wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2016-06-24 19:56) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x86) Wersja: 20-06-2016 01
Uruchomiony przez Oliwia (2016-06-24 19:52:55)
Uruchomiony z C:\Users\Oliwia\Downloads
Tryb startu: Normal
 
==================== Skróty =============================
 
(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)
 
 
 
 
 
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Program Updates.lnk -> C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe (InstallShield Software Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop CC 2014 (32 Bit).lnk -> D:\PHOTOSHOP CC\Adobe Photoshop CC 2014 (32 Bit)\Photoshop.exe (Adobe Systems, Incorporated)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Reader XI.lnk -> C:\Windows\Installer\{AC76BA86-7AD7-1045-7B44-AB0000000001}\SC_Reader.ico ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avast SafeZone Browser.lnk -> C:\Program Files\AVAST Software\SZBrowser\launcher.exe (Avast Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk -> C:\Windows\ehome\ehshell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot-S&D Start Center.lnk -> C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDWelcome.exe (Safer-Networking Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Anytime Upgrade.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsAnytimeUpgradeUI.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk -> C:\Program Files\DVD Maker\DVDMaker.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Fax and Scan.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XPS Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\xpsrchvw.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media\Windows Media Encoder.lnk -> C:\Program Files\Windows Media Components\Encoder\wmenc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media\Utilities\Windows Media Encoding Script.lnk -> C:\Program Files\Windows Media Components\Encoder\WMEncUtil.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media\Utilities\Windows Media File Editor.lnk -> C:\Program Files\Windows Media Components\Encoder\wmeditor.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media\Utilities\Windows Media Profile Editor.lnk -> C:\Program Files\Windows Media Components\Encoder\WMProEdt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media\Utilities\Windows Media Stream Editor.lnk -> C:\Program Files\Windows Media Components\Encoder\wmstreamedt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Trojan Remover\Deinstalacja programu Trojan Remover.lnk -> C:\Program Files\Trojan Remover\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Trojan Remover\FastScan.lnk -> C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe (Simply Super Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Trojan Remover\Trojan Remover.lnk -> C:\Program Files\Trojan Remover\Rmvtrjan.exe (Simply Super Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Trojan Remover\Updater.lnk -> C:\Program Files\Trojan Remover\trupd.exe (Simply Super Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TP-LINK\TP-LINK Wireless Configuration Utility.lnk -> C:\Program Files\TP-LINK\TP-LINK Wireless Configuration Utility\TWCU.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot - Search & Destroy 2\Create System Report.lnk -> C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDLogReport.exe (Safer-Networking Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot - Search & Destroy 2\File Scan.lnk -> C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDFiles.exe (Safer-Networking Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot - Search & Destroy 2\Immunization.lnk -> C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDImmunize.exe (Safer-Networking Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot - Search & Destroy 2\Rootkit Scan.lnk -> C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDRootAlyzer.exe (Safer-Networking Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot - Search & Destroy 2\Spybot-S&D Start Center.lnk -> C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDWelcome.exe (Safer-Networking Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot - Search & Destroy 2\System Scan.lnk -> C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDScan.exe (Safer-Networking Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot - Search & Destroy 2\Tray Icon (Live Protection).lnk -> C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe (Safer-Networking Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot - Search & Destroy 2\Uninstall Spybot-S&D.lnk -> C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sony\Movie Studio Platinum 13.0\Czytajto Movie Studio Platinum 13.0.lnk -> C:\Program Files\Sony\Movie Studio Platinum 13.0\Readme\Movie_Studio_Platinum_readme_plk.htm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sony\Movie Studio Platinum 13.0\Movie Studio Platinum 13.0.lnk -> C:\Program Files\Sony\Movie Studio Platinum 13.0\MovieStudioPlatinum130.exe (Sony Creative Software Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\QuickTime\O programie QuickTime.lnk -> C:\Windows\Installer\{80CEEB1E-0A6C-45B9-A312-37A1D25FDEBC}\RichText.ico ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\QuickTime\QuickTime Player.lnk -> C:\Windows\Installer\{80CEEB1E-0A6C-45B9-A312-37A1D25FDEBC}\QTPlayer.ico ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Odkurzacz\Odkurzacz.lnk -> C:\Program Files\Odkurzacz\odkurzacz.exe (FranmoSoftware)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Odkurzacz\Usuń Odkurzacz.lnk -> C:\Program Files\Odkurzacz\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Visual Studio 2005\Visual Studio Tools\Visual Studio 2005 Remote Debugger Configuration Wizard.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\rdbgwiz.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Visual Studio 2005\Visual Studio Tools\Visual Studio 2005 Remote Debugger.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\msvsmon.