wklejto.pl

Dodane przez: ~Canceel (2009-02-10 14:27) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Running processes:
C:\\WINDOWS\\System32\\smss.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\winlogon.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\services.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\lsass.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS\\System32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\spoolsv.exe
C:\\WINDOWS\\Explorer.EXE
C:\\WINDOWS\\RTHDCPL.EXE
C:\\Program Files\\ASUS\\Ai Suite\\AiNap\\AiNap.exe
C:\\Program Files\\ASUS\\Ai Suite\\AiGear3\\CpuPowerMonitor.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\RUNDLL32.EXE
C:\\Program Files\\Java\\jre6\\bin\\jusched.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe
C:\\PROGRA~1\\WapSter\\WAPSTE~1\\AQQ.exe
C:\\Program Files\\Java\\jre6\\bin\\jqs.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\nvsvc32.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\wbem\\wmiapsrv.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\wscntfy.exe
C:\\Program Files\\foobar2000\\foobar2000.exe
C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe
C:\\Program Files\\Trend Micro\\HijackThis\\HijackThis.exe
 
R0 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\\Program Files\\Kaspersky Lab\\Kaspersky Anti-Virus 2009\\ievkbd.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\\Program Files\\Java\\jre6\\bin\\ssv.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\\Program Files\\Java\\jre6\\bin\\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\\Program Files\\Java\\jre6\\lib\\deploy\\jqs\\ie\\jqs_plugin.dll
O4 - HKLM\\..\\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\\..\\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\\..\\Run: [Ai Nap] \"C:\\Program Files\\ASUS\\Ai Suite\\AiNap\\AiNap.exe\"
O4 - HKLM\\..\\Run: [CPU Power Monitor] \"C:\\Program Files\\ASUS\\Ai Suite\\AiGear3\\CpuPowerMonitor.exe\"
O4 - HKLM\\..\\Run: [Cpu Level Up help] C:\\Program Files\\ASUS\\Ai Suite\\CpuLevelUpHelp.exe
O4 - HKLM\\..\\Run: [AVP] \"C:\\Program Files\\Kaspersky Lab\\Kaspersky Anti-Virus 2009\\avp.exe\"
O4 - HKLM\\..\\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\system32\\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\\..\\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\\..\\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\system32\\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\\..\\Run: [SunJavaUpdateSched] \"C:\\Program Files\\Java\\jre6\\bin\\jusched.exe\"
O4 - HKLM\\..\\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\\system32\\dumprep 0 -u
O4 - HKCU\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe
O4 - HKCU\\..\\Run: [AQQ] C:\\PROGRA~1\\WapSter\\WAPSTE~1\\AQQ.exe
O4 - HKUS\\S-1-5-19\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'USŁUGA LOKALNA\')
O4 - HKUS\\S-1-5-20\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'USŁUGA SIECIOWA\')
O4 - HKUS\\S-1-5-18\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'SYSTEM\')
O4 - HKUS\\.DEFAULT\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'Default user\')
O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\\Program Files\\Kaspersky Lab\\Kaspersky Anti-Virus 2009\\SCIEPlgn.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe
O17 - HKLM\\System\\CCS\\Services\\Tcpip\\..\\{B7A0ED32-0BFB-40A2-AE69-E3464F1BBED9}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.151.34
O20 - AppInit_DLLs: C:\\PROGRA~1\\KASPER~1\\KASPER~1\\mzvkbd.dll,C:\\PROGRA~1\\KASPER~1\\KASPER~1\\mzvkbd3.dll
O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus (AVP) - Kaspersky Lab - C:\\Program Files\\Kaspersky Lab\\Kaspersky Anti-Virus 2009\\avp.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\\Program Files\\Java\\jre6\\bin\\jqs.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\\WINDOWS\\system32\\nvsvc32.exe
 
--
End of file - 3983 bytes
 
Wygenerowano w 0.026s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!