKEY_USERS\S-1-5-21-4154965311-55385270-3539469186-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run | background_fault : "C:\Users\Beata\AppData\Local\background_fault\aswRD.exe" "C:\Users\Beata\AppData\Local\background_fault\bf.dll",background_fault_collector [x] -> Wykryto
[PUP.HackTool|Suspicious.Path] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\KMS-R@1n (C:\Windows\KMS-R@1n.exe) -> Wykryto
[PUP.Ghokswa|VT.not-a-virus:HEUR:AdWare.Win32.FireBall.gen] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules | {7B3683BD-3CC2-4153-A58A-5A621C8345CD} : v2.26|Action=Allow|Active=TRUE|Dir=In|App=C:\Program Files (x86)\Firefox\Firefox.exe|Name=Firefox browser| [7] -> Wykryto
[PUM.Policies] (X64) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System | ConsentPromptBehaviorAdmin : 0  -> Wykryto
[PUM.Policies] (X86) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System | ConsentPromptBehaviorAdmin : 0  -> Wykryto
 
¤¤¤ Zaplanowane zadania : 0 ¤¤¤
 
¤¤¤ Pliki : 8 ¤¤¤
[Adw.Elex|Tr.Gen0][Folder] C:\ProgramData\BIT -> Wykryto
[PUP.Ghokswa][Folder] C:\Users\Beata\AppData\Roaming\Firefox -> Wykryto
[PUP.HPDefender][Folder] C:\Users\Beata\AppData\Local\3DM -> Wykryto
[PUP.Ghokswa][Folder] C:\Users\Beata\AppData\Local\Firefox -> Wykryto
[Adw.Snarasite][Folder] C:\Users\Beata\AppData\Local\SNARE -> Wykryto
[Adw.Elex][Folder] C:\Users\Beata\AppData\Local\terana -> Wykryto
[Adw.Elex|Tr.Gen0][Folder] C:\ProgramData\BIT -> Wykryto
[PUP.Ghokswa][Folder] C:\Program Files (x86)\Firefox -> Wykryto
 
¤¤¤ WMI : 0 ¤¤¤
 
¤¤¤ Plik hosts : 0 ¤¤¤
 
¤¤¤ Rootkity : 0 (Driver: załadowano) ¤¤¤
 
¤¤¤ Przeglądarki : 0 ¤¤¤
 
¤¤¤ Sprawdzenie MBR : ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: Samsung SSD 840 EVO 120GB +++++
--- User ---
[MBR] ad71807a37caf3d68d4476c09af99d77
[BSP] 6d1d60ca06fb615ee7ffa763add161f4 : Windows Vista/7/8|VT.Unknown MBR Code
Partition table:
0 - [ACTIVE] NTFS (0x7) [VISIBLE] Offset (sectors): 2048 | Size: 500 MB [Windows Vista/7/8 Bootstrap | Windows Vista/7/8 Bootloader]
1 - [XXXXXX] NTFS (0x7) [VISIBLE] Offset (sectors): 1026048 | Size: 113971 MB [Windows Vista/7/8 Bootstrap | Windows Vista/7/8 Bootloader]
User = LL1 ... OK
User = LL2 ... OK
Wygenerowano w 0.006s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!