wklejto.pl

Dodane przez: ~soq (2009-02-03 22:46) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
ComboFix 09-02-02.04 - soq 2009-02-03 22:49:25.5 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional  5.1.2600.2.1250.1.1045.18.479.139 [GMT 1:00]
Uruchomiony z: c:\\documents and settings\\soq\\Pulpit\\Programy\\ComboFix.exe
Użyto następujących komend :: c:\\documents and settings\\soq\\Pulpit\\Programy\\CFScript.txt
AV: G DATA AntiVirus 2007 *On-access scanning disabled* (Outdated)
 * Utworzono nowy punkt przywracania
 
FILE ::
c:\\windows\\system32\\drivers\\GDTdiIcpt.sys
c:\\windows\\system32\\drivers\\HookCentre.sys
c:\\windows\\system32\\drivers\\MiniIcpt.sys
.
 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Usunięto   )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
 
c:\\windows\\system32\\drivers\\GDTdiIcpt.sys
c:\\windows\\system32\\drivers\\HookCentre.sys
c:\\windows\\system32\\drivers\\MiniIcpt.sys
 
.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Sterowniki/Usługi   )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
 
-------\\Legacy_GDMNICPT
-------\\Legacy_GDTDIINTERCEPTOR
-------\\Legacy_HOOKCENTRE
-------\\Service_GDMnIcpt
-------\\Service_GDTdiInterceptor
-------\\Service_HookCentre
 
 
(((((((((((((((((((((((((   Pliki utworzone od 2009-01-03 do 2009-02-03  )))))))))))))))))))))))))))))))
.
 
2009-02-03 01:35 . 2009-02-03 01:35     <DIR>   d--------       C:\\!KillBox
2009-02-02 22:22 . 2009-02-02 22:22     <DIR>   d--------       c:\\program files\\Lonely Cat Games
2009-02-02 20:37 . 2004-08-03 23:08     25,600  --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\usbser.sys
2009-02-02 20:36 . 2009-02-02 20:36     0       --ah-----       c:\\windows\\system32\\drivers\\MsftWdf_Kernel_01005_Coinstaller_Critical.Wdf
2009-02-02 20:36 . 2009-02-02 20:36     0       --ah-----       c:\\windows\\system32\\drivers\\Msft_Kernel_ccdcmb_01005.Wdf
2009-02-02 20:35 . 2009-02-02 20:38     <DIR>   d--------       c:\\documents and settings\\soq\\Dane aplikacji\\PC Suite
2009-02-02 20:35 . 2009-02-02 20:35     <DIR>   d--------       c:\\documents and settings\\All Users\\Dane aplikacji\\PC Suite
2009-02-02 20:34 . 2009-02-02 20:37     <DIR>   d--------       c:\\documents and settings\\soq\\Dane aplikacji\\Nokia
2009-02-02 20:33 . 2009-02-02 20:33     <DIR>   d--------       c:\\program files\\Common Files\\PCSuite
2009-02-02 20:33 . 2009-02-02 20:33     <DIR>   d--------       c:\\program files\\Common Files\\Nokia
2009-02-02 20:32 . 2009-02-02 20:32     <DIR>   d--------       c:\\program files\\DIFX
2009-02-02 20:31 . 2009-02-02 20:31     <DIR>   d--------       c:\\program files\\PC Connectivity Solution
2009-02-02 20:31 . 2007-11-29 10:33     1,419,232       --a------       c:\\windows\\system32\\wdfcoinstaller01005.dll
2009-02-02 20:31 . 2007-11-29 10:39     95,744  --a------       c:\\windows\\system32\\nmwcdcocls.dll
2009-02-02 20:31 . 2007-09-17 15:53     21,632  --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\pccsmcfd.sys
2009-02-02 20:31 . 2007-11-29 10:39     19,328  --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\ccdcmbo.sys
2009-02-02 20:31 . 2007-11-29 10:39     16,896  --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\ccdcmb.sys
2009-02-02 20:31 . 2007-11-29 10:39     8,064   --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\usbser_lowerfltj.sys
2009-02-02 20:31 . 2007-11-29 10:39     8,064   --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\usbser_lowerflt.sys
2009-02-02 20:30 . 2009-02-02 20:33     <DIR>   d--------       c:\\program files\\Nokia
2009-02-02 20:30 . 2007-11-29 10:32     48,128  --a------       c:\\windows\\system32\\nmwcdcls.dll
2009-02-02 20:27 . 2009-02-03 03:10     <DIR>   d--------       c:\\documents and settings\\All Users\\Dane aplikacji\\Installations
2009-02-02 00:42 . 2009-02-02 00:42     <DIR>   d--hs----       c:\\windows\\ftpcache
2009-01-21 01:28 . 2009-01-26 01:06     15,688  --a------       c:\\windows\\system32\\lsdelete.exe
2009-01-21 01:25 . 2009-01-21 01:25     <DIR>   d--------       c:\\documents and settings\\LocalService\\Pulpit
2009-01-21 01:05 . 2009-02-02 20:34     <DIR>   d----c---       c:\\windows\\system32\\DRVSTORE
2009-01-21 01:05 . 2009-01-21 01:04     64,160  --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\Lbd.sys
2009-01-21 01:01 . 2009-01-21 01:01     <DIR>   d--h-c---       c:\\documents and settings\\All Users\\Dane aplikacji\\{83C91755-2546-441D-AC40-9A6B4B860800}
2009-01-14 04:03 . 2009-01-14 04:05     <DIR>   d--------       c:\\program files\\4Musics OGG to MP3 Converter
2009-01-14 04:03 . 2007-11-01 18:53     42,880  --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\vacs2xkd.sys
2009-01-14 04:03 . 2001-03-17 22:34     22,528  --a------       c:\\windows\\system32\\WNASPI32.DLL
2009-01-14 04:03 . 2002-07-17 09:05     16,512  --a------       c:\\windows\\system32\\drivers\\ASPI32.SYS
 
