wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2015-11-29 14:43) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Wersja:28-11-2015
Uruchomiony przez Szymon (administrator)  SZYMON-KOMPUTER (29-11-2015 14:33:04)
Uruchomiony z D:\My Shared Folder\Downloads
Załadowane profile: Szymon (Dostępne profile: Szymon)
Platform: Microsoft Windows 7 Ultimate  (X86) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 8 (Domyślna przeglądarka: FF)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 
==================== Procesy (filtrowane) =================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 
(AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(ASUSTeK Computer Inc.) C:\Windows\System32\FBAgent.exe
(ASUS) C:\Program Files\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\AsLdrSrv.exe
(ASUS) C:\Program Files\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe
(ASUS) C:\Program Files\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControl.exe
(ATK) C:\Program Files\P4G\BatteryLife.exe
(ASUS) C:\Program Files\ASUS\SmartLogon\sensorsrv.exe
() C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe
(ASUS) C:\Program Files\ASUS\Net4Switch\Net4Switch.exe
(ATK) C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe
() C:\Program Files\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe
(asus) C:\Program Files\ASUS\ControlDeck\ControlDeck.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe
(ASUSTeK) C:\Windows\System32\ACEngSvr.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe
() C:\Windows\System32\PnkBstrA.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe
(ASUS) C:\Program Files\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ATKOSD.exe
(ASUS) C:\Program Files\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\WDC.exe
(Avast Software) C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\ng\vbox\AvastVBoxSVC.exe
() C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe
(ELAN Microelectronic Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe
(ELAN Microelectronic Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDCtrlHelper.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastui.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wbem\unsecapp.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
 
 
==================== Rejestr (filtrowane) ===========================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 
HKLM\...\Run: [ETDWare] => C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe [548744 2010-04-13] (ELAN Microelectronic Corp.)
HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe [6111312 2015-11-08] (AVAST Software)
HKLM\...\Run: [iTunesHelper] => C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [157456 2015-10-16] (Apple Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\ashShell.dll [2015-08-18] (AVAST Software)
 
==================== Internet (filtrowane) ====================
 
(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 
Winsock: Catalog5 08 C:\Program Files\Bonjour\mdnsNSP.dll [122128 2015-08-12] (Apple Inc.)
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{172CBF49-B1FC-4A11-BF7F-715AB6AFDD1B}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{57161CFA-F176-402B-A162-52359E3787AE}: [DhcpNameServer] 172.20.10.1
Tcpip\..\Interfaces\{80917080-9747-4C08-92DE-E29A5FE06D7F}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
 
Internet Explorer:
==================
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Ograniczenia <======= UWAGA
HKU\S-1-5-21-3007678823-3749334505-2316924830-1000\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Ograniczenia <======= UWAGA
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://www.google.com/?trackid=sp-006
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=msnhome
HKU\S-1-5-21-3007678823-3749334505-2316924830-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
HKU\S-1-5-21-3007678823-3749334505-2316924830-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://www.google.com/?trackid=sp-006
SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {E9410C70-B6AE-41FF-AB71-32F4B279EA5F} URL = hxxps://www.google.com/search?trackid=sp-006&q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM -> {E9410C70-B6AE-41FF-AB71-32F4B279EA5F} URL = hxxps://www.google.com/search?trackid=sp-006&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3007678823-3749334505-2316924830-1000 -> DefaultScope {E9410C70-B6AE-41FF-AB71-32F4B279EA5F} URL = hxxps://www.google.com/search?trackid=sp-006&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3007678823-3749334505-2316924830-1000 -> {E9410C70-B6AE-41FF-AB71-32F4B279EA5F} URL = hxxps://www.google.com/search?trackid=sp-006&q={searchTerms}
BHO: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2010-03-25] (Microsoft Corporation)
BHO: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll [2015-08-18] (AVAST Software)
BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2010-02-28] (Microsoft Corporation)
BHO: IplexToALLPlayer -> {DF925EF3-7A87-44E4-9CAF-8D7B280BF616} -> C:\Program Files\ALLPlayer\Iplex\IplexToALLPlayer.dll [2011-02-09] (ALLCinema Ltd.)
 
FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\Szymon\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\nb7axg1p.default-1448800196213
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_19_0_0_245.dll [2015-11-14] ()
FF Plugin: @Apple.com/iTunes,version=1.0 -> C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll [2015-10-08] ()
FF Plugin: @google.com/npPicasa3,version=3.0.0 -> C:\Program Files\Google\Picasa3\npPicasa3.dll [2014-01-06] (Google, Inc.)
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.40728.0\npctrl.dll [2015-07-28] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [wrc@avast.com] - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\WebRep\FF
FF Extension: Avast Online Security - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\WebRep\FF [2015-08-18] [Brak podpisu cyfrowego]
FF ExtraCheck: C:\Program Files\mozilla firefox\defaults\pref\itms.js [2015-10-09]
 
Chrome: 
=======
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx [2015-04-26]
 
==================== Usługi (filtrowane) ========================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
R2 AFBAgent; C:\Windows\system32\FBAgent.exe [303744 2009-12-07] (ASUSTeK Computer Inc.)
R2 ASLDRService; C:\Program Files\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe [84536 2009-06-15] (ASUS)
R2 ATKGFNEXSrv; C:\Program Files\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe [96896 2009-12-15] (ASUS)
R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe [146600 2015-08-18] (AVAST Software)
R3 AvastVBoxSvc; C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\ng\vbox\AvastVBoxSVC.exe [3218624 2015-08-18] (Avast Software)
S2 KMService; C:\Windows\system32\srvany.exe [8192 2011-02-21] () [Brak podpisu cyfrowego]
R2 MBAMScheduler; C:\Program Files\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe [1513784 2015-10-05] (Malwarebytes)
R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe [1135416 2015-10-05] (Malwarebytes)
R2 Net Driver HPZ12; C:\Windows\system32\HPZinw12.dll [44544 2008-12-03] (Hewlett-Packard) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 Pml Driver HPZ12; C:\Windows\system32\HPZipm12.dll [53760 2008-12-03] (Hewlett-Packard) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 PnkBstrA; C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe [66872 2013-01-12] ()
R3 spmgr; C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe [125496 2007-08-03] ()
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [680960 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
 
===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
S3 AmUStor; C:\Windows\System32\drivers\AmUStor.SYS [27136 2009-12-28] (Alcor Micro, Corp.)
R2 ASMMAP; C:\Program Files\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\ASMMAP.sys [13880 2009-07-02] (ASUS)
R2 aswHwid; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys [24016 2015-08-18] (AVAST Software)
R2 aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [76000 2015-08-18] (AVAST Software)
R1 aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [81728 2015-08-18] (AVAST Software)
R0 aswRvrt; C:\Windows\system32\Drivers\aswRvrt.sys [49776 2015-08-18] (AVAST Software)
R1 aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [794952 2015-11-08] (AVAST Software)
R1 aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [435464 2015-11-08] (AVAST Software)
R2 aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys [113592 2015-08-18] (AVAST Software)
R0 aswVmm; C:\Windows\system32\Drivers\aswVmm.sys [208664 2015-08-18] (AVAST Software)
R3 ETD; C:\Windows\System32\DRIVERS\ETD.sys [109960 2010-04-13] (ELAN Microelectronic Corp.)
R2 ghaio; C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\ghaio.sys [20936 2007-08-03] ()
R3 kbfiltr; C:\Windows\System32\DRIVERS\kbfiltr.sys [13880 2009-07-20] ( )
R3 MBAMProtector; C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [23256 2015-10-05] (Malwarebytes)
R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [170200 2015-11-29] (Malwarebytes)
R3 MBAMWebAccessControl; C:\Windows\system32\drivers\mwac.sys [51928 2015-10-05] (Malwarebytes Corporation)
R3 MTsensor; C:\Windows\System32\DRIVERS\ATKACPI.sys [14392 2009-05-13] (ASUS)
R0 ngvss; C:\Windows\system32\Drivers\ngvss.sys [95112 2015-08-18] (AVAST Software)
R3 SNP2UVC; C:\Windows\System32\DRIVERS\snp2uvc.sys [1760384 2009-08-20] ()
R2 VBoxAswDrv; C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\ng\vbox\VBoxAswDrv.sys [220752 2015-08-18] (Avast Software)
S3 catchme; \??\C:\Users\Szymon\AppData\Local\Temp\catchme.sys [X]
S3 hwdatacard; system32\DRIVERS\ewusbmdm.sys [X]
S3 hwusbdev; system32\DRIVERS\ewusbdev.sys [X]
S3 ipswuio; System32\DRIVERS\ipswuio.sys [X]
S3 pccsmcfd; system32\DRIVERS\pccsmcfd.sys [X]
U3 tmlwf; Brak ImagePath
U3 tmwfp; Brak ImagePath
 
