wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2015-11-29 14:47) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
# AdwCleaner v5.022 - Utworzono raport 29/11/2015 o 13:32:22
# Ostatnia aktualizacja 22/11/2015 przez Xplode
# Baza danych : 2015-11-22.2 [Serwer]
# System operacyjny : Windows 7 Ultimate  (x86)
# Nazwa użytkownika : Szymon - SZYMON-KOMPUTER
# Lokalizacja programu : D:\My Shared Folder\Downloads\AdwCleaner.pl 5.022.exe
# Działanie : Skanuj
# Wsparcie : http://toolslib.net/forum
 
***** [ Usługi ] *****
 
 
***** [ Foldery ] *****
 
Folder znaleziono : C:\Program Files\Conduit
Folder znaleziono : C:\Program Files\ConduitEngine
Folder znaleziono : C:\Program Files\Delta
Folder znaleziono : C:\Program Files\DVDVideoSoftTB
Folder znaleziono : C:\ProgramData\Babylon
Folder znaleziono : C:\ProgramData\BrowserProtect
Folder znaleziono : C:\ProgramData\Premium
Folder znaleziono : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rich Media Player
Folder znaleziono : C:\Users\Szymon\AppData\Local\BabylonToolbar
Folder znaleziono : C:\Users\Szymon\AppData\Local\Conduit
Folder znaleziono : C:\Users\Szymon\AppData\Local\onlysearch
Folder znaleziono : C:\Users\Szymon\AppData\Local\RewardsArcade 
Folder znaleziono : C:\Users\Szymon\AppData\Local\RewardsArcade
Folder znaleziono : C:\Users\Szymon\AppData\Local\Rich Media Player
Folder znaleziono : C:\Users\Szymon\AppData\Local\ShdUpdate
Folder znaleziono : C:\Users\Szymon\AppData\Local\RtbSync
Folder znaleziono : C:\Users\Szymon\AppData\LocalLow\BabylonToolbar
Folder znaleziono : C:\Users\Szymon\AppData\LocalLow\Conduit
Folder znaleziono : C:\Users\Szymon\AppData\LocalLow\ConduitEngine
Folder znaleziono : C:\Users\Szymon\AppData\LocalLow\Delta
Folder znaleziono : C:\Users\Szymon\AppData\LocalLow\DVDVideoSoftTB
Folder znaleziono : C:\Users\Szymon\AppData\LocalLow\PriceGong
Folder znaleziono : C:\Users\Szymon\AppData\LocalLow\SweetIM
Folder znaleziono : C:\Users\Szymon\AppData\Roaming\BabSolution
Folder znaleziono : C:\Users\Szymon\AppData\Roaming\Babylon
Folder znaleziono : C:\Users\Szymon\AppData\Roaming\OpenCandy
Folder znaleziono : C:\Users\Szymon\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BrowserProtect
Folder znaleziono : C:\Windows\Installer\{A0C9DF2B-89B5-4483-8983-18A68200F1B4}
Folder znaleziono : C:\Windows\system32\ARFC
Folder znaleziono : C:\Windows\system32\jmdp
Folder znaleziono : C:\Windows\system32\mjcm
Folder znaleziono : C:\Windows\system32\Tasks\BrowserProtect
 
***** [ Pliki ] *****
 
Plik znaleziono : C:\Users\Szymon\AppData\LocalLow\SkwConfig.bin
Plik znaleziono : C:\Windows\system32\ImhxxpComm.dll
 