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Sekcja Find3M   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2009-02-03 01:49        ---------       d-----w c:\\documents and settings\\soq\\Dane aplikacji\\Any Video Converter
2009-02-02 21:39        ---------       d-----w c:\\documents and settings\\soq\\Dane aplikacji\\Skype
2009-02-02 01:58        ---------       d-----w c:\\program files\\JLC\'s Software
2009-01-28 18:43        ---------       d-----w c:\\program files\\FlashGet
2009-01-20 23:46        ---------       d-----w c:\\program files\\Common Files\\Wise Installation Wizard
2009-01-13 17:34        ---------       d-----w c:\\documents and settings\\soq\\Dane aplikacji\\TransRender
2009-01-13 17:33        ---------       d-----w c:\\documents and settings\\soq\\Dane aplikacji\\Temporary
2008-12-30 11:18        ---------       d-----w c:\\program files\\WinPcap
2008-12-30 11:18        ---------       d-----w c:\\program files\\FlvRecorder
2008-12-22 20:58        ---------       d-----w c:\\program files\\Flash Saver
2008-12-11 11:57        333,184 ----a-w c:\\windows\\system32\\drivers\\srv.sys
2008-12-08 17:32        ---------       d-----w c:\\program files\\Gadu-Gadu
2008-06-20 22:23        1,136   ------w c:\\documents and settings\\soq\\Dane aplikacji\\filterclsid.dat
2008-04-17 15:35        1,370,440       ----a-w c:\\program files\\DealBook360 Instrukcja.pdf
2007-01-23 11:26        17,952  -c----w c:\\documents and settings\\soq\\Dane aplikacji\\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2001-11-23 04:08        712,704 ----a-w c:\\windows\\inf\\OTHER\\AUDIO3D.DLL
2006-12-04 09:01        5       --sha-w c:\\windows\\system32\\cbffefcfdc_s.dll
.
 