==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 
 
==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 
2015-11-29 14:32 - 2015-11-29 14:33 - 00000000 ____D C:\FRST
2015-11-29 14:24 - 2015-11-29 14:24 - 00050084 _____ C:\Users\Szymon\Desktop\mban.txt
2015-11-29 13:42 - 2015-11-29 14:22 - 00170200 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2015-11-29 13:41 - 2015-11-29 13:41 - 00001024 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk
2015-11-29 13:41 - 2015-11-29 13:41 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware
2015-11-29 13:40 - 2015-11-29 13:41 - 00000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes Anti-Malware
2015-11-29 13:40 - 2015-11-29 13:40 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2015-11-29 13:40 - 2015-10-05 09:50 - 00094936 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamchameleon.sys
2015-11-29 13:40 - 2015-10-05 09:50 - 00051928 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
2015-11-29 13:40 - 2015-10-05 09:50 - 00023256 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
2015-11-29 13:32 - 2015-11-29 14:26 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
2015-11-29 13:32 - 2015-11-29 13:35 - 00022269 _____ C:\Users\Szymon\Desktop\AdwCleaner[S1].txt
2015-11-29 13:30 - 2015-11-29 13:30 - 00000000 ____D C:\Users\Szymon\Desktop\Stare dane programu Firefox
 
==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========
 
(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 
2015-11-29 14:33 - 2009-07-14 03:37 - 00000000 ____D C:\Windows
2015-11-29 14:32 - 2015-10-07 18:20 - 00000930 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2015-11-29 14:28 - 2009-07-14 05:34 - 00018368 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2015-11-29 14:28 - 2009-07-14 05:34 - 00018368 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2015-11-29 14:26 - 2011-02-21 17:50 - 01523412 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2015-11-29 14:26 - 2009-07-14 09:07 - 00687828 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2015-11-29 14:26 - 2009-07-14 09:07 - 00131382 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2015-11-29 14:26 - 2009-07-14 03:37 - 00000000 ____D C:\Windows\inf
2015-11-29 14:20 - 2011-02-21 13:17 - 00001507 _____ C:\Windows\system32\ServiceFilter.ini
2015-11-29 14:20 - 2009-07-14 05:53 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2015-11-29 14:20 - 2009-07-14 03:37 - 00000000 ____D C:\Windows\Cursors
2015-11-29 13:39 - 2011-02-21 13:32 - 00000000 ____D C:\Windows\pss
2015-11-29 13:25 - 2009-07-14 03:37 - 00000000 ____D C:\Windows\tracing
2015-11-29 12:54 - 2011-02-26 23:55 - 00000000 ____D C:\Users\Szymon\AppData\Roaming\Media Player Classic
2015-11-29 12:48 - 2015-09-23 16:26 - 00000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
2015-11-14 13:32 - 2015-10-07 18:20 - 00780488 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe
2015-11-14 13:32 - 2015-10-07 18:20 - 00142536 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
2015-11-08 16:21 - 2011-02-26 01:07 - 00000000 ____D C:\Users\Szymon\AppData\Roaming\uTorrent
2015-11-08 13:16 - 2011-06-28 16:08 - 00794952 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswsnx.sys
2015-11-08 13:16 - 2011-02-21 12:13 - 00435464 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswsp.sys
2015-11-01 19:17 - 2011-03-10 16:02 - 00045056 _____ C:\Windows\system32\acovcnt.exe
 
==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======
 
2011-02-25 15:06 - 2014-02-13 19:24 - 0006656 _____ () C:\Users\Szymon\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
2014-06-13 10:28 - 2014-06-13 10:57 - 0007629 _____ () C:\ProgramData\hpzinstall.log
 
==================== Bamital & volsnap =================
 
(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 
C:\Windows\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 
 
LastRegBack: 2015-11-21 20:29
 
==================== Koniec  FRST.txt ============================
Wygenerowano w 0.025s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!