wklejto.pl

Dodane przez: ~Kasia (2008-09-28 15:08) -> text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 15:08, on 2008-09-28
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Safe mode
 
Running processes:
C:\\WINDOWS\\System32\\smss.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\winlogon.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\services.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\lsass.exe
C:\\WINDOWS\\system32\\svchost.exe
C:\\Program Files\\Lavasoft\\Ad-Aware\\aawservice.exe
C:\\WINDOWS\\Explorer.EXE
C:\\WINDOWS\\system32\\svchost.exe
C:\\Program Files\\Trend Micro\\HijackThis\\HijackThis.exe
 
R0 - HKCU\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Start Page = about:blank
R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\Acrobat\\ActiveX\\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0_07\\bin\\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {CF4F001A-2277-4729-99DB-5EFE2C86A252} - C:\\WINDOWS\\system32\\nnnklMcy.dll (file missing)
O4 - HKLM\\..\\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\\WINDOWS\\system32\\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\\..\\Run: [389a2bf4] rundll32.exe \"C:\\WINDOWS\\system32\\snuvqdem.dll\",b
O4 - HKLM\\..\\Run: [BM3ba91868] Rundll32.exe \"C:\\WINDOWS\\system32\\mwaerljk.dll\",s
O4 - HKCU\\..\\Run: [Gadu-Gadu] \"C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe\" /tray
O4 - HKUS\\S-1-5-20\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'USŁUGA SIECIOWA\')
O4 - HKUS\\S-1-5-18\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'SYSTEM\')
O4 - HKUS\\.DEFAULT\\..\\Run: [CTFMON.EXE] C:\\WINDOWS\\system32\\CTFMON.EXE (User \'Default user\')
O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\\Program Files\\Lavasoft\\Ad-Aware\\aawservice.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset  - C:\\Program Files\\Eset\\nod32krn.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\\WINDOWS\\system32\\nvsvc32.exe
O23 - Service: Sunbelt Personal Firewall 4 (SPF4) - Sunbelt Software, Inc. - C:\\Program Files\\Sunbelt Software\\Personal Firewall\\SbPFSvc.exe
 
--
End of file - 2577 bytes
 
Wygenerowano w 0.018s, przy pomocy GeSHi 1.0.8
'
Podziel się na Facebook Podziel się na BLIP Podziel się na Twitter Podziel się na Buzz Podziel się na Flaker Dodaj zakładkę Google Podziel się na Delicious Wykop to!

Nowy Komentarz:

Komentarze:

Brak Komentarzy!