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Wpisy startowe rejestru   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane  
REGEDIT4
 
[HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run]
\"ctfmon.exe\"=\"c:\\windows\\system32\\ctfmon.exe\" [2004-08-04 15360]
\"swg\"=\"c:\\program files\\Google\\GoogleToolbarNotifier\\GoogleToolbarNotifier.exe\" [2008-04-02 68856]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run]
\"avast!\"=\"c:\\progra~1\\ALWILS~1\\Avast4\\ashDisp.exe\" [2008-11-26 81000]
\"SmcService\"=\"c:\\progra~1\\Sygate\\SPF\\smc.exe\" [2004-10-15 2577632]
\"VTTimer\"=\"VTTimer.exe\" [2005-03-07 c:\\windows\\system32\\VTTimer.exe]
\"VTTrayp\"=\"VTtrayp.exe\" [2005-03-11 c:\\windows\\system32\\VTTrayp.exe]
 
[HKEY_USERS\\.DEFAULT\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run]
\"CTFMON.EXE\"=\"c:\\windows\\system32\\CTFMON.EXE\" [2004-08-04 15360]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\windows nt\\currentversion\\drivers32]
\"vidc.I420\"= i420vfw.dll
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\SafeBoot\\Minimal\\Lavasoft Ad-Aware Service]
@=\"Service\"
 
[HKLM\\~\\startupfolder\\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^Adobe Reader Speed Launch.lnk]
path=c:\\documents and settings\\All Users\\Menu Start\\Programy\\Autostart\\Adobe Reader Speed Launch.lnk
backup=c:\\windows\\pss\\Adobe Reader Speed Launch.lnkCommon Startup
 
[HKLM\\~\\startupfolder\\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^Microsoft Office.lnk]
path=c:\\documents and settings\\All Users\\Menu Start\\Programy\\Autostart\\Microsoft Office.lnk
backup=c:\\windows\\pss\\Microsoft Office.lnkCommon Startup
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\UserFaultCheck]
c:\\windows\\system32\\dumprep 0 -u [X]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\Ad-Watch]
--a------ 2009-02-02 01:06 509784 c:\\program files\\Lavasoft\\Ad-Aware\\AAWTray.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\ctfmon.exe]
--a------ 2004-08-04 00:44 15360 c:\\windows\\system32\\ctfmon.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\DAEMON Tools]
--a------ 2006-09-14 21:09 157592 c:\\program files\\DAEMON Tools\\daemon.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\GrooveMonitor]
--a------ 2006-10-26 23:47 31016 c:\\program files\\Microsoft Office\\Office12\\GrooveMonitor.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\MSMSGS]
--------- 2004-10-13 17:24 1694208 c:\\program files\\Messenger\\msmsgs.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\NeroFilterCheck]
--a------ 2001-07-09 11:50 155648 c:\\windows\\system32\\NeroCheck.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\Nokia.PCSync]
--a------ 2008-03-26 18:41 1232896 c:\\program files\\Nokia\\Nokia PC Suite 6\\PcSync2.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\PC Suite Tray]
--a------ 2008-04-16 12:53 1079808 c:\\program files\\Nokia\\Nokia PC Suite 6\\PCSuite.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\PWRISOVM.EXE]
--a------ 2008-07-07 08:34 167936 c:\\program files\\PowerISO\\PWRISOVM.EXE
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\RaidTool]
-ra------ 2005-06-20 11:53 1056768 c:\\program files\\VIA\\RAID\\raid_tool.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\Skype]
--a------ 2006-12-11 20:41 25343016 c:\\program files\\Skype\\Phone\\Skype.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\SunJavaUpdateSched]
--a------ 2008-06-10 03:27 144784 c:\\program files\\Java\\jre1.6.0_07\\bin\\jusched.exe
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\software\\microsoft\\shared tools\\msconfig\\startupreg\\swg]
--a------ 2008-04-02 18:48 68856 c:\\program files\\Google\\GoogleToolbarNotifier\\GoogleToolbarNotifier.exe
 
[HKEY_CURRENT_USER\\software\\microsoft\\windows\\currentversion\\run-]
\"TopDesk\"=c:\\program files\\TopDesk\\topdesk.exe
 
[HKLM\\~\\services\\sharedaccess\\parameters\\firewallpolicy\\standardprofile]
\"DisableNotifications\"= 1 (0x1)
 
