wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2009-02-05 13:35) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 13:49:54, on 2009-02-05
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)
Boot mode: Normal
 
Running processes:
C:\\WINDOWS\\System32\\smss.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\winlogon.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\services.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\lsass.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS\\System32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\spoolsv.exe
C:\\Program Files\\ESET\\ESET NOD32 Antivirus\\ekrn.exe
C:\\WINDOWS\\System32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\nvsvc32.exe
C:\\Program Files\\Alcohol Soft\\Alcohol 52\\StarWind\\StarWindServiceAE.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS\\Explorer.EXE
C:\\Program Files\\VIA\\RAID\\raid_tool.exe
C:\\WINDOWS\\SOUNDMAN.EXE
C:\\Program Files\\ESET\\ESET NOD32 Antivirus\\egui.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\RUNDLL32.EXE
C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe
C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe
C:\\Program Files\\Spybot - Search & Destroy\\TeaTimer.exe
C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe
C:\\Program Files\\Trend Micro\\HijackThis\\HijackThis.exe
 
R0 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Start Page = http://www.wp.pl/
R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Local Page = 
R0 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\\Program Files\\Adobe\\Acrobat 7.0\\ActiveX\\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\\PROGRA~1\\SPYBOT~1\\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0_05\\bin\\ssv.dll
O4 - HKLM\\..\\Run: [RaidTool] C:\\Program Files\\VIA\\RAID\\raid_tool.exe
O4 - HKLM\\..\\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\\..\\Run: [LXCCCATS] rundll32 C:\\WINDOWS\\System32\\spool\\DRIVERS\\W32X86\\3\\LXCCtime.dll,_RunDLLEntry@16
O4 - HKLM\\..\\Run: [egui] \"C:\\Program Files\\ESET\\ESET NOD32 Antivirus\\egui.exe\" /hide /waitservice
O4 - HKLM\\..\\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\system32\\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\\..\\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\system32\\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKCU\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe
O4 - HKCU\\..\\Run: [Gadu-Gadu] \"C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe\" /tray
O4 - HKCU\\..\\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\\Program Files\\Spybot - Search & Destroy\\TeaTimer.exe
O4 - HKUS\\S-1-5-19\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'USŁUGA LOKALNA\')
O4 - HKUS\\S-1-5-20\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'USŁUGA SIECIOWA\')
O4 - HKUS\\S-1-5-18\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'SYSTEM\')
O4 - HKUS\\.DEFAULT\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'Default user\')
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0_05\\bin\\ssv.dll
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0_05\\bin\\ssv.dll
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\\PROGRA~1\\SPYBOT~1\\SDHelper.dll
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\\PROGRA~1\\SPYBOT~1\\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\\WINDOWS\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\\WINDOWS\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1125741232734
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\\Program Files\\ESET\\ESET NOD32 Antivirus\\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\\Program Files\\ESET\\ESET NOD32 Antivirus\\ekrn.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\\Program Files\\Common Files\\InstallShield\\Driver\\11\\Intel 32\\IDriverT.exe
O23 - Service: lxcc_device - Lexmark International, Inc. - C:\\WINDOWS\\system32\\lxcccoms.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\\WINDOWS\\system32\\nvsvc32.exe
O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\\Program Files\\Alcohol Soft\\Alcohol 52\\StarWind\\StarWindServiceAE.exe
 
--
End of file - 5352 bytes
 
Wygenerowano w 0.039s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!