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight\Microsoft Silverlight.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50428.0\Silverlight.Configuration.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Access 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\accicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Excel 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\xlicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Groove 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\GrooveIcon.ico ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office InfoPath 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\inficon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office OneNote 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\joticon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Outlook 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\outicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office PowerPoint 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\pptico.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Publisher 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\pubs.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Word 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Certyfikat cyfrowy dla projektów VBA.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Diagnostyka pakietu Microsoft Office.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Microsoft Clip Organizer.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\cagicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Microsoft Office 2007 Ustawienia języka.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Microsoft Office Document Imaging.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\mspicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Microsoft Office Document Scanning.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\mspicons.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Narzędzia Microsoft Office\Microsoft Office Picture Manager.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\oisicon.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Create Recovery Disc.lnk -> C:\Windows\System32\recdisc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Remote Assistance.lnk -> C:\Windows\System32\msra.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LightScribe Direct Disc Labeling\LightScribe Control Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe (Hewlett-Packard Company)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LightScribe Direct Disc Labeling\LightScribe Website.lnk -> C:\Program Files\Common Files\LightScribe\shortcuts\LightScribe Website.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LightScribe Direct Disc Labeling\Quick Demo.lnk -> C:\Program Files\Common Files\LightScribe\shortcuts\Quick Demo.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Uninstall\Uninstall K-Lite Codec Pack.lnk -> C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\unins000.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\Codec Tweak Tool.lnk -> C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Tools\CodecTweakTool.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Configure Java.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_65\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP\Aktualizacja.lnk -> C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwucli.exe (Hewlett-Packard)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP\HP Deskjet 1510 series\HP Scan.lnk -> C:\Program Files\HP\HP Deskjet 1510 series\Bin\HPScan.exe (Hewlett-Packard Co.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP\HP Deskjet 1510 series\Instalacja i oprogramowanie drukarki.lnk -> C:\Program Files\HP\HP Deskjet 1510 series\Bin\USBSetupLauncher.exe (Hewlett-Packard Co.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP\HP Deskjet 1510 series\Narzędzia online HP do diagnostyki drukowania.lnk -> C:\Program Files\HP\HP Deskjet 1510 series\DiagnosticToolsShortcut.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP\HP Deskjet 1510 series\Pomoc.lnk -> C:\Program Files\HP\HP Deskjet 1510 series\Bin\HelpViewer\hpqlpvwr.exe (Hewlett-Packard Co.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP\HP Deskjet 1510 series\Strona wsparcia produktu.lnk -> C:\Program Files\HP\HP Deskjet 1510 series\ProductSupportShortcut.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP\HP Deskjet 1510 series\Zakup materiałów eksploatacyjnych.lnk -> C:\Program Files\HP\HP Deskjet 1510 series\Bin\hpqDTSS.exe (Hewlett-Packard Co.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DAEMON Tools Lite\DTGadget.lnk -> C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DT.gadget ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVAST Software\Avast Free Antivirus.lnk -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastui.exe (AVAST Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ALLPlayer\ALLPlayer.lnk -> C:\Program Files\ALLPlayer\ALLPlayer.exe (ALLPlayer Group Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ALLPlayer\Strona WWW programu ALLPlayer V5.X.lnk -> C:\Program Files\ALLPlayer\ALLPlayerENG.url ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk -> C:\Windows\System32\comexp.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Data Sources (ODBC).lnk -> C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk -> C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk -> C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Microsoft .NET Framework 2.0 Configuration.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\SDK\v2.0\Bin\mscorcfg.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk -> C:\Windows\System32\services.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk -> C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Firewall with Advanced Security.lnk -> C:\Windows\System32\WF.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Calculator.lnk -> C:\Windows\System32\calc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\displayswitch.lnk -> C:\Windows\System32\displayswitch.