[HKLM\\~\\services\\sharedaccess\\parameters\\firewallpolicy\\standardprofile\\AuthorizedApplications\\List]
\"c:\\\\Program Files\\\\BitComet\\\\BitComet.exe\"=
\"c:\\\\Program Files\\\\Gadu-Gadu\\\\gg.exe\"=
\"c:\\\\Program Files\\\\Microsoft Office\\\\Office12\\\\GROOVE.EXE\"=
\"c:\\\\Program Files\\\\Microsoft Office\\\\Office12\\\\ONENOTE.EXE\"=
\"c:\\\\Program Files\\\\Microsoft Office\\\\Office12\\\\OUTLOOK.EXE\"=
\"c:\\\\WINDOWS\\\\system32\\\\sessmgr.exe\"=
\"c:\\\\Program Files\\\\DealBook 360\\\\DealBook 360.exe\"=
\"c:\\\\Program Files\\\\Skype\\\\Phone\\\\Skype.exe\"=
 
[HKLM\\~\\services\\sharedaccess\\parameters\\firewallpolicy\\standardprofile\\GloballyOpenPorts\\List]
\"26302:TCP\"= 26302:TCP:BitComet 26302 TCP
\"26302:UDP\"= 26302:UDP:BitComet 26302 UDP
\"3389:TCP\"= 3389:TCP:*:Disabled:@xpsp2res.dll,-22009
 
[HKLM\\~\\services\\sharedaccess\\parameters\\firewallpolicy\\standardprofile\\IcmpSettings]
\"AllowInboundTimestampRequest\"= 1 (0x1)
\"AllowInboundMaskRequest\"= 1 (0x1)
\"AllowInboundRouterRequest\"= 1 (0x1)
\"AllowOutboundDestinationUnreachable\"= 1 (0x1)
\"AllowOutboundSourceQuench\"= 1 (0x1)
\"AllowOutboundParameterProblem\"= 1 (0x1)
\"AllowOutboundTimeExceeded\"= 1 (0x1)
\"AllowRedirect\"= 1 (0x1)
\"AllowOutboundPacketTooBig\"= 1 (0x1)
 
R0 Lbd;Lbd;c:\\windows\\system32\\drivers\\Lbd.sys [2009-01-21 64160]
R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\\windows\\system32\\drivers\\aswSP.sys [2008-04-04 111184]
R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\\windows\\system32\\drivers\\aswFsBlk.sys [2008-04-04 20560]
R3 EuMusDesignVirtualAudioCableWdm_s2x;Sound2x Audio Cable (WDM);c:\\windows\\system32\\drivers\\vacs2xkd.sys [2009-01-14 42880]
S3 ASPI;Advanced SCSI Programming Interface Driver;c:\\windows\\system32\\drivers\\ASPI32.SYS [2009-01-14 16512]
S3 Lavasoft Ad-Aware Service;Lavasoft Ad-Aware Service;c:\\program files\\Lavasoft\\Ad-Aware\\AAWService.exe [2009-01-18 950096]
S3 NPF;NetGroup Packet Filter Driver;c:\\windows\\system32\\drivers\\npf.sys [2007-01-25 42000]
S3 sdAuxService;PC Tools Auxiliary Service;c:\\program files\\Spyware Doctor\\pctsAuxs.exe [2008-03-03 747912]
.
Zawartość folderu \'Zaplanowane zadania\'
 
2009-01-30 c:\\windows\\Tasks\\1-Click Maintenance.job
- c:\\program files\\TuneUp Utilities 2006\\SystemOptimizer.exe []
 