***** [ DLL ] *****
 
 
***** [ Skróty ] *****
 
 
***** [ Zaplanowane zadania ] *****
 
Zadanie znaleziono : BrowserProtect
 
***** [ Rejestr ] *****
 
Wartość znaleziono : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [bprotector start page]
Wartość znaleziono : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [bProtectorDefaultScope]
Klucz znaleziono : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\bProtectSettings
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\escorTlbr.DLL
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Conduit.Engine
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltaappCore
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\delta.deltaappCore.1
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\driverscanner
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.deltaESrvc
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.deltaESrvc.1
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\MediaPlayer.GraphicsUtils
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\MediaPlayer.GraphicsUtils.1
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\MgMediaPlayer.GifAnimator
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\MgMediaPlayer.GifAnimator.1
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\RewardsArcade.BHO
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\RewardsArcade.FBApi
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\RewardsArcade.FBApi.1
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\RewardsArcade.Sandbox
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\RewardsArcade.Sandbox.1
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\sim-packages
Klucz znaleziono : HKCU\Software\580db8db335e443
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\580db8db335e443
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2269050
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2786678
Wartość znaleziono : HKCU\Software\Mozilla\Firefox\Extensions [{58BD07EB-0EE0-4DF0-8121-DC9B693373DF}]
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\jcdgjdiieiljkfkdcloehkohchhpekkn
Klucz znaleziono : HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\nikpibnbobmbdbheedjfogjlikpgpnhp
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\pgafcinpmmpklohkojmllohdhomoefph
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\dcmagccbogebndpoodhhhafmofelpffh
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{39CB8175-E224-4446-8746-00566302DF8D}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4E1E9D45-8BF9-4139-915C-9F83CC3D5921}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{5B1881D1-D9C7-46DF-B041-1E593282C7D0}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4EAF-B541-F8DE92DD98DB}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C007DADD-132A-624C-088E-59EE6CF0711F}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{EA28B360-05E0-4F93-8150-02891F1D8D3C}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3CCC052E-BDEE-408A-BEA7-90914EF2964B}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{61F47056-E400-43D3-AF1E-AB7DFFD4C4AD}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E2B98EEA-EE55-4E9B-A8C1-6E5288DF785A}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1231839B-064E-4788-B865-465A1B5266FD}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2DAC2231-CC35-482B-97C5-CED1D4185080}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3F1CD84C-04A3-4EA0-9EA1-7D134FD66C82}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3F83A9CA-B5F0-44EC-9357-35BB3E84B07F}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{47E520EA-CAD2-4F51-8F30-613B3A1C33EB}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{57C91446-8D81-4156-A70E-624551442DE9}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{70AFB7B2-9FB5-4A70-905B-0E9576142E1D}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7AD65FD1-79E0-406D-B03C-DD7C14726D69}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{97DD820D-2E20-40AD-B01E-6730B2FCE630}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A439801C-961D-452C-AB42-7848E9CBD289}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B177446D-54A4-4869-BABC-8566110B4BE0}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D9D1DFC5-502D-43E4-B1BB-4D0B7841489A}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E0B07188-A528-4F9E-B2F7-C7FDE8680AE4}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F05B12E1-ADE8-4485-B45B-898748B53C37}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F4EBB1E2-21F3-4786-8CF4-16EC5925867F}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{39CB8175-E224-4446-8746-00566302DF8D}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4599D05A-D545-4069-BB42-5895B4EAE05B}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4D3B167E-5FD8-4276-8FD7-9DF19C1E4D19}
Klucz znaleziono : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2EECD738-5844-4A99-B4B6-146BF802613B}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{348C2DF3-1191-4C3E-92A6-B3A89A9D9C85}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{EEE6C367-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Wartość znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks [{872B5B88-9DB5-4310-BDD0-AC189557E5F5}]
Wartość znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks [{BF7380FA-E3B4-4DB2-AF3E-9D8783A45BFC}]
Klucz znaleziono : HKCU\Software\1ClickDownload
Klucz znaleziono : HKCU\Software\Delta
Klucz znaleziono : HKCU\Software\IM
Klucz znaleziono : HKCU\Software\ImInstaller
Klucz znaleziono : HKCU\Software\InstallCore
Klucz znaleziono : HKCU\Software\SweetIM
Klucz znaleziono : HKCU\Software\WNLT
Klucz znaleziono : HKCU\Software\PRODUCTSETUP
Klucz znaleziono : HKCU\Software\AppDataLow\Toolbar
Klucz znaleziono : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Conduit
Klucz znaleziono : HKCU\Software\AppDataLow\Software\conduitEngine
Klucz znaleziono : HKCU\Software\AppDataLow\Software\DVDVideoSoftTB
Klucz znaleziono : HKCU\Software\AppDataLow\Software\PriceGong
Klucz znaleziono : HKCU\Software\AppDataLow\Software\RewardsArcade
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Babylon
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Conduit
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\conduitEngine
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Delta
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\DVDVideoSoftTB
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Iminent
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\SweetIM
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Uniblue
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Uniblue\DriverScanner
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\WNLT
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A0C9DF2B-89B5-4483-8983-18A68200F1B4}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A7BC02AF-1128-4A31-BCF8-1A3EE803D3B3}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A81A974F-8A22-43E6-9243-5198FF758DA1}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{c3e85ee9-5892-4142-b537-bceb3dac4c3d}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{ea8fa6be-29be-4af2-9352-841f83215eb0}
Klucz znaleziono : HKU\.DEFAULT\Software\IM
Klucz znaleziono : HKU\.DEFAULT\Software\ImInstaller
Klucz znaleziono : HKU\.DEFAULT\Software\SweetIM
Klucz znaleziono : HKU\.DEFAULT\Software\WNLT
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\02F47BF73B948514FAACADD8CBBDF37D
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\07D5290CDBDAE4242926B8E6CA650501
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\080D9F5E1E95FEE4794CE438E635239E
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\08E33F7B61DEFF24BB9673ED7D467636
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0E3D8A5B48622A445A7DF73FEFF32C3F
