wklejto.pl

Dodane przez: ~zecik19 (2008-10-28 20:50) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
 
Scan saved at 20:59:13, on 2008-10-28
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Normal
 
Running processes:
E:\\WINDOWS\\System32\\smss.exe
E:\\WINDOWS\\system32\\winlogon.exe
E:\\WINDOWS\\system32\\services.exe
E:\\WINDOWS\\system32\\lsass.exe
E:\\WINDOWS\\system32\\svchost.exe
E:\\WINDOWS\\System32\\svchost.exe
E:\\WINDOWS\\system32\\spoolsv.exe
E:\\WINDOWS\\Explorer.EXE
E:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0_07\\bin\\jusched.exe
E:\\WINDOWS\\RTHDCPL.EXE
E:\\WINDOWS\\system32\\RUNDLL32.EXE
E:\\Program Files\\DAEMON Tools\\daemon.exe
E:\\Program Files\\Winamp\\winampa.exe
E:\\Program Files\\Kaspersky Lab\\Kaspersky Anti-Virus 7.0\\avp.exe
E:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe
E:\\Program Files\\Common Files\\LightScribe\\LightScribeControlPanel.exe
E:\\Program Files\\Common Files\\Ahead\\Lib\\NMBgMonitor.exe
E:\\Program Files\\Common Files\\Ahead\\Lib\\NMIndexStoreSvr.exe
E:\\Program Files\\Kaspersky Lab\\Kaspersky Anti-Virus 7.0\\avp.exe
E:\\Program Files\\Common Files\\LightScribe\\LSSrvc.exe
E:\\WINDOWS\\system32\\nvsvc32.exe
E:\\Program Files\\Common Files\\Ahead\\Lib\\NMIndexingService.exe
E:\\WINDOWS\\system32\\wscntfy.exe
E:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe
G:\\Programy instalki\\naprawiacze\\HijackThis.exe
 
R0 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Start Page = http://www.pcf.pl/
R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0_07\\bin\\ssv.dll
O4 - HKLM\\..\\Run: [SunJavaUpdateSched] \"E:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0_07\\bin\\jusched.exe\"
O4 - HKLM\\..\\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\\..\\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\\..\\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE E:\\WINDOWS\\system32\\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\\..\\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\\..\\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE E:\\WINDOWS\\system32\\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\\..\\Run: [NeroFilterCheck] E:\\Program Files\\Common Files\\Ahead\\Lib\\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\\..\\Run: [DAEMON Tools] \"E:\\Program Files\\DAEMON Tools\\daemon.exe\" -lang 1033
O4 - HKLM\\..\\Run: [WinampAgent] \"E:\\Program Files\\Winamp\\winampa.exe\"
O4 - HKLM\\..\\Run: [AVP] \"E:\\Program Files\\Kaspersky Lab\\Kaspersky Anti-Virus 7.0\\avp.exe\"
O4 - HKCU\\..\\Run: [CTFMON.EXE] E:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe
O4 - HKCU\\..\\Run: [LightScribe Control Panel] E:\\Program Files\\Common Files\\LightScribe\\LightScribeControlPanel.exe -hidden
O4 - HKCU\\..\\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] \"E:\\Program Files\\Common Files\\Ahead\\Lib\\NMBgMonitor.exe\"
O4 - HKCU\\..\\Run: [Gadu-Gadu] \"E:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe\" /tray
O4 - HKUS\\S-1-5-19\\..\\Run: [CTFMON.EXE] E:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'USŁUGA LOKALNA\')
O4 - HKUS\\S-1-5-20\\..\\Run: [CTFMON.EXE] E:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'USŁUGA SIECIOWA\')
O4 - HKUS\\S-1-5-18\\..\\Run: [CTFMON.EXE] E:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'SYSTEM\')
O4 - HKUS\\.DEFAULT\\..\\Run: [CTFMON.EXE] E:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'Default user\')
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0_07\\bin\\ssv.dll
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0_07\\bin\\ssv.dll
O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - E:\\Program Files\\Kaspersky Lab\\Kaspersky Anti-Virus 7.0\\SCIEPlgn.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe
O9 - Extra \'Tools\' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.pcf.pl/
O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab
O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (a-squared Scanner) - http://ax.emsisoft.com/asquared.cab
O20 - AppInit_DLLs: jxgysf.dll
O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 7.0 Home Edition (AVP) - Kaspersky Lab - E:\\Program Files\\Kaspersky Lab\\Kaspersky Anti-Virus 7.0\\avp.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - E:\\Program Files\\Common Files\\LightScribe\\LSSrvc.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - E:\\Program Files\\Common Files\\Ahead\\Lib\\NMIndexingService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - E:\\WINDOWS\\system32\\nvsvc32.exe
 
--
End of file - 4978 bytes
 
Wygenerowano w 0.034s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!