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk -> C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk -> C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sound Recorder.lnk -> C:\Windows\System32\SoundRecorder.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sticky Notes.lnk -> C:\Windows\System32\StikyNot.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sync Center.lnk -> C:\Windows\System32\mobsync.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk -> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\ShapeCollector.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\ShapeCollector.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\TabTip.lnk -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\TabTip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC\Windows Journal.lnk -> C:\Program Files\Windows Journal\Journal.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk -> C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\dfrgui.lnk -> C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Disk Cleanup.lnk -> C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\System Information.lnk -> C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\System Restore.lnk -> C:\Windows\System32\rstrui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Windows Easy Transfer Reports.lnk -> C:\Windows\System32\migwiz\PostMig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Windows Easy Transfer.lnk -> C:\Windows\System32\migwiz\migwiz.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Spybot-S&D Start Center.lnk -> C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDWelcome.exe (Safer-Networking Ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\System Scan.lnk -> C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDScan.exe (Safer-Networking Ltd.)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\dom\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\dom\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\dom\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\dom\Links\GG dysk.lnk -> C:\Users\dom\GG dysk ()
Shortcut: C:\Users\dom\Favorites\GG dysk.lnk -> C:\Users\dom\GG dysk ()
Shortcut: C:\Users\dom\Desktop\Adobe Photoshop CC 2014 (32 Bit).lnk -> D:\PHOTOSHOP CC\Adobe Photoshop CC 2014 (32 Bit)\Photoshop.exe (Adobe Systems, Incorporated)
Shortcut: C:\Users\dom\Desktop\Adobe Photoshop Lightroom 5.4.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom 5.4\lightroom.exe (Adobe Systems)
Shortcut: C:\Users\dom\Desktop\Movie Studio Platinum 13.0.lnk -> C:\Program Files\Sony\Movie Studio Platinum 13.0\MovieStudioPlatinum130.exe (Sony Creative Software Inc.)
Shortcut: C:\Users\dom\Desktop\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\Users\dom\Desktop\Moje\Avast Free Antivirus.lnk -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastui.exe (AVAST Software)
Shortcut: C:\Users\dom\Desktop\Moje\DAEMON Tools Lite.lnk -> C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe (Disc Soft Ltd)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Pomoc WinRARa.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk -> C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Polska lokalizacja Lightroom 5\Odinstaluj Polska lokalizacja Lightroom 5.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom 5\Deinstalator polskiego interfejsu.exe ()
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Format Factory.lnk -> D:\Format Factory\FormatFactory\FormatFactory.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\WarThunder.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\HP Scan.lnk -> C:\Program Files\HP\HP Deskjet 1510 series\Bin\HPScan.exe (Hewlett-Packard Co.)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Microsoft Office Word 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe ()
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Paint.lnk -> C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\7e4dca80246863e3\pinned.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Jamnik Jamnikowicz I\Menu Start\Programy\Droga do Eldorado\ElDorado.lnk -> C:\Program Files\Droga do Eldorado\engine\linc\engine.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Jamnik Jamnikowicz I\Menu Start\Programy\Droga do Eldorado\Usuń grę.lnk -> C:\Program Files\Droga do Eldorado\Unwise.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\KOTY\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\KOTY\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\KOTY\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\KOTY\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\KOTY\Desktop\Still Life.lnk -> C:\Program Files\Microids\Still Life\StillLife.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\KOTY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\KOTY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\KOTY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\KOTY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\KOTY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\KOTY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\KOTY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\KOTY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\KOTY\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files\Megasoft Security\jpchromium.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\KOTY\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Mama\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\Mama\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\Mama\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\Mama\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\Mama\Desktop\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files\Megasoft Security\jpchromium.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Mama\Desktop\Still Life.lnk -> C:\Program Files\Microids\Still Life\StillLife.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Mama\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Mama\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files\Megasoft Security\jpchromium.