wklejto.pl

Dodane przez: ~Walkoren (2009-02-10 17:11) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 16:56:29, on 2009-02-10
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)
Boot mode: Normal
 
Running processes:
C:\\WINDOWS\\System32\\smss.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\winlogon.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\services.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\lsass.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS\\System32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS\\Explorer.EXE
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\aswUpdSv.exe
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashServ.exe
C:\\PROGRA~1\\ALWILS~1\\Avast4\\ashDisp.exe
C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GrooveMonitor.exe
C:\\Program Files\\HP\\HP Software Update\\HPWuSchd2.exe
C:\\WINDOWS\\SOUNDMAN.EXE
C:\\WINDOWS\\system32\\spoolsv.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe
C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe
C:\\Documents and Settings\\ppp\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Google\\Update\\GoogleUpdate.exe
C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe
C:\\Program Files\\Nero\\Nero8\\Nero BackItUp\\NBService.exe
C:\\WINDOWS\\System32\\svchost.exe
C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqSTE08.exe
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashMaiSv.exe
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashWebSv.exe
C:\\WINDOWS\\System32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\wuauclt.exe
C:\\Program Files\\internet explorer\\iexplore.exe
C:\\Program Files\\Trend Micro\\HijackThis\\HijackThis.exe
 
R0 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Start Page = http://www.google.pl/
R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\Acrobat\\ActiveX\\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\\PROGRA~1\\MEGAUP~1\\MEGAUP~1.DLL
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\\program files\\google\\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\\Program Files\\Google\\GoogleToolbarNotifier\\2.1.1119.1736\\swg.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\\program files\\google\\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\\PROGRA~1\\MEGAUP~1\\MEGAUP~1.DLL
O4 - HKLM\\..\\Run: [avast!] C:\\PROGRA~1\\ALWILS~1\\Avast4\\ashDisp.exe
O4 - HKLM\\..\\Run: [GrooveMonitor] \"C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GrooveMonitor.exe\"
O4 - HKLM\\..\\Run: [Google Desktop Search] \"C:\\Program Files\\Google\\Google Desktop Search\\GoogleDesktop.exe\" /startup
O4 - HKLM\\..\\Run: [HP Software Update] C:\\Program Files\\HP\\HP Software Update\\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\\..\\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\\..\\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] \"C:\\Program Files\\Adobe\\Reader 8.0\\Reader\\Reader_sl.exe\"
O4 - HKLM\\..\\Run: [NeroFilterCheck] C:\\Program Files\\Common Files\\Nero\\Lib\\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\\..\\Run: [NBKeyScan] \"C:\\Program Files\\Nero\\Nero8\\Nero BackItUp\\NBKeyScan.exe\"
O4 - HKCU\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe
O4 - HKCU\\..\\Run: [Gadu-Gadu] \"C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe\" /tray
O4 - HKCU\\..\\Run: [swg] C:\\Program Files\\Google\\GoogleToolbarNotifier\\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\\..\\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] \"C:\\Program Files\\Common Files\\Ahead\\Lib\\NMBgMonitor.exe\"
O4 - HKCU\\..\\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\\Program Files\\Odkurzacz\\odk_mcd.exe
O4 - HKCU\\..\\Run: [Google Update] \"C:\\Documents and Settings\\ppp\\Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji\\Google\\Update\\GoogleUpdate.exe\" /c
O4 - HKUS\\S-1-5-18\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\System32\\CTFMON.EXE (User \'SYSTEM\')
O4 - HKUS\\.DEFAULT\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\System32\\CTFMON.EXE (User \'Default user\')
O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTEM.EXE
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office10\\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: Add to AMV Converter... - C:\\Program Files\\MP3 Player Utilities 4.15\\AMVConverter\\grab.html
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office10\\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - C:\\Program Files\\MP3 Player Utilities 4.15\\MediaManager\\grab.html
O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\ONBttnIE.dll
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\\WINDOWS\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\\WINDOWS\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GrooveSystemServices.dll
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashWebSv.exe
O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\\Program Files\\Google\\Google Desktop Search\\GoogleDesktop.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\\Program Files\\Google\\Common\\Google Updater\\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\\Program Files\\Nero\\Nero8\\Nero BackItUp\\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\\Program Files\\Common Files\\Nero\\Lib\\NMIndexingService.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\\WINDOWS\\system32\\HPZipm12.exe
 
 
Wygenerowano w 0.056s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!