wklejto.pl

Dodane przez: ~soq (2009-02-03 10:35) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 10:46:27, on 2009-02-03
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
 
Running processes:
C:\\WINDOWS\\System32\\smss.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\winlogon.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\services.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\lsass.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS\\System32\\svchost.exe
C:\\Program Files\\Sygate\\SPF\\smc.exe
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\aswUpdSv.exe
C:\\Program Files\\Lavasoft\\Ad-Aware\\AAWService.exe
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashServ.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\spoolsv.exe
C:\\Program Files\\Common Files\\LightScribe\\LSSrvc.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\UAService7.exe
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashMaiSv.exe
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashWebSv.exe
C:\\Program Files\\Lavasoft\\Ad-Aware\\AAWTray.exe
C:\\WINDOWS\\Explorer.EXE
C:\\WINDOWS\\system32\\VTTimer.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\VTtrayp.exe
C:\\PROGRA~1\\ALWILS~1\\Avast4\\ashDisp.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe
C:\\Program Files\\Google\\GoogleToolbarNotifier\\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\\Program Files\\Nokia\\Nokia PC Suite 6\\PCSuite.exe
C:\\Program Files\\PC Connectivity Solution\\ServiceLayer.exe
C:\\Program Files\\PC Connectivity Solution\\Transports\\NclUSBSrv.exe
C:\\Program Files\\PC Connectivity Solution\\Transports\\NclRSSrv.exe
C:\\Program Files\\Avant Browser\\avant.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\dwwin.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\wuauclt.exe
C:\\Documents and Settings\\soq\\Pulpit\\Programy\\HijackThis.exe
 
R0 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Start Page = http://www.google.pl/
R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Local Page = 
R0 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\\Program Files\\Adobe\\Acrobat 7.0\\ActiveX\\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\\PROGRA~1\\FlashGet\\jccatch.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\GRA8E1~1.DLL
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0_07\\bin\\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\\program files\\google\\googletoolbar2.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\\Program Files\\Google\\GoogleToolbarNotifier\\3.1.807.1746\\swg.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\\program files\\google\\googletoolbar2.dll
O4 - HKLM\\..\\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
O4 - HKLM\\..\\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe
O4 - HKLM\\..\\Run: [avast!] C:\\PROGRA~1\\ALWILS~1\\Avast4\\ashDisp.exe
O4 - HKLM\\..\\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\\system32\\dumprep 0 -u
O4 - HKCU\\..\\Run: [ctfmon.exe] C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe
O4 - HKCU\\..\\Run: [swg] C:\\Program Files\\Google\\GoogleToolbarNotifier\\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\\..\\Run: [PC Suite Tray] \"C:\\Program Files\\Nokia\\Nokia PC Suite 6\\PCSuite.exe\" -onlytray
O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - C:\\Program Files\\Avant Browser\\AddAllToADBlackList.htm
O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - C:\\Program Files\\Avant Browser\\AddToADBlackList.htm
O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\\Program Files\\FlashGet\\jc_all.htm
O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\\Program Files\\FlashGet\\jc_link.htm
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\OFFICE11\\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Otwórz w nowym Avant Browser - C:\\Program Files\\Avant Browser\\OpenInNewBrowser.htm
O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony... - C:\\Program Files\\Avant Browser\\OpenAllLinks.htm
O8 - Extra context menu item: Podświetl - C:\\Program Files\\Avant Browser\\Highlight.htm
O8 - Extra context menu item: Szukaj - C:\\Program Files\\Avant Browser\\Search.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0_07\\bin\\ssv.dll
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0_07\\bin\\ssv.dll
O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\ONBttnIE.dll
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\\PROGRA~1\\FlashGet\\flashget.exe
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\\PROGRA~1\\FlashGet\\flashget.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.google.pl
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\\Program Files\\Yahoo!\\Common\\yinsthelper.dll
O17 - HKLM\\System\\CCS\\Services\\Tcpip\\..\\{F123C87B-5FC4-4456-9931-027D7C63ACCD}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\Office12\\GR99D3~1.DLL
O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help\\hxds.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\\PROGRA~1\\COMMON~1\\Skype\\SKYPE4~1.DLL
O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\\PROGRA~1\\COMMON~1\\MICROS~1\\OFFICE12\\MSOXMLMF.DLL
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\\WINDOWS\\SYSTEM32\\WgaLogon.dll
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashMaiSv.exe\" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashWebSv.exe\" /service (file missing)
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\\Program Files\\Google\\Common\\Google Updater\\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\\Program Files\\Common Files\\InstallShield\\Driver\\11\\Intel 32\\IDriverT.exe
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\\Program Files\\Lavasoft\\Ad-Aware\\AAWService.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\\Program Files\\Common Files\\LightScribe\\LSSrvc.exe
O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\\WinPcap\\rpcapd.exe\" -d -f \"%ProgramFiles%\\WinPcap\\rpcapd.ini (file missing)
O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\\Program Files\\Spyware Doctor\\pctsAuxs.exe
O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\\Program Files\\Spyware Doctor\\pctsSvc.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\\Program Files\\PC Connectivity Solution\\ServiceLayer.exe
O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\\Program Files\\Sygate\\SPF\\smc.exe
O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\\WINDOWS\\system32\\UAService7.exe
 
 
Wygenerowano w 0.057s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!