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\12BF94BD06C95F343A77631402B9556A
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\1E264E0A5959A1C46BA9175A878B12EA
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\2124D8A8CF720FD44866190AF560228E
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\27A325ACED8CA4743A30127638591ADB
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\2E6768B6932D112438F047C54D180635
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\34EDDB1BFB3A2D448845F3EFD0F15A43
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\350D17402BD84234EAF7D32F08172D7C
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\351716A953E21214898904032EAE2E81
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\397C771A7BCAC904697C3EC629ED33ED
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\3EE8C5F419057E1478A654868CEE60B5
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\427EA997C413D1D47907CBFC7B2DB432
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\4318DF19719275242801CBE292063A4C
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\45FC115D1FEAEF849A4E1610D6EC8BF0
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\46A5861A389ADB844AF89E31BC9DF0A1
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\4735D908D66E1BA46B6C2D7185A12B2B
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\49B0E1A6FF50BBE4289E4E23DE6EA0C7
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\4CCCAC049F34D0540AAC13011398BEDB
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\5C4389D0BFB302C479DE4178BD5D9EBA
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\5D2B09BDEF4FE54418E6F3373CDBC7AC
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\61B65D3397A1FBF4CB1571B5E4F6B5B0
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\68E8A05C60DD9254591DBD16C94EDDBF
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\697E782CF574CC34CBB9566440BA12BC
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\69D6A6B2ED56AF24EA6335EAD6E91CA4
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6AE27A8613CF7EA4782F2886F67295E5
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\75D5168E5E176C24981B4E5DBD991078
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\76D8378E2DDAED3428720A631F6E3BF0
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\7CE172051F585E04187BCB97570BFA74
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\7FFA128C2B0FF414D805FC5627883401
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\86A901BA5265452499DCBF719C378EE3
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\86EDC790504E1834DBC20C9A04328FD2
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\8724E58E6C7D00C48A0D4F3345EB2C26
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\88ABD1CD5C40EC84789A7F6EF86DAC5E
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\97C3D0F82E712E241A2F969F45E3351C
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\980289C22F80A7C4BB9323DC61255E4E
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\98CC8BF5A4A6E6C4ABF7051DDAB8B058
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\9A001B259DB7D694E818BE29B973992C
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\9A4B7EF3789F871419D9302583B20C15
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\9E7F556BF224D804D96A96F0F6344789
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\A189D17A469616C4688D23E192996267
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\A6C53B0F76C44004A8F36716213017DB
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\AB676B0E1B9EFA049B9F7DDDA9645734
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\B31BBB0B825EDEF45AB0FE7099C68C81
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\B471D8D7319336B4CA89374ED0D7B806
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\B59F2D8189784CC46A4597F2842480B0
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\BAE2EC163C6A68A48921573E0E7E199D
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\BC30043663AA2CA4DA1DAA9CA5FDCC75
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\BD746FB95FB8E5B45BF66BE54D5FD91F
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\BF4F885EDEE45644EB1E0C99E0162399
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\C06C6662FA5B04646829E4A460857770
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\CCF399FCD6D2D3F46BF02A1378654FC9
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\CE21F3FD57B244142880EF15A165A156
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\CEEB3E14ABE8270419B0FD762E18F7C6
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\D149C1355C98DE24E82CEFBD996FE06A
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\D15DAF33C220F91468A1D7D57C31ACD7
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\D3BA76A44C779424889063D5098ED2D6
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\D6D0EB9FDBD90C04D92A7E729058F10D
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\DB59FDB786388EA4D897F3EE715683AC
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\DB8DAD19CFBCC2049A4477183787E8C5
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E1C820A74ED67374BA048B52CB3C3804
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E4748F9A4181FCE46A23C13B517B9420
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\EC65F200D112357449C8B1BC3CFA03D0
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\ED1B5E9A3BDB51349BF96E842C062D98
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\F327D0C73C0973644A21E8CC852267A0
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\F754C503375A13344B22388E18DFE87E
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\FA96423FE2B98E248A3B23548D1E22D9
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\FDC83385E6C239F4C876A77A37DF581D
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\FECBC2BC14DA6CD459BD59A041709836
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\9EE58E3C298524145B73CBBED3CAC4D3
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\B2FD9C0A5B9838449838816A28001F4B
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\EB6AF8AEEB922FA4392548F13812E50B
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Installer\Features\9EE58E3C298524145B73CBBED3CAC4D3
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Installer\Features\B2FD9C0A5B9838449838816A28001F4B
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Installer\Features\EB6AF8AEEB922FA4392548F13812E50B
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\9EE58E3C298524145B73CBBED3CAC4D3
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\B2FD9C0A5B9838449838816A28001F4B
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\EB6AF8AEEB922FA4392548F13812E50B
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Installer\UpgradeCodes\789034A89BAC50E4782F0A7BDBF75632
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\Installer\UpgradeCodes\A97CEC23332751B47BA4B95BAA50C9D0
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\789034A89BAC50E4782F0A7BDBF75632
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\A97CEC23332751B47BA4B95BAA50C9D0
Dane wartości znaleziono : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [bProtector Start Page] - hxxp://search.babylon.com/?affID=117023&tt=0213_7&babsrc=HP_ss&mntrId=365d79820000000000004e5d6005ec77
Klucz znaleziono : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9}
Klucz znaleziono : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b}
Klucz znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{EEE6C360-6118-11DC-9C72-001320C79847}
 
***** [ Przeglądarki internetowe ] *****
 
 
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S1].txt - [22189 bajty] ##########
 
Wygenerowano w 0.028s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!