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Mama\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Mama\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Mama\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Mama\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Mama\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Mama\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Mama\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Mama\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files\Megasoft Security\jpchromium.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Mama\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Mama\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\Links\Desktop.lnk -> C:\Users\Oliwia\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\Oliwia\Links\Downloads.lnk -> C:\Users\Oliwia\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\Oliwia\Desktop\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\Desktop\Nieużywane\Adobe Lightroom 5.4.lnk -> C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom 5.4\lightroom.exe (Adobe Systems)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\Desktop\Nieużywane\Avast SafeZone Browser.lnk -> C:\Program Files\AVAST Software\SZBrowser\launcher.exe (Avast Software)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\Desktop\Nieużywane\AVG Protection.lnk -> C:\Program Files\AVG\Av\avgui.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\Desktop\Nieużywane\Corel ScreenCap X6.lnk -> D:\COREL\Corel VideoStudio Pro X6\VSSCap.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\Desktop\Nieużywane\Corel VideoStudio Pro X6.lnk -> D:\COREL\Corel VideoStudio Pro X6\vstudio.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\Desktop\Nieużywane\DAEMON Tools Lite.lnk -> C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe (Disc Soft Ltd)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\Desktop\Nieużywane\Dailymotion Video Downloader.lnk -> C:\Program Files\DownloadToolz\Dailymotion Video Downloader\dailymotion_d.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\Desktop\Nieużywane\HP Photo Creations.lnk -> C:\Program Files\HP Photo Creations\PhotoProduct.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\Desktop\Nieużywane\Movie Studio Platinum 12.0.lnk -> D:\Sony vegas\MovieStudioPlatinum120.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\Desktop\Nieużywane\Movie Studio Platinum 13.0.lnk -> C:\Program Files\Sony\Movie Studio Platinum 13.0\MovieStudioPlatinum130.exe (Sony Creative Software Inc.)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\Desktop\Nieużywane\Spybot-S&D Start Center.lnk -> C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDWelcome.exe (Safer-Networking Ltd.)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\Desktop\Nieużywane\TL-WN321G Wireless Utility.lnk -> C:\Program Files\TP-LINK\TL-WN321G\COMMON\TWCU.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\Desktop\Nieużywane\Vegas Pro 11.0.lnk -> C:\Program Files\Sony\Vegas Pro 11.0\vegas110.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\Desktop\Nieużywane\Zakup materiałów eksploatacyjnych - HP Deskjet 1510 series.lnk -> C:\Program Files\HP\HP Deskjet 1510 series\Bin\hpqDTSS.exe (Hewlett-Packard Co.)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\Desktop\Nieużywane\µTorrent.lnk -> C:\Users\Oliwia\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe (BitTorrent Inc.)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\.lnk -> C:\ProgramData\EpicScale\6\EpicScale.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Foo Fighters - Outside.lnk -> C:\ProgramData\{b563b2a0-2d0c-443f-b563-3b2a02d0ca80}\Foo Fighters - Outside.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Polska lokalizacja Lightroom 5\Odinstaluj Polska lokalizacja Lightroom 5.lnk -> D:\Lightroom\Deinstalator polskiego interfejsu.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk -> C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\ALLPlayer.lnk -> C:\Program Files\ALLPlayer\ALLPlayer.exe (ALLPlayer Group Ltd.)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files\Megasoft Security\jpchromium.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\DAEMON Tools Lite.lnk -> C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe (Disc Soft Ltd)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\OpenFM.lnk -> C:\Users\Oliwia\AppData\Local\OpenFM\Application\openfm.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Microsoft Office Excel 2007.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\xlicons.exe ()
Shortcut: C:\Users\Oliwia\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\7e4dca80246863e3\pinned.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\{F9AD6253-EB1E-43CF-8336-990ADF516FED}\PlayTasks\0\Zagraj.lnk -> C:\Program Files\Grand Theft Auto Vice City\gta-vc.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Oliwia\AppData\Local\Microsoft\Windows\GameExplorer\{43B1DBD9-926F-4F8C-8B5B-E0CC17F7D618}\PlayTasks\0\Zagraj.lnk -> E:\_setup.exe (Brak pliku)
 
 
 
 
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Default Programs.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.DefaultPrograms
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Nowy dokument pakietu Microsoft Office.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe () -> -n
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Otwórz dokument pakietu Microsoft Office.lnk -> C:\Windows\Installer\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe () -> -f
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Windows Update.lnk -> C:\Windows\System32\wuapp.exe (Microsoft Corporation) -> startmenu
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sidebar.lnk -> C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe (Microsoft Corporation) -> /showgadgets