2009-02-02 c:\\windows\\Tasks\\Ad-Aware Update (Weekly).job
- c:\\program files\\Lavasoft\\Ad-Aware\\Ad-AwareAdmin.exe [2009-02-02 01:06]
.
.
------- Skan uzupełniający -------
.
uStart Page = hxxp://www.google.pl/
uSearch Page = hxxp://www.google.com
uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie
mDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie
uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie
uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s
mSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie
IE: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - c:\\program files\\Avant Browser\\AddAllToADBlackList.htm
IE: Dodaj do listy blokowanych reklam - c:\\program files\\Avant Browser\\AddToADBlackList.htm
IE: Download All by FlashGet - c:\\program files\\FlashGet\\jc_all.htm
IE: Download using FlashGet - c:\\program files\\FlashGet\\jc_link.htm
IE: E&ksport do programu Microsoft Excel - c:\\progra~1\\MICROS~2\\OFFICE11\\EXCEL.EXE/3000
IE: E&xporter vers Microsoft Excel - c:\\progra~1\\MICROS~2\\Office12\\EXCEL.EXE/3000
IE: Otwórz w nowym Avant Browser - c:\\program files\\Avant Browser\\OpenInNewBrowser.htm
IE: Otwórz wszystkie adresy z tej strony... - c:\\program files\\Avant Browser\\OpenAllLinks.htm
IE: Podświetl - c:\\program files\\Avant Browser\\Highlight.htm
IE: Szukaj - c:\\program files\\Avant Browser\\Search.htm
TCP: {F123C87B-5FC4-4456-9931-027D7C63ACCD} = 208.67.222.222,208.67.220.220
FF - ProfilePath - c:\\documents and settings\\soq\\Dane aplikacji\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\ky6tlv7p.default\\
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - www.google.pl
FF - plugin: c:\\program files\\Mozilla Firefox\\plugins\\npganymedenet.dll
.
 
**************************************************************************
 
catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2009-02-03 22:53:38
Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS
 
skanowanie ukrytych procesów ...  
 
skanowanie ukrytych wpisów autostartu ... 
 
skanowanie ukrytych plików ...  
 
skanowanie pomyślnie ukończone
ukryte pliki: 0
 
**************************************************************************
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\\ControlSet001\\Services\\vsdatant]
\"ImagePath\"=\"\"
.
--------------------- ZABLOKOWANE KLUCZE REJESTRU ---------------------
 
[HKEY_USERS\\S-1-5-21-682003330-436374069-839522115-1003\\Software\\SecuROM\\!CAUTION! NEVER A OR CHANGE ANY KEY*]
\"??\"=hex:4a,9a,6e,74,22,04,3c,1c,38,86,ff,c5,70,bf,46,9c,57,b1,2c,39,94,b3,0f,
   52,bc,f4,b8,5a,37,24,42,34,cb,58,6d,29,3d,e0,14,e2,31,d0,93,39,30,05,11,34,\\
\"??\"=hex:f9,06,72,68,03,2c,78,2c,7a,c1,07,d5,bc,80,7c,9c
 
[HKEY_USERS\\S-1-5-21-682003330-436374069-839522115-1003\\Software\\SecuROM\\License information*]
\"datasecu\"=hex:2f,62,a2,d0,9c,10,3a,7c,64,ec,af,50,62,f7,ed,c1,3e,dd,42,98,ab,
   7e,21,74,ed,8e,9d,c4,02,77,2a,ce,43,0e,92,62,ea,24,63,05,39,c6,5c,4e,0c,58,\\
\"rkeysecu\"=hex:03,05,99,03,87,28,6b,1b,d2,cc,2e,01,cf,02,43,e5
.
------------------------ Pozostałe uruchomione procesy ------------------------
.
c:\\program files\\Sygate\\SPF\\Smc.exe
c:\\program files\\Alwil Software\\Avast4\\aswUpdSv.exe
c:\\program files\\Alwil Software\\Avast4\\ashServ.exe
c:\\program files\\Common Files\\LightScribe\\LSSrvc.exe
c:\\windows\\system32\\UAService7.exe
c:\\program files\\Alwil Software\\Avast4\\ashDisp.exe
c:\\program files\\Alwil Software\\Avast4\\ashMaiSv.exe
c:\\program files\\Alwil Software\\Avast4\\ashWebSv.exe
c:\\windows\\system32\\wscntfy.exe
c:\\program files\\Alwil Software\\Avast4\\Setup\\avast.setup
.
**************************************************************************
.
Czas ukończenia: 2009-02-03 22:55:53 - komputer został uruchomiony ponownie
ComboFix-quarantined-files.txt  2009-02-03 21:55:50
 
Przed: 1 235 361 792 bajtów wolnych
Po: 1,169,481,728 bajtów wolnych
 
242     --- E O F ---   2009-01-14 02:05:23
 
Wygenerowano w 0.111s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!