wklejto.pl

Dodane przez: ~Sassu (2008-12-10 12:00) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 12:09:18, on 2008-12-10
Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)
Boot mode: Normal
 
Running processes:
C:\\WINDOWS\\System32\\smss.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\winlogon.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\services.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\lsass.exe
C:\\WINDOWS\\System32\\Ati2evxx.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS\\System32\\svchost.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\Ati2evxx.exe
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\aswUpdSv.exe
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashServ.exe
C:\\WINDOWS\\Explorer.EXE
C:\\WINDOWS\\system32\\spoolsv.exe
C:\\WINDOWS\\SOUNDMAN.EXE
C:\\Program Files\\CyberLink\\PowerDVD\\PDVDServ.exe
C:\\PROGRA~1\\ALWILS~1\\Avast4\\ashDisp.exe
C:\\Program Files\\Java\\jre6\\bin\\jusched.exe
C:\\Program Files\\Adobe\\Acrobat 7.0\\Reader\\reader_sl.exe
C:\\WINDOWS\\BricoPacks\\Vista Inspirat 2\\UberIcon\\UberIcon Manager.exe
C:\\WINDOWS\\BricoPacks\\Vista Inspirat 2\\YzShadow\\YzShadow.exe
C:\\Program Files\\Java\\jre6\\bin\\jqs.exe
C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\VS7DEBUG\\MDM.EXE
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashWebSv.exe
C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashMaiSv.exe
C:\\WINDOWS\\System32\\wbem\\wmiapsrv.exe
C:\\WINDOWS\\System32\\wuauclt.exe
C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe
C:\\Program Files\\Trend Micro\\HijackThis\\HijackThis.exe
 
R0 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\\Program Files\\Winamp Toolbar\\winamptb.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\\Program Files\\Adobe\\Acrobat 7.0\\ActiveX\\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\\Program Files\\Winamp Toolbar\\winamptb.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\\Program Files\\Java\\jre6\\bin\\ssv.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\\Program Files\\Java\\jre6\\bin\\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\\Program Files\\Java\\jre6\\lib\\deploy\\jqs\\ie\\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\\WINDOWS\\System32\\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\\Program Files\\Winamp Toolbar\\winamptb.dll
O4 - HKLM\\..\\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\\..\\Run: [RemoteControl] \"C:\\Program Files\\CyberLink\\PowerDVD\\PDVDServ.exe\"
O4 - HKLM\\..\\Run: [avast!] C:\\PROGRA~1\\ALWILS~1\\Avast4\\ashDisp.exe
O4 - HKLM\\..\\Run: [SunJavaUpdateSched] \"C:\\Program Files\\Java\\jre6\\bin\\jusched.exe\"
O4 - HKCU\\..\\Run: [AQQ] C:\\PROGRA~1\\WapSter\\WAPSTE~1\\AQQ.exe
O4 - HKUS\\S-1-5-19\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\System32\\CTFMON.EXE (User \'USŁUGA LOKALNA\')
O4 - HKUS\\S-1-5-20\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\System32\\CTFMON.EXE (User \'USŁUGA SIECIOWA\')
O4 - HKUS\\S-1-5-18\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\System32\\CTFMON.EXE (User \'SYSTEM\')
O4 - HKUS\\.DEFAULT\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\System32\\CTFMON.EXE (User \'Default user\')
O4 - Startup: TransBar.lnk = C:\\WINDOWS\\BricoPacks\\Vista Inspirat 2\\TransBar\\TransBar.exe
O4 - Startup: UberIcon.lnk = C:\\WINDOWS\\BricoPacks\\Vista Inspirat 2\\UberIcon\\UberIcon Manager.exe
O4 - Startup: Y\'z Shadow.lnk = C:\\WINDOWS\\BricoPacks\\Vista Inspirat 2\\YzShadow\\YzShadow.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\\Program Files\\Adobe\\Acrobat 7.0\\Reader\\reader_sl.exe
O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\\Documents and Settings\\All Users\\Dane aplikacji\\Winamp Toolbar\\ieToolbar\\resources\\en-US\\local\\search.html
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\OFFICE11\\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\OFFICE11\\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\\WINDOWS\\web\\related.htm
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\\WINDOWS\\web\\related.htm
O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\\WINDOWS\\System32\\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\\WINDOWS\\system32\\ati2sgag.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\\Program Files\\Alwil Software\\Avast4\\ashWebSv.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\\Program Files\\Java\\jre6\\bin\\jqs.exe
 
--
End of file - 5068 bytes
 
Wygenerowano w 0.034s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!