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TP-LINK\Uninstall - 150Mbps Wireless N USB Adapter Driver.lnk -> C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{38A1E3ED-D913-41D2-9953-A93D5ACE3ADF}\setup.exe (Macrovision Corporation) -> -runfromtemp -removeonly DriverOnly
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TP-LINK\Uninstall - TP-LINK Wireless Configuration Utility.lnk -> C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{319D91C6-3D44-436C-9F79-36C0D22372DC}\setup.exe (Macrovision Corporation) -> -runfromtemp -removeonly
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\QuickTime\Odinstaluj QuickTime.lnk -> C:\Windows\System32\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /i {80CEEB1E-0A6C-45B9-A312-37A1D25FDEBC} /qf
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance\Backup and Restore Center.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.BackupAndRestore
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LightScribe Direct Disc Labeling\Getting Started.lnk -> C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSLauncher.exe (Hewlett-Packard Company) -> 1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\DirectVobSub.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> vsfilter.dll,DirectVobSub
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\ffdshow audio decoder.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> ffdshow.ax,configureAudio
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\ffdshow video decoder.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> ffdshow.ax,configure
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\Haali Media Splitter.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> splitter.ax,Configure
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack\Configuration\Reset to recommended settings.lnk -> C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Tools\CodecTweakTool.exe () -> /verysilent /components=*resetsettings
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\About Java.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_65\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab about
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Check For Updates.lnk -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_65\bin\javacpl.exe (Oracle Corporation) -> -tab update
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP\HP Deskjet 1510 series\HP Deskjet 1510 series.lnk -> C:\Program Files\HP\HP Deskjet 1510 series\Bin\HP Deskjet 1510 series.exe (Hewlett-Packard Co.) -> -Start UDCDevicePage
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HP\HP Deskjet 1510 series\Odinstaluj.lnk -> C:\Windows\System32\msiexec.exe (Microsoft Corporation) -> /qb /x {9C99CB49-B387-4AB4-8F6C-58045914BC19}
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ALLPlayer\ALLPlayer.Radio.lnk -> C:\Program Files\ALLPlayer\ALLPlayer.exe (ALLPlayer Group Ltd.) -> Radio
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ALLPlayer\ALLPlayer.VOD.lnk -> C:\Program Files\ALLPlayer\ALLPlayer.exe (ALLPlayer Group Ltd.) -> VOD
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk -> C:\Windows\System32\compmgmt.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk -> C:\Windows\System32\eventvwr.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows PowerShell Modules.lnk -> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation) -> -NoExit -ImportSystemModules
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Mobility Center.lnk -> C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation) -> /open
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Welcome Center.lnk -> C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) -> %SystemRoot%\system32\OobeFldr.dll,ShowWelcomeCenter LaunchedBy_StartMenuShortcut
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Resource Monitor.lnk -> C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) -> /res
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Task Scheduler.lnk -> C:\Windows\System32\taskschd.msc () -> /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Speech Recognition.lnk -> C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) -> -SpeechUX
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
ShortcutWithArgument: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\dom\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Microsoft Office Outlook.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE (Microsoft Corporation) ->  /recycle
ShortcutWithArgument: C:\Users\KOTY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation) ->  -extoff
ShortcutWithArgument: C:\Users\KOTY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
ShortcutWithArgument: C:\Users\KOTY\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\KOTY\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\5d696d521de238c3\Google Chrome.lnk -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google Inc.) -> --profile-directory=Default
ShortcutWithArgument: C:\Users\Mama\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk -> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation) ->  -extoff
ShortcutWithArgument: C:\Users\Mama\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
ShortcutWithArgument: C:\Users\Mama\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Mama\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\Users\Oliwia\Links\GG dysk.lnk -> C:\Users\Oliwia\GG dysk () -> --ggiconindex=-201 --ggiconpath=C:\Users\Oliwia\AppData\Local\GG\Application\ggdrive\ggdrive-resources.dll
ShortcutWithArgument: C:\Users\Oliwia\Favorites\GG dysk.lnk -> C:\Users\Oliwia\GG dysk () -> --ggiconindex=-201 --ggiconpath=C:\Users\Oliwia\AppData\Local\GG\Application\ggdrive\ggdrive-resources.dll
ShortcutWithArgument: C:\Users\Oliwia\Desktop\Nieużywane\ALLPlayer.Radio.lnk -> C:\Program Files\ALLPlayer\ALLPlayer.exe (ALLPlayer Group Ltd.) -> Radio
ShortcutWithArgument: C:\Users\Oliwia\Desktop\Nieużywane\ALLPlayer.VOD.lnk -> C:\Program Files\ALLPlayer\ALLPlayer.exe (ALLPlayer Group Ltd.) -> VOD
ShortcutWithArgument: C:\Users\Oliwia\Desktop\Nieużywane\HP Deskjet 1510 series.lnk -> C:\Program Files\HP\HP Deskjet 1510 series\Bin\HP Deskjet 1510 series.exe (Hewlett-Packard Co.) -> -Start UDCDevicePage
ShortcutWithArgument: C:\Users\Oliwia\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Ease of Access.lnk -> C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) -> /name Microsoft.EaseOfAccessCenter
ShortcutWithArgument: C:\Users\Oliwia\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk -> C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) -> /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Oliwia\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\ALLPlayer.Radio.lnk -> C:\Program Files\ALLPlayer\ALLPlayer.exe (ALLPlayer Group Ltd.) -> Radio
ShortcutWithArgument: C:\Users\Oliwia\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\ALLPlayer.VOD.lnk -> C:\Program Files\ALLPlayer\ALLPlayer.exe (ALLPlayer Group Ltd.) -> VOD
ShortcutWithArgument: C:\Users\Oliwia\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Media Player.lnk -> C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) -> /prefetch:1
 
 
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mp3tag\Strona WWW Mp3tag.url -> hxxp://www.mp3tag.de
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Link to Nikon\Camera Control Pro download – 30-day free trial.url -> hxxp://9k3x1jrq3kwx.nikonimaging.com/crosspoint/jump.cgi?R=eur&L=en&O=w&P=CCPTRI
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Link to Nikon\Capture NX download – 60-day free trial.url -> hxxp://9k3x1jrq3kwx.nikonimaging.com/crosspoint/jump.cgi?R=eur&L=en&O=w&P=NCAPTURE
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Link to Nikon\NIKON IMAGE SPACE.url -> hxxp://9k3x1jrq3kwx.nikonimaging.com/crosspoint/jump.cgi?R=eur&L=en&O=w&P=PITUTN
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Link to Nikon\Nikon Imaging website.url -> hxxp://www.europe-nikon.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Link to Nikon\Nikon RAW Codec – NEF Codec download.url -> hxxp://9k3x1jrq3kwx.nikonimaging.com/crosspoint/jump.cgi?R=eur&L=en&O=w&P=WINRCODE
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Get Help.url -> hxxp://java.com/help
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java\Visit Java.com.url -> hxxp://java.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GameHouse\Visit GameHouse.url -> hxxp://www.gamehouse.com
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Windows Live\Galeria gadżetów Windows Live.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=70742
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Windows Live\Poczta usługi Windows Live.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72681
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Windows Live\Programy usługi Windows Live.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72700
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Windows Live\Windows Live Spaces.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72682
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Gospodarka.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68923
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Rozrywka.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68924
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Sport.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68921
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Technologie.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55143
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Wideo.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68922
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\MSN — witryny sieci Web\Portal MSN.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Centrum bezpieczeństwa Microsoft.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72887
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Dodatki programu Internet Explorer.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50893
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Office Online.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72885
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Store.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=140813
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Technet.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72886
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft w Polsce.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72520
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Oryginalne oprogramowanie firmy Microsoft.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72900
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Strona główna programu Internet Explorer.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72186
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Strona główna systemu Windows.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72629
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Technologia RSS.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72889
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\W domu.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72406
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\W pracy.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72407
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Links for Polska\Bezpieczeństwo w trybie online.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142211
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Links for Polska\Bezpieczny Internet.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129626
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Links for Polska\Kultura.pl.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129625
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Links for Polska\Pogodynka.pl — oficjalny serwis pogodowy IMGW.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129624
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Links for Polska\Polska.pl.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129622
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Links\Galeria obiektów Web Slice.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121315
InternetURL: C:\Users\dom\Favorites\Links\Sugerowane witryny.url -> hxxps://ieonline.microsoft.com/#ieslice
InternetURL: C:\Users\KOTY\Favorites\Links for Polska\Bezpieczeństwo w trybie online.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142211
InternetURL: C:\Users\KOTY\Favorites\Links for Polska\Bezpieczny Internet.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129626
InternetURL: C:\Users\KOTY\Favorites\Links for Polska\Kultura.pl.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129625
InternetURL: C:\Users\KOTY\Favorites\Links for Polska\Pogodynka.pl — oficjalny serwis pogodowy IMGW.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129624
InternetURL: C:\Users\KOTY\Favorites\Links for Polska\Polska.pl.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129622
InternetURL: C:\Users\KOTY\Favorites\Links\Galeria obiektów Web Slice.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121315
InternetURL: C:\Users\Mama\Favorites\Links for Polska\Bezpieczeństwo w trybie online.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142211
InternetURL: C:\Users\Mama\Favorites\Links for Polska\Bezpieczny Internet.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129626
InternetURL: C:\Users\Mama\Favorites\Links for Polska\Kultura.pl.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129625
InternetURL: C:\Users\Mama\Favorites\Links for Polska\Pogodynka.pl — oficjalny serwis pogodowy IMGW.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129624
InternetURL: C:\Users\Mama\Favorites\Links for Polska\Polska.pl.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129622
InternetURL: C:\Users\Mama\Favorites\Links\Galeria obiektów Web Slice.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121315
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\Windows Live\Galeria gadżetów Windows Live.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=70742
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\Windows Live\Poczta usługi Windows Live.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72681
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\Windows Live\Programy usługi Windows Live.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72700
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\Windows Live\Windows Live Spaces.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72682
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Gospodarka.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68923
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Rozrywka.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68924
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Sport.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68921
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Technologie.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55143
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\MSN — witryny sieci Web\MSN Wideo.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68922
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\MSN — witryny sieci Web\Portal MSN.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Centrum bezpieczeństwa Microsoft.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72887
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Dodatki programu Internet Explorer.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50893
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Office Online.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72885
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Store.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=140813
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft Technet.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72886
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Microsoft w Polsce.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72520
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Oryginalne oprogramowanie firmy Microsoft.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72900
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Strona główna programu Internet Explorer.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72186
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Strona główna systemu Windows.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72629
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\Technologia RSS.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72889
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\W domu.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72406
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\Microsoft — witryny sieci Web\W pracy.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72407
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\Links for Polska\Bezpieczeństwo w trybie online.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142211
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\Links for Polska\Bezpieczny Internet.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129626
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\Links for Polska\Kultura.pl.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129625
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\Links for Polska\Pogodynka.pl — oficjalny serwis pogodowy IMGW.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129624
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\Links for Polska\Polska.pl.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=129622
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\Links\Galeria obiektów Web Slice.url -> hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121315
InternetURL: C:\Users\Oliwia\Favorites\Links\Sugerowane witryny.url -> hxxps://ieonline.microsoft.com/#ieslice
 
==================== Koniec  Shortcut.txt =============================
 
Wygenerowano w 0.103s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!