wklejto.pl

Dodane przez: ~oklej (2009-02-21 10:19) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 09:28:56, on 2009-02-21
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal
 
Running processes:
C:\\WINDOWS\\System32\\smss.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\winlogon.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\services.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\lsass.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\Ati2evxx.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS\\System32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\Ati2evxx.exe
C:\\Program Files\\Common Files\\Symantec Shared\\ccSvcHst.exe
C:\\WINDOWS\\Explorer.EXE
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\aswUpdSv.exe
C:\\Program Files\\Lavasoft\\Ad-Aware\\AAWService.exe
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashServ.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\spoolsv.exe
C:\\Program Files\\WIDCOMM\\Bluetooth Software\\bin\\btwdins.exe
C:\\Program Files\\Symantec AntiVirus\\DefWatch.exe
C:\\Program Files\\Analog Devices\\SoundMAX\\SMAgent.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\svchost.exe
C:\\Program Files\\Symantec AntiVirus\\Rtvscan.exe
C:\\PROGRA~1\\ALWILS~1\\Avast4\\ashDisp.exe
C:\\Program Files\\Analog Devices\\SoundMAX\\SMax4PNP.exe
C:\\WINDOWS\\AGRSMMSG.exe
C:\\Program Files\\ATI Technologies\\ATI Control Panel\\atiptaxx.exe
C:\\Program Files\\Common Files\\Symantec Shared\\ccApp.exe
C:\\PROGRA~1\\SYMANT~1\\VPTray.exe
C:\\Program Files\\Winamp\\winampa.exe
C:\\Program Files\\Lavasoft\\Ad-Aware\\AAWTray.exe
C:\\Program Files\\BitComet\\BitComet.exe
C:\\Program Files\\WIDCOMM\\Bluetooth Software\\BTTray.exe
C:\\PROGRA~1\\WIDCOMM\\BLUETO~1\\BTSTAC~1.EXE
C:\\WINDOWS\\system32\\wuauclt.exe
C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe
C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashMaiSv.exe
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashWebSv.exe
C:\\Program Files\\Trend Micro\\HijackThis\\HijackThis.exe
 
R0 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Start Page = http://google.atcomet.com/b/
R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\\Program Files\\BitComet\\
Wygenerowano w 0.017s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!