wklejto.pl

Dodane przez: ~Anonim (2012-05-20 19:19) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
All processes killed
========== FILES ==========
[color=#A23BEC]< netsh winsock reset /C >[/color]
Nie moľna zaˆadowa† nast©pujĄcego pomocnika DLL: WSHELPER.DLL.
Nie znaleziono nast©pujĄcego polecenia: winsock reset.
C:\Users\Olek\Downloads\cmd.bat deleted successfully.
C:\Users\Olek\Downloads\cmd.txt deleted successfully.
========== COMMANDS ==========
 
[EMPTYTEMP]
 
User: All Users
 
User: Default
->Temp folder emptied: 0 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
 
User: Default User
->Temp folder emptied: 0 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
 
User: Olek
->Temp folder emptied: 9258 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 33184 bytes
->Java cache emptied: 0 bytes
->FireFox cache emptied: 318280394 bytes
->Google Chrome cache emptied: 0 bytes
->Flash cache emptied: 939 bytes
 
User: Public
 
User: UpdatusUser
->Temp folder emptied: 0 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
 
%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32 .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32 (64bit) .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes
Windows Temp folder emptied: 27826 bytes
%systemroot%\sysnative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
RecycleBin emptied: 0 bytes
 
Total Files Cleaned = 304,00 mb
 
 
OTL by OldTimer - Version 3.2.43.0 log created on 05202012_191451
 
Files\Folders moved on Reboot...
C:\Users\Olek\AppData\Local\Temp\FXSAPIDebugLogFile.txt moved successfully.
File\Folder C:\windows\temp\etilqs_rqpJtcBrV0E3Pbrrj1ud not found!
File\Folder C:\windows\temp\etilqs_suNeEdyalEVIf24eandT not found!
 
Registry entries deleted on Reboot...
 
Wygenerowano w